Періодичні видання та видання, що продовжуються, з теми «Фармація»

 

 1. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики: наук.-практ. журн. / Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя : ЗДМУ, 1997. – Виходить три рази на рік.

Архів на сайті 2012–…

 

 1. Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія = Odessa national university herald : наук. журн. / ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2000. – Виходить чотири рази на рік.

Архів на сайті 2007–…

 

 1. Вісник фармакології та фармації : інформ.-аналіт. журн. / Держ. фармакол. центр МОЗ України ; ред. О. Стефанов. – Київ : [б. в.], 2000.

Зміст випусків 2006–2008

 

 1. Вісник фармації = News of pharmacy : журнал / МОЗ України, Нац. фармац. ун-т ; голов. ред. В. П. Черних. – Харків : НФаУ, 1993. – Виходить щоквартально.

Архів на сайті 2014–…

 

 1. Журнал органічної та фармацевтичної хімії = The journal of organic and pharmaceutical chemistry / НАН України, Ін-т орган. хімії, Нац. фармац. ун-т ; голов. ред. В. І. Кальченко, В. П. Черних. – Харків : НФаУ, 2003.

Архів на сайті 2013–…

 

 1. Клінічна фармація: наук. журн. / Держ. фармакол. центр МОЗ України, Нац. фармац. ун-т. – Харків : Основа, 1997. – Виходить щоквартально.

Архів на сайті 2014–2021

 

 1. Ліки України : наук.-практ. журн. для лікарів та провізорів / ТОВ «Медікс Груп» ; голов. ред. О. М. Барна. – Київ : Медікс Груп, 1996. – Видання відновлено у 2006 р. – Назва на дод. тит. аркуші: Medicines of Ukraine. – Виходить 10 разів на рік.

Архів на сайті 2015–…

 

 1. Соціальна фармація в охороні здоров’я = Социальная фармация в здравоохранении = Social pharmacy in health care / Нац. фармац. ун-т. – Харків : НФаУ, 2015. – Виходить щоквартально.

Архів на сайті 2015–…

 

 1. Український біофармацевтичний журнал= Украинский биофармацевтический журнал = Ukrainian biopharmaceutical journal : наук. журн. / Нац. фармац. ун-т. – Харків : Фармітек, 2008. – Виходить щоквартально.

Архів на сайті 2016–2021

 

 1. Фармакологія та лікарська токсикологія= Pharmacology and drug toxicology : наук.-практ. мед. вид. / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа «Ін-т фармакології та токсикології НАМН України», Держ. п-во «Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров’я України», Всеукр. громад. орг. «Асоц. фармакологів України». – Київ : [б. в.], 2007. – Виходить раз на два місяці.

Архів на сайті 2012–…

 

 1. Фармаком : наук.-практ. журн. / Держ. п-во «Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. Продукції» [та ін.] ; редкол.: Д. А. Леонтьєв (голов. ред.) [та ін.]. – Харків : Фармакопейний центр, 1992. – Виходить щомісяця.

Архів на сайті 2001–2021

 

 1. Фармацевт-практик : щомісяч. наук.-практ. журн. / голов. ред. Н. Малішевська Наталія. – Київ : Фармацевт Практик, БЦ «Наука», 2003. – Виходить один раз на місяць.

Архів на сайті 2014–2021

 

 1. Фармацевтичний журнал = Farmatsevtychnyi zhurnal : наук.-практ. реценз. журн. / М-во охорони здоров‘я України, ДП «Держ. експерт. центр МОЗ України», Нац. фармацевт. ун-т, ДП «Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. Продукції» ; редкол.: В. В. Трохимчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Здоров’я, 1928. – Журн. має дод. з окремою назвою «Ліки». – Виходить раз на два місяці.

Архів на сайті 2008–…

 

 1. Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical review : наук.-практ. журн. / Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського, Нац. фармацевт. ун-т ; редкол.: Т. Грошовий (голов. ред.) [та ін.]. – Тернопіль : ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського, 2006. – Виходить щоквартально.

Архів на сайті 2007–…

 

 1. Sciencerise: pharmaceutical science : наук. журн. / НВП ПП «Технол. Центр» [та ін.] ; голов. ред. В. А. Георгіянц. – Харків : Технолог. Центр, 2016. – Виходить щомісяця.

Архів на сайті 2016–…

 

 1. ScienceRise: Biological Science : наук. журн. / НВП ПП «Технолог. Центр» [та ін.] ; голов. ред. Л. М. Малоштан. – Харків : Технолог. Центр, 2016. – Виходить щомісяця.

Архів на сайті 2016–…

 


Пошук по сайту

Календар

Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031