"Те, що ми знаємо — обмежене, а те, що не знаємо — безмежне..."

(Апулей)

Електронний репозитарій

Електронний репозитарій – це повнотекстовий електронний ресурс Наукової бібліотеки, який містить понад 20000 електронних навчальних, навчально-методичних, наукових, довідкових видань в електронній формі.

Електронна бібліотека рідкісних видань

В електронній бібліотеці рідкісних видань знаходяться цифрові копії цінних і рідкісних стародруків, рідкісних видань XIX–XX ст., періодики, а також картографічні матеріали з фондів Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Електронний каталог

Пошук та замовлення: підручників, методичних вказівок, довідників, журналів, художньої літератури та інших видань, які є у фонді бібліотеки.