РГФ

 1. Жаборюк І. А. Категорія стану. Функціональна модель : посіб. з граматики англійської мови дл студ. вузів / І. А. Жаборюк, О. А. Жаборюк ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2005 . – 67 с.

 2. Жаборюк І. А. Мовний та мовленнєвий аспекти англійської структури be+ -ed: Посібник з граматики сучасної англійської мови / І. А. Жаборюк, О. А. Жаборюк ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Б.м. Астропринт, 2007 . – 164 с.

 3. Жаборюк  О.  АПроблеми морфології та синтаксису : посіб. з теоретичної граматики сучасної англ. мови / О. А. Жаборюк, І. А. Жаборюк . – Одеса : Освіта України, 2014 . – 104 с. 

 4. Карпенко О. Ю. Sentence Analysis : метод. вказівки до курсу практ. граматики  для студ. 5 курсу від-ня англійської філології / О. Ю. Карпенко. – Одеса, 2014. – 45 с.

 5. Коккіна Л. Р. Le monde du travail : навч. посіб. / Л. Р. Коккіна. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 105 с.

 6. Лимаренко О. А. Методичні вказівки з практичної граматики англійської мови : для студ. 1-го курсу денної та заочної форм навчання факультету РГФ на тему: «The adjective. The adverb» / О. А. Лимаренко, Н. Г. Мойсеєнко, Н. В. Яцишина . – Одеса, 2013 . – 54 с.

 7. Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи магістра спец. 011 «Освітні, педагогічні науки» / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т РГФ, Каф. педагогіки; упоряд. О. С. Цокур. – Одеса, 2018. – 34 с. 

 8. Мойсеєнко Н. Г. Модульні тести з граматики англійської мови для студентів 3 курсу відділення іспанської філології денної форми навчання факультету РГФ : методичні вказівки / Н. Г. Мойсеєнко. – Одеса, 2014. – 21 с.

 9. Мойсеєнко Н. Г.   Модульні тести з граматики англійської мови для студентів 3 курсу іспанського відділення денної форми навчання / Н. Г. Мойсеєнко . – Одеса, 2013. – 18 c.

 10. Мойсєєнок Л. О. Методичні вказівки до англомовних текстів для студентів першого курсу Інституту математики, економіки і механіки. Спец. «Міжнародні економічні відносини» / Л. О. Мойсєєнок, Н. В. Степанюк, М. Д. Кірілова . – Одеса : Удача, 2008 . – 40 с.

 11. Ніцевич А. А. О. Методичний посібник з аспекту «Домашнє читання» : для студ. ісп. та англ. відділ. ф-ту РГФ / А. А. О. Ніцевич. – Одеса, 2017. – 116 с.

 12. Румянцева Е. А. Приложение 3: Англо-русский словарь биржевых терминов … к дис … канд. филол. наук. Коммуникативный симбиоз вербальных и невербальных знаков в англоязычном биржевом дискурсе: лингвосемиотический аспект.  / Е. А. Румянцева . – Одесса, 2014 . – 272 с.

 13. Румянцева О. А. Англійська мова для математиків (інтенсивний курс для студентів математичних спеціальностей Інституту математики, економіки і механіки) / О. А. Румянцева . –Одеса, 2015 . – 145 с.

 14. Румянцева О. А. Термінологічний словник мови програмування C++ : для студентів І та ІІ курсів Інституту математики, економіки і механіки, що навчаються за фахом «Інформаційні технології», «Механіка» та «Прикладна математика» / О. А. Румянцева. – Одеса, 2015 . – 31 с.

 15. Румянцева О. А.  Словник комп’ютерної термінології: для студентів Інституту математики, економіки і механіки, що навчаються за фахом «Прикладна математика» та «Інформаційні технології» / О. А. Румянцева. – Одеса, 2015 . – 60 с.

 16. Рябенко, М. І. Профілактика корупції у навчально-виховному процесі ВНЗ : методичні рекомендації / М. І. Рябенко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т РГФ, Каф. педагогіки. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 76 с. (Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)

 17. Рябенко, М. І. Студент — суб’єкт навчально-виховного процесу (студенту-першокурснику щодо попереджень правопорушень та проявів корупції у ВНЗ) : методичні рекомендації / М. І. Рябенко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т РГФ, Каф. педагогіки. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 57 с.(Электронная копия издания доступна только в электронных читальных залах библиотеки)

 18. Савкова, Л. С.  Перші наукові роботи з зарубіжної літератури : метод. рекомендації до написання курсових та дипломних робіт для студ. ф-ту романо-германської філології напряму підготовки «Філологія» спец. «Мова і література (англійська, німецька, французька, іспанська)» / Л. С. Савкова. – Одеса, 2014 . – : 44 с.

 19. Щоденник з науково-дослідної практики студента магістратури спец. 011 «Освітні, педагогічні науки» / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т РГФ, Каф. педагогіки; упоряд. О. С. Цокур. – Одеса, 2018. – 22 с.

 20. Щоденник з науково-педагогічної (асистентської) практики / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т РГФ, Каф. педагогіки; упоряд. О. С. Цокур. – Одеса, 2018. – 34 с. : табл.

 21. Яцишина Н. В. Методичні вказівки: «Модульні тести з домашнього читання для студентів 3 курсу іспанського відділення денної форми навчання факультету РГФ» / Н. В. Яцишина . – Одеса, 2013 . – 48 с.

 22. Яцишина Н. В. Модульні тести з домашнього читання для студентів 3 курсу іспанського відділення денної форми навчання / Н. В. Яцишина . – Одеса, 2013 . – 4 с.

 23. Яцій М. З. [ENGLISH, GERMAN, SPANISH, RUSSIAN and UKRAINIAN SAYINGS IN LATIN ORIGIN] Латинські приказки та прислів’я з англійськими, німецькими, іспанськими, російськими та українськими відповідниками / М. З. Яцій, А. О. Ніцевич . – Одеса , 2005 . – 21 с.


Поиск

Календарь

Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31