Біологічний факультет

2023

 1. Альгологія [Eлектронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації до самостійної роботи з курсу “Альгологія“ для студ. першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти для спец.: 014 “Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)”, 091 “Біологія”, 162 “Біотехнологія та біоінженерія”, 206 “Садово-паркове господарство” / уклад.: В. П. Герасимюк, Ф. П. Ткаченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 27 с. – 0,7 МБ.
 2. Біогеографія [Електронний ресурс] : електронні метод. рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня навчання (друге видання, оновлене) / уклад. С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач, К. Й. Черничко. – Одеса, 2023. – 26 с. – 0,25 Мб.
 3. Біологія індивідуального розвитку. Змістовий модуль 1 [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. до лаб. занять та самост. роботи для здобувачів першого рівня вищ. освіти біол. ф-ту / уклад.: О. Ф. Делі, С. Я. Підгорна, К. Й. Черничко, В. А. Трач. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 70 с. – 3,1 МБ.
 4. Ботаніка. Змістовий модуль 1. Анатомія рослин : тест. питання до самост. роботи та контролю знань для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти ОПП Біологія» / уклад.: О. Ю. Бондаренко, Ю. С. Назарчук, І. П. Якуба. – Одеса : Назарчук С. Л., 2023. – 83 с.
 5. Виробнича (асистентська) практика : метод. рек. до орг. та проведення асист. практики для студентів біол. ф-ту другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 091 «Біологія та біохімія». / уклад.: М. В. Ткаченко, О. М. Ружицька, Т. В. Гладкій. – Одеса : Олді+, 2023. – 48 с.
 6. Геоботаніка з основами ботаніки [Eлектронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації до практ. занять та самостійної роботи з курсу «Геоботаніка з основами ботаніки» для студ. першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти / уклад. В. П. Герасимюк. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 47 с. – 0,9 МБ.
 7. Гуморальні регулятори біологічних процесів [Електрон. ресурс] : електрон. метод. рек. до семін. занять та самост. роботи з курсу «Гуморальні регуляції біол. процесів» для студ. другого (магістр.) рівня вищ. освіти спец. 091 Біологія, 226 Фармація. Пром. фармація / уклад. Т. В. Гладкій. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, 2023. – 61 с. – 1,8 МБ.
 8. Дієтологія та раціональне харчування [Електрон. ресурс] : електрон. метод. рек. до практик. занять та самост. роботи для здобув. ІІ рівня вищ. освіти за спец. 091 Біологія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 014.05. Середня освіта. Біологія та здоров’я людини, 226 Фармація, пром. фармація / О. А. Макаренко, Т. В. Гладкій. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 72 с. – 1,5 МБ.
 9. Загальна хімія : лаб. практикум для здобувачів вищ. освіти спец. 102 “Хімія”, 226 “Фармація, промислова фармація” та спец. 091 “Біологія та біохімія” і 162 “Біотехнологія і біоінженерія”/ уклад.: Т. О. Кіосе, Л. А. Раскола, Т. Л. Ракитська. – Дніпро : Журфонд, 2023.– 266 с.
 10. Зоогеографія [Електронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалавр.) рівня навчання / уклад. С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач, К. Й. Черничко. – Одеса, 2023. – 36 с. – 1,8 Мб.
 11. Кадуріна А. О. Основи ландшафтного озеленення : метод. рек. до практ. занять для здобувачів 1-го (бакалавр.) рівня вищ. освіти біол. ф-ту / А. О. Кадуріна, Ю. С. Назарчук. – Одеса : Назарчук С. Л., 2023. – 35 с.
 12. Лікарські рослини : метод. рек. до практ. робіт для здобувачів першого бакалавр. рівня вищ. освіти за спец. 091 Біологія та біохімія; 014 Серед. освіта (предм. спеціалізація 014.05. Серед. освіта (Біологія і здоров’я людини); 162 Біотехнологія і біоінженерія; 206 Садово-парк. госп-во / уклад.: О. Ю. Бондаренко. – Одеса : Назарчук С. Л., 2023. – 45 с.
 13. Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи для студентів біол. ф-ту другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 091 «Біологія та біохімія». / уклад.: О. М. Ружицька, М. В. Ткаченко. – Одеса : Олді+, 2023. – 36 с.
 14. Проектування біотехнологічних виробництв [Електронний ресурс] : електрон. метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з курсу «Проектування біотехнологічних виробництв» для студентів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти / уклад.: Г. В. Ямборко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 103 с. – 2,3 МБ.
 15. Фізіологія людини і тварин [Електрон. ресурс] : електрон. метод. вказівки. Ч. 3. Лаб. роботи та завдання для перевірки знань. Фізіологія травлення. Фізіологія дихання. Для студ. біол. ф-ту першого (бакалавр.) рівня освіти, спец. 091 «Біологія», 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), для студ. ф-ту хімії та фармації другого (магістер.) рівня освіти, спец. 226 «Фармація. Пром. фармація» / уклад.: Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. А. Макаренко, Н. А. Кириленко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 75 с. – 1,8 МБ.
 16. Фізіологія людини і тварин [Електрон. ресурс] : електрон. метод. вказівки. Ч. 4. Лаб. роботи та завдання для перевірки знань. Фізіологія обміну речовин і енергії. Фізіологія виділення. Для студ. біол. ф-ту першого (бакалавр.) рівня освіти, спец. 091 «Біологія», 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), для студ. ф-ту хімії та фармації другого (магістер.) рівня освіти, спец. 226 «Фармація. Пром. фармація»/ уклад.: Т. В. Гладкій, Т. В. Коломійчук. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 78 с. – 1,7 МБ.
 17. Фізіологія та біохімія рослин. Змістовий модуль 1. Фізіологія рослинної клітини та водообміну рослин : тест. питання до самост. роботи та контролю знань для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти ОПП Біологія / уклад.: О. М. Ружицька, І. П. Якуба, Ю. С. Назарчук. – Одеса : Назарчук С. Л., 2023. – 56 с.
 18. Фізіологія та біохімія рослин. Змістові модулі 2 та 3. Фізіологія фотосинтезу. Фізіологія дихання : тест. питання до самост. роботи та контролю знань для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти ОПП Біологія / уклад.: О. М. Ружицька, І. П. Якуба, Ю. С. Назарчук. – Одеса : Назарчук С. Л., 2023. – 56 с.
 19. Фізіологія та біохімія рослин. Змістовий модуль 4. Фізіологія мінерального живлення рослин. Ріст i розвиток рослин. Фізіологія стійкості рослин : тест. питання до самост. роботи та контролю знань для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти ОПП Біологія / уклад.: О. М. Ружицька, І. П. Якуба, Ю. С. Назарчук. – Одеса : Назарчук С. Л., 2023. – 66 с.
 20. Цитогенетична діагностика спадкової патології людини [Електронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації до самостійної роботи для здобувачів спеціальностей 014 «Середня освіта (Біологія і здоров’я людини)», 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 226 «Фармація, промислова фармація» / уклад. О. Л. Січняк. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 84 с. – 1,3 МБ.

2022

 1. Алєксєєва Т. Г. Загальна цитологія : навч.-метод. посіб. / Т. Г. Алєксєєва. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 120 с.
 2. Алєксєєва Т. Г. Прикладна генетика. Змістовий модуль 1. Генетичний аналіз еукаріот : метод. рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи / Т. Г. Алєксєєва. – Одеса : ОНУ, 2022. – 80 с.
 3. Анатомія людини. Ангіологія : метод. рекомендації для практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти за спец. 091 Біологія, 226 Фармація, промислова фармація, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / Укладачі: Т. В. Гладкій, Т. В. Коломійчук, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Н. А. Кириленко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 51 с.
 4. Анатомія людини. Неврологія. Естезіологія : метод. рекомендації для практичних занять та самостійної роботи для студентів спец. 091 Біологія, 226 Фармація. Промислова фармація, 014 Середня освіта, першого і другого рівнів вищої освіти / Укладачі: Т. В. Гладкій, О. Д. Павліченко, Г. В. Майкова, Т. В. Коломійчук, Н. А. Кириленко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 95 с.
 5. Анатомія людини. Спланхнологія : метод. рекомендації для практичних занять та самостійної роботи для здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти за спец. 091 Біологія, 226 Фармація, промислова фармація, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / Укладачі: Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, О. Д. Павліченко, Т. В. Коломійчук, Н. А. Кириленко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 65 с.
 6. Білоконь С. В. Проблеми мутагенезу : метод. вказівки до лабор. занять з дисципліни «Проблеми мутагенезу» для студентів біол. ф-ту усіх форм навчання / С. В. Білоконь, Т. Г. Алєксєєва. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 49 с.
 7. Біологія індивідуального розвитку: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти біологічного факультету / С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач, К. Й. Черничко / відп. ред. В. П. Стойловський. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2022. – 115 с.
 8. Будняк О. К.  Екологічна біохімія : метод. рек. до самостійної роботи для студентів спец. 091 «Біологія», 014.05 «Середня освіта» (Біологія та здоров’я людини), 162 «Біотехнології і біоінженерія», 206 «Садово-паркове господарство» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [електронний ресурс] / О. К. Будняк, С. С Чернадчук, А. В. Сорокін. – Одеса, 2022. – 18 с.

 9. Генетика. Розв’язання задач на зчеплене успадковування : метод. рекомендації до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спец. 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 204 «Садово-паркове господарство» / С. В. Білоконь, Т. Г. Алєксєєва, С. Л. Мірось, О. Л. Січняк ; за ред. О. Л. Січняка. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 31 с.
 10. Гвоздій С. П. Поняття про масаж та мануальну терапію : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів другого (магістер.) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) з навчальної дисципліни «Теорія і практика оздоровлення людини» / С. П. Гвоздій, І. В. Іванова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 44 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 11. Гвоздій С. П.  Поняття про фітотерапію та ароматерапію : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) з навчальної дисципліни «Теорія і практика оздоровлення людини». / С. П. Гвоздій, І. В. Іванова. – Одеса, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 44 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 12. Гвоздій С. П. Рефлексотерапія : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) з навчальної дисципліни «Теорія і практика оздоровлення людини» / С. П. Гвоздій, І. В. Іванова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 38 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 13. Делі О. Ф. Отруйні членистоногі та засоби захисту людини : конспект лекцій » / О. Ф. Делі, С. Я. Підгорна, В. А. Трач, К. Й. Черничко; відп. ред.В. П. Стойловський. – Одеса : Видавець С. Л. Назарчук, 2022. – 58 с.
 14. Делі О. Ф. Отруйні членистоногі та засоби захисту людини : метод. вказ. до практичних та самостійних робіт для здобувачів біологічного факультету усіх форм навчання / О. Ф. Делі, С. Я. Підгорна, В. А. Трач, К. Й. Черничко. – Одеса : Видавець С. Л. Назарчук, 2022. – 26 с.
 15. Макаренко О. А. Конспект лекцій. Окремі глави патофізіології. / О. А. Макаренко, Т. В. Коломійчук – Одеса: видавець С. Л. Назарчук, 2022. – 115 с.
 16. Макаренко О.А.  Методи дослідження стану кишечнику та кісток у лабораторних щурів. Довідник / О. А. Макаренко, Л. М. Хромагіна, І. В. Ходаков, Г. В. Майкова, Л. М. Мудрик, В. В. Кіка, Т. В. Могілевська – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022. – 81 с.
 17. Методичний посібник з біологічної хімії: метод. посіб. для студентів біологічного факультету [електронний ресурс] / уклад.: С.А. Петров, О.М. Андрієвський, Н.Л. Федорко, С.С. Чернадчук, О.К. Будняк, А.В. Сорокін, О.О. Кокошкіна. – Одеса, 2022. – 77 с.
 18. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Хімія біоорганічна» (для студентів біологічного факультету денної та заочної форм навчання) [електронний ресурс] / Н. Л. Федорко, С. С. Чернадчук, О. К. Будняк та ін. – Одеса, 2022. – 82 с.
 19. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Біофізика» для здобувачів вищої освіти спеціальностей 091 «Біологія», 162 «Біотехнології і біоінженерія» [електронний ресурс] / А.В. Сорокін., О.К. Будняк, С.С. Чернадчук, Н.Л. Федорко, О.В. Запорожченко, О.М. Андрієвський, С.А. Петров. – Одеса, 2022. – 96 с.
 20. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Зоологія» (розділ «Безхребетні тварини») / Трач В. А., Підгорна С. Я., Делі О. Ф., Черничко К. Й. ; відп. ред. В. П. Стойловський. – Одеса : Назарчук С. Л., 2022. – 52 с.
 21. Пєнов В.В. Основи валеології: методичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи і тестові завдання для здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 091 Біологія, 162 Біотехнології та біоінженерія, 206 Садово-паркове господарство / В.В. Пєнов. Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Біологічний ф-т. – Одеса: ОНУ, 2022. – 89 с.
 22. Пєнов В.В. Основи здоров’язбережувальної діяльності в закладах освіти: методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / В.В. Пєнов. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2022. – 62 с.
 23. Січняк О. Л. Генетика з основами селекції рослин : навч. посіб. / О. Л. Січняк. – Одеса. – Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 190 с.
 24. Чернадчук С. С. Біохімічна фармакологія: метод. рекомендації до самостійної роботи (для студентів біол. ф-ту денної та заочної форм навчання) [електронний ресурс] / С. С. Чернадчук. – Одеса, 2022. – 28 с.
 25. Чернадчук С. С.  Ксенобіохімія: методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи (для студентів біологічного факультету денної та заочної форм навчання) [електронний ресурс] / С. С. Чернадчук, О. К. Будняк, А. В. Сорокін. – Одеса, 2022. – 26 с.
 26. Черничко К. Й. Екологія: метод. вказ. до семінарських занять та самостійної роботи для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання / К. Й. Черничко, С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. П Стойловський; – Одеса: Видавець С. Л. Назарчук, 2022. – 52 с.
 27. Черничко К. Й. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни вільного вибору «Основи екологічного туризму» для студентів вищих навчальних закладів / К. Й. Черничко, С.Я. Підгорна, О.Ф. Делі, В. А. Трач; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Біологічний ф-т. – Одеса : Видавець С. Л. Назарчук,, 2022. – 22 с.

2021

 1.  Актуальні питання історії та культури України: метод. вказівки для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти біологічного ф-ту спеціальності: 091 «Біологія», 162 «Біотехнології та біоінженерія» / О. І. Лопуга, Т. С. Вінцковський. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечнікова. 2021. – 88 с.
 2. Баштан С. О. Методика навчання осіб з особливими освітніми потребами : метод. вказівки для самост. та практич. роботи для здобувачів другого рівня вищ. освіти за спец. 014.05 “Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)” / С. О. Баштан, Т. В. Гладкій; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2021. – 112 с.
 3. Біогеографія: конспект лекцій для здобувачів другого (магістер.)  рівня вищої освіти спец. 091 Біологія, 014.05 (Середня освіта та здоров’я людини) та 162 Біотехнології та біоінженерія / С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач, К. Й. Черничко / відп. ред. В. П. Стойловський. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 88 с.
 4. Біогеографія: метод. вказ. до практичних занять та самостійної роботи (для студентів біологічного факультету денної та заочної форм навчання) / С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач, К. Й. Черничко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біологічний ф-т. – Одеса, 2021. – 24 с.
 5. Біологія ґрунтів. Тварини – мешканці ґрунту : конспект лекцій для студентів біол. ф-ту / В. А. Трач, С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, К. Й. Черничко; відп. ред. В. П. Стойловський. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 73 с.
 6. Бондаренко О.Ю. Геоботаніка : метод. рек. для самостійної роботи студентів спец. 206 «Садово-паркове господарство» / О.Ю. Бондаренко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біологічний ф-т. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 42 с.  
 7. Бондаренко О.Ю. Геоботаніка : метод. рек. для практичних робіт студентів спец. 206 «Садово-паркове господарство» / О.Ю. Бондаренко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біологічний ф-т. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 38 с. 
 8. Бондаренко О.Ю., Назарчук Ю.С. Квітникарство та газони : методичні рекомендації для практичних робіт до дисципліни для студентів спец. 206 «Садово-паркове господарство» / О.Ю. Бондаренко, Ю.С. Назарчук ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біологічний ф-т. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 50 с.
 9. Бондаренко О.Ю. Урбоекологія : метод. рек. для практичних робіт студентів спец. 206 «Садово-паркове господарство» / О.Ю. Бондаренко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біологічний ф-т. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 43 с.
 10. Бондаренко О.Ю. Урбоекологія : метод. рек. для самостійної роботи студентів спец. 206 «Садово-паркове господарство» / О.Ю. Бондаренко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біологічний ф-т. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 36 с.
 11. Гвоздій С. П.  Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / С. П. Гвоздій, М. В. Ткаченко – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020.– 48 с.
 12. Гладкій Т. В. Рабочая тетрадь по курсу «Нормальная физиология» : метод. рекомендации для выполнения лабораторных работ в условиях дистанционного обучения / Т. В. Гладкій, Л. В. Эберле. – Одесса : Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, 2021. – 100 с.
 13. Гладкій Т. В. Фізіологія людини. Ч. 1. Лабораторні роботи та завдання для перевірки знань. Змістові модулі 1-3: метод. рекомендації для студентів вищих навчальних закладів до лабор. занять з курсу / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Л. В. Еберле, Т. В. Коломійчук. – Одеса : ОНУ, 2021. – 98 с.
 14. Гладкій Т. В. Фізіологія людини. Ч. 2. Лабораторні роботи та завдання для перевірки знань. Змістові модулі 4-5 : метод. рекомендації для студентів вищих навчальних закладів до лабораторних занять / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Н. А. Кириленко, Л. В. Еберле, О. А. Макаренко. – Одеса: Одес нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 94 с.
 15. Кадуріна А. О. Історія садово-паркового будівництва та ландшафтної архітектури : методичні вказівки для студентів 1-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарст-во». – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 28 с.
 16. Кадуріна А. О. Ландшафтна графіка та моделювання: методичні вказівки для студентів 2-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Частина 1. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 44 с.
 17. Кадуріна А. О. Ландшафтна графіка та моделювання: методичні вказівки для студентів 2-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Частина 2. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 28 с.
 18. Кадуріна А.О. Методичні вказівки до виконання та основних вимог щодо оформлення курсових та дипломних робіт проєктного спрямування для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / А.О. Кадуріна, Д. А. Ківганов, Ю. С. Назарчук. – Одеса : Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 38 с. 
 19. Кадуріна А. О., Назарчук Ю. С. Ландшафтне проектування та дизайн : методичні вказівки для студентів 3-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Частина 1. – Одеса: Видавець С. Л. Назарчук, 2021. – 28 с.
 20. Кадуріна А. О., Назарчук Ю. С. Ландшафтне проектування та дизайн: методичні вказівки для студентів 3-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Частина 2. – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 32 с.
 21. Кадуріна А. О., Назарчук Ю. С. Основи озеленення населених місць: методичні вказівки для студентів 4-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 36 с.
 22. Ліманська Н. В. Геноміка, протеоміка, метаболоміка. Ч. І. Методи вивчення різноманіття геномів : курс лекцій / Н. В. Ліманська. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 87 с.(Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 23. Ліманська Н. В. Молекулярно-генетичні основи мінливості мікроорганізмів : курс лекцій / Н. В. Ліманська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 81 с.(Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки
 24. Методичні вказівки до навчальної практики з квітникарства та декоративної дендрології для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / Уклад.: Ю. С. Назарчук, О. Ю. Бондаренко. – Одеса : Видавець С. Л. Назарчук, 2021. – 48 с.
 25. Методичні вказівки з проведення педагогічної (асистентської) практики для здобувачів освітньо-наукового рівня (доктор філософії) спеціальності 091 «Біологія» і 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Т. В. Гладкій, Т. В. Гудзенко, О. М. Ружицька, М. В. Ткаченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 38 с.
 26. Назарчук Ю. С. Методичні вказівки до виробничих практик для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» / Ю. С. Назарчук, А. О. Кадуріна,– Одеса : Видавець С. Л. Назарчук, 2021. – 24 с. 
 27. Негляд Т. Ю. Науковий стиль мовлення (медико-біологічний профіль): тести та вправи : метод. рек. для інозем. слухачів, що вивч. англ. мову на підгот. від-нях / Т. Ю. Негляд; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ін-т міжнар. освіти. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2021. – 34 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 28. Пєнов В. В. Менеджмент в закладах освіти: метод, вказівки до семінарських занять та самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / В. В. Пєнов. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2021. – 48 с.
 29. Психофізіологія : практикум / укладачі: Т. В. Гладкій, О. Д. Павліченко, Л. В. Еберле, М. В. Ткаченко / Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 122 с.
 30. Рижко І. Л., Заморов В. В. Атлас мікроскопічної будови тканин для лабораторних занять з загальної гістології : навч. наочний посіб. / І. Л. Рижко, В. В. Заморов. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 81 с.
 31. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з вибіркового курсу «Живлення рослин» / Паузер О. Б., Якуба І.П. – Одеса : Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 28 с.
 32. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з модуля «Анатомія рослин» нормативного курсу «Ботаніка» / Паузер О. Б., Бондаренко О.Ю., Назарчук Ю.С., Якуба І.П.]. – Одеса : Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 72 с. 
 33. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Фізіологія та біохімія рослин». Частина 1. Фізіологія рослинної клітини. Фізіологія водного обміну / Паузер О. Б., Ружицька О.М., Назарчук Ю.С., Якуба І.П.]. – Одеса : Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 34 с.
 34. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Фізіологія та біохімія рослин». Частина 2. Фізіологія фотосинтезу. Фізіологія дихання / Паузер О. Б., Ружицька О.М., Назарчук Ю.С., Якуба І.П.]. – Одеса : Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 34 с.
 35. Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з нормативного курсу «Фізіологія та біохімія рослин». Частина 3. Фізіологія мінерального живлення рослин. Ріст і розвиток рослин. Фізіологія стійкості рослин / Паузер О. Б., Ружицька О.М., Назарчук Ю.С., Якуба І.П.]. – Одеса : Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 40 с.

2020

 1. Анатомія людини : навчальний наочний посібник. Змістові модулі І, ІІ. Вступ до анатомії. Опорно-руховий апарат. Спланхнологія / Т. В. Гладкій, О. А. Макаренко, Н. А. Кириленко, Г. В. Майкова, Т. В. Коломійчук. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 120 с.
 2. Анатомія людини : навчальний наочний посібник. Змістові модулі ІІІ, ІV. Анатомія судинної системи. Неврологія. Естезіологія / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Л. І. Сьомік, М. В. Ткаченко, О. Д. Павліченко – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 128 с.
 3. Бурденюк Р. В. Медицина катастроф та медико-санітарна підготовка : практикум для студентів природничих спеціальностей денної та заочної форм навчання / Р. В. Бурденюк, С. П. Гвоздій. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 104с.
 4. Гвоздій С. П. Теорія і практика оздоровлення людини : курс лекцій для здобувачів
  вищої освіти немедичного напряму / С. П. Гвоздій, І. В. Іванова, Р. В. Бурденюк. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 372 с.
 5. Ліманська Н. В. Молекулярно-біологічні основи діагностики патогенних мікроорганізмів : курс лекцій / Н. В. Ліманська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 101 с. (Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
 6. Попова О. М. Науково-дослідна робота школярів з біології : методичні вказівки для студентів, що навчаються за спеціальністю – 014 «Середня освіта» (предметна спеціалізація – 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини») / О. М. Попова. – Одеса : Одеський національний ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 68 с.

2019

 1. Гвоздій С. П. Домедична допомога у надзвичайних ситуаціях: поранення, переломи, вивихи: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Медико-санітарна підготовка», «Основи медичних знань», «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання / С. П. Гвоздій, Л. М. Поліщук. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 48 с.
 2. Гвоздій С. П. Г Збірник ситуаційних завдань з охорони праці: практикум для студентів гуманітарних і природничих спеціальностей закладів вищої освіти України / С. П. Гвоздій, Г. І. Стенпковська. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 180 с.
 3. Гвоздій С. П. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Частина 1. Санітарно-гігієнічні вимоги до показників шуму. Дія шуму на організм і здоров’я людини: метод. вказівки до практи. занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студе. усіх спеціальностей та форм навчання / С. П. Гвоздій, О. В. Устянська – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 32 с.
 4. Гвоздій С. П. Профілактика захворювань, що набули соціального значення, у закладах освіти: методичні рекомендації до практичних занять із дисциплін «Інноваційні технології навчання біології, основ здоров’я та природознавства», «Культура здоров’я та безпеки», самостійної та позааудиторної роботи студентів педагогічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. П. Гвоздій, Л. М. Поліщук. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 54 с.
 5. Гвоздій С. П. Раціональне та здорове харчування: методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Валеологія», «Основи медичних знань» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Одеса : Одес. нац. ун-т. ім. І. І. Мечникова, 2019. – 36 с.
 6. Гвоздій С. П. Формування вмінь визначення ступеня ризику у надзвичайних ситуаціях : методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 32 с.
 7. Ківганов Д. А. Підготовка курсових робіт : методичні вказівки для студентів біологічного факультету / Д. А. Ківганов, В. П. Стойловський, Т. Г. Алєксєєва, Т. В. Гладкій. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 48 с.
 8. Олійник Ю. М. Теріологія з основами популяційної морфології. Розділ Популяційна морфологія : метод. вказівки для студентів 4-го курсу біол. ф-ту денної форми навчання спеціальності 091 «Біологія». – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 46 с.
 9. Основи медичних знань: практикум для студентів педагогічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / С. О. Баштан, С. П. Гвоздій, В. В. Пєнов – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 88 с.

2018

 1. Алєксєєва Т. Г. Політенні хромосоми Drosophila melanogaster : метод. вказівки до великого спец. практикуму / Т. Г. Алєксєєва, С. В. Білоконь / Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 58 с.
 2. Загальна вірусологія : метод. вказівки до проведення лаб. занять з курсу / Т. В. Гудзенко, Т. В. Іваниця, М. Б. Галкін, Г. І. Жумінська, О. Ю. Зінченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 74 с.
 3. Єлинська Н. О. Молекулярна біологія клітини. Ч. 1 : Прокаріоти : курс лекцій / Н. О. Єлинська, Т. В. Гудзенко, М. Б. Галкін. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім І. І. Мечникова, 2018. – 60 с.
 4. Русакова М. Ю. Молекулярно-генетичні основи патогенності мікроорганізмів : курс лекцій / М. Ю. Русакова, Т. В. Гудзенко, Н. О. Єлинська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 78 с.
 5. Серологічні методи діагностики бактеріальних та вірусних інфекцій : метод. вказівки до проведення лаб. занять з курсу «Імунологія» / Т. В. Гудзенко, О. Ю. Зінченко, М. Б. Галкін, Г. І. Жумінська, Т. В. Іваниця. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 42 с.
 6. Ямборко Г. В. Мікробіологія з основами вірусології : метод. вказівки до лаб. занять для студентів хім. ф-ту / Г. В. Ямборко, Н. О. Єлинська, О. Ю. Зінченко, Н. Ю. Васильєва. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім І. І. Мечникова, 2018. – 52 с.
 7. Ямборко Г. В. Мікроекологія людини : курс лекцій / Г. В. Ямборко, Н. О. Єлинська, Т. В. Гудзенко. – Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2018. – 44 с.

2017

 1. Білоконь С. В. Основи біоетики та біобезпеки : навч. посіб. / С. В. Білоконь ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 154 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 2. Ботаніка. Морфологія рослин: метод. вказівки до лабораторних робіт для студ. І курсу біол. ф-ту спец. 091 «Біологія», які поглиблено вивчають англ. мову / С. Г. Коваленко [та ін.]; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. ботаніки. – Одеса, 2017. – 46 с.
 3. Генетико-біохімічні дослідження адаптивності тварин та їх угруповань : навч.-метод. посіб. / В. А. Топтіков [та ін.] ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 139 с.
 4. Задерей, Н. С. Збірник задач з генетики та молекулярної біології / Н. С. Задерей . – 2017 (Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 5. Пєнов В. В. Методичні рекомендації з курсу «Основи валеології» до розділу «Поняття про здоров’я та методи визначення здоров’я» / В. В. Пєнов. – Одеса. : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. – 26 с. 
 6. Пєнов В. В. Особливості надання першої допомоги при надзвичайних для життя та здоров’я станах: метод. матеріали / В. В. Пєнов. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2017. – 60 с.
 7. Попова О. М. Анатомія рослин. Курс лекцій: для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Ботаніка» / О. М. Попова. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017. – 110 с.
 8. Попова О. М. Анатомія рослин : тестові завдання для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Ботаніка» / О. М. Попова. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,2017.–38 с.
 9. Робочий зошит з курсу “Анатомія людини” : для самостійної роботи студентів / Т. В. Гладкій [та ін.] ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . Розд. 1 : Опорно-руховий апарат . – 2017 . – 46 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 10. Ружицька О. М. Екофізіологія рослин : метод. рек. для самостійної роботи студ. / О. М. Ружицька, О. Б. Паузер, І. П. Якуба ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 31 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 11. Січняк О. Л. Генетика популяцій та еволюція : навч. посібник / О. Л. Січняк ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 210 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)

2016

 1. Буренкова Е. В. Органическая химия : метод. указания к лабораторному практикуму для студ. II курса биол. фак. (дневного и заочного отд-ния) направление подготовки “Биотехнология” образовательно-квалификационный уровень – бакалавр / Е. В. Буренкова ; ОНУ им. И.И. Мечникова, Хим. фак. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2016 . – 51 с. : табл.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 2. Майкова Г. В. Фізіологічна фармакологія : конспект лекцій / Г. В. Майкова, Л. М. Карпов; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – Ч. 1 : Надходження, транспорт і розподіл речовин в організмі, механізм дії. – 2016. – 89 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 3. Мікроскопічні і гістохімічні методи дослідження водоростей, грибів та лишайників: метод. вказівки (до Великого спецпрактикуму для студ. біол. ф-ту усіх форм навч.) / Ф. П. Ткаченко [та ін.]; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 58 с.
 4. Попова О. М. Морфологія рослин : метод. вказівки (тестові і контрольні завдання з курсу “Ботаніка”, напрям “Біологія”) / О. М. Попова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 58 с.
 5. Ружицька О. М. Фотосинтез : метод. рек. для самостійної роботи студ. / О. М. Ружицька . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 43 с.
 6. Січняк О. Л. Медична генетика: конспект лекцій / О. Л. Січняк; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2016. – 122 с. (Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 7. Теоретичні та практичні підходи до безпечної життєдіяльності: метод. рек. /за заг. ред. С. П. Гвоздій. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2016. – 390 с.
 8. Хаустова Н. Д. Постановка і аналіз циклічних схрещувань Drosophila melanogaster : метод. вказівки / Н. Д. Хаустова, Н. А. Стрельцова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 .(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)

2015

 1. Задерей Н. С. Біотехнологія рослин : навч.-метод. посіб. / Н. С. Задерей. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 82 с.
 2. Задерей Н. С. Фармакогенетика : навч.-метод. посіб. / Н. С. Задерей. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 83 с.
 3. Заморов В. В. Риби родини коропових (Cyprinidae) водойм України : довідник / В. В. Заморов, Ю. В. Караванський, І. Л. Рижко. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 120 с.
 4. Олейник Ю. Н. Методические указания для проведения практических занятий по курсу “Популяционная морфология” : (для студ. 3-го курса биол. ф-та дневной формы обучения) / Ю. Н. Олейник. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015. – 30 с.
 5. Панченко М. М. Вірусологія : навч. посіб. для студ. біол. та біотехнологів / М. М. Панченко, Ж. Ю. Сергєєва, Т. В. Іваниця ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 227 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)
 6. Попова О. М. Рослинні ресурси : метод. рекомендації з організації самостійної роботи для студ. заочної форми навч. спец. “Біологія” / О. М. Попова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 41 с.
 7. Риби придунайських озер України : довідник / В. В. Заморов [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 263 с.
 8. Тимчук А.Ф. Методичні вказівки для студентів геолого-географічного та біологічного факультетів з фізколоїдної хімії. Модуль 1. «Хімічна термодинаміка» / А.Ф. Тимчук, М.А. Кожемяк, Л.О. Сінькова. – Одеса : Удача, 2015. – 37 с.

2014

 1. Васильева Н. Ю. Биоинформатика. Множественное выравнивание. Филогенетические деревья : метод. пособие / Н. Ю. Васильева. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2014. – 69 с.
 2. Методичні рекомендації щодо підготовки до складання тестового Державного іспиту з «Біології» для студ. біол. ф-ту, які отримують ОКР “Бакалавр” / С. В. Чеботар, В. М. Тоцький, Г. В. Майкова; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 164 с.
 3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Цивільний захист” : для студ. усіх спец. та форм навчання ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. – Ч. 2 : Прогнозування, оцінка та планування заходів захисту в зонах радіоактивного хімічного та біологічного зараження / В. Л. Доброва. – 2014. – 31 с.
 4. Методичні рекомендації щодо підготовки до складання тестового Державного іспиту з «Біології» для студ. біол. ф-ту, які отримують ОКР “Бакалавр” / С. В. Чеботар [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 164 с.
 5. Топтіков В. А. Морфологія та фізіологія черевоногого молюска Rapana venosa : навч.-метод. посіб. / В. А. Топтіков, О. О. Ковтун, Т. Г. Алексєєв. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 67 с.
 6. Тоцький В. М., Білоконь С. В., Мірось С. В. Методичний посібник з підготовки та захисту дипломних робіт студентами біологічного факультету / В. М. Тоцький, С. В. Білоконь, С. Л. Мірось, М. М. Джуртубаєв, В. В. Заморов, Т. Г. Алєксєєва, О. В. Запорожченко, Т. В. Гладкій, О. М. Ружицька, Г. В. Ямборко, А. С. Афонін – Під редакцією О. В. Запорожченка // Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014. – 42 с.
 7. Тоцький В. М. , Білоконь С. В., Мірось С. Л. та ін., Методичний посібник з підготовки та захисту курсових робіт студентами біологічного факультету / В. М. Тоцький, С. В. Білоконь, С. Л. Мірось, М. М. Джуртубаєв, О. В. Запорожченко, Т. Г. Алєксєєва, Т. В. Гладкій, С. А. Афонін – Одеса : «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014. – 36 с.

2013

 1. Алєксєєва Т. Г. Генетико-статистичний аналіз кількісних ознак клітин: метод. вказівки до великого спец. практикуму для студентів ІV курсу денної форми навчання та V курсу заочної форми навчання напряму 6.040102 – «біологія» / Т. Г. Алєксєєва. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2013. – 38 с.
 2. Зінченко О. Ю. Тестові завдання до спеціального курсу “Антимікробні препарати” / О. Ю. Зінченко. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. – 18 с.
 3. Іваниця В. О. Тестові завдання до загального курсу “Мікробіологія” : навчальний посібник / В. О. Іваниця, Г. В. Ямборко, Н. О. Єлинська. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. – 131 с.
 4. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Цивільний захист” : для студ. усіх спец. та форм навчання ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013. – Ч. 1 : Основи організації проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях / С. П. Гвоздій, Л. М. Поліщук. – 2013. – 31 с.
 5. Laboratory workshop on molecular miсrobiology, virology, biotechnology andbioinformatics / Z. Y. Sergieieva, N. V. Limanska, V. O. Ivanytsia ; ed.: V. O. Ivanytsia ; Odessa І.І. Mechnikov National Univ. – Odessa, 2013 . – 38 p. (Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)

2012

 1. Алєксєєва Т. Г. Методичні вказівки до великого спеціального практикуму. Розділ “Визначення життєздатності пилку та зародкового мішка” для студ. спец. “біологія” спец. “генетика і молекулярна біологія” усіх форм навчання / Т. Г. Алєксєєва. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 17 с.
 2. Ковтун О. О. Методичні рекомендації з вивчення фітомікробентосу та фітоперифітону / О. О. Ковтун, А. О. Снігірьова, О. П. Білоус. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. –  36 с.

2011

 1. Гвоздій, С. П. Методичні вказівки до виконання розділу “Охорона праці” в дипломних проектах і роботах: для студ. усіх спеціальностей / С. П. Гвоздій; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2011. – 16 с.
 2. Заморов В. В. Методичні вказівки до лабораторних та практичних занять з дисциплін «Систематика риб та їх різноманітність» і «Великий спеціальний практикум. Визначення риб і круглоротих» для студентів біологічного факультету. Розділ: “Родина коропових (Cyprinidae)”. Частина 3. «Риби родів Chalcalburnus, Alburnus, Alburnoides, Blicca, Abramis, Vimba, Pelecus, Rhodeus, Carassius, Cyprinus, Hypophthalmichthys, Aristichthys» / В.В. Заморов, І.Л. Рижко, Ю.В. Караванський. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2011. – 57 с.
 3. Іванова, І. В. Функціональна та лабораторна діагностика патологічних станів людини : навч. посіб. / І. В. Іванова, О. І. Бурденюк, С. П. Гвоздій; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2011. – 144 с.
 4. Игнатова, С. А. Клеточные технологии в растениеводстве, генетике и селекции возделываемых растений: задачи, возможности, разработки систем in vitro / С. А. Игнатова . – Одесса : Астропринт, 2011 . – 223 с.
 5. Копійка, К. М. Курс загальної фізики для біологів : у 3 ч. : навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ / К. М. Копійка, О. К. Копійка. Ч. 2 : Електрика і магнетизм.– Одеса : Астропринт, 2011.
 6. Копійка, О. К. Курс загальної фізики для біологів : у 3 ч. : навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ / К. М. Копійка, О. К. Копійка. Ч. 3 : Основи оптики, атомної та ядерної фізики.– Одеса : Астропринт, 2011.
 7. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студ. з дисциплін “Основи охорони праці” і “Охорона праці в галузі” / ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2011. – Ч.2 : Розслідування нещасних випадків / С. П. Гвоздій [та ін.]. – 34 с.

2010

 1. Копійка, К. М. Курс загальної фізики для біологів : у 3 ч. : навч. посіб. для студ. біол. спец. ВНЗ / К. М. Копійка, О. К. Копійка. Ч. 1 : Механіка і молекулярна фізика.– Одеса : Астропринт, 2010.
 2. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студ. з дисциплін “Основи охорони праці” і “Охорона праці в галузі” / ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2010. – Ч.1 : Трудові правовідносини. Зразки документів / І. В. Іванова [та ін.]. – 40 с.
 3. Методичні вказівки до проведення V літньої школи “Молекулярна мікробіологія і біотехнологія” / А. І. Кушкіна [та ін.] – Одеса, 2010. – 30 с.
 4. Методичні вказівки з курсу “Інфекційні та тропічні захворювання” для студ. хім. та біол. ф-тів денної та заочної форм навчання / І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2010. – 35 с.
 5. Основні фізіологічні поняття, цифри, визначення з курсу «Фізіологія людини та тварин» : Питання до тестових завдань : навчально- методичний посібник / уклад.: Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова. — Одеса : Астропринт, 2010. — 72 с.

2009

 1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студ. усіх спеціальностей та форм навчання / І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2009. – 32 с.
 2. Тоцький, В. М. Посібник з підготовки та захисту курсових і кваліфікаційних робіт : (метод. вказівки для студ. ден. і заоч. форми навчання біол. спец.) / В. М. Тоцький, О. В. Запорожченко, Т. Г. Трочинська; відп. ред.: В. О. Іваниця; ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Ред.-видав. центр ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2009. – 40 с.

2008

 1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з охорони праці для студ. усіх спец. / уклад. : І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2008. – 23 с.

2007

 1. Навчально-контролюючі завдання до поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни ” Основи медичних знань”: методичні рекомендації для студ. пед. спец. / І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2007. – 31 с.
 2. Тестові завдання для модульного та підсумкового контролю знань з дисциплін “Основи охорони праці” та “Охорона праці в галузі”: для студ. усіх спец. та форм навчання / І. В. Іванова [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2007. – 31 с.

Пошук по сайту

Календар

Лютий 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829