РГФ

2024

 1. Написання та оформлення курсових робіт : метод. рек. для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня спец. 035 Філологія спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: Н. О. Бігунова, Ю. В. Віт, О. Ю. Карпенко, І. М. Колегаєва, Н. О. Кравченко, О. В. Хромченко. – Одеса : Букаєв В. В., 2024. – 28 с.
 2. Написання та оформлення курсових робіт з основної іноземної мови / зарубіжної літератури / методики викладання іноземної мови : метод. рек. для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня спец. 035 Філологія спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: Н. О. Бігунова, Ю. В. Віт, О. Ю. Карпенко, І. М. Колегаєва, Н. О. Кравченко, О. В. Хромченко. – Одеса : Букаєв В. В., 2024. – 20 с.

2023

 1. English for Academic Communication : метод. вказівки для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 035.10 «Прикладна лінгвістика», 291 «Міжнар. відносини, сусп. комунікації та регіон. студії» / уклад.: Н. О. Бігунова, О. М. Набока, І. Ю. Онищук. – Одеса : Олді+, 2023. – 50 с. 
 2. General attractiveness & appeal: mental-and-lingual mechanisms of creating particular personal images : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Інтра- та екстралінгв. детермінанти заг. привабливості» для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: І. Б. Морозова, О. О. Пожарицька. – Одеса : Освіта України, 2023. – 68 с.
 3. Germanistics: topical problems : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Акт. проблеми германістики» для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: І. Б. Морозова, О. О. Пожарицька. – Одеса : Освіта України, 2023. – 38 с.
 4. Gerundial and half-gerundial complexes : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Друга інозем. мова (англ.)» для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ, освіти спец. 035 «Філологія», спеціалізацій: 035.043 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – нім.; 035.051 Ром. мови та літ. (пер. включ.), перша – ісп.; 035.055 Ром. мови та літ. (пер. включ.), перша – фр. / уклад.: О. О. Пожарицька, М. Ю. Карпенко. – Одеса : Освіта України, 2023. – 28 с.
 5. Kommunikativ-orientiertes Übungsbuch für DaF Studierende des 1. und 2. Semesters [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки до практ. занять з навч. дисципліни «Перша інозем. мова (нім.)» для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня освіт. програми «Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша мова – нім.» спец. 035 Філологія / уклад.: Т. Д. Вербицька, І. І. Азарова, І. О. Нікітінська, – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 52 с. – 1 МБ.
 6. Listening and Reading : метод. вказівки до практ. та самост. занять з навч. дисципліни «Англ. мова» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 291 «Мiжнар. вiдносини, сусп. комунікації та регіон. студії» / уклад.: О. М. Набока, К. Г. Наймушина – Одеса : Олді+, 2023. – 64 с.
 7. Listening and Reading Practice : метод. вказівки до практ. та самост. занять з навч. дисципліни «Іноземна мова (за проф. спрямуванням)» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 072 «Фінанси, банк. справа та страхування та фонд. ринок» / уклад.: Т. Л. Караваєва. – Одеса : Олді+, 2023. – 56 с.
 8. Mastering Academic Writing : методичні вказівки до практичних та самостійних занять з навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка». / уклад. Т. Л. Караваєва. – Одеса : Олді+, 2023. – 44 с.
 9. Moods in modern English. The subjunctive & other oblique moods : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Основна інозем. мова (англ.)» для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: І. Б. Морозова, О. Ю. Карпенко, О. О. Пожарицька. – Одеса : Освіта України, 2023. – 40 с.
 10. Reading Comprehension Guidelines : метод. вказівки до практ. занять з навч. дисципліни «Іноземна мова (за проф. спрямуванням)» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 073 «Менеджмент» / уклад.: Т. Л. Караваєва. – Одеса : Олді+, 2023. – 44 с.
 11. Translation studies: ABCs : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Теорія та практика пер.» для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: І. Б. Морозова, О. О. Пожарицька. – Одеса : Освіта України, 2023. – 56 с.
 12. Vocabulary practice : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Основна іноземна мова (англ.» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад. : Н. В. Степанюк, Л. В. Терехова, О. В. Ігіна. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 32 с.
 13. Vocabulary studies : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Основна іноземна мова (англ.)» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: Н. В. Степанюк, О. В. Ігіна, Н. М. Тхор. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 36 с.
 14. Академічне письмо : метод. вказівки до самост. роботи з навч. дисципліни «Основи наук. дослідження, акад. письмо та акад. доброчесність» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.055 Романські мови та літ. (пер. включ.), перша – фр.  / уклад. Т.В. Телецька, М.Д. Марінашвілі. – Одеса : Олді+, 2023. – 28 с.
 15. Англійська мова академічного спрямування : метод. вказівки до практ. та самост. занять з навч. дисципл. «Іноземна мова за фахом» для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 081 «Право». / уклад. Т. Л. Караваєва. – Одеса : Олді+, 2023. – 44 с.
 16. Бігунова Н. О. Основна іноземна мова (англійська). Content Module I. The Communicative Function of Intonation : навч.-метод. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / Н. О. Бігунова, Н. Ю. Дьоміна. – Одеса : Олді+, 2023. – 116 с.
 17. Буквалізми у перекладі: стратегії подолання : метод. посіб. до практ. занять та самост. роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ., ОП Переклад з англ. мови та другої інозем. укр. / уклад. О. П. Матузкова, О. В. Коваленко. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 64 с.
 18. Впровадження методу проектів у закладах вищої освіти : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня за спец. 035 «Філологія», спеціалізацією 035.041 Герм. мови і літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: О. В. Хромченко. − Одеса : Олді+, 2023. − 56 с.
 19. Вступ до перекладознавства : метод. рек. до самост. роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.055 Ром. мови та літ. (пер. включ.), перша – фр. / уклад.: Л. Р. Коккіна. – Одеса: Букаєв В. В., 2023. – 28 с.
 20. Ділова англійська мова : метод. рек. для здобув. другого (магістер.) рівня вищ. освіти біол. ф-ту спец. 091 Біологія та біохімія, 162 Біотехнологія та біоінженерія, 014 Середня освіта / уклад. Л. Б. Котлярова ; ОНУ імені І. І. Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2023. — 36 с.
 21. Домашнє читання : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи з навч. дисциплін «Основна іноземна мова (англ.)» та «Друга іноземна мова (англ.)» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. та спеціалізації 035.043 “Герм. мови та літ. (пер. включ.)”, перша – нім. / уклад.: Н. М. Тхор, О. О. Калінюк, І. П. Савранчук, Н. В. Степанюк. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 24 с.
 22. Друга іноземна мова : метод. вказівки до самост. роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 292 Міжнар. економ. відносини / уклад.: Д. В. Кривоніс. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 50 с.
 23. Значення та функціонування артикля у сучасній французькій мові: метод. вказівки до самост. роботи з навч. дисципліни «Грамат. категорії іменних частин мови» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.055 Роман. та літ. (пер. включ.), перша – фр. / уклад. Т.В. Телецька, Д.В. Кривоніс. – Одеса : Олді+, 2023. – 32 с.
 24. Кваліфікаційна магістерська робота: метод. рекомендації до написання та підготовки до захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька / уклад.: М. Д. Марінашвілі, Т.В. Телецька, Т.В. Весна. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2023. – 60 с.
 25. Країнознавство франкомовних країн : метод. рек. до самост. роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.055 Ром. мови та літ. (пер. включ.), перша – фр. / уклад.: Л. Р. Коккіна. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 24 с.
 26. Мас-медіа і політика : метод. вказівки до практ. та самост. занять з навч. дисципліни «Англ. мова» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 291 «Мiжнар. вiдносини, сусп. комунікації та регіон. студії» / уклад.: О.М. Набока. – Одеса: Олді+, 2023. – 48 с.
 27. Матієнко-Сільницька А. В. Перша іноземна мова (англійська). Змістовий модуль 1. Практична фонетика англійської мови : навч.-метод. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / А. В.Матієнко-Сільницька, А. І. Грігорян. – Одеса : Гельветика, 2023.  – 152 с.
 28. Методика викладання іноземної мови у вищій школі : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи для здобувачів вищ. освіти другого (магістер.) рівня за спец. 035 Філологія / уклад.: М. О. Князян. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 24 с.
 29. Написання та оформлення курсових та кваліфікаційних робіт [Електронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації для здобувачів вищої освіти першого (бакалавр.) та другого (магістер.) рівня за спеціальністю 035 «Філологія» спеціалізацією 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша − англійська / уклад. О. В. Хромченко, В. А. Жук. − Одеса, 2023. − 29 с. – 0,2 Мб.
 30. Організація навчально-методичної роботи науково-педагогічних працівників на факультеті романо-германської філології : метод. вказівки / уклад. Л. В. Нікола, Т. Л. Караваєва, Т. В. Телецька. – Одеса : Олді+, 2023. – 66 с.
 31. Основи теорії мовних комунікацій : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня за спец. 035 Філологія / уклад.: І. М. Колегаєва. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 18 с.
 32. Особливості використання фразових дієслів в англійській мові : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня за спец. 035 «Філологія», спеціалізацією 035.041 Герм. мови і літ. (пер. включ.), перша − англ. / уклад.: О. В. Хромченко. − Одеса: Олді+, 2023. − 40 с.
 33. Педагогіка вищої школи : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи для здобувачів вищ. освіти другого (магістер.) рівня за спец. 035 Філологія / уклад.: М. О. Князян. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 24 с.
 34. Підготовка кваліфікаційної роботи з «Методики викладання іноземних мов у вищій школі» для здобувачів другого (магістерського) рівня : метод. рек. для спец. 035 «Філологія», спеціалізацій 035.041 Герм. мови і літ. (пер. включ.), перша – англ., 035.043 Герм. мови і літ. (пер. включ.), перша – нім., 035.051 Ром. мови і літ. (пер. включ.), перша – ісп., 035.055 Ром. мови і літ. (пер. включ.), перша – фр.) / уклад. : М. О. Князян. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 24 с.
 35. Принципи узгодження граматичних часів [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти першого (бакалавр.) рівня за спеціальністю 035 «Філологія / уклад. О. В. Хромченко. − Одеса, 2023. − 36 с.− 0,2 Мб.
 36. Стилістика основної мови : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня за спец. 035 Філологія / уклад.: І. М. Колегаєва, Н. М. Тхор. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 19 с.
 37. Стратегії професійної комунікації : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи для здобувачів вищ. освіти другого (магістер.) рівня за спец. 035 Філологія / уклад.: М. О. Князян. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 24 с.
 38. Сучасні напрями французької лінгвістики: метод. рекомендації до самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми романістики» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька / уклад. М. Д. Марінашвілі. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2023. – 24 с.
 39. Теоретична граматика французької мови. Частина 2: Дієслово: метод. рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька / уклад. М. Д. Марінашвілі. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2023. – 24 с.
 40. Теоретична фонетика французької мови: метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька / уклад. А.В. Млинчик. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2023. – 34 с.
 41. Теорія перекладу: метод. рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія та практика перекладу» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька / уклад. М. Д. Марінашвілі. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2023. – 24 с.
 42. Франкомовний публіцистичний текст : метод. рек. до самост. роботи і практ. занять з навч. дисципліни «Основна іноземна мова (фр.)» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.055 Ром. мови та літ. (пер. включ.),перша – фр. / уклад.: Т. В. Весна, М. Д. Марінашвілі. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 32 с.
 43. Франкомовний туристичний дискурс : метод. рек. до самост. роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.055Ром. мови та літ. (пер. включ.), перша – фр. / уклад.: Л. Р. Коккіна, І. В. Панченко.– Одеса : Букаєв В. в., 2023. – 25 с.
 44. Хромченко О. В. Методика викладання іноземної мови : конспект лекцій з курсу «Методика викладання іноземної мови та зарубіжної літератури» для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня за спец. 035 «Філологія», спеціалізацією 035.041 Германські мови і літератури (переклад включно), перша − англійська / О. В. Хромченко. − Одеса : Олді+, 2023. − 68 с.
 45. Часові форми дійсного способу дієслова у сучасній французькій мові : метод. вказівки до самост. роботи з навч. дисципліни «Грамат. категорії фр. дієслова» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.055 Роман. мови та літ. (пер. включ.), перша – фр. / уклад. Т. В. Телецька, Д. В. Кривоніс. – Одеса : Олді+, 2023. – 32 с.

2022

 1. Ігіна О.В. Методичні рекомендації до курсу «Основна іноземна мова (англійська)» : для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури» (переклад включно), перша – англійська [Електронне видання] / О. В. Ігіна, М. В. Кашуба, О. А. Розанова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2022. – 49 с.
 2. Караваєва Т. Л., Тер-Григорьян М. Г. Business Vocabulary in Use : метод. вказівки до курсу «Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для здобувачів вищ. освіти ступеня бакалавра спец. 073 Менеджмент. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Ч. 1. – 52 с.
 3. Марінашвілі М. Д. Методичні рекомендації з організації та проведення перекладацької практики : для здобувачів вищ. освіти ступеня бакалавра спец. 035 «Філологія» спеціалізації 035.055 «Ром. мови та літ. (пер. включ.), перша – фр.» / М. Д. Марінашвілі, Л. Р. Коккіна, А. В. Млинчик. – Одеса : Букаєв В. В., 2022. – 31 с.
 4. Марінашвілі М. Д. Перекладацька практика : метод. рек. для здобувачів вищ. освіти ступеня магістра спец. 035 «Філологія» спеціалізації 035.055 «Ром. мови та літ. (пер. включ.), перша – фр.» / М. Д. Марінашвілі, Л. Р. Коккіна, Т. В. Весна. – Одеса : Букаєв В. В., 2022. – 23 с.
 5. Марінашвілі М. Д. Теоретична граматика французької мови : метод. рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретична граматика основної іноземної мови» для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра спец. 035 Філологія спеціалізації 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька / М. Д. Марінашвілі. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова», 2022. – 28 с.
 6. Панченко І.В. Стилістика французької мови. Тропи. Метод. рекомендації до курсу «Стилістика основної іноземної мови» для самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра спец. 035 Філологія спеціалізації 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. / І.В. Панченко, М.О. Князян. –  Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022. – 48 с.  
 7. Румянцева О. А. Активна лексика наукового дослідження: українсько-російсько-англійський глосарій з академічного письма – для здобувачів ступеня доктор філософії, докторів філософії, докторів наук, викладачів ЗВО, дослідників, перекладачів і магістрів : словник / О. А. Румянцева. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 147 с.

2021

 1. Presentation technique: метод. рек. для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня I-II років навчання спец. 081 Право та III-IV років навчання спец. 071 Облік і оподаткування економіко-правового факультету / уклад. І. В. Рудік ; Одес. нац.. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Жмай О.В., 2021. – 45с.
 2. Болдирева А. Є. Англійська мова : метод. посіб. /А. Є. Болдирева; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021.– 106 с.
 3. Болдирева А. Є. Англійська мова. Академічне письмо. Академічна доброчесність : метод. вказівки. / А. Є. Болдирева, І. В. Раєвська; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021. – 40 с. 
 4. Віт Н.П. ,   Румянцева О.А., Презентація наукового дослідження у форматі Power Point: метод. рек. до навчальної дисципліни «Академічне письмо іноземною мовою (англійською)» для здобувачів третього рівня вищої освіти / Н.П. Віт, О.А. Румянцева. – Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т ром.-герм. філол. Одеса: ОНУ, 2021. – 24 с.
 5. Домашнє читання : на матеріалі оповідань А. К. Дойля : Частина 2 : метод. вказівки до курсів «Основна іноземна мова (англ.)» та «Друга іноземна мова (англ.)» для здобувачів вищ. освіти ступеня «Бакалавр» спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.041 «Герм. мови та літ. (пер. включ.)», перша – англ. та спеціалізації 035.043 «Герм. мови та літ. (пер. включ.)», перша – нім. / уклад.: Н. М. Тхор, І. П. Попік, О. О. Калінюк ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2021. – 32 с.
 6. Князян М. О. «Домашнє читання» : метод. рек. до курсу «Основна іноземна мова (фр.)» для здобувачів ступеня вищ. освіти «Бакалавр» спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.055 Ром. мови і літ. (пер. включ.), перша фр. ; другий рік навчання / М. О. Князян, Д. Х. Романюк. – Одеса : Букаєв В. В., 2021. – 52 c.
 7. Князян М. О. «Домашнє читання» : метод. рек. (до курсу «Основна іноземна мова (фр.)» (третій рік навчання) для здобувачів ступеня вищ. освіти «Бакалавр» спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.055 Ром. мови і літ. (пер. включ.), перша фр. / М. О. Князян, І. В. Панченко, Д. Х. Романюк. – Одеса : Букаєв В. В., 2021. – 64 c.
 8. Князян М. О. Усне та писемне мовлення : метод. рек. до курсу «Основна іноземна мова (фр.)» (другий рік навчання) для здобувачів ступеня вищ. освіти «Бакалавр» спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.055 Ром. мови і літ. (пер. включ., перша фр. / М. О. Князян, І. В. Панченко, Д. Х. Романюк. – Одеса : Букаєв В. В., 2021. – 60 c.
 9. Марінашвілі М. Д. Методичні рекомендації до написання курсових робіт : для здобувачів вищ. освіти ступеня бакалавра спец. 035 «Філологія» спеціалізації 035.055 «Ром. мови та літ. (пер. включ.), перша – фр.» / М. Д. Марінашвілі, Т. В. Телецька. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 51 с.
 10. Матузкова О. П. Перекладаємо з української мови англійською професійно : навч.-метод. посіб. із курсу «Практика перекладу» / О. П. Матузкова, О. С. Гринько, А. П. Негру. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021. – 160 с. 
 11. Раєвська І. В., Гринько О. С., Conference Interpreting (Переклад конференцій): метод. рек. до вибір. курсу «Переклад конференцій» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська» / І. В. Раєвська, О. С. Гринько; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, ф-т романо-германської філолог. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021. – 36 с.
 12. Раєвська І. В., Tradurre ed interpretare dall’italiano all’ucraino. Письмовий та усний переклад з італійської мови українською : метод. посіб. / І. В. Раєвська; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021. – 84 с.
 13. Скляренко О. М. Англійська мова для хіміків : навчальний посібник : у трьох частинах. Частина 1: Хімія як галузь науки / О. М. Скляренко, О. Ю. Сидорук ; відп. ред. О. Г. Васильченко ; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2021. — 248 с. — (Серія: «Іноземна мова за професійним спрямуванням»).
 14. Яровенко Л. С. Теорія перекладу : метод. посіб. / Л. С. Яровенко. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021. – 88 с.

2020

 1. A guide to write an effective essay: метод. рек. для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня I-III років навчання спец. 081 Право, 073 Менеджмент, 071 Облік і оподаткування / уклад. І. В. Рудік ; Одес. нац.. ун-т ім.. І. І. Мечникова. – Одеса : Жмай О. В., 2020. – 38 с.
 2. Hunting for a job: метод. рек. для здобувачів вищ. освіти першого (бакалавр.) рівня I-III років навчання спец. 081 Право, 073 Менеджмент, 071 Облік і оподаткування / уклад. І. В. Рудік ; Одес. нац.. ун-т ім.. І. І. Мечникова. – Одеса : Жмай О. В., 2020. – 45 с.
 3. Telephone Etiquette : метод. вказівки для здобувачів вищ. освіти другого (магістер.) рівня спец. 073 Менеджмент / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ф-т РГФ, каф. іноземних мов гуманітарних ф-тів ; уклад.: Т. Л. Караваєва, М. Г. Тер-Григорьян. – Одеса : Побута М. І., 2020. – 41 с.
 4. Бігунова Н. О. Навчальний посібник з домашнього читання англійською мовою (M. C. Beaton “Death of a perfect wife” та Muriel Spark “The driver’s seat”): навч. посіб. / Н. О. Бігунова, Т. Л. Караваєва, М. Г. Тер-Григорьян ; за ред. д. філол. н., проф. Н. О. Бігунової. – Одеса : Прес-кур’єр, 2020. – 237 с.
 5. Васильєва О. О., Карпенко О. Ю., Карпенко М. Ю. Ідеонімія англійської мови : методичні вказівки / О. О. Васильєва, О. Ю. Карпенко, М. Ю. Карпенко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса : Фенікс, 2020. – 34 с.  (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 6. Вживання займенника в сучасній англійській мові : метод. вказівки до курсу «Основна іноземна мова (англійська)» для здобувачів вищої освіти рівня бакалавра спеціальності 035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. / уклад. В. А. Жук, Н. Г. Мойсеєнко – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторовіч, 2020. – 40 с.
 7. Видо-часові форми англійського дієслова : метод. вказівки до курсу «Основна іноземна мова (англійська)» для здобувачів вищої освіти рівня бакалавра, спеціальності 035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська / уклад. В. А. Жук, Н. Г. Мойсеєнко. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторовіч, 2020. – 54 с.
 8. Домашнє читання : на матеріалі оповідань А. К. Дойля : Частина 1 : метод. вказівки до курсів «Основна іноземна мова (англ.)» та «Друга іноземна мова (англ.)» для здобувачів вищ. освіти ступеня «Бакалавр» спец. 035 «Філологія», спеціалізації 035.041 «Герм. мови та літ. (пер. включ.)», перша – англ. та спеціалізації 035.043 «Герм. мови та літ. (пер. включ.)», перша – нім. / уклад.: Н. М. Тхор, І. П. Попік, О. О. Калінюк ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2020. – 35 с.
 9. Карпенко О.Ю., Васильєва О.О., Карпенко М.Ю. Аналіз художнього тексту : метод. рек. до курсу «Друга іноземна мова (англійська)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 035 «Філологія». / О. Ю. Карпенко, О.О. Васильєва, М.Ю. Карпенко. – Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. – 62 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 10. Карпенко О.Ю. Синтаксичний аналіз речення : метод. рек. до курсу «Основна іноземна мова (англійська)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська / О.Ю. Карпенко, О.О. Васильєва, М.Ю. Карпенко. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020. – 27 с.
 11. Марінашвілі М. Д. Французькомовний науковий лінгвістичний текст = Lire un texte scientifique linguistique en français : навч. посіб. / М. Д .Марінашвілі. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, 2020. – 188 с.
 12. Матузкова, О. П. Стратегії та аналіз в усному та письмовому перекладі [Електронний ресурс] : метод. посібник / О. П. Матузкова, О. С. Гринько, Н. О. Горбатюк; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т РГФ. – Електрон. кн. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2020. – 66 с.
 13. Неособові форми дієслова. Герундій : метод. вказівки до курсу «Основна іноземна мова (англійська)» для здобувачів вищої освіти рівня бакалавра, спеціальності 035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. / уклад. В. А. Жук, Н. Г. Мойсеєнко – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторовіч, 2020. – 36 с.
 14. Степанюк Н.В, Терехова Л.В., Реконвальд Н.В. Особливості сучасної англомовної преси: методичні вказівки до курсу “Друга іноземна мова (англійська)” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька» / укл.: Н.В. Степанюк, Л.В. Терехова, Н.В. Реконвальд; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Факультет романо-германської філології. – Одеса: ТОВ Удача, 2020. – 26 с.
 15. Степанюк Н.В, Терехова Л.В., Реконвальд Н.В. Реферування англомовного публіцистичного тексту: методичні вказівки до курсу “Основна іноземна мова (англійська)” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» / укл.: Н.В. Степанюк, Л.В. Терехова, Н.В. Реконвальд; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Факультет романо-германської філології. – Одеса: ТОВ Удача, 2020. – 26 с.
 16. Телецька Т. В. Formation des mots en français contemporain (Словотворення у сучасній французькій мові) : метод. вказівки до курсу «Лексикологія основної інозем. мови (фр.)» / Т. В. Телецька, А. В. Млинчик. – Одеса: Аріадна, 2020. – 26 с.

2019

 1. Голубенко, Л. М. Асистентська практика здобувачів вищої освіти ступеня магістра : навч.-метод. посіб. для студентів спец. 035 “Філологія”, спец. 035.04 “Германські мови та літератури (пер. включно)”, 035.05 “Романські мови та літератури (пер. включно)” / Л. М. Голубенко, Н. Ю. Колесниченко, М. Д. Марінашвілі; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 82 с. (Електронна копія видання доступна лише в електронних читальних залах бібліотеки)
 2. Калінюк О.О, Поздняков Д.О. Метамова лінгвістичних досліджень.Методичні вказівкидо написання курсових, бакалаврських, і магістерських робіт з лексикології та стилістики англійської мови для студентів ІІІ – IV курсів та магістрів англійського відділення факультету романо-германської філології // Одеський національний університет ім.. І.І.Мечникова. – О.: КП “Одеська міська друкарня”, 2019. – 32с.
 3. Мойсеєнко Н. Г. Ділова мова : навч.-метод. посіб. / Н. Г. Мойсеєнко, Л. В. Сізова. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І.Мечникова, 2019. – 124 с.
 4. Поздняков Д. О., Нетреба К. С. Домашнє читання. Методичні вказівки до курсу «Домашнє читання» (на матеріалі романів N. Hornby “AboutaBoy”, V.Woolf “Mrs. Dalloway, Y.Martel “LifeofPi”) для студ. III-IV курсів ден. та IV-V курсів заоч. форм навч. відділ.англі.йської філол. – О.: КП “Одеська міська друкарня”, 2019. – 37 с.
 5. Шаглі Г. І. Турецька мова. Ч. ІІ : навч.-метод. посіб. / Г. І. Шаглі. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 182 с.

2018

 1. Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи магістра спец. 011 «Освітні, педагогічні науки» / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т РГФ, Каф. педагогіки; упоряд. О. С. Цокур. – Одеса, 2018. – 34 с. 

2017

 1. Збірник вправ до курсу «Практика перекладу» для студентів IV курсу відділення французької філології факультету РГФ / уклад. Л. Р. Коккіна. – Одеса : Персей, 2017. – 40 с.
 2. Ніцевич А. А. О. Методичний посібник з аспекту «Домашнє читання» : для студ. ісп. та англ. відділ. ф-ту РГФ / А. А. О. Ніцевич. – Одеса, 2017. – 116 с.

2015

 1. Коккіна Л. Р. Le monde du travail : навч. посіб. / Л. Р. Коккіна. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 105 с.
 2. Румянцева О. А. Англійська мова для математиків (інтенсивний курс для студентів математичних спеціальностей Інституту математики, економіки і механіки) / О. А. Румянцева . –Одеса, 2015 . – 145 с.
 3. Румянцева О. А. Термінологічний словник мови програмування C++ : для студентів І та ІІ курсів Інституту математики, економіки і механіки, що навчаються за фахом «Інформаційні технології», «Механіка» та «Прикладна математика» / О. А. Румянцева. – Одеса, 2015 . – 31 с.
 4. Румянцева О. А.  Словник комп’ютерної термінології: для студентів Інституту математики, економіки і механіки, що навчаються за фахом «Прикладна математика» та «Інформаційні технології» / О. А. Румянцева. – Одеса, 2015 . – 60 с.

2014

 1. Жаборюк  О.  А. Проблеми морфології та синтаксису : посіб. з теоретичної граматики сучасної англ. мови / О. А. Жаборюк, І. А. Жаборюк . – Одеса : Освіта України, 2014 . – 104 с. 
 2. Карпенко О. Ю. Sentence Analysis : метод. вказівки до курсу практ. граматики  для студ. 5 курсу від-ня англійської філології / О. Ю. Карпенко. – Одеса, 2014. – 45 с.
 3. Мойсеєнко Н. Г. Модульні тести з граматики англійської мови для студентів 3 курсу відділення іспанської філології денної форми навчання факультету РГФ : методичні вказівки / Н. Г. Мойсеєнко. – Одеса, 2014. – 21 с.
 4. Румянцева Е. А. Приложение 3: Англо-русский словарь биржевых терминов … к дис … канд. филол. наук. Коммуникативный симбиоз вербальных и невербальных знаков в англоязычном биржевом дискурсе: лингвосемиотический аспект.  / Е. А. Румянцева . – Одесса, 2014 . – 272 с.
 5. Савкова, Л. С.  Перші наукові роботи з зарубіжної літератури : метод. рекомендації до написання курсових та дипломних робіт для студ. ф-ту романо-германської філології напряму підготовки «Філологія» спец. «Мова і література (англійська, німецька, французька, іспанська)» / Л. С. Савкова. – Одеса, 2014 . – : 44 с.

2013

 1. Лимаренко О. А. Методичні вказівки з практичної граматики англійської мови : для студ. 1-го курсу денної та заочної форм навчання факультету РГФ на тему: «The adjective. The adverb» / О. А. Лимаренко, Н. Г. Мойсеєнко, Н. В. Яцишина . – Одеса, 2013 . – 54 с.
 2. Мойсеєнко Н. Г.   Модульні тести з граматики англійської мови для студентів 3 курсу іспанського відділення денної форми навчання / Н. Г. Мойсеєнко . – Одеса, 2013.– 18 c.
 3. Яцишина Н. В. Методичні вказівки: «Модульні тести з домашнього читання для студентів 3 курсу іспанського відділення денної форми навчання факультету РГФ» / Н. В. Яцишина . – Одеса, 2013 . – 48 с.
 4. Яцишина Н. В. Модульні тести з домашнього читання для студентів 3 курсу іспанського відділення денної форми навчання / Н. В. Яцишина . – Одеса, 2013 . – 4 с.

2012

 1. Рябенко, М. І. Профілактика корупції у навчально-виховному процесі ВНЗ : методичні рекомендації / М. І. Рябенко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т РГФ, Каф. педагогіки. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 76 с.(Електронна копія видання доступна лише в електронних читальних залах бібліотеки)
 2. Рябенко, М. І. Студент — суб’єкт навчально-виховного процесу (студенту-першокурснику щодо попереджень правопорушень та проявів корупції у ВНЗ) : методичні рекомендації / М. І. Рябенко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т РГФ, Каф. педагогіки. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 57 с.(Електронна копія видання доступна лише в електронних читальних залах бібліотеки)

2011

 1. Гуменюк, Ж. Г. Латинська мова : навч. посіб. для студентів гуманіт. ф-тів. / Ж. Г. Гуменюк, Т. В. Сторчова; Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Кондор, 2011. – 339 с. (Електронна копія видання доступна лише в електронних читальних залах бібліотеки)

2010

 1. Карпенко О.Ю. Когнітивна ономастика. Посібник. – Одеса: Феникс, 2010. – 158 с.

2008

 1. Мойсєєнок Л. О. Методичні вказівки до англомовних текстів для студентів першого курсу Інституту математики, економіки і механіки. Спец. «Міжнародні економічні відносини» / Л. О. Мойсєєнок, Н. В. Степанюк, М. Д. Кірілова . – Одеса : Удача, 2008 . – 40 с.

2007

 1. Жаборюк І. А. Мовний та мовленнєвий аспекти англійської структури be+ -ed: Посібник з граматики сучасної англійської мови / І. А. Жаборюк, О. А. Жаборюк ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Б.м. Астропринт, 2007 . – 164 с.

2005

 1. Жаборюк І. А. Категорія стану. Функціональна модель : посіб. з граматики англійської мови дл студ. вузів / І. А. Жаборюк, О. А. Жаборюк ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2005 . – 67 с.
 2. Яцій М. З. [ENGLISH, GERMAN, SPANISH, RUSSIAN and UKRAINIAN SAYINGS IN LATIN ORIGIN] Латинські приказки та прислів’я з англійськими, німецькими, іспанськими, російськими та українськими відповідниками / М. З. Яцій, А. О. Ніцевич . – Одеса , 2005 . – 21 с.

 


Пошук по сайту

Календар

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829