Тематические указатели

Розвиток православ’я на Півдні України, кінець  XVIII – початок ХХ ст. (На матеріалах Херсонської губернії та Південної Бессарабії) : бібліогр.  покажчик  /авт.-упоряд.: В. В. Самодурова, Н. М. Діанова, В. С. Кочмар ; наук. ред. Н. М. Діанова ; відп. ред.  М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2010. — 439 с.: 13 арк. іл..

Економіко-правовий факультет Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1998–2007 рр.) : бібліогр. покажчик друк. праць / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка ; упоряд. та наук. ред. І. С. Канзафарова ; авт. вступ. ст. В. І. Труба ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. : В. В. Самодурова, О. С. Мурашко.  – Одеса : Астропринт, 2009. – 373 с. – (Праці вчених Одеського (Новоросійського) університету. Правознавці). 

Італійська книга епохи Відродження у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка; упоряд.  Є. В. Савельєва ; відп. ред.  В. А.  Сминтина ; наук. ред., авт. вступ. ст., пер. латин. та іт. текстів  О. О. Радзиховська ; бібліогр. ред.  М. О. Подрезова.  – Одеса : Астропринт, 2001. – 88 с. : 16 арк. іл.

Рідкісні французькі видання XVIXVIII ст. в зібраннях Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка;  упоряд. і авт. вступ. ст.  О. В.  Полевщикова ; відп. ред. В. А. Сминтина ; наук. ред. О. О. Радзиховська ; бібліогр. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2000. – 72 с.: іл.