Звіт

Звіт
про роботу бібліотек ВНЗ м. Одеса
2015 р.

Ефективність роботи вузівської бібліотеки сьогодні – це, перш за все, її сервісні послуги. Те, як вона відгукується на зміни в суспільстві, наскільки оперативним і широким є доступ до необхідної інформації.
Комплектування фонду

Таблиця показників кількості фонду бібліотек ВНЗ м. Одеса

 

Назва показника

2013

2014

2015

Фонд, всього примірників

12.118.231

12.131.144

12.140.604

Електронні видання

31.414

34.561

45.841

Державною мовою

2.624.487

2.737.003

2.685.816

Наукова література

4.806.958

4.825.719

4.890.024

Навчальна література

5.203.558

5.214.311

5.206.441

Надійшло за 2015 рік

Примірників 71.875
Електронні видання 6.095
Наукова література 31.754
Навчальна література 13.728

Таблиця показників фінансування

 

Витрати

2013

2014

2015

 на придбання книг

1.587.773

1.052.864

1.540.962

на передплату періодичних видань

2.428.224

1.302.418

1.494.694

на передплату баз даних

421.898

304.230

236.452

 

Довідково-інформаційна робота й інформаційне обслуговування

Пріоритетним напрямком роботи Наукової бібліотеки ОНУ імені І.І. Мечникова, на протязі 2015 року, була участь у загальнодержавному проекті «Наукова періодика України» на умовах розширеного членства, що передбачало підписання річного Договору з ТОВ «Видавнича служба УРАН» про супровід веб-сайтів періодичних наукових видань ОНУ. В рамках цього договору для забезпечення університету можливостей інтеграції веб-сайтів періодичних наукових видань з системою CrossRef і можливостей депонування даних про оригінальні твори в міжнародний реєстр DOI було підписано Угоду представленого учасника (ОНУ) Міжнародної Асоціації Видавничої Цитованості (Publishers International Linking Association, «PILA»). Таким чином, на кінець року, в проекті «Наукова періодика України» було зареєстровано та розміщено 10 періодичних видань ОНУ, з яких статтям видань «Вісник ОНУ. Біологія», «Вісник ОНУ. Соціологія і політичні науки» та «Вісник ОНУ. Хімія» було присвоєно 250 унікальних цифрових ідентифікаторів DOI.
Участь університету в проекті «Наукова періодика» пов’язана з депонуванням даних про науково-інформаційні ресурси в інформаційних системах і реєстрах ORCID, а саме у Міжнародному реєстрі ORCID, Системі CrossRef та у Реєстрі індивідуальних суб’єктів наукової діяльності України.
Протягом звітного року Наукова бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова продовжувала активну роботу в напрямку бібліометричного моніторингу та аналізу інформаційних ресурсів. Співробітники щомісячно відстежували індекс наукового цитування вчених ОНУ, проводили кількісний аналіз публікацій науковців. За необхідності здійснювали об’єднання профілів: вчених ОНУ в наукометричній базі Scopus (всього: близько 140 профілей). В результаті за попередніми даними визначено, що в базі даних Scopus вже зареєстровано 421 вчених ОНУ імені І.І. Мечникова, 101 з них мають Індекс Хірша ≥ 3 та 24 вчений має Індекс Хірша ≥ 7. Загальні показники університету: Кількість публікацій – 2508; Кількість цитувань – 10490; h-індекс= 44.
З метою просування наукових доробків університету у світовий простір, надавалась інформаційно-консультативна допомога вченим у реєстрації в ідентифікаторах ORCID, Google Scholar, Science Indeх, ResearcherID.
Об’єктом дослідження НБ у 2015 році були також українські журнали, що входять до престижних наукометричних баз даних. За результатами досліджень співробітники сектору укладали списки журналів за фахом, проаналізували ці видання та створили БД, які згодом були представлені на веб-сторінці «Науковцю та студенту».
Впродовж року Наукова бібліотека ОНУ вивчала інформацію про рейтинги вищих навчальних закладів України, насамперед, рейтингу ОНУ імені І. І. Мечникова. Наприклад, за даними наукометричної БД Scopus, станом на 16 липня 2015 року, ОНУ імені І. І. Мечникова, серед українських вузів розділив 3 місце зі Львівським національним університетом імені Івана Франка із загальним h-індексом – 44. За даними Webometrics – Інтернет-рейтинг українських вишів, станом на серпень 2015 р., ОНУ посів 7 місце серед українських вузів та 2314 місце серед вузів усього світу. За даними “Топ 200 Україна”. Інтегральний індекс якого представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання та міжнародне визнання, ОНУ імені І.І. Мечникова посів 18 місце. А за результатами Консолідованого рейтингу вузів України, який підсумовує рейтингові місця вузів за версією “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Вебометрикс”. ОНУ у 2015 р., як і у попередньому році посідає – 7 місце.
У 2015 році одним з основних напрямків інформаційного обслуговування була співпраця з представниками редакційних колегій періодичних видань ОНУ: проводилась постійна консультативна допомога стосовно тенденцій подальшого розвитку видань, дотримання загальнодержавних стандартів оформлення та міжнародних вимог до наукової періодики. В рамках цього напрямку та для підвищення рівня впізнаваності для наукового співтовариства, періодичні видання ОНУ просуваються до національних та міжнародних проектів та баз даних. Таким чином, на кінець 2015 року, періодичні видання були представлені: 16 видань в проекті «Українські наукові журнали»; 14 видань отримали експертну оцінку якості журналу (ICV2014) в польській науко метричній базі даних Index Copernicus; укладено договір з Науковою електронною бібліотекою на включення ще 7 серій «Вісника ОНУ» (загалом представлено 9 видань ОНУ) та розміщено 142 вип., що складає 3088 статей, проводилась робота по освоєнню та включенню періодичних видань в пошукову службу Base-search (Німеччина), мультидисциплінарні бази: ReserchBib, Citefactor, Advnced Scinces Index, DRJL та InfoBase. За звітний період присвоєно 8 унікальних номерів e-ISSN: 4 – для друкованих періодичних видань і 4 – для електронних версій.
Активною була робота сектора і в просуванні наукових періодичних видань ОНУ в міжнародні та національні реферативні БД. Так за період 2015 р. для отримання експертної оцінки якості журналу в базі Index Copernicus (Польша) було зареєстровано 14 анкет на періодичні видання ОНУ.
Популяризації політики Open Access та просуванню наукового доробку науковців через розміщення їх робіт у відкритих повнотекстових базах даних (SelectedWorks, ResearchGate, Academia.edu, Digital Commons Network та ін.) особливу увагу було приділено і в діяльності бібліотеки Юридичної академії.
Співробітники бібліотеки також сприяли реєстрації у наукометричних базах даних та соціальних мережах вчених персональних профілів науковців Юридичної академії, унікальних індефікаторів науковців у реєстрі Open Researcher and Contributor ID (ORCID).
Розділ «Наукометричні дослідження» також було створено і в бібліотеці Академії будівництва та архітектури, де відслідковуються наукометричні показники професорсько-викладацького складу, які зареєстровані і публікують свої статті у таких БД як: Scopus, Index Copernicus, Google Scholar, e-Library. Бібліотека Академії також надає допомогу у реєстрації у програмі ORCID.
У поточному році бібліотеки Аграрного університету і Економічного університету стали користувачами наукометричної бази Google-Scholar, в яку входять праці вчених університету і це дає можливість авторам відслідковувати бібліографічні посилання на свої статті.
Одним із основних напрямків роботи НБ ОНУ і мені І.І. Мечникова на сучасному етапі стало формування поняття науко метричних досліджень. Виникла потреба в інформуванні науковців про міжнародні системи цитування та наукометричні бази даних. Тому впродовж року у бібліотеці було організовано бібліотечні заняття за темою – Наукометричні показники та Наукометричні БД дає можливість, магістрам, аспірантам глибше ознайомитись з наукометричними показниками та наукометричними базами даних. Довідатись, які наукові журнали України входять до таких баз даних та де можна опублікувати свою роботу. В рамках інформаційного обслуговування також проводились огляди допоміжної літератури за темою «Основні електронні біографічні ресурси з біографістики» та «Основні науково-допоміжні видання з біографістики».
У рамках спецкурсів ОНУ «Вивчення історії Античного Причорномор’я у Новоросійському університеті» (для студентів спеціалізації «Історія стародавнього світу та середніх віків») та ««Історія культури Європи ХVІІ – І половини ХІХ ст.» (для студентів спеціалізації «Нова та новітня історія» співробітниками НБ ОНУ проводяться заняття з книгознавства.
Розширення комунікацій з користувачами та популяризація діяльності бібліотек активно реалізується за допомогою соціальних мереж. Так, відкриті групи Вконтакте (ОНУ, Юридична академія, Економічний університет, Академія будівництва та архітектури, Педагогічний університет)), а також в інших соціальних мережах: Facebook (Юридична академія, Екологічний університет, Економічний університет), Твіттер (Юридична академія), Googl (Юридична академія), Інстаграм (Юридична академія), Ютуб (Юридична академія).

Електронні ресурси та автоматизація бібліотечних процесів

Основою для подальшого розвитку інформаційних технологій є сучасний Електронний каталог. Відкритий і доступний у віртуальному просторі ресурс дозволяє читачам працювати з інформаційним контентом цілодобово. Електронний каталог бібліотек сьогодні налічує:
Політехнічний університет – 1.026.000 записів
ОНУ – 748.800
Юридична академія – 637.368
Морська академія – 349.460
Морський університет – 264.883
Економічний університет – 230.406
Аграрний університет – 201.153
Педагогічний університет – 152.618
Академія харчових технологій – 142.409
Академія будівництва та архітектури – 128.100
Академія зв’язку – 121.531
Медичний університет – 115.129
Екологічний університет – 47.382
Музична академія –
Академія технічного університету –

Це – понад 4.165.239 тис. бібліографічних записів.

У 2015 р. в Науковій бібліотеці ОНУ імені І.І. Мечникова було подовжено роботу з оцифрування раритетних видань бібліотеки для розміщення повнотекстових електронних версій стародруків та рідкісних і цінних видань на офіційному сайті Наукової бібліотеки ОНУ в розділах «Електронна бібліотека» та «Книжкові пам’ятки: повні тексти». У 2015 р. було оцифровано 101 рідкісне видання (понад 4789 сторінок). Це насамперед рідкісні українські видання, які користуються підвищеним попитом у читачів бібліотеки. Всього на сайті бібліотеки на даний момент розміщено для вільного доступу читачів 490 од. стародруків та рідкісних видань. Глибина архіву – видання 1494 року.
У НБ ОНУ розвивається веб-сайт міні журнала «Biblio-Колегіум». В міні-журналі розміщуються матеріали щорічної Звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова секції «Бібліотечно-бібліографічна справа». Журнал має ISSN (онлайн): 2409-4129. Журнал виходить один раз на рік українською та російською мовами та підтримує політику вільного доступу, виходячи з принципу вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями за для загального суспільного прогресу. У ювілейному для університету 2015 році в журналі розміщено статті 70-ї наукової конференції.
Формуючи модель сучасної бібліотеки університету, бібліотеки займають активну позицію в інформуванні користувачів і постійно пропонують нові послуги з інформаційного забезпечення. Так, в бібліотеках ОНУ і Економічного університету надано доступ до електронних повнотекстових баз «Центр Учбової Літератури» та Видавничій Дім «Гребенніков», «Polpred.com» які включають в себе електронні версії книг і статей з періодичних видань по профілю університету і постійно оновлюються.
У бібліотеці Академії будівництва та архітектури було створено електронну бібліотеку, яка налічує майже 900 назв підручників за різними галузями. А для студентів встановлено BookCrossing – скринька з безоплатним книгообміном.
Одним із важливих шляхів розповсюдження результатів дослідження викладачів, наукових працівників університетів є Інституційний репозитарій. Його створення значно покращило пошук інформації та надало науковцям можливість для поширення своїх наукових праць у відкритому доступі.

Репозитарій створено:
ОНУ імені І.І. Мечникова – 7159 представлених документів
Економічний університет – 4306
Юридична академія – 2800
Академія будівництва та архітектури – 42

Розпочалася робота по створенню Репозитарію:
Аграрний університет
Академія харчових технологій

Репозитарії ОНУ імені І.І. Мечникова і ОНЕУ представлено у ROAR, OpenDOAR, BASE, Google Академія, OAI, Open DOAR Serch. На 1.01.2016 р. у рейтингу «Вебометрика репозитаріїв України» депозитарії займають: ОНУ – 14 місце; ОНЕУ – 43 місце.
А електронний архів-репозитарій бібліотеки Юридичної академії у 2015 році отримав індивідуальний номер ISSN, що використовується для ідентифікації електронного періодичного видання. Було реалізовано можливість розміщення матеріалів репозитарію у Білефельдській науковій пошуковій системі.
У 2015р. бібліотекою Медичного університету було прийнято рішення про внесення файлів раритетних документів локальної мережі Інтранет до електронного каталогу. Мета цього рішення – надати віддалений доступ до повнотекстових документів з використанням опцій ЕК. В рамках такої роботи є доступ до всього масиву оцифрованих видань 18-19 століть.
У звітному році продовжувалася робота в Міжрегіональній корпоративній системі медичних бібліотек. Ця корпорація, куди входить бібліотека Одеського медичного університету, поширюється і наприкінці року бібліотека заключила Договір про Систему корпоративної каталогізації з ННМБУ. В грудні 2015 р. були отримані Інструктивні матеріали і складений перелік журналів для аналітичного опрацювання на 2015 рік.
У бібліотеці Політехнічного університету введено в дію мережеву програму перевірки фондів «Інвентаризація», що дозволила значно скоротити час перевірки підсобних фондів читального залу соціально-економічної літератури та відділу обслуговування літературою на іноземних мовах, з філології та МБА. В бібліотеці також вирішено питання комфортного та вільного доступу до електронної інформації. Працює читальний зал електронних ресурсів на 20 посадочних місць з безкоштовним підключенням до Internet. У всіх читальних залах діє зона Wi-Fi. Для співробітників бібліотеки створено 43 автоматизованих робочих місця. В читальних залах та на всіх абонементах видача, прийом літератури, виявлення боржників та інші процеси обслуговування читачів автоматизовані.
Підходить до свого завершення комплексна автоматизація основних інформаційних процесів бібліотеки Академії харчових технологій. Для забезпечення доступу користувачів до інформаційних ресурсів в бібліотеці обладнано 22 автоматизованих робочих місць, які приєднані до провідної та безпровідної мереж та мають можливість підключення особистих технічних пристроїв (ноутбуків, телефонів та ін.).
У 2015 році бібліотеки Юридичної академії і Академії будівництва та архітектури почали електронне обслуговування читачів за допомогою ручних сканерів та індивідуальних пін-кодів читача з використанням можливостей АБІС Unilib, що значно вплинуло на швидкість видачі документів та знизило ймовірність помилок в процесі обслуговування. Введення електронного обслуговування надає можливість швидкої відповіді на запит щодо забезпечення студентів необхідною літературою та контролю за заборгованістю.
Електронні абонементи було створено і в бібліотеці Медичного університету.

Забезпечення комп’ютерами

Кількість комп’ютерів   2013      2014      2015

531        537         545

Науково-методична робота

Протягом року бібліотеки Одеського методичного центру вели активну роботу з підвищення кваліфікації, в першу чергу, працівників бібліотек.
У 2015 році Наукова бібліотека ОНУ продовжує запроваджувати нові напрямки роботи. Найважливішими з них є перенесення науково-видавничої діяльності університету до сфери власної відповідальності бібліотеки, поширення бібліотечних процесів на масиви первинних наукових даних та результатів науково-дослідної діяльності вчених університету та інтеграція їх в наукометричні бази даних, організація науково-практичних семінарів з представниками редколегій періодичних видань ОНУ.
У рамках цих питань Науковою бібліотекою ОНУ було організовано науково-практичні семінари, на яких обговорювались питання щодо політики відкритого доступу, збереження та поширення культурного та наукового спадку університетської бібліотеки. Також розглядались такі питання як: необхідність використання основної довідкової та допоміжної літератури за факультетським спрямуванням для написання наукових робіт; оформлення списку використаної літератури; оформлення наукових публікацій у журналах та збірках;Україна у світових інтеграційних процесах. Читались інформаційні доповіді: «Шифр зберігання видання, як необхідного елементу вихідних відомостей» та «Поняття наукометричних показників та наукометричних БД».
Так, протягом року, в Науковій бібліотеці ОНУ було організовано науково-практичні семінари: «Новий напрямок у діяльності бібліотек: бібліометрія та наукометрія» і «Бібліотека ВНЗ в умовах розвитку науково-комунікаційної сфери» На семінар було запрошено фахівців бібліотек вищих навчальних закладів м. Одеса, а також представників професорсько-викладацького складу ОНУ імені І.І. Мечникова.
Про просування періодичних видань у національні та міжнародні наукометричні БД на семінарі виступила директор Наукової бібліотеки М.О. Подрезова. З проблемами відкритого доступу як інноваційної моделі наукової комунікації бібліотек ВНЗ учасників семінару ознайомила зав. інформаційно-бібліографічним відділом А.П. Бахчиванжи. Також було розглянуто питання науково-видавничої та інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек. Особливу увагу було приділено розповсюдженню результатів наукової діяльності вчених університетів та просуванню наукової періодики у міжнародний інформаційний простір. Семінари відвідало понад 70 чоловік.
У рамках підвищення кваліфікації працівників Наукова бібліотека ОНУ як методичний центр бібліотек внз півдня України організувала міський науково-методичний семінар «Нові моделі в інформаційно-бібліографічній роботі». На семінарі розглядались питання, які пов’язані з інноваційними формами бібліографічного обслуговування. Також обговорювались проблеми щодо формування інформаційної культури студентів. Понад 60 фахівців прийняло участь у цьому заході.
15-17 вересня 2015 р. у Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова відбулись ІІІ Міжнародні книгознавчі читання «Стародруки та рідкісні видання в університетській бібліотеці».
Проведення міжнародних книгознавчих читань у стінах Наукової бібліотеки Одеського університету стало гарною традицією. Цьогорічні книгознавчі читання були присвячені 150-річчю Одеського національного університету, що цього року святкується освітянською та науковою громадськістю країни та світу. Міжнародні читання було відкрито проректором ОНУ імені І.І. Мечникова, професором Іваницею В.О.
У міжнародних книгознавчих читаннях взяли участь представники бібліотек України, Білорусії та Латвії. На секційних засіданнях учасниками книгознавчих читань було прочитано 20 доповідей стосовно різноманітних питань сучасного книгознавства та бібліотекознавства.
На Міжнародних читаннях, в рамках підвищення кваліфікації, було проведення майстер-классу «Ідентифікація стародрукованих контрафактних видань: на прикладі львівської друкарні родини Шліхтинів (1755-1785)» і запропоновано учасникам конференції методичні поради щодо роботи з контрафактними виданнями.
Семінари й різноманітні заходи, що підвищують професійний рівень працівників бібліотек ВНЗ, впродовж року відбувались в багатьох вузівських бібліотеках м. Одеса.
Так, семінар «Підвищення ефективності роботи бібліотеки» було проведено бібліотекою Морської академії.
В рамках підвищення кваліфікації, для науковців за персональною реєстрацією, бібліотеками було проведено серію семінарів, присвячених роботі із платформою Web of Science та іншими ресурсами для наукової діяльності (ОНУ, Юридична академія).
Бібліотеки ВНЗ м. Одеса також приймали активну участь у заходах. Так, бібліотека Академії будівництва та архітектури приймала участь у 3-х вебінарах з наданням електронного сертифікату: Journal Citation Report, Програма EndNotebasic, Платформа Web of Science.
Для керівників філіалів бібліотеки Академії харчових технологій було організовано круглий стіл «Бібліографічна робота у звітних документах». Працівники НТБ також брали участь у проведенні майстер-класу «Територія успіху».
Бібліотека Політехнічного університету використовує найбільш ефективні форми роботи по підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників, такі як заняття з функціонального тренінгу та майстер-класу. Було проведено чотири заняття для співробітників, які не мають фахового досвіду.
Методичні наради проводились майже в усіх бібліотеках міста Одеси. Розглядалися питання: комплектування фонду, періодичними та електронними виданнями; умови створення Інституційних репозитаріїв, участь у наукометричних базах ті ін.

Культурно-просвітницька робота

Форми співробітництва бібліотеки з різними підрозділами ВНЗ продовжують удосконалюватися при проведенні виставкової діяльності. Основними задачами даного напрямку роботи є:
– висвітлення подій світового та національного рівнів;
– інформаційне супроводження наукових заходів;
– популяризація знань про культуру та історію рідного краю та ін.
Так, у 2015 році, бібліотеками, до уваги читачів, було представлено понад 1200 книжкових виставок, і майже 30000 документів. Крім того, було організовано 98 віртуальних виставок, на яких представлено майже 3000 документів.
Активно проходили в бібліотеках міста студентські, літературно-художні конференції; музичні вечори, презентації.
Так, з ініціативи та за участю співробітників НБ ОНУ сумісно з кафедрою педагогіки було організовано студентську конференцію «До 245-річчя з дня народження видатного лікаря, історика та освітнього діяча Івана Семеновича Орлая». Учасникам конференції було представлено книжкову виставку, яка присвячена директору Рішельєвського ліцею І. С. Орлаю та проведено заняття – огляд для студентів філологічного факультету.
Презентація фонду Б.В. Варнеке на тему «Місце та роль рідкісної книги у сьогоденні» відбулась у бібліотеці Педагогічного університету. До уваги гостей було представлено книжкові колекції з кінця ХVІІ- поч. ХХ ст., які є пам’ятниками духовної і матеріальної культури минулого, важливими історичними джерелами, гравюри, книги з автографами письменників. На заході також відбулась презентація книги «Шукач слов’янських скарбів В.І. Григорович», автором якої є зав. відділом рідкісної книги та стародруків НБ ОНУ імені І.І. Мечникова Алєксєєнко М.В. і канд. іст. наук Дьомін О.Б.
Новою формою роботи бібліотеки Педагогічного університету стала сучасна реклама книги. Було представлено буктрейлер, створений до дня міста в Одесі.
В рамках культурно-просвітницької роботи, в бібліотеці Педагогічного університету, також пройшов Всеукраїнський тиждень права. Бібліотека готувала тематичні виставки, організовувала лекції з питань реалізації і захисту прав людини, а також відео журнал, присвячений тижню права.
Особливою популярністю користуються заходи, організовані сумісно з кафедрами ВНЗ. Так, бібліотекою Академії будівництва та архітектури, зі своїми колегами, було організовано 5 літературно-художніх конференції, серед яких:
– Справжня дочка свого народу (до 145-річчя від дня народження Лесі Українки);
– Гетьман – державотворець (до 420-річчя Б. Хмельницького) та ін.
Загалом, бібліотеки Одеського методичного центру провели, в рамках культурно-просвітницької роботи майже 350 заходів, які відвідало понад 34000 тис. читачів.
Так, цікавою подією став концерт-презентація «Артистизм музиканта-інструменталіста», який пройшов в бібліотеці Музичної академії. У ході проведення презентації чергувалися виступи щодо даної монографії та авторське виконання тих фрагментів музичних творів, які увійшли до даної книжки.
Для популяризації читання:
бібліотека Академії харчових технологій проводить засідання Літературної вітальні, огляди літератури, виставки. Так, у квітні проведено «Вечір поезії», на якому зі своїми віршами виступив ректор академії Єгоров Богдан Вікторович. Активну участь працівники НТБ беруть у масових заходах бібліотеки. На Всеукраїнський день бібліотек колектив НТБ здійснив екскурсію до «Центру культури вина Шабо»;
бібліотека Академії зв’язку організувала літературний вечір “Страшні слова, коли вони мовчать…”, присвячений 85-річчю Ліни Василівни Костенко; літературно-музичний вечір «День українського козацтва – свято звитяги й українського лицарства. Гетьманство Богдана Хмельницького» та відкритий перегляд літератури;
бібліотека Медичного університету – читацькі конференції «Великий хірург Микола Іванович Пирогов» (до 205-ї річниці з дня народження) і «Українська – рідна мова» (До дня Української писемності та мови); Круглий стіл «Витоки української писемності».
Активно стали працювати літературні вітальні. Так, наприклад, в бібліотеці Аграрного університету було організовано зустріч шанувальників творчості, Ліни Костенко, а студенти прийняли участь у музикальному вечорі «Свято осені та хлібу».
Бібліотекою Політехнічного університету організовано прем’єру книги-монографії Прокоповича Л.В. Ювелирное искусство : культурологические аспекты. Продовжила роботу літературна вітальня, яка здобуває все більшу популярність серед студентів Політехнічного університету. Підготовлені та проведені два літературні вечори в рамках літературної вітальні:
– «Пам’ятаємо…» (до дня визволення Одеси)
– Литературная Одесса.
В рамках культурно-просвітницької роботи Аграрного університету можна відмітити: психологічний тренінг «Креативний тест Т.Гілфорда», а також тренінг та психологічне опитування «Конфліктологія та психологія спілкування у бібліотечній справі». Опитування за методикою К.Томаса і психологічне опитування «Особистість та індивід». Опитування за методиками Р.Кеттелла, Г.Айзенка, К. Роджерса; майстер-клас «Писанкарство».
Творчій літературно-музичний вечір, присвячений Л.О.Утьосову було організовано в бібліотеці Педагогічного університету.
У 2015 р. співробітники НБ ОНУ організовували книжкові екскурсії за темами, серед яких «З історії європейського та вітчизняного друкарства», «Шедеври книгодрукування у фондах Наукової бібліотеки ОНУ», «Книжкові зібрання родини Воронцових», «Славістичне зібрання В. І. Григоровича (1815-1865): до 200-річчя з дня народження вченого», «Згадуючи Віктора Семеновича Фельдмана (1915-2008)» та «О. Губар – історик, краєзнавець, літератор» за участю 785 відвідувачів (науковців, студентів, школярів, гостей університету та міста тощо).
В рамках ІІІ Міжнародних читань читання «Стародруки та рідкісні видання в університетській бібліотеці» було відкрито виставку «Колекція малюнків й описів Ліфляндії Йоганна Кристофа Бротце (1742-1823) Академічної бібліотеки Латвійського університету, що організована спільно з Почесним консульством Латвії в Одесі в рамках угоди між Академічної бібліотекою Латвійського університету та Науковою бібліотекою ОНУ імені І.І. Мечникова.

Міжнародне співробітництво

Протягом декількох років Наукова бібліотека ОНУ плідно співпрацює з Дослідницьким центром польської бібліографії Естрейхерів в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща). Предметом та метою співпраці є взаємний обмін науковою інформацією, що стосується бібліографічного опису полоніків XVI-XIX століть, які зберігаються у фондах Наукової Бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Крім того, Наукова бібліотека підтримує контакти з університетом «Вища Антропологічна школа» (м. Кишинів, Молдова), Науковою бібліотекою ім. М. І. Лобачевського Казанського федерального університету (м. Казань, Росія), Національною бібліотекою Білорусі (м. Мінськ, Білорусь), Академічною бібліотекою Латвійського Університету (м. Рига, Латвія)
У 2015 р. за межами України вийшла друком стаття співробітника Відділу рідкісних книг та рукописів НБ ОНУ: Алексеенко М. В. Славистическое книжное собрание профессора Виктора Ивановича Григоровича в библиотеке Одесского университета // В. И. Григорович и развитие славяноведения в России : материалы «круглого стола» с международным участием, посвященного 200-летию со дня рождения ученого.


Пошук по сайту

Календар

Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930