Наукова бібліотека Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова (1945–2000)

1945 р.

 • лютий. Наказом РНК УРСР № 198 бібліотеку ОДУ затверджено як науково-дослідну установу університету, що має самостійний бюджет. Офіційна назва: Наукова бібліотека ОДУ.
 • травень. Відзначено 80-річний ювілей ОДУ та 100-річчя з дня народження професора І. І. Мечникова. Університету надано ім’я професора І.І. Мечникова. 1
 • Директором НБ ОДУ імені І. І. Мечникова призначено викладача психології та історії педагогіки Одеського педагогічного інституту і Одеського державного університету В. І. Литовченка.
 • Організовано бібліотечний семінар для бібліотечних робітників ОДУ.
 • Розпочато роботу щодо організації у бібліотеці відділу періодики.
 • Проведено інвентаризацію книг, вивезених під час окупації в Румунію та повернених до бібліотеки згідно з розпорядженням Комісії з повернення цінностей при РНК УРСР.
 • Упорядковано та підготовлено до інвентаризації Воронцовський та Строгановський фонди.

1946 р.2

 • Директором НБ ОДУ імені І. І. Мечникова призначено О. М. Дроздова.
 • Розпочато підготовку до видання біобібліографічного словника професорсько-викладацького складу ОДУ.
 • На допомогу читачам створено тематичні картотеки: «Південне слов’янство і його роль в міжнародних відношеннях», «Міжнародні відношення періоду Другої світової війни», «Типи населених пунктів Степової України».
 • Проведено цикл занять з підвищення бібліотечно-бібліографічної грамотності працівників.
 • Розпочато перевірку дублетного фонду.

2а

1947 р.

 • Директором НБ ОДУ імені І. І. Мечникова призначено Г. Д. Плосконоса.
 • Розпочато надходження обов’язкового екземпляру з видавництв України до бібліотеки.
 • З метою розкриття всіх фондів НБ ОДУ імені І. І. Мечникова розпочато систематизацію Воронцовського фонду.
 • На допомогу читачам створено тематичну картотеку «Словарные фонды НБ ОГУ – Славянские словари».

1948 р.

 • травень, 10. Проведена перша за понад 130 років існування бібліотеки її повна переінвентарізація та перевірка всіх фондів бібліотеки, за результатами якої фонд бібліотеки налічував 1,6 млн. одиниць.

1949 р.

 • березень. Розпочато загальну каталогізацію фондів бібліотеки.3
 • Після завершення систематизації Воронцовського фонду створено предметно-систематичний каталог, який нараховував 14,5 тис. карт.
 • У журналі «Бюллетень библиотеки СССР им. В. И. Ленина» опубліковані статті працівників НБ ОДУ: «Научная библиотека ОГУ им. И. И. Мечникова в послевоенные годы» (Ходжаш Т. З.), «Библиографическая работа Научной библиотеки ОГУ» (Плосконос Г. Д.), «Популяризация библиотечно-библиографических знаний среди читателей научных библиотек СССР» (Рапопорт Р. М.).

1950 р.

 • січень – березень. Співробітниками НБ ОДУ імені І. І. Мечникова проведено загальноміські семінари для бібліотечних працівників.
 • вересень Розпочато традицію систематичних переглядів нових надходжень.
 • Складено «Алфавитный указатель к системе классификации Научной библиотеки ОГУ».

1951 р.4

 • НБ ОДУ імені І. І. Мечникова очолив кандидат філологічних наук, доцент Микола Володимирович Павлюк – славіст, талановитий лінгвіст, пізніше – завідувач кафедри російської мови в Одеському державному університеті.

 

1954 р.

 • Створено топографічний каталог, картки в якому були розташовані згідно розміщенню документів на полицях книгосховища. На основі топографічного каталогу створено алфавітний та систематичний каталоги книг.

5

 

1955 р.

 • Видано біобібліографічний покажчик ученого ОДУ «Евгений Николаевич Щепкин. Опыт библиографии» (упорядник О. С. Жакуліна).

1957 р.

 • До 90-х роковин ОДУ імені І. І. Мечникова видано спеціальний випуск «Праць Одеського державного університету. Бібліографічна серія», до складу якого увійшов «Систематичний покажчик до “Записок Новоросійського університету” за 1867–1919 роки».

6

1958 р.

 • Завершено систематизацію фонду М. К. Шильдера.

1959 р.7

 • вересень. Директор НБ ОДУ М. В. Павлюк та зав. бібліографічним відділом М. М. Бушева виступили з доповідями на науковій конференції всесоюзного значення, яка відбулася на базі Саратовського університету ім.М. Г. Чернишевського.
 • Видано перший путівник-довідник по бібліотеці ОДУ іменіІ. І. Мечникова, укладений Т. З. Ходжаш, який знайомив читачів з книжковими фондами й історією бібліотеки.

7a

1960 р.

 • лютий – травень. НБ ОДУ імені І. І. Мечникова очолював І. М. Коляда.
 • вересень – листопад. НБ ОДУ імені І. І. Мечникова очолював А. З. Яровий.
 • листопад Директором НБ ОДУ імені І. І. Мечникова призначено І.М. Кирилова.
 • До НБ ОДУ імені І. І. Мечникова надійшло книжкове зібрання та рукописний фонд фахівця з питань західноєвропейської філології, професора ОДУ імені І. І. Мечникова Б. О. Лупанова.
 • З метою обміну досвідом співробітники НБ ОДУ імені І. І. Мечникова Саратовського, Львівського, Ужгородського та Ленінградського університетів.
 • Здійснено обмін книжковими та періодичними виданнями з бібліотеками Гарвардського, Канзаського, Колумбійського, Каліфорнійського університетів, а також з бібліотеками міст Осло, Хельсінкі, Берліну, Братислави, Бухаресту, Варшави, Лейпцигу, Пекіну, Пхеньяну, Софії тощо.

1961 р.

 • Директором НБ ОДУ призначено П. М. Бондаренка – випускника історичного факультету ОДУ імені І. І. Мечникова.8
 • Надійшло книжкове зібрання історика, фахівця у галузі педагогіки, професора ОДУ імені І. І. Мечникова А. Г. Готалова-Готліба.
 • У структурі відділу обслуговування читачів НБ ОДУ імені І.І. Мечникова організовано сектор заочного обслуговування.

 

 • На прохання кафедр історії СРСР та історії України організована виставка «Безсмертний подвиг радянського народу», присвячена 20-ій річниці з дня початку Великої Вітчизняної війни.
 • Спільно з хімічним факультетом ОДУ імені І. І. Мечникова організовано виставку, яка присвячена 250-річчю з дня народження засновника хімічної науки М. В. Ломоносова, яка експонувалася під час проведення 24–29 травня 1961р. в ОДУ імені І. І. Мечникова наукової конференції з адсорбції та методів хроматографічного аналізу.

9

1962 р.

 • Надруковано збірку «Одесса на страницах “Правды”», до якої бібліографом НБ ОДУ імені І. І. Мечникова Є. М. Зеньковою складена бібліографія.

il10

1963 р.

 • жовтень На базі НБ ОДУ імені І. І. Мечникова організовані дворічні курси підвищення кваліфікації для працівників бібліотек ВНЗ м. Одеси.
 • НБ ОДУ імені І. І. Мечникова взяла участь в укладанні бібліографії до багатотомної енциклопедії «Історія міст і сіл Української РСР».
 • У НБ ОДУ імені І. І. Мечникова започатковане видання щорічника під назвою «Зведений покажчик журналiв, якi отримали бiблiотеки м. Одеси».11
 • До НБ ОДУ імені І. І. Мечникова надійшло книжкове зібрання професора Ф. Є. Петруня – кандидата геолого-географічних наук, завідувача кафедри фізичної географії ОДУ.
 • Під керівництвом викладачів ОДУ імені І. І. Мечникова М. І. Кириченко та В. В. Данчева для співробітників НБ ОДУ організовані гуртки з вивчення іноземних мов (англійської, німецької, французької та латинської).

1964 р.

 • грудень. По одеському радіо транслювалась репортаж-екскурсія по фондах НБ ОДУ імені І. І. Мечникова «Скарбниця мудрості».
 • Пройшла виставка, присвячена 310-й річниці з дня народження італійського мислителя епохи Відродження Галілео Галілея, за матеріали якої було знято телевізійну передачу (автор – лектор Одеського планетарію В.А. Дьяков).
 • Одеське телебачення транслювало виставку, присвячену 150-й річниці Т.Г. Шевченка.
 • До одеської міжвузівської наукової конференції «Литературная Одесса 20-х годов» (21–24 листопада 1964 р.) Науковою бібліотекою ОДУ імені І.І. Мечникова підготовлена виставка «Літературна Одеса».
 • Видано «Систематический указатель к «Сборнику студенческих научных работ» ОДУ імені І. І. Мечникова, 1939–1962» (укладачі: М. М. Бушева та Р. М. Рапопорт). Покажчик містить 197 назв.

12

1965 р.

 • травень, 13 Пройшли урочисті заходи на честь 100-ої річниці ОДУ імені І. І. Мечникова
 • Співробітники НБ ОДУ виступили на ювілейній науково-теоретичній конференції з доповідями: «Розвиток НБ ОДУ імені І. І. Мечникова» (П.М. Бондаренко); «Іменні фонди НБ ОДУ імені І. І. Мечникова (Воронцовський фонд)» (М. І. Кириченко, А. К. Папаспіраки); «Довідково-бібліографічна робота НБ ОДУ» (В. М. Терлецька).13
 • У головному корпусі ОДУ пройшла ювілейна книжково-ілюстративна виставка «100 років Одеському державному університету імені І.І. Мечникова», яка стала базою для створення у цьому ж році Музею історії університету.

13a

1966 р.

 • Розпочато проведення бібліотечно-бібліографічних занять зі студентами молодших курсів всіх факультетів ОДУ імені І. І. Мечникова

14

1967 р.15

 • травень, 15-16 Пройшли урочисті заходи на честь 50-ї річниці Жовтневої революції.
 • Співробітники НБ  ОДУ імені І. І. Мечникова виступили на ювілейній науково-теоретичній конференції з доповідями про історію та розвиток бібліотеки (П. М. Бондаренко, М. І. Кириченко, О. Ю. Ноткіна, А.К. Папаспіракі, В. С. Фельдман та ін.)
 • До 150-річчя НБ ОДУ імені І. І. Мечникова організована виставка, присвячена історії бібліотеки. На одній з вітрин були представлені праці співробітників бібліотеки.

1968 р.

 • Видано колективну монографію «Історія Одеського університету за 100 років» (відп. редактор О. І. Юрженко), до якої увійшов підрозділ «Наукова бібліотека», написаний директором НБ ОДУ П. М. Бондаренком.

1969 р.

 • В НБ ОНУ організована виставка до ювілею міста «Місту-герою Одесі – 175 років».

1972 р.

 • У міжвідомчій науковій збірці «Філософські проблеми сучасного природознавства» (1972, вип. 27) надруковано укладену гол. бібліографом НБ ОДУ С. М. Кириченком «Бібліографію з загальної теорії систем» (196назв).
 • У журналі «Науково-технічна інформація» (1972, № 5) надрукована стаття гол. бібліографа НБ ОДУ С. М. Кириченка «Модель універсальної фасетної класифікації документів».

1974 р.

 • квітень. Проведено науково-теоретичну конференцію, присвячену 400-річчю друкарства на Україні.
 • грудень. При бібліографічному відділі НБ ОДУ імені І. І. Мечникова організовано сектор наукової інформації.16
 • Видано бібліографічний покажчик «Нормалізація української літературної мови» (укладачі: А. А. Москаленко та Т. І. Рябіщук) (500записів).

 1975 р.

 • червень. Проведено науково-теоретичну конференцію «Издания АН СССР в фондах Научной библиотеки», присвячену 250-річчю АН СРСР.
 • Видані біобібліографічні покажчики, присвячені вченим ОДУ: «Виктор Павлович Колмаков (1913–1973)» (укладач: гол. бібліограф НБ ОДУ Є.М. Зінькова ) та «Елпидифор Анемподистович Кирилов, 1883–1964» (укладач: Л. М. Крапивка).

1976 р.

 • НБ ОДУ імені І. І. Мечникова надано статус міського методичного центру бібліотек ВНЗ м. Одеси.
 • Проведена конференція вузівських бібліотек міста Одеси «Пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань серед читачів».
 • Видано анотований покажчик «Русская нелегальная и запрещенная литература ХІХ века в фондах Научной библиотеки ОГУ. Ч. 1» (укладачі: О.Ю. Ноткіна та Т. Я. Логвінова).

1978 р.

 • Створено три читальні зали: природничих, суспільних та гуманітарних наук.17
 • Видано анотований покажчик «Русская нелегальная и запрещенная литература ХІХ века в фондах Научной библиотеки ОГУ. Ч. 2» (укладачі: О.Ю. Ноткіна та Т. Я. Логвінова).
 • У збірці «Проблемы британской истории» (М., 1978) надруковано статтю «Материалы по истории Англии и Британской колониальной империи в Научной библиотеке ОГУ» (П. М. Бондаренко, В. С. Фельдман)
 • Опубліковано статтю «Воронцовский фонд Научной библиотеки ОГУ им. И. И. Мечникова» С. Ю. Абрамова в книзі авторки «Африка: Четыре столетия работорговли» (М., 1978).

18

 1979 р.

 • лютий. Відкрито Музей рідкісної книги НБ ОДУ .19
 • лютий, 5-10. На базі НБ ОДУ проведено Всесоюзний семінар на тему: «Інформаційно-бібліографічне обслуговування ВНЗ», у рамках якого було організовано ряд виставок із загальною тематикою «Інформація – теорія і практика».
 • На базі НБ ОДУ проведені засідання книголюбів: «З книгою по місту. Історія путівників і довідників м. Одеси» та «З історії російських видавництв. Видавництво Н.Ф. Смірдіна».
 • Підготовлені й прочитані тематичні лекції для студентів ОДУ: «Книжкові скарби Одеси (на матеріалах НБ ОДУ)», «Діяльність іноземної колегії в Одесі», «Бібліофіли і букіністи Одеси 30-х рр. ХХ ст.», «Зв’язок Одеси із Середземномор’ям», «Історія університету» тощо.
 • Проведено заняття з інформатики, загальної та галузевої бібліографії для студентів 1-4 курсів ОДУ.

20

1980 р.

 • березень. У відділі рідкісних книг і рукописів НБ ОДУ проведене виїзне засідання Клубу любителів мініатюрних видань при міському Будинку вчених.20b20a
 • Організовано відкритий огляд літератури, присвячений 100-річчю з дня народженняпоета О. Блока,
 • Проведені лекції для студентів ОДУ: «Книжкові скарби старої Одеси», «Історія Наукової бібліотеки», «Бібліофілія та бібліоманія», «Історія зарубіжного книгодрукування» тощо.21
 • Закінчена робота над «Періодичними виданнями з мовознавства у фондах Наукової бібліотеки», що є складовою частиною науково-дослідного проекту «Історія Наукової бібліотеки ОДУ. Загальна характеристика фондів Наукової бібліотеки»

1981 р.

 • січень. Сектор наукової інформації при бібліографічному відділі НБ ОДУ реорганізовано у відділ науково-технічної інформації.
 • жовтень. Організовано відкритий перегляд літератури до 40-річчя героїчної оборони Одеси у роки Другої світової війни. На перегляді було представлено біля 400 книг, статей, документів, фотографій.
 • листопад. На базі НБ ОДУ проведено Міську міжвузівську науково-практичну конференцію «Бібліотека ВНЗ і навчальний процес».
 • Видано біобібліографічні покажчики, присвячені вченим ОДУ: «Федор Евстафьевич Петрунь (1894–1963)» (укладач В. В. Самодурова), «Владимир Ипполитович Липский (1863–1937)» (укладачі: Т. М. Добрінова, О. Г. Кушнір); анотований покажчик «Одесские периодические издания в фондах Научной библиотеки (1918–1940)» (укладач Л. Д. Орлова). 22
 • У збірці «Альманах библиофила» (1981, № 10) надрукована стаття П. М. Бондаренка та В. С. Фельдмана «Библиотека Воронцовых в Одесском университете».
 • На базі відділу рідкісних книг і рукописів НБ ОДУ проведене виїзне засідання Клубу любителів мініатюрних видань при Одеському Будинку вчених, на якому М. В. Аргіропуло виступив з оглядом «Мініатюрні книги пермського видавництва за 10 років».
 • Спільно з кафедрою української літератури філологічного факультету ОДУ до 125-річчя з дня народження І. Франка проведені Франківські читання «Іван Франко і слов’янські літератури».
 • В НБ ОДУ відбулась зустріч відомого хіміка-органіка, академіка АН УРСР О. В. Богатського з читачами та співробітниками бібліотеки.
 • НБ ОДУ відвідали: відповідальний секретар збірки «Альманах библиофила» В. П. Єрохін, радник Посольства США у Москві Марк Ділен, делегація Колумбійського університету (м. Ванкувер), викладачі та аспіранти Канзаського університету (м. Нью-Йорк).
 • До наради керівництва видавництва «Вища школа» з ректорами одеських ВНЗ у НБ ОДУ організовані виставки «Видавництво “Вища школа” – на допомогу навчальній та науковій роботі» та «Управління ВНЗ науково-методичною і науково-дослідницькою роботою».

1982 р.

лютий, 8.  В структурі Студентської бібліотеки ОДУ створений новий відділ – художній абонемент.

квітень, 26 . На базі НБ ОДУ проведено науково-методичну конференцію «Охорона природи – справа всенародна». В рамках конференції організовано відкритий перегляд, на якому було експоновано 377 книг та 160 ілюстрацій. Окрім книг, на перегляді були представлені оригінальні квітучі рослини з Ботанічного саду ОДУ.

 • На базі відділу рідкісних книг і рукописів НБ ОДУ проведене виїзне засідання Клубу любителів мініатюрних видань при Одеському Будинку вчених, на якому М.  В. Аргіропуло виступив з оглядом мініатюрних видань творів О. С. Пушкіна.
 • В рамках наукової конференції «Київ – місто 15-ти століть» організована велика ювілейна виставка «Рідний Києве мій».

1983 р.

 • травень Працівники НБ ОДУ взяли участь у міській науково-практичній конференції «Проблемы координации и кооперирования деятельности библиотек всех систем и ведомств» (м. Одеса).
 • вересень Працівники НБ ОДУ взяли участь у Всесоюзній науково-практичній конференції «Проблемы дальнейшего совершенствования и внедрения советской Библиотечно-библиографической классификации» (м. Москва).
 • Згідно з міністерським наказом від 31.12.1982 р. і з метою удосконалення бібліотечного та інформаційного обслуговування навчально-виховного процесу й наукової роботи, а також з метою ліквідації паралелізму в роботі та дублювання функцій наукова й студентська бібліотеки були об’єднані в один структурний підрозділ університету під назвою «Наукова бібліотека».
 • На базі НБ ОДУ проведено науково-практичну конференцію бібліотечних працівників ВНЗ м. Одеси «Роль бібліотеки у підвищені якості навчально-виховної та наукової роботи ВНЗ».
 • Спільно з ОДНБ ім. О. М. Горького і Товариством книголюбів Центрального району (нині – Приморський район) м. Одеси проведена наукова конференція «Від Івана Федорова до наших днів», приурочена 400-річчю з дня смерті першодрукаря.
 • Згідно з наказом Міністерства освіти УРСР №211 від 10.VI.1983 р. організовано 10-денну нараду-семінар зав. відділами масової та ідейно-виховної роботи бібліотек ВНЗ та технікумів міста. У відділах НБ ОДУ проведено 23 засідання методичних секцій з питань методичного супроводження та нормування окремих технологічних процесів.
 • За ініціативи абонемента художньої літератури НБ ОДУ для студентів університету організовано лекторій з історії мистецтва. Лекції читали доцент кафедри зарубіжної літератури філологічного факультету ОДУ ім.І. І. Мечникова Б. О. Шайкевич і викладач Одеського художнього училища ім. М. Б. Грекова С. Є. Шеренгова.

 1984 р.

 • травень. Співробітники НБ ОДУ взяли участь у засіданні республіканської науково-методичної бібліотечної комісії Міністерства освіти УРСР «Про подальше вдосконалення роботи бібліотек ВНЗ у світлі Положення про бібліотечну справу в СРСР» (м. Київ).
 • червень. Співробітники НБ ОДУ взяли участь у міжвідомчій науково-практичній конференції «Актуальні проблеми бібліотек з воєнно-патріотичного виховання трудящих. Назустріч 40-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» (м. Одеса).
 • жовтень, 22 – листопад, 1. На базі НБ ОДУ проведено семінар-нараду бібліографів бібліотек ВНЗ і технікумів м.Одеси.
 • грудень. Проведена конференція «Наша професія – радянський бібліотекар», у рамках якої відбувся конкурс професійної майстерності «Кращий за професією».
 • Організовано відкритий перегляд літератури «Незгасимий подвиг» (до 40-річчя визволення Одеси), на якому бібліографи НБ ОДУ провели лекції-огляди.
 • Спільно з філологічним факультетом ОДУ проведений літературний диспут за книгою російського письменника Ю. В. Бондарева «Выбор», яка відзначена Державною премією СРСР (1983).

1985 р.

листопад, 20 – грудень, 1. НБ ОДУ провела семінар-нараду співробітників відділів комплектування і обробки літератури ВНЗ і технікумів м. Одеси.

 • Проведена науково-практична конференція бібліотечних працівників ВНЗ та технікумів, присвячена 40-річчю перемоги «Виховання подвигом: підсумки і перспективи».23
 • В рамках республіканської конференції, присвяченої 800-річчю «Слова о полку Игореве» організована виставка «“Слово о полку Игореве”» – безсмертний пам’ятник давньоруської літератури».
 • Спільно з філологічним факультетом ОДУ проведена читацька конференція за книгою радянського письменника, Героя Радянського Союзу (1944) В. В. Карпова «Полководець».
 • Організовано вечір-зустріч з викладачами ОДУ – ветеранами Великої Вітчизняної війни.

1986 р.

 • Надруковано біобібліографічний покажчик «Андрей Владимирович Недзведский (1908–1984 гг.)», присвячений життю та творчості відомого літературознавця, доктора філологічних наук, професора ОДУ А.В. Недзведського (упорядник Є. В. Савельєва) (366 назв).24
 • Співробітниками Наукової бібліотеки були проведені науково-практична конференція «Актуальні питання формування і використання книжкових фондів бібліотек ВНЗ», семінари-практикуми «Бібліографічний опис документа. Інструктивно-методичні вказівки до впровадження ГОСТ 7.1-84» та «Одиниці обліку фондів бібліотек і органів НТІ. ГОСТ 7.20-80» та ін.
 • В НБ ОДУ введено обслуговування читачів за формулярною системою.
 • Спільно з кафедрою української літератури філологічного факультету ОДУ проведені другі Франківські читання, присвячені 130-річчю з дня народження І. Я. Франка. В рамках конференції організовані виставки «Великий Каменяр». Один із розділів виставки був присвячений вивченню творчості І. Франка в Одеському університеті.
 • У відділі книгосховища створений індикатор книжкових формулярів.
 • Згідно з ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила» (набув чинності з 1 січня 1986 р.) видано методичний посібник з основних правил бібліографічного опису документів та вимог до складання списків літератури під назвою «Методичні вказівки по оформленню списків літератури для викладачів, аспірантів і студентів університету» (упорядник С. М. Кириченко).
 • З метою прискореної адаптації молодих працівників у НБ ОДУ впроваджено систему наставництва: створено Раду наставництва (для молодих співробітників) та розроблене «Положення про наставництво в НБ ОДУ».

1987 р.

лютий, 13 На базі НБ ОДУ за участі Одеської обласної організації Союзу письменників УРСР проведено літературний вечір «Пушкіну – письменники Одеси». До заходу організовані тематичні виставки.

квітень, 27 Проведено науково-практичну конференцію «Роль вузівських бібліотек у реалізації реформи вищої школи»

вересень Проведено семінар-нараду для бібліотечних працівників відділів ідейно-виховної роботи бібліотек ВНЗ м. Одеси.25

листопад  Відкрито читальний зал періодичних видань.

 • НБ ОДУ надано статус зональної наукової бібліотеки, яка повинна здійснювати допомогу й методичне керівництво бібліотеками вузів Півдня України.
 • На базі НБ ОДУ проведена Всесоюзна науково-практична конференція інформаційних працівників.
 • Проведено науково-практичну конференцію «Актуальні питання формування і використання бібліотечних фондів».
 • На науковій конференції «Іван Франко і література, Іван Франко і мистецтво», яка організована Одеським відділом Українського театрального товариства, зав. відділом НБ ОДУ Є. В. Савельєва виступила з доповіддю «Дореволюційні франківські видання у фондах Наукової бібліотеки Одеського університету».
 • Введено єдиний читацький квиток для читачів Наукової бібліотеки ОДУ імені І. І. Мечникова.
 • Відкрито читальні зали на історичному факультеті ОДУ та в гуртожитку № 4 (для студентів юридичного факультету).
 • На замовлення кафедри української літератури філологічного факультету ОДУ була організована виїзна виставка, присвячена життю та творчості українського письменника М. Стельмаха.
 • До Пушкінському вечора, що відбувся у Золотому залі Одеського літературного музею, НБ ОДУ організувала відкритий перегляд літератури (зав. відділом Є. В. Савельєва), де були представлені цінні та рідкісні одеські видання ХІХ ст.
 • Спільно з історичним факультетом ОДУ проведена історіографічна конференція для студентів-заочників, присвячена 150-річчю з дня загибелі О.С. Пушкіна. В рамках конференції неї організовано відкритий перегляд літератури, де були представлені, зокрема, рідкісні видання творів поета.
 • До науково-практичної конференції з українського фольклору, за заявкою кафедри української літератури філологічного факультету ОДУ, НБ ОДУ організувала виставку під назвою «Українська народна пісня».
 • В НБ ОДУ створений сектор обліку, який почав видавати студентам читацькі квитки.
 • Розпочато централізоване отримання бібліотекою періодики та контроль за її регулярним надходженням.
 • При бібліотеці організований «Клуб цікавих зустрічей».

 1988 р.

 • Директором НБ ОДУ призначено педагога, літературознавця, кандидата філософських наук, доцента Тамару Андріївну Тарасенко (1939–1992).
 • Проведено науково-практичну конференцію «Актуальні питання формування і використання фондів бібліотек ВНЗ».
 • Проведено семінар-практикум «Проблеми ефективності управління вузівською бібліотекою».
 • В серії «Материалы к биобиблиографии ученых Одесского университета» виданий біобібліографічний покажчик «Назым Мухаметзянович Якупов», присвячений 60-річчю д-ра іст. наук, проф. ОДУ Н. М. Якупова (укладач О.Ю. Ноткіна) (223 назви).
 • Виданий бібліографічний покажчик «Методика викладання української мови (1976–1985)» (упорядник Л. Б. Ненова) (960 назв).
 • При абонементі художньої літератури НБ ОДУ організовані історико-літературний клуб «Співбесідник», Клуб любителів літератури та секція любителів фантастики міського клубу «Прометей».
 • В НБ ОНУ організовано Школу молодого спеціаліста.

1989 р.26

1990 р.

січень У НБ ОДУ при науково-бібліографічному відділі створено довідково-інформаційний читальний зал з вільним доступом до основних довідкових та інформаційних посібників.

 • В серії «Материалы к биобиблиографии ученых Одесского университета» видані покажчики літератури: «Василий Михайлович Истрин : до 125-річчя з дня народження» (упорядник О. К. Соболевська) та «Марк Филиппович Орзих» (упорядник М. О. Подрезова).

1991 р.

 • Спільно з кафедрою української літератури філологічного факультету ОДУ проведено наукову конференцію «Побратими українського театру корифеїв».
 • Видано бібліографічні покажчики, присвячені вченим ОДУ: «Петр Осипович Карышковский» (бібліографічний редактор В. В. Самодурова), «Виктор Иванович Григорович (1815–1876)» (бібліографічний редактор В.В. Самодурова), «Бібліографічний покажчик друкованих праць вчених кафедри української літератури (по липень 1991р.)» (упорядники Є. В. Савельєва та доцент кафедри української літератури філологічного факультету ОДУ П. Т. Маркушевський).
 • Проведено цикл Міських міжвузівських семінарів-практикумів, де були розглянуті питання щодо бібліографічного забезпечення учбового процесу.
 • Відділом рідкісної книги та рукописів НБ ОДУ організовано цикл виставок з історії України: «Давня українська література і оригінали видань типографії Києво-Печерської Лаври», «150-та роковина видання “Кобзаря” Т.Г. Шевченка», «Історія України в виданнях ХVІІ–ХVІІІ ст.», «Рідкі видання творів Лесі Українки», «Рідкісні видання творів Т. Г. Шевченка».

1992 р.

 • січень Спільно з Відділом профтехосвіти проведено семінар бібліотечних працівників Одеської області.

1993 р.

квітень На конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження українського актора та режисера В. С. Василька, яка проходила в ОДУ, з доповіддю «Васильківські матеріали в архівно-рукописній спадщині проф. А. В. Недзвідського у фондах НБ ОДУ» виступила зав. відділом Є. В. Савельєва.

червень У газеті «Одеський університет» від 15.06.1993 р. надруковано статтю П. М. Бондаренка про іменні фонди НБ ОДУ «На вечные времена».

листопад На Перших літературних читаннях, які проходили в ОДУ з нагоди народження проф. А. В. Недзвідського, прочитана доповідь зав. відділом рідкісної книги Є. В. Савельєвої «Працюючи з архівом вченого».

 • За матеріалами експозицій відділу рідкісної книги було проведено три огляди для телебачення: «Порто-франко в Одесі», «Історія Одеси в стародавніх виданнях», «Довідники і альманахи старої Одеси».
 • Припинено надходження обов’язкового примірника з Центрального колектора наукових бібліотек до НБ ОДУ.

1994 р.

 • До презентації книги проф. ОДУ О. В. Сурілова «Фельдмаршал Воронцов», яка проходила в Одеському Будинку вчених, М. А. Подрезова та Є. В. Савєльєва підготували виставку книг з Воронцовського фонду НБ ОДУ.
 • Відділом рідкісних книг НБ ОДУ підготовлено для телебачення наступні огляди: Книги про стару Одесу, Життя та діяльність М. С. Воронцова, Біблія Радзівілів з фонду Воронцових, Бібліотека Воронцових в НБ ОГУ, Довідники та путівники старої Одеси, Одеська карантинна гавань.
 • Видано біобібліографічний покажчик, присвячений зав. кафедрою історії України ОДУ «Анатолій Діомидович Бачинський» (упорядник Л.В. Новікова),
 • З друку вийшов методичний посібник «Богословская библиотека: основы организации, классификации, каталогизации», наукову редакцію якого здійснив головний бібліограф НБ ОДУ С. М. Кириченко.

1995 р.

 • Видано біобібліографічний покажчик «Роман Михайлович Волков (1885–1959)» (упорядники: І. В. Шепельська, М. Х. Гройсман).

1996 р.27

 • Надійшло книжкове зібрання філолога, літературознавця, спеціаліста з російської літератури Срібного віку, професора ОДУ С. П. Ільйова.

 

1997 р.

 • Наукова бібліотека ОДУ отримала грант з фонду Сороса в номінації «Автоматизація наукових бібліотек».
 • Видано біобібліографічні покажчики, присвячені вченим ОДУ: «Алексей Иванович Маркевич (1847–1903)» (упорядники В. В. Самодурова, И. В. Максименко), «Игорь Петрович Зелинский» (упорядник М. О. Подрезова).

1998 р.

 • Підготовлені до друку покажчики літератури: «Немецкое население Одесщины (1803–1917 г.г.), «Линниченко І. А. (1857–1926 рр.)», «Е.Н. Щепкин», «Валентин Андреевич Смынтына» (упорядник М. О. Подрезова).

1999 р.

березень, 1    В НБ ОДУ відкрито відділ зв’язків з громадськістю.

травень, 11-12 Спільно з облдержадміністрацією та кафедрою українознавства історичного факультету ОДУ проведено міжвузівську науково-практичну конференцію «Проблеми вивчення українознавчих дисциплін у вузах Одеси». В рамках конференції організовано виставку «Книжкова палітра українознавства».

 • Розпочалась реалізація гранту по фонду Сороса «Забезпечення доступу НБ ОДУ до Інтернету»
 • Розпочато співробітництво між бібліотеками Одеського і Регенсбурзького університетів.
 • Видано бібліографічний покажчик «Українська книга в іменних фондах Наукової бібліотеки Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова» (упорядники: Є. В. Савельєва, І. В. Шепельська, О. В. Полевщикова). У покажчику представлені рідкісні та цінні видання, рукописи з іменних фондів НБ ОДУ. Покажчик презентовано на IV Міжнародному конгресі україністів (26–29 серпня 1999 р.).
 • Вийшов з друку бібліографічний покажчик «Причерноморские немцы. Их вклад в развитие г. Одессы и региона, 1803–1917» (упорядник В.В. Самодурова). Покажчик містить опубліковані матеріали про переселення німців на південь України на початку XIX ст., освоєння ними земель, їх життя і діяльність на території теперішньої Одеської області

Пошук по сайту

Календар

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829