Физический факультет

 1. Андрієвський С. М. Курс загальної астрономії : підручник для студ. ВНЗ / С. М. Андрієвський, Д. О. Климишин . – Одеса : Астропринт, 2010 . – 475 с. (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)

 2. Астрономія : навч. посіб. / І. А. Климишин [та ін.] . – Одеса : Астропринт, 2012 . – 351 с. (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)

 3. Бекшаєв О. Я. Робоча програма навчальної дисципліни фізичної основи ЕОМ та системи керування базами даних : для студ. спец.: «Фізика» (науково-виробниче відділення) / О. Я. Бекшаєв . – Одеса, 2009 . (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)

 4. Гарбузов Г. О. Використання способу найменьших квадратів при обробці астрономічних спостережень : методичні вказівки для студ. фіз. ф-ту спец. «Астрономія» / Г. О. Гарбузов, Б. О. Мурніков, Т. І. Кабанова . – Одеса : Астропринт, 2011 . – 12 с. (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)

 5. Гарбузов Г. О. Розрахунок прецесії за допомогою таблиць : методичні вказівки для студ. фіз. ф-ту спец. «Астрономія» / Г. О. Гарбузов, Б. О. Мурніков, Т. І. Кабанова . – Одеса : Астропринт, 2011 . – 20 с. (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)

 6. Гоцульський В. Я. Методичні вказівки до розв’язання задач по темі «Кінематика, поступальний рух» / В. Я. Гоцульський, Е. М. Кондратьєв, Д. Д. Поліщук . – Одеса, 2007 . – 56 с.

 7. Калінчак В. В. Методичні вказівки «Оптичні методи вимірювання температур» до спецкурсів «Теплопередача», «Газодинаміка горіння» та спецпрактикуму «Високотемпературні процеси в дисперсних системах» / В. В. Калінчак, С. Г. Орловська, Ф. Ф. Карімова. – Одеса, 2012 . – 25 с.(Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)

 8. Калінчак В. В. Механіка і молекулярна фізика : методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу загальної фізики для студ. хім. фак. / В. В. Калінчак, С. Г. Орловська, О. С. Черненко. – Одеса, 2012 . – 56 с. (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)

 9. Калінчак В. В. Фізика теплопровідності та експериментальні методи визначення коефіцієнту теплопровідності речовин / В. В. Калінчак, С. Г. Орловська, О. С. Черненко. – Одеса, 2012 . – 52 с. (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)

 10. Методические указания к лабораторным работам по циклу «Гидромеханика» / В. В. Головко [и др.] . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2011 . – 46 с. (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)

 11. Ницук, Ю. А. Физические основы ядерной медицины : учеб. пособ. / Ю. А. Ницук ; ОНУ им. И.И. Мечникова . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2017 . – 146 с. (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)

 12. Орловська, С. Г. Фізичні аспекти екології : навч. посіб. для студ. фіз. ф-ту / С. Г. Орловська, В. В. Калінчак ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 143 с.

 13. Основи фізичного експерименту : навчально-методичний посібник за курсом загальної фізики. Ч.1 : Механіка / Я. І. Вовчук [та ін.] . – Одеса, 2013 . – 136 с.

 14. Пастернак В. А. Кинетические явления в полупроводниках : метод. указ. к лабораторным работам по спецпрактикуму «Кинетические явления в полупроводниках» / В. А. Пастернак, Ю. Н. Каракис ; ОНУ им. И.И. Мечникова, Физ. фак. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2017 . – 71 с. (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)

 15. Пастернак В. А. Методическое пособие к спецкурсу «Кинетические явления в полупроводниках» для студентов V, VI курсов физического факультета / В. А. Пастернак. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2011 . – 67 с.  (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)

 1. Поліщук Д. Д. Конспект лекційних демонстрацій для середньої школи : для студ. фізичного факультету / Д. Д. Поліщук, С. А. Шіндер. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2010 . – 80 с. (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)

 2. Прикладная физика аэрозолей : учеб.-метод. пособ. по курсу «Физика аэрозолей», предназнач. для студ. направления «Физика» / В. В. Калинчак [и др.] . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – 128 с.

 3. Рябов, М. І. Словник термінів з радіоастрономії / М. І. Рябов, Б. О. Мурніков, Т. І. Кабанова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 137 с. (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)

 4. Сергеева А. Е. Электростатика. Законы постоянного тока. Электромагнетизм: конспект лекций для студ. заочного отделения биол. фак. / А. Е. Сергеева, В. В. Головко . – Одесса, 2014 . – 52 с. (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)

 5. Сминтина В. А. Поверхневі явища в напівпровідниках : підручник / В. А. Сминтина ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2016. – 223 с. : рис. (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)

 6. Фащевский Н. Н. Оптические телескопы и астрономическая оптика. Будущему астроному об оптике: [учеб. пособ.] / Н. Н. Фащевский . – Одесса : Астропринт, 2011 . – 198 с. (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)

 7. Флорко А. В. Спектральные методы исследования высокотемпературных систем : учеб. пособ. / А. В. Флорко, В. Г. Шевчук . – Одеса, 2006 . – 146 с. (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)

 8. Чебаненко А. П. Методические указания к лабораторным работам по спецпрактикуму «Физика полупроводниковых приборов». / А. П. Чебаненко, С. В. Зубрицкий, Ю. Н. Каракис ; ОНУ им. И.И. Мечникова, Физ. фак. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – Ч. 1 : Полупроводниковые диоды . – 2015 . – 59 с. : рис., табл.

 9. Чебаненко А. П. Методические указания к лабораторным работам по спецпрактикуму «Физика полупроводниковых приборов». / А. П. Чебаненко, С. В. Зубрицкий, Ю. Н. Каракис ; ОНУ им. И.И. Мечникова, Физ. фак. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – Ч. 2 : Термисторы, варисторы, транзисторы. – 2016 . – 46 с. (Доступ только из читальных залов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова)

 10. . Методические указания к лабораторным работам по спецпрактикуму » Фотоэлектрические процессы в полупроводниках» для студ. IV курса стационара и V курса заочного отд. физ. фак. Ч. 1 / Г. Г. Чемересюк, Ю. Н. Каракис . – Одесса : Ред.-издат. Центр ОНУ им. И.И. Мечникова, 2011 . – 2011 . – 59 с.


Поиск

Календарь

Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031