Докса-2

Про природу сміху

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Другий випуск збірника наукових праць з філософії та філології «Δόξα / Докса» має назву “Про природу сміху”. Коли редакція ще тільки вирішила надрукувати перший випуск («Людина у світі сміху»), небагато хто вважав, що ця ідея – організувати серйозну розмову про сміх – одержить підтримку і подальшого розвитку. Натомість, звучало багато голосів про те, що вивчати сміх безглуздо і… кумедно. Бо, з одного боку, все вже сказано і відомо про сміх, сміхову культуру, про комічне у різних видах мистецтва, про функції сміху як важливого визначення людського буття і пізнання, і навряд чи можна відшукати дещо, що ще не було сказано. З іншого боку, як взагалі можна говорити про сміх, такий
невловимий і незрозумілий, такий непідвладний людині, що він так свавільно утягує людину у свій простір.

Виявилося, що сміх є звабливим, причому не тільки у своїй фактичній життєвості, коли ми невільно попадаємо у поле його дії, блаженно знемагаючи від його безумовної влади над нами. Сміх і проблеми комічного продовжують привертати до себе увагу дослідників з різних ділянок знання. Цей збірник публікує наукові статті, присвячені різноманітним аспектам сміху, що є, за думкою авторів, важливим проявом людської сутності і вираженням власно людського існування.

Багато з авторів спробували осмислити сутність сміху як такого, роздивитись його як елемента людської думки, визначити його місце у філософському розсуді та у будь-якому дискурсі, віднайти взаємозв’язки між сміхом і науковою творчістю. В цьому випуску значна частина праць присвячена суто філософській проблематиці. Дослідників приваблює сміхова культура, що стала об’єктом аналізу у різних своїх проявах: мифологічному, релігійному, моральному, політичному, митецькому. Деякі статті збірника розглядають особливості комічного у різних видах мистецтва, зокрема у літературі. Мовний вимір сміху також є предметом авторських розмислів. Відмінністю цього видання можна вважати зростання кількості робіт, що розглядають логічні та семіотичні аспекти сміху.

Результатом творчого пошуків науковців стало усвідомлення багатоманітності сміху, його значущості у різних сферах істинно людського буття і пізнання.

Автори цього збірника розкривають серйозний характер такого веселого феномена як сміх і підтверджують необхідність і плідність професійних роздумів і розмови про сміх як важливий прояв людського існування, закликаючи до творчого діалогу усіх, хто відкриє цю книгу.

Редакційна колегія

 Зміст 

Інформація про збірник 2
Відомості про авторів 4
 

Розділ 1. ФІЛОСОФІЯ І СМІХ

Ярош Л. А.
Об истоках смеха
11
Кретов П. В.
Символічна природа гумору: до питання постановки проблеми
16
Богачев А. Л., Снежная М. А.
Естественный смех
21
Кислов А. Г.
Смешное и логика
27
Белоус Т. Н.
Юмор и анализ
33
Мухутдинов О. М.
О способности юмора разрешать философские затруднения
40
Комар А. В.
Функциональные особенности смеха в семиотике и философии Психологии
43
Вишке Мирко.
За пределами возможного поведения. К вопросу о параллелях антропологии смеха Плесснера и импульсов этических действий Адорно (Перевод Н. Ю. Муравенко)
49
Иванова-Георгиевская Н. А.
Веселая строгая наука
57
Окороков В. Б.
Смех и науки в пространстве свободы
65
Матюшина И. И.
Оправдение иронии, или Сократ нам друг
74
Кухарук Т. Л.
Шутка и ирония как метод постижения мира и человека в философии Сократа
81
Голубович И. В.
Смех на границе субуниверсумов реальности: опыт осмысления феноменологической социологии А. Шюца
87
Аляев Г. Е.
Ицхак, или Божий смех
92
Кебуладзе В. И.
Феноменологический смех в магическом театре Германа Гессе
99
Скиданова В. А.
Научное творчество и юмор: возможности взаимоотношения
109
Бардина Н. В.
Анекдот в системе дискурсной формации
113
 

Розділ 2. СМІХ У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

Барковский П. В.
Смех как произведение культуры
123
Одоховская И. А.
Парадоксальное и непарадоксальное в смехе
127
Афанасьев А. И., Василенко И. Л., Вандышев В. Н.
Еще раз о социально-нравственных идеалах, или смех сквозь слезы
137
Кретова О. І.
Гумор як педагогічна проблема
146
Краснокутский Г. Е.
Бинарная оппозиция «свой» – «чужой» как один из древнейших архетипов смеховой культуры
149
Баканурский А. Г.
Герой и трикстер: комическая инверсия
154
Вершина В. А., Михайлюк А. В.
О карнавальных истоках современной цивилизации
161
Грибкова Ю. І., Кашуба М. В.
Традиції іронії в українській культурі
168
Еременко А. М.
Еще раз об иронии истории
175
Левченко В. Л.
Этнический анекдот в национальной идентификации
181
Золотарева Е. А.
О природе «одесского смеха»
187
 

Розділ 3. КОМІЧНЕ У МИСТЕЦТВІ

Шпольберг А. Б.
О комическом и трагическом в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад»
195
Сауленко Л. Л.
Тоталитарный смех в мифологической проекции
207
Колесник О. C.
До питання про типологію абсурду в міфології та мистецтві
212
Поляковская С. П.
О гротескной образности в музыке Альфреда Шнитке (на примере музыки к спектаклю «Ревизская сказка»)
217
Кришевская Л. И.
Смех в театре Игоря Стравинского
221

Пошук по сайту

Календар

Квітень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930