Факультет журналістики, реклами та видавничої справи

2023

 1. Карикатура як соціокультурний феномен : метод. рек. та завдання до практ. занять для студентів спец. 061 «Журналістика» / уклад. С. В. Ковальський. – Одеса : Назарчук С. Л., 2023. – 35 с.
 2. Релігійне питання на сторінках преси України : метод. вказівки та завдання для здобувачів четвертого курсу першого (бакалавр.) рівня спец. 061 «Журналістика» / уклад.: С. Л. Овсієнко. – Одеса : Назарчук С. Л., 2023. – 36 с.
 3. Розвиток партій національно-демократичного спрямування в медійному просторі України (1991 – початок ХХІ ст.) : метод. вказівки та завдання для здобувачів першого курсу другого (магістер.) рівня спец. 061 «Журналістика» / уклад.: С. Л. Овсієнко. – Одеса : Назарчук С. Л., 2023. – 46 с.
 4. Сучасний медіапродукт: виробництво ЗМІ : метод. вказівки та завдання для студентів спец. 061 Журналістика / уклад.: Є. М. Блінов. – Одеса : Назарчук С. Л., 2023. – 41 с.
 5. Університетські студії : метод. вказівки та завдання з курсу «Унів. студії» для студентів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти / уклад. І. В. Сидун. – Одеса : Назарчук С. Л., 2023. – 24 с.

2022

 1. Джиджора Є. В. Мовленнєві технології пропаганди : навч.-метод. посіб. для здобувачів І курсу другого (магістер.) рівня вищої освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.10 Прикладна лінгвістика / Є. В. Джиджора. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 116 с.
 2. Орлова О.М. Мобільна журналістика : метод. вказівки та завдання для студ. ІІ курсу рівня вищої освіти «бакалавр» спец. 061 «журналістика» / О. М. Орлова. –  Одеса, 2022. – 27 с.
 3. Коваленко А. Ф. Образ і образність як засоби масових комунікацій : Методичні вказівки для здобувачів 2 курсу другого (магістерського) рівня спеціальності 061 «Журналістика» / А. Ф. Коваленко. – Одеса : Видавець С.Л. Назарчук, 2022. 29 с.
 4. Коваленко А. Ф. Соціальна комунікація в умовах конфліктів: альтернативні інформаційні потоки : Метод. вказівки та завдання для здобувачів 1 курсу другого (магістерського) рівня спеціальності 061 «Журналістика» /А. Ф. Коваленко.  – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2022. – 33 с.
 5. Ковальська М. С. Міжнародні відносини, світові процеси в рецепції ЗМІ : метод. рекомендації для 3 курсу першого (бакалаврського) рівня спец. «Журналістика». – Одеса: Видавець С. Л. Назарчук, 2022. – 49 с.
 6. Ковальський С.В. Прикладні соціально-комунікаційні технології: метод. рекомендації для студентів спец. 061 «Журналістика» Одеса: Видавець С. Л. Назарчук, 2022. – 24 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)

2021

 1. Брошкова С. Л. Методичні рекомендації для підготовки та захисту курсових і дипломних робіт для другого (магістерського) рівня / С. Л. Брошкова, О. А. Іванова, І. В. Сидун ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами, вид. справи та редагування. – Одеса : Вид. С. Л. Назарук, 2021. – 42 с.
 2. Клюковська А. Ю. Журналістська майстерність : метод. вказ. для здобувачів спец. 061 «Журналістика» / А. Ю. Клюковська ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами, вид. справи та редагування. – Одеса : Вид. С. Л. Назарук, 2021. -26 с.
 3. Коваленко А. Ф. Дисципліни спеціалізації 1: Вибіркові : Документалізм та документалістика: Методичні вказівки для здобувачів 1 курсу другого (магістерського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». / А.Ф. Коваленко. – Одеса, 2021. – 24 с.
 4. Орлова О.М. «Дисципліни спеціалізації 1: вибіркові (Основи дикторської майстерності)»: Методичні вказівки та завдання для студентів ІІ курсу рівня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 061 «журналістика». / Одеса, 2021. – 24 с. 
 5. Сидун І. В. Історія української журналістики : хрестоматія для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 82 с.

2020

 1. Азєєв С. В. Новітні медіа : Методичні вказівки для здобувачів 4 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика».- Одеса, 2020. – 26 с.
 2. Коваленко А. Ф. Теорія журналістики : Методичні вказівки та завдання для здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». Одеса, 2020. 28 с.
 3. Лакомська І. В. Український правопис : методичні вказівки та завдання для здобувачів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика». – Одеса, 2020. – 28 с. 
 4. Методичні рекомендації для підготовки та захисту творчих дипломних проєктів / С. В. Азєєв, А. Ф. Коваленко, І. В. Сидун, О. І. Хобта / за ред. О. А. Іванової. – Одеса, 2020. – 42 с.
 5. Полюга В. А. Дисципліни спеціалізації (дата-журналістика) : Методичний посібник для студентів I курсу першого (магістерського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». Одеса, 2020. 34 с.
 6. Сидун І. В. Українська та зарубіжна журналістика. Частина 2 : Методичні вказівки та завдання для студентів спеціальності 061 «Журналістика». – Одеса, 2020. – 24 с.
 7. Хобта О. І. Репортаж у ЗМІ : Методичні вказівки та завдання для студентів першого курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». Одеса, 2020. 24 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 8. Червінчук А. О. Прес-служби та інформаційні агентства : Методичні вказівки та завдання для здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». Одеса, 2020. 30 с.

2019

 1. Брошкова С.Л. Проблематика ЗМІ (медична): Методичні вказівки та завдання для здобувачів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 061 «Журналістика» – Одеса, 2019. – 21 с.
 2. Вступ до спеціальності : метод. вказ. для здобувачів 1 курсу першого (бакалавр.) рівня спец. 061 “Журналістика” / Г. Д. Мороз; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи, Каф. періодичної преси та медіаредагування. – Одеса : Печатный дом, 2019. – 15 с. : табл.
 3. Проблематика ЗМІ (економічна) : метод. вказ. та завдання для студентів перш. (бакалавр.) рівня вищої освіти спец. 061 “Журналістика” / С. Л. Брошкова; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи, Каф. журналістики, реклами та медіакомунікацій. – Одеса : Печатный дом, 2019. – 23 с.

2018

 1. Азєєв, С. В. Методичні рекомендації до підготовки та захисту курсових та дипломних робіт зі спеціальності 061 “Журналістика” / С. В. Азєєв, І. В. Мацишина; відп. ред. О. А. Іванова; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи, Каф. нових медіа та медіадизайну. – Одеса, 2018. – 12 с.

2017

 1. Азєєв С. В. Технічні засоби виробництва ЗМІ : Методичні вказівки для студентів І курсу рівня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 061 «журналістика». — Одеса, 2017. — 24 с.
 2. Джиджора, Є. В. Літературний стиль: метод. вказівки та завдання для студ. 1 курсу здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спец. 061 “Журналістика” / Є. В. Джиджора, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи, Каф. журналістики . – Електрон. кн. – Одеса, 2017. – 34 с.
 3. Мацишина, І. В. Спеціалізація. Технології інформаційних війн [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузізнань 0303 “Журналістика та інформація” напряму підгот. 6.030301 “Журналістика” / І. В. Мацишина, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи, Каф. видавничої справи та редагування . – Електрон. кн. – Одеса, 2017 . – 17 с. (Доступ лише в електронних читальних залах бібліотеки)
 4. Сидун, І. В. Теорія та історія документаційно-інформаційних наук [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завдання для студ. 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спец. 061 “Журналістика” / І. В. Сидун, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи, Каф. реклами та зв’язків з громадськістю . – Електрон. кн. – Одеса, 2017 . – 26 с. 
 5. Стеблина, Н. О. Журналістський фах: стандарти інформаційної журналістики та інформаційні жанри (1 семестр)  : метод. вказівки та завдання для студ. 1 курсу спец. “Журналістика” / Н. О. Стеблина ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи. – 2017.  (Доступ лише в електронних читальних залах бібліотеки)

2016

 1. Джиджора, Є. В. Методичні рекомендації для підготовки та захисту курсових і дипломних робіт / Є. В. Джиджора, І. В. Сидун, Н. О. Стеблина ; відп. ред. О. А. Іванова ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи . – Одеса : ПолиПринт, 2016 . – 37 с.
 2. Стеблина, Н. О. Інтернет : метод. вказівки та завдання для студ. 1 курсу спец. “Журналістика” / Н. О. Стеблина, ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи, Каф. реклами та зв’язків з громадськістю . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 35 с.

 

2015

 1. Сидун, І. В. Документознавство та архівознавство : метод. рекомендації та завдання для студ. I курсу освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спец. “Журналістика” / І. В. Сидун ; відп. ред. О. В. Александров ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи, Каф. реклами та зв’язків з громадськістю . – Одеса, 2015 . – 25 с.

2014

 1. Стеблина Н. О. Етика у сфері соціальних комунікацій. Професійні стандарти у журналістиці, рекламі та PR : навч.-метод. посіб. / Н. О. Стеблина ; наук. ред.: О. А. Іванова. – Львів : ПАІС, 2014. – 227 с.

2013

 1. Лiсневська А. Мистецтво телевізійного репортажу: навч.-метод. посіб. для студ. за напрямом підготовки “Кіно-, телемистецтво” та “Тележурналістика” / А. Лiсневська, Т. Коженовська; Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ: Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2013. – 189 с.

 

 

 


Пошук по сайту

Календар

Березень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031