Біофармакологія

Монографії

Янтрарь, янтарная кислота, сукцинаты : моногр. / И. С. Чекман, А. О. Сыровая, В. А. Макаров, В. В. Макаров, В. В. Лапшин. – Киев : Харьков : ТОВ «Планета- принт», 2017. – 107 с.

У монографії висвітлені питання походження і родовища бурштину в світі. Особливо цікаво представлені дані про бурштин на Україні. Автори узагальнили відомості про видобуток бурштину, його геологічних проявах, розкрили фізико-хімічні, магічні і лікувальні властивості бурштину. Окрема глава присвячена фактичному матеріалу про вироби з бурштину. Великий інтерес представляє глава про бурштинову кислоту, про її вплив на організм людини, на цикл трикарбонових кислот, клітинне дихання, енергетичний баланс. Авторський колектив також висвітлив питання застосування в медичній практиці бурштинової кислоти і сукцинату.

Підручники, навчальні й методичні посібники

Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність : навч. посіб. для студентів вищ. фармац. навч. закл. / авт.-уклад.: І. М. Перцев, Д. І. Дмитрієвський, В. Д. Рибачук [та ін.] ; за ред. І. М. Перцева. – Харків : Золоті сторінки, 2010. – 600 с.

У навчальному посібнику розглянуті питання впливу допоміжних речовин на різнопланові властивості та терапевтичну ефективність ліків, наведені опис (фармакопейний статус, синоніми, методи одержання, властивості та функціональна роль при виробництві / приготуванні ліків) понад 250 допоміжних речовин; їх можлива взаємодія з активними речовинами; роль при створенні новітніх ліків; випадки їх використання як активних фармацевтичних інгредієнтів.

Сучасні фармацевтичні технології : навч. посіб. до лаб. занять магістрантів денної, вечірньої та заочної форми навч. спец. 8.110201 «Фармація» / О. А. Рубан, Л. М. Хохлова, Л. О. Бобрицька [та ін.] ; під ред. О.А. Рубан. – Харків : Вид-во НФаУ, 2015. – 249 с.

У навчальному посібнику наведено стислий теоретичний матеріал і завдання до лабораторних занять для магістрантів денної, вечірньої та заочної форми навчання спеціальності «Фармація». Наведено склади, технології, показники якості сучасних фармацевтичних препаратів промислового виробництва.

Статті, доповіді

Добреля Н. В. Ліпосоми: не тільки «ліпо-» / Н. В. Добреля, Н. С. Гула, О. В. Богатирьова, О. С. Хромов // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. – № 3 (54). – С. 16–31.

В статті аналізуються дані літератури щодо модифікацій складу ліпосом та їхньої поверхні, а також можливості застосування різних типів нановезикул у фармакології. З часу першовідкриття можливості використання ліпосом значно розширились. Тепер їх розглядають не тільки як модель мембрани клітини, але завдяки численним модифікаціям вони можуть виконувати роль окремого фармакологічного засобу або системи транспорту лікарських засобів, забезпечуючи контроль фармакокінетики, певні фармакодинамічні властивості, зниження токсичності за підвищення біодоступності та навіть можуть допомогти подолати обмеження традиційної терапії.

Павлович Е. Р. Регенеративная медицина: плюсы и минусы применения клеточных технология в медико-биологических исследованиях / Е. Р. Павлович // Современные наукоемкие технологии. – 2013. – № 2. – С. 103.

Автори звертають свою увагу на те, що за останні роки медиків та біологів цікавлять нові методи клітинної терапії ішемічних та деструктивних уражень органів, основу яких складають стабільні клітинні популяції. При цьому в якості джерела заміщення пошкоджених міоцитів серця чи нейронів і провідних шляхів центральної нервової системи розглядаються клітини пуповинної крові чи мезенхимальні стовбурові клітини, а також нейральні прогеніторні клітини. Застосування нових клітинних технологій потребує довгого доклінічного випробовування на лабораторних тваринах і крім етичних проблем, мають ще й проблеми гностичного характеру, пов’язані з незнанням багатьох фундаментальних законів побудови живої матерії та неможливістю передбачити віддалених наслідків медико-біологічних експериментів і прогнозування результатів втручання в природні біосистеми.

Проблеми синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі лікарських субстанцій : матеріали Укр. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю з дня народж. д-ра хім. наук, проф. П. О. Петюніна (Харків, 24-25 квіт. 2014 р.) / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармацевт. ун-т ; упоряд. О. О. Цапко ; ред. кол.: В. П. Черних, І. С. Гриценко, Л. А. Шемчук [та ін.]. – Харків : вид-во НФаУ, 2014. – 128 с.

У збірнику розглядаються актуальні проблеми синтезу нових біологічно активних сполук, дослідження фармакологічної активності та питання вдосконалення технологій отримання лікарських засобів.

Сучасні досягнення фармацевтичної технології : матеріали 4-ої Наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Харків, 16-17 жовт. 2014 р.) / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармацевт. ун т ; ред. кол.: В. П. Черних, С. М. Коваленко, Є. В. Гладух [та ін.]. – Xарків : вид-во НФаУ, 2014. – 364 с.

Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології : зб. наук. пр. / М-во охорони здоров’я України, Нац. фармацевт. ун т ; ред. кол.: В. П. Черних, Є. В. Гладух, Л. С. Стрельников [та ін.]. – Xарків : вид-во НФаУ, 2016. – 764 с.

У збірниках розглянуто теоретичні та практичні аспекти розробки, виробництва, контролю якості, стандартизації та реалізації лікарських засобів на сучасному етапі

Пошук по сайту

Календар

Березень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031