Нормативно-правова база

Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 1556-VII від 01.07.2014 / Законодавство України: інформ.-пошук. система / Верховна Рада України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 13.07.2023). – Назва з екрана.

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) : лист М-ва освіти і науки України № 1/11-8681 від 15 серп. 2018 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. – Україна, 2018. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://osvita.ua/doc/files/news/616/61647/Rekomendaciyi_MONU_s18.pdf (дата звернення: 13.07.2023). – Назва з екрана.

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності : лист М-ва освіти і науки України № 1/9-263 від 20 трав. 2020 р. // Міністерство освіти і науки України : офіц. сайт. – Україна, 2023. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/do-pitannya-uniknennya-problem-i-pomilok-u-praktikah-zabezpechennya-akademichnoyi-dobrochesnosti (дата звернення: 13.07.2023). – Назва з екрана.

Про авторське право і суміжні права [Електронний ресурс] : Закон України № 2811-IX від 01.12.2022 // Законодавство України: інформ.-пошук. система / Верховна Рада України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text (дата звернення: 13.07.2023). – Назва з екрана.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] : Закон України № 2974-IX від 20.03.2023 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2974-20#Text (дата звернення: 13.07.2023). – Назва з екрана.

Про затвердження вимог до оформлення дисертації [Електронний ресурс] : Наказ МОН України № 155/30023 від 03.02.2017 : зі змінами від 31.05.2019 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text (дата звернення: 13.07.2023). – Назва з екрана.

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук [Електронний ресурс] : Наказ МОН України № 1220 від 23.09.2019 : зі змінами від 27.05.2022 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text (дата звернення: 13.07.2023). – Назва з екрана.

Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти [Електронний ресурс] : Лист, Рекомендації МОН України № 1/9-650 від 23.10.2018 // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18#n211 (дата звернення: 13.07.2023). – Назва з екрана.

Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності : аналітична записка : лист М-ва освіти і науки України № 1/9-263 від 20 трав. 2020 р. // Міністерство освіти і науки України : офіц. сайт. – Україна, 2020. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://bit.ly/3nobJJ3 (дата звернення: 27.04.2021). – Назва з екрана.

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / М-во освіти і науки України // Міністерство освіти і науки України : офіц. сайт. – Україна, 2018. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf (дата звернення: 27.04.2021). – Назва з екрана.

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) : лист М-ва освіти і науки України № 1/11-8681 від 15 серп. 2018 р. // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. – Україна, 2018. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v8681729-18#Text (дата звернення: 27.04.2021). – Назва з екрана.

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.) : лист М-ва освіти і науки України «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти» № 1/9-650 від 23 жовт. 2018 р. // Законодавство України : інформ.-пошук. система / Верх. Рада України. – Україна, 2018. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18#Text (дата звернення: 14.07.2023). – Назва з екрана.

Про затвердження вимог до оформлення дисертації : за станом на  12 січ. 2017 р. / Міністерство освіти і науки України. – Офіц. вид. // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 20. – С. 136.

Закон України «Про вищу освіту» : за станом на 05 берез. 2017 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:  (дата звернення: 12.04.2017). – Загол. з екрану.

Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України : за станом на 17 жовт. 2012 р. (№ 1111) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Офіц. вид. // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 86. – С. 247.

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : за станом на 01 верес. 2013 р. (№ 1112) [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Режим доступу: (дата звернення: 12.04.2017). – Загол. з екрана.

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ 7.1:2006 / Нац. стандарт України. – [Чинний з 01.07.2007]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – III, 47 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582:2013 / Нац. стандарт України. – [Чинний з 22.08.2013]. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – 15 с. – (Інформація та документація).

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання : ДСТУ 8302:2015 / Нац. стандарт України. – [Чинний з 01.07.2016]. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – 16 с. – (Інформація та документація).

Видання. Вихідні відомості : ДСТУ 4861:2007 / Нац. стандарт України. – [Чинний з 02.11.2007]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – 45 с. – (Інформація та документація).

Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках : ДСТУ 7152:2010 / Нац. стандарт України. – [Чинний з 01.10.2010]. – Київ, 2010. – 14 с. – (Інформація та документація).

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення») // Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 9/10. – C. 2-10.


Пошук по сайту

Календар

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829