Каталоги

Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки : альбом-каталог / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; упоряд.: О. В. Полевщикова [та ін.] ; авт. передм. І. М. Коваль; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса: Астропринт, 2017. – 161 с. : іл. – (Музеї Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; Вип.: Музей книги, [№ 2]).   (Доступ только в читальных залах Научной библиотеки ОНУ имени И.И. Мечникова)

 

Шедеври в колекціях університетської бібліотеки: західноєвропейська гравюра XV-XIX століть = Masterpieces in the University Library collections: western european prints of the XV-XIX centuries : каталог-альбом / упоряд.: О. В. Полевщикова [та ін.] ; пер. англ.: О. В. Полевщикова, О. Л. Ляшенко ; відп. ред.: М. О. Подрезова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка. – Одеса : Астропринт, 2015. – 146 с. : грав. – (Музеї Одеського національного університету імені І. І. Мечникова ; Вип.: Музей книги).

Польські стародруки з колецій університетської бібліотеки : каталог / ОНУ ім. І. І. Мечникова., Наукова б-ка; упоряд. : Г. В. Великодна, О. Л. Ляшенко ; наук. ред., авт. вступ. ст.  В. Валецький ; відп. ред.  М. О. Подрезова ; бібліогр. ред.  О. В. Полевщикова. – Одеса : : Одеський нац. ун-т, 2012 . – 379 с. : іл.

Видавнича спадщина українського ренесансу (1917-1930) : каталог виставки / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; авт.-упоряд.: О. Л. Ляшенко, І. М. Усатенко ; наук. ред. і автор вступ. ст.  В. П. Саєнко ; відп. ред.  М. О. Подрезова ; бібліогр. ред.: О. С. Мурашко, О. В. Полевщикова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2011 . – 85 с. : іл., 26 арк. іл.

У скарбниці Наукової бібліотеки : каталог виставки особистої колекції проф. Валентина Андрійовича Сминтини / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка ; упоряд. : М. О. Подрезова, Т. М. Шершун ; наук. ред. О. В. Полевщикова ; бібліогр. ред. : Н. В. Мусієнко, О. В. Суровцева. – Одеса : Астропринт, 2010. – 107 с.: 14 арк. Іл.  – (Книжкові колекції Наукової бібліотеки Одеського (Новоросійського)  університету).

Книжные собрания семьи Воронцовых в библиотеке Одесского (Новороссийского) университета : [аннот.] каталог выставки / ОНУ им. И.И. Мечникова, Научная б-ка ; авт.-сост.  Е. В. Полевщикова ; библиогр. ред. В. В. Самодурова ; отв. ред.  М. А. Подрезова; Черноморский православный фонд. – Одесса : КП ОМД, 2008. – 79 с., 5 л. ил.

 

Каталог изданий XVI века : из фондов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова / ОНУ им. И.И. Мечникова, Научная б-ка ; сост. Е. В. Полевщикова ; отв. ред. В. А. Смынтына ; науч. ред. Е. А. Радзиховская ; библиогр. ред. М. А. Подрезова. – Одесса : Астропринт, 2005. – 291 с.: 16 л. ил.