Факультет психології та соціальної роботи

2022

 1. Чернявська Т. П. Актуальна психологія менеджменту : метод. рек. до курсу для магістрів (другого рівня вищої освіти) спец. 073 «Менеджмент» / Т. П. Чернявська. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2022. – 32 с.
 2. Терещенко Г. О. Виробнича практика : метод. рекомендації для здобувачів спец. 053 «психологія» та 231 «соціальна робота» другого (магістер.) рівня вищої освіти / Г. О. Терещенко, О. С. Данілова, А. I. Уханова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 32 с.

2021

 1. Білова М.Е. Теоретичні основи психологічного тренінгу : метод. рекомендації / М. Е. Білова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 36 с.
 2. Будіянський М.Ф. Психологія : метод. рекомендації / М. Ф. Будіянський, І. Ю. Фурта. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 30 с.
 3. Варнава У. В. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Арт – технології у соціальній роботі» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 «Соціальна робота» / У.В. Варнава. Одеса: Вид. «Колібрі» 2021. – 32 с.
 4. Варнава У. В. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Теорія соціальної роботи» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота / У.В.Варнава. Одеса: Вид. «Калібрі» 2021. – 26 с.
 5. Дунаєва Л. М. Право соціального забезпечення України : метод. вказівки для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 231 «Соціальна робота» / Л. М. Дунаєва, А. Ф. Аблов. – Одеса : Одес. нац. ун-тет ім. І. І. Мечникова, 2021. – 126 с.
 6. Кононенко О. І. Сучасні методи психологічних наукових досліджень: метод. рек. до курсу для здобувачів 3-го освітньо-кваліфікаційного рівня (доктор філософії) спец. 053 «Психологія» / Кононенко О.І.; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2020. – 21 с.
 7. Кременчуцька М. К.  Біопсихосоціальні детермінанти психічного здоров’я: метод. рек. До курсу для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спец. 053 «Психологія» / М. К. Кременчуцька; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2021. – 21 с.
 8. Кременчуцька М. К. Індивідуальний розвиток та детермінанти психічного здоров’я особистості : метод. рек. до курсу для здобувачів 3-го (освіт.-наук.) рів. вищ. освіти спец. 053 «Психологія» / М. К. Кременчуцька; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2021. – 21 с.
 9. Кіреєва З. О. Психологія ефективного управління часом: метод. рек. до самост. роботи студентів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти/ З. О. Кіреєва ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, фак-т психології і соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2021. – 20 с.
 10. Піщевська Е. В. Історія психології : методичні рекомендаціі до спеціального курсу для студентів спеціальності 053 «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / Е. В. Піщевська, В. О. Суслова, А. I. Уханова. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021. – 36 с.
 11. Подшивалкіна В. І. Біографічний метод в системі психологічних методів : метод. рек. до дисципліни циклу професійної підготовки для здобувачів спеціальності 053 «Психологія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти/ В. І. Подшивалкіна; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2021. – 30 с.
 12. Подшивалкіна В. І. Історія, концепції та сучасні досягнення науки : метод. рек. до дисципліни циклу загальної підготовки для здобув. спеціальності 053 «Психологія» 3-го (доктор філософії) рів. вищ. освіти / В.І.Подшивалкіна; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2021. – 29 с.
 13. Подшивалкіна В. І. Оціночні дослідження проектів та програм : метод. рек. до вибіркової дисципліни професійної підготовки для здобувачів спеціальності 053 «Психологія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти/ В.І.Подшивалкіна; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2021. – 31 с.
 14. Подшивалкіна В. І. Психологічні проблеми сучасних організацій : метод. рек. до вибіркової дисципліни здобувачів спеціальності 053 «Психологія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти/ В.І.Подшивалкіна; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2021. – 30 с.
 15. Подшивалкіна В. І. «Психологія вищої школи»: метод. рек. до дисципліни циклу професійної підготовки для здобувачів спеціальності 053 « Психологія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти/ В.І.Подшивалкіна, М.Ф.Будіянський, О.М.Кириченко; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т іпсихології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2021. – 25 с.
 16. Псядло Е. М. Психологічна гігієна і психопрофілактика в охороні психологічного здоров`я та психологічного благополуччя особистості : метод. рек. до курсу для здобувачів 3-го освітньо-кваліфікаційного рівня (доктор філософії) спец. 053 «Психологія» / Псядло Е. М.; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2021. – 21 с.
 17. Псядло Е. М. Професійна орієнтація і психологічний професійний відбір : метод. рек. до курсу для здобувачів 3-го освітньо-кваліфікаційного рівня (доктор філософії) спец. 053 «Психологія» / Псядло Е. М.; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2021. – 21 с.
 18. Родіна Н. В. Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження: метод. рек. до курсу для здобувачів 3-го освітньо-кваліфікаційного рівня (доктор філософії) спец. 053 «Психологія» / Н.В. Родіна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2021. – 35 с.
 19. Смокова Л.С. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Соціальні зміни та соціальний розвиток суспільства» для здобувачів спеціальності 231 «Соціальна робота» другого рівня вищої освіти «магістр»/ Л. С. Смокова. Одеса: «Друк Південь», 2021. – 27 с. (Доступ тільки в читальних залах Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 20. Смокова Л.С. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Транскультурні аспекти соціальної роботи» для здобувачів спеціальності 231 «Соціальна робота» другого рівня вищої освіти «магістр»/ Л. С. Смокова. Одеса «Друк Південь», 2021. – 31 с. (Доступ тільки в читальних залах Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 21. Чернявська Т. П.  Психологія успішності особистості в бізнесі: метод. рек. до курсу для здобувачів 3-го освітньо-кваліфікаційного рівня (доктор філософії) спец. 053  «Психологія». Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса: ОНУ, 2021. – 36 с.
 22. Чернявська Т. П. Розвиток особистісного потенціалу в бізнесі : метод. рекомендації до курсу для здобувачів 3-го освітньо-кваліфікаційного рівня (доктор філософії) спец. 053 «Психологія» / Т. П. Чернявська – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 39 с.

2020

 1. Методичні вказівки до написання комплексних курсових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» / О. І. Кононенко, М. К. Кременчуцька. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 32 с. 
 2. Кононенко О. І. Методичні вказівки з проведення педагогічної (асистентської) практики для здобувачів освітньо-наукового рівня (доктор філософії) спеціальності 053 «Психологія» / Кононенко О.І.; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2020. – 21 с.
 3. Литвиненко О. Д. Формування адаптаційного потенціалу особистості в умовах сучасних інновацій у закладах вищої освіти : метод. рек. до курсу : для асп. освітньо-наук. прогр. підготов. рівня «доктор філософії» спец. 053 «Психологія» / О. Д. Литвиненко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, ф-т психології та соц. роботи. — О. : ОНУ, 2020. — 20 с.

2019

 1. Аблов А. Ф. Загальна соціологія : конспект лекцій / А. Ф. Аблов. – Одеса :
  Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 130 с.    
 2. Барінова Л. Я. Основи психіатрії: методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 6.030102 Психологія. / Л. Я. Барінова. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 56 с.

2018

 1. Барінова Л. Я. Психологічна компетентність психолога : методичні вказівки для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030102 Психологія / Л. Я. Барінова – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018.– 44 с.
 2. Гладченко, С. В. Гендерний аспект діяльності соціального працівника : метод. вказівки з курсу для самостійної роботи студентів очної форми навч. напр. підгот. 231 «Соціальна робота» / С. В. Гладченко; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи (ФПРС). – Одеса, 2018. – 23 с
 3. Гладченко, С. В. Історія соціальної роботи в Україні та за кордоном : метод. вказівки з курсу для самостійної роботи студентів очної форми навч. напр. підгот. 231 «Соціальна робота» / С. В. Гладченко; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи (ФПРС). – Одеса, 2018. – 19 с.
 4. Гладченко, С. В. Історія України : метод. вказівки для самостійної роботи студентів напр. підготовки 231 «Соціальна робота» / С. В. Гладченко; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи (ФПРС). – Електрон. кн. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 40 с
 5. Гладченко, С. В. Теорія і практика управління навчальним закладом : метод. вказівки з курсу для самостійної роботи студентів спец. 231 «Соціальна робота» / С. В. Гладченко; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи (ФПРС). – Одеса, 2018. – 38 с.
 6. Дубініна Я. П.Система організації соціальних служб : методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» / Я. П. Дубініна. – Одеса : Видавництво «Друк Південь», 2018. – 58 с.
 7. Кононенко О. І. Написання та оформлення курсових та дипломних робіт для здобувачів ступенів вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності 053 «Психологія» : метод. вказівки / О. І. Кононенко, М. П. Гусакова, Г. Ш. Коваль; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 31 с. 
 8. Родіна Н.В.Навчально-методичні рекомендації з дисципліни “Методологія та організація наукових досліджень” Спеціальність: 053 – Психологія Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки  / Н.В. Родіна – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018.– 34 с.

2017

 1. Budiyanskiy, Nikolai Fedorovich. The course of lectures of general psychology / N. F. Budiyanskiy, E. D. Vishtalenko, N. V. Yung . – Odessa : Bukaev V. V., 2016 . — P. 2 : . – 2017 . – 99 p.
 2. Акимова Л. Н. Психологическая диагностика. Мануалы методик : метод. рек. к практ. занятиям по курсу «Психодиагностика» / Л. Н. Акимова ; ОНУ им. И.И. Мечникова, ИМЭМ, Каф. общей психологии и психологии развития личности. – Одесса, 2017. – 45 с.
 3. Буганова В. Н. Mетодические рекомендации по общей психологии за 1 семестр [Электронный ресурс] / В. Н. Буганова ; ОНУ им. И.И. Мечникова, ИМЭМ, Каф. общей психологии и психологии развития личности . – Электрон. кн. – Одесса : Персей, 2017 . – 54 с.(Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова).
 4. Буганова В. Н. Психология жизненного пути [Электронный ресурс] : метод. указ. / В. Н. Буганова ; ОНУ им. И.И. Мечникова, ИМЭМ, Каф. общей психологии и психологии развития личности . – Электрон. кн. – Одесса : Персей, 2017 . – 78 с.(Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова).
 5. Буганова, В. Н. Методические рекомендации по курсу «Тренинговые технологии личностного роста» / В. Н. Буганова ; ОНУ им. И.И. Мечникова, ИМЭМ, Каф. общей психологии и психологии развития личности . – Одесса : Персей, 2017 . – 60 с.(Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова).
 6. Буганова, В. Н. Методические рекомендации по спецкурсу для магистров «Экологическая фасилитация личностного роста»  / В. Н. Буганова ; ОНУ им. И.И. Мечникова, ИМЭМ, Каф. общей психологии и психологии развития личности . – Одесса : Персей, 2017 . – 59 с.(Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова).
 7. Гладченко, С. В. Історія соціальної роботи : метод. вказівки з курсу для самостійної роботи студентів заочної форми навч. напр. підгот. 231 «Соціальна робота» / С. В. Гладченко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. соціальної роботи. – Одеса, 2017. – 29 с.
 8. Гладченко, С. В. Історія соціальної роботи в Україні та за кордоном : метод. вказівки з курсу для самостійної роботи студентів очної форми навч. напр. підгот. 5.130102 «Соціальна робота» / С. В. Гладченко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Коледж економіки та соціальної роботи. – Одеса, 2017. – 21 с.
 9. Гладченко, С. В. Соціальна робота з жінками : метод. вказівки з курсу для самостійної роботи студентів очної форми навч. напр. підгот. 5.130102 «Соціальна робота» / С. В. Гладченко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Коледж економіки та соціальної роботи. – Одеса, 2017. – 17 с.
 10. Журавльова Т. О. Страхування: навч. посіб. / Т. О. Журавльова, М. А. Дем’янчук ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – 295 с.
 11. Маслій, Н. Д. Бухгалтерський облік : навч.-метод. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / Н. Д. Маслій ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2017 . – 270 с. 
 12. Маслій, Н. Д. Маркетинг : навч.-метод. посіб. для студ. екон. ВНЗ / Н. Д. Маслій; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2017. – 180 с.
 13. Методичні вказівки до написання та оформлення курсових та дипломних робіт для здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр», спеціальність 053 «Психологія» / З. О. Кіреєва [та ін.] ; ОНУ ім. І.І. Мечникова.– Одеса, 2017. – 32 с.
 14. Родіна Н.В. Навчально-методичні рекомендації до курсу ” Клінічна психологія ” Спеціальність: 053 – Психологія Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки / Н.В. Родіна – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017.– 55 с.  
 15. Чачко С. Л. Особистість і травма : метод. рек. до курсу : для студентів, що навч. за спец. «Психологія» / С. Л. Чачко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості . – Одеса, 2017 . – 42 с.(Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова).

2016

 1. Budiyanskiy, Nikolai Fedorovich. The course of lectures of general psychology / N. F. Budiyanskiy, E. D. Vishtalenko, N. V. Yung . – Odessa : Bukaev V. V., 2016 . — P. 1 : . – 2016 .  103 p.
 2. Артюхина Н. В. Методические рекомендации по работе с повествованиями в мультимодальной арт-терапии к курсу «Психологическое сопровождение развития личности средствами арт- терапии» : для студ. дневной и заочной форм обучения отд-ния психологии, направление подготовки: 04.01-психология, специальность: 6.04030101 — бакалавр психологии, специализация: психология развития личности / Н. В. Артюхина ; ОНУ им. И.И. Мечникова, ИМЭМ, Каф. общей психологии и психологии развития личности . –  Одесса : Одесский нац. ун-т, 2016 . – 72 с. : рис., табл.(Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова).
 3. Білова, Маргарита Едуардівна. Соціально-психологічний тренінг : навч.-метод. посіб. / М. Е. Білова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 113 с. (доступ тільки з електронних читальних залів)
 4. Будіянський М. Ф. Юридична психологія : метод. рекомендації / М. Ф. Будіянський, Г. Ш. Коваль. – Одеса, 2016 . – 51 с.
 5. Гусакова М. П. Основы психологического консультирования: метод. указания для студ. 4 курса спец. «Психология» по подготовке к практ. занятиям / М. П. Гусакова, ОНУ им. И.И. Мечникова, ИМЭМ, Каф. социальной и прикладной психологиии. – Одесса, 2016. – 33 с.(Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 6. Дем’янчук, М. А. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Фінанси»: для підгот. бакалаврів денної та заоч. форм навч., напрям підгот. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» / М. А. Дем’янчук, Н. Д. Маслій; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 31 с.
 7. Дунаєва Л.М. Методичні рекомендації до написання дипломних робіт ОКР «бакалавр» для студентів галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення» напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота» Інституту інноваційної та післядипломної освіти Одеського національного університету імені І. І. Мечникова/ Л.М.Дунаєва, У.В. Варнава, М.І. Брагар, Т.П. Хлівнюк. – Одеса: Вид-во «ВМВ», 2016. – 37 с.
 8. Лобасюк Б.А. Практикум по психофизиологии / Б.А. Лобасюк , О.Н. Карпинская , М. С. Ружицкая. – Одесса : , 2016. – 69 с.
 9. Лобасюк Б.А. Практикум по электроэнцефалографии : учеб.-метод. пособ. : для студ. психологических спец. / Б.А. Лобасюк, О.Н. Карпинская, М. С. Ружицкая. – Одесса, 2016. 59 с.
 10. Тепляков Н.Н. Психология самосознания личности (онтогенез самосознания у слепоглухонемых детей) : учеб. пособ. / Н. Н. Тепляков. – Одесса, 2016. – 87 с.

2015

 1. Акимова Л. Н. Диагностика индивидуального профиля латеральной организации индивида : метод. рекомендации / Л. Н. Акимова. – Одесса, 2015 . – 61 с.
 2. Акімова Л. Н. Діагностика індивідуального профілю латеральної організації індивіда: метод. вказівки / Л. Н. Акімова. – Одеса, 2015. – 58 с.
 3. Артюхина Н. В. Методическое пособие к курсу «Психологическое сопровождение развития личности средствами арт-терапии» для студентов дневной и заочной форм обучения отделения психологии, направление подготовки “Психология”, специализация: психология развития личности / Н. В. Артюхина. – Одесса, 2015 . – 138 с.
 4. Білова М. Е. Методичні рекомендації до курсу “Психологія сім’ї” для студентів напряму підготовки “Психологія” / М. Е. Білова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 27 с.
 5. Білова М. Е. Методичні рекомендації до курсу “Психологія спорту” для студентів напряму підготовки “Психологія” / М. Е. Білова . – Одеса, 2015. – 25 с.
 6. Білова М. Е. Навчально-методичний посібник з спецкурсу «Соціально-психологічний тренінг» / М. Е. Білова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2015. – 111 с.   
 7. Бойцова І. А. Курс лекцій з дисципліни “Чисельні методи” : для студ. коледжу економіки та соціальної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” спец. “Прикладна математика” / І. А. Бойцова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 126 с.
 8. Бойцова І. А. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни “Процесний аналіз економічних систем” : для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки “Економічна кібернетика” / І. А. Бойцова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 90 с.
 9. Бойцова І. А. Методичні рекомендації до виконання самостійної   роботи з дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі” (розділ ’’Моделі задач лінійного та нелінійного програмування, методи розв’язування та аналізу»): для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спец. «Економічна кібернетика» / І. А. Бойцова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 61 с.
 10. Довідник з соціальної роботи : навч. посіб. : присвяч. 150-річчю ОНУ ім. І. І. Мечникова / Л. М. Дунаєва [та ін.] . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 400 с. 
 11. Дунаєва Л. М. Рекомендації для підготовки до фахового випробування для вступу за напрямом «Соціальна робота» на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спец. :  метод. посіб. / Л. М. Дунаєва, У. В. Варнава.  – Одеса, 2015. – 20 с. (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 12. Ефимова Г. А. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Методы оптимизации и исследование операций» (раздел «Логистические задачи экономики») для студ. напр. подготовки «Прикладная математика» и «Экономическая кибернетика» / Г. А. Ефимова, О. Г. Рудык. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – 48 с.
 13. Єфимова Г. О. Методичні вказівки для самостійної роботи по дисципліни «Дослідження операцій» (розділ « Динамічне програмування») для студ. напрямів підготовки «Прикладна математика» і «Економічна кібернетика» / Г. О. Єфимова, О. Г. Рудик. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 37 с.
 14. Кириченко О. Н. Методические рекомендации по активизации учебно-творческой деятельности студентов при преподавании психологии / О. Н. Кириченко, Л. И. Шрагина. – Одесса, 2015. – 66 с.
 15. Кременчуцька М. К. Методичні рекомендації до курсу «Eкономічна психологія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр” зі спец. “Психологія” / М. К. Кременчуцька. – Одеса, 2015 . – 44 с.
 16. Кременчуцька М. К. Методичні рекомендації до курсу «Геронтопсихологія та психологічна допомога особам похилого віку» за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” зі спец. “Психологія” / М. К. Кременчуцька. – Одеса, 2015 . – 22 с.
 17. Кременчуцька М. К. Методичні рекомендації до написання курсових та дипломних робіт (ОКР: бакалавр, спеціаліст, магістр) в ІІПО / М. К. Кременчуцька. – Одеса, 2015 . – 27 с.
 18. Кременчуцька М. К. Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних робіт студ., які навч. за напрямом «Психологія»; спец. «Психологія» / М. К. Кременчуцька. – Одеса, 2015 . – 40 с.
 19. Шрагіна, Л. І. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Психологія професійної діяльності » / Л. І. Шрагіна; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. соціальної та прикладної психології. – Одеса, 2015. – 31 с.
 20. Яремчук О. В. Інновації в соціальній роботі: навч.-метод. посіб. / О. В. Яремчук. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 261 с.

2014

 1. Артюхіна Н. В. Загальна психологія: методичні рекомендації для студ. денної та заочної форми навчання філологічного факультету спец. “Журналістика”, “Видавнича справа та редагування” / Н. В. Артюхіна. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 60 с.
 2. Гладченко С. В. Історія України : метод. вказівки для самостійної роботи студ. напряму підготовки спеціальності «Соціальна робота» / С. В. Гладченко. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014 . – 49 с.(Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 3. Шрагіна Л. І. Основи організаційної психології: методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів. Ч. 1 / Л. І. Шрагіна . – Одеса : Бартєнєв, 2014 . – 40 с. 
 4. Шрагіна Л. І. Основи організаційної психології: методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів. Ч. 2 / Л. І. Шрагіна . – Одеса : Бартєнєв, 2014 . – 40 с.

2013

 1. Акимова Л. Н. Психодиагностика индивидуально-типологических особенностей личности : учебно-методическое пособие / Л. Н. Акимова, Т. Д. Мостовая. – Одесса, 2013. – 69 с.
 2. Акимова Л. Н. Психология сексуальности / Л. Н. Акимова. – Одесса, 2013. – 74 с. 
 3. Долгов О. В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Соціальна робота з сім’ями та дітьми» для студ. спец. «Соціальна робота» / О. В. Долгов, Т. П. Хлівнюк. –  Одеса, 2013. – 39с.
 4. Кантарьова Н. В. Диференціальна психологія : методичні рекомендації і завдання з курсу «Диференціальна психологія» (для студ. Ін-ту інноваційної та післядипломної освіти денної та заочної форм навчання) / Н. В. Кантарьова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . – 36 с.  (Доступ тільки з читальних залів Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова)
 5. Методичні рекомендації з організації й проведенння практики студентів, що навч. за напрямом «Соціальна робота» / Л. М. Дунаєва [та ін.]. – Одеса, 2013 . – 60 с.
 6. Чернявская Т. П. Коммуникация в бизнесе: психологическая теория и практика: учебно-методическое пособие / Т. П. Чернявская, Т. П. Висковатова . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2013. – 257 с.

2012

 1. Акимова Л. Н. Основы психометрии : методическое пособие к курсу / Л. Н. Акимова. – Одесса : Негоциант, 2012. – 81 с.
 2. Акімова Л. Н. Психологія : методичні рекомендації з підготовки, оформлення, захисту курсових та кваліфікаційних робіт (ОКР: бакалавр, спеціаліст, магістр) / Л. Н. Акімова, В. І. Подшивалкіна. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 74 с.
 3. Артюхина Н. В. Методические рекомендации по основам историко-психологических исследований к курсу “История психологии” : для студ. психол. фак. / Н. В. Артюхина. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2012. – 28 с. 
 4. Артюхіна Н. В. Методичні рекомендації до курсу “Основи психології” для студ. І курсу філос. фак. спец. “Філософія” та “Культурологія” Ч. 1 / Н. В. Артюхіна. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 24 с.
 5. Артюхіна Н. В. Методичні рекомендації до курсу “Основи психології” для студ. І курсу філос. фак. спец. “Філософія” та “Культурологія”. Ч. 2 / Н. В. Артюхіна. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 28 с.
 6. Будиянский Н. Ф. Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы студентов в условиях модульного обучения / Н. Ф. Будиянский, Е. Д. Томас. – Одеса : Атлант, 2012. – 82 с.
 7. Кіреєва З. О. Сімейні детермінанти формування особистості дитини: навчально-методичний посібник / З. О. Кіреєва. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012. – 40 с. 
 8. Проведення психологічного тестування працівників МНС: методичні вказівки для студ. денної та заочної форми навчання з напряму підготовки «Психологія» та практичних психол. МНС України / В. А. Розанов [та ін.]. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012 . – 39 с. 

2011

 1. Білова М. Е. Методичні рекомендації з проведення практичних занять з курсу “Психологія” для студ. непсихол. фак. Ч.2 / М. Е. Білова. – Одеса : Ред.-видав. Центр ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011. – 32 с. 
 2. Кантарьова Н. В.  Методичні вказівки “Психофізіологія”: для студ. денної та заочної форм навчання спеціальність “Психологія” /Н.В. Кантарьова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2011. – 37 с.
 3. Кантарьова Н. В. Методичні вказівки «Спеціальна психологія та дефектологія»: для студ. денної та заочної форм навчання спец. «Психологія» / Н. В. Кантарьова. – Одеса : Ред.-видав. Центр ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011 . – 35 с.
 4. Киреева З. А. Экспериментальная психология: учебно-методическое пособие Ч. 1 / З. А. Киреева. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2011. – 59 с. 

2010

 1. Білова М. Е. Методичнi рекомендацiї з проведення практичних занять з курсу “Психологiя” для студ. непсихол. фак. Ч. 1 / М. Е. Білова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2010. – 37 с.
 2. Кантарьова Н. В.  Методичні вказівки “Психофізіологія”: для студ. денної та заочної форм навчання спец. “Психологія” / Н.В. Кантарьова. – Одеса: ОНУ , 2010. – 37 с.
 3. Кантарьова Н. В.  Методичні вказівки “Спецiальна психологiя та дефектологiя” для студ. денної та заочної форм навчання спец. “Психологiя” / Н. В. Кантарьова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2010. – 35с.

2008

 1. Коробіцина М. Б. Психологічна корекція у практиці клінічного психолога: метод. рекомендації для студ. ППО з курсу «Патопсихологія» / М. Б. Коробіцина, У. В. Варнава.– Одеса, 2008 . – 22 с.
 2. Юнг Н. В. Методичні рекомендації до курсу «Юридична психологія» для студ. денної та заочної форми навчання / Н. В. Юнг. – Одеса, 2008 . – 28 с.

2007

 1. Акімова Л. Н. Організаційне консультування : методичні рекомендації з проведення практичних занять / Л. Н. Акімова. – Одеса : Негоціант, 2007. – 73 с. 

2004

 1. Акимова Л. Н. Психология спорта : курс лекций / Л. Н. Акимова. – Одесса : Негоциант, 2004. – 126 с.

Пошук по сайту

Календар

Жовтень 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Вер    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31