Химический факультет

 1. Аналітична хімія. Фізико-хімічні методи аналізу : метод. посіб. для самостійної роботи студ. хім. ф-ту / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Хім. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . — Ч. 2 : Оптичні методи аналізу / О. М. Чеботарьов, С. В. Топоров. – 2017. – 84 с. : рис., табл.  (доступ только с электронных читальных залов библиотеки)

 2. Аналітична хімія навколишнього середовища : методичні вказівки до лабораторних робіт для студ. III курсу (денного віділення) та V курсу (заочного віділення) хімічного ф-ту напряму підготовки «Хімія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / О. М. Чеботарьов [та ін.] . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . – 57 с.

 3. Ведута В. В. Гетероциклические соединения : метод. указ. к лаб. практикуму для студ. V курса дневного отд. и VI курса заочного отд. хим. фак. спец. «Химия» / В. В. Ведута . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2016 . – 43 с.  (доступ только с электронных читальных залов библиотеки)

 4. Виконання та оформлення кваліфікаційних робіт: методичні вказівки для студентів хімічного факультету / І. А. Кравченко [та ін.]. – Одеса : Ред.-видав. Центр ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011 . – 41 с.

 5. Іванченко П. О. Організація педагогічної практики та її роль у системі підготовки вчителів хімії : метод. посіб. (напрям-хімія, ОКР «бакалавр») / П. О. Іванченко, А. В. Грекова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2013 . – 48 с.

 6. Іванченко П. О. Організація педагогічної практики та її роль у системі підготовки вчителів хімії : метод. посіб. / П. О. Іванченко, А. В. Грекова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2013 . – 48 с.

 7. Калінчак, В. В. Хімічна кінетика та масообмін : навч. посіб. / В. В. Калінчак, О. С. Черненко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 184 с. (доступ только с электронных читальных залов библиотеки)

 8. Кириченко І. М. Збірник задач, вправ та завдань з організації і економіки фармації: учбово- метод. посібник для студ. хім. фак.»Фармацевтична хімія» / І. М. Кириченко, Г. І. Сівко . – Одеса, 2006 . – 68 с.

 9. Кириченко І. М. Наскрізна програма виробничих і переддипломних практик студентів, що спеціалізуються на кафедрі фармацевтичної хімії, та методичні вказівки з її виконання / І. М. Кириченко, Г. І. Сівко . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2009 . – 33 с.

 10. Кокшарова. Т. В. Лекції з неорганічної хімії (хімія елементів) : для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Хімія» та сумісними спеціальностями(1 курс, 2 семестр) / Т. В.Кокшарова. — Одеса, 2016. – 298с.

 11. Колянковский А. А. Задачи и упражнения по органической химии : метод. пособ. для студ. биол. фак. Ч. 1 / А. А. Колянковский. – Одесса, 2012 . – 52 с.

 12. Колянковский А. А. Задачи и упражнения по органической химии: метод. пособ. для студ. биол. фак. Ч. 2 / А. А. Колянковский. – Одесса, 2012 . – 62 с.

 13. Колянковский А. А. Практикум по органической химии: метод. пособ. для студ. биол. и хим. фак. / А. А. Колянковский . –– Одесса, 2012 . – 99 с. 

 14. Колянковский А.А Задачи и упражнения…

 15. Колянковський О. О. Кредитно-модульна система організації навчального процесу «Органічна хімія»: робоча програма навчальної дисципліни напряму підготовки «Біологія» для спец. «Біологія» / О. О. Колянковський . – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2012 . – 22 с.

 16. Марцинко О. Е. Методика викладання хімії : метод. вказівки та завдання для самостійної роботи / О. Е. Марцинко  – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 59 c. 

 17. Сазонова В. Ф. Конспект лекцій з фізичної хімії : для самостійної роботи студ. хім. та біол. спец. ВНЗ / В. Ф. Сазонова, В. В. Менчук ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 27 с. (доступ только с электронных читальных залов библиотеки)

 18. Солдаткіна, Л. М. Основи електрохімії. Теорія та задачі : навч. посіб. / Л. М. Солдаткіна ; наук. ред. О. В. Перлова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 199 с. (доступ только с электронных читальных залов библиотеки)

 19. Стрельцова О. О. Колоїдна хімія. Лабораторний практикум : навч.-метод. посіб. / О. О. Стрельцова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . Ч. 2 : . – 2017 . – 100 с (доступ только с электронных читальных залов библиотеки)

 20. Топоров С. В. Аналітична хімія. Фізико-хімічні методи аналізу : метод. посіб. для самостійної роботи студ. хім. ф-ту напряму підготовки «Хімія». Ч. 1 : Електрохімічні методи аналізу / С. В. Топоров, Р. Є. Хома; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Хім. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 76 с.  (доступ только с электронных читальных залов библиотеки)

 21. Турянська Г. М. Навчально-методичний посібник до лабораторних занять з курсу «Технологія лікарських форм промислового виробництва. Стерильні та асептично приготовлювальні лікарські форми» для студ., що навч. за фахом «Фармацевтична хімія» / Г. М. Турянська, Л. В. Грищук . – Одеса, 2007 . – 77 с.

 22. Чеботарьов О. М. Аналітична хімія. Якісний і кількісний аналіз : метод. вказівки до лабораторних робіт для студ. І-ІІ курсів заочного від-ня хім. та біол. ф-тів напряму підготовки: «Хімія», «Біологія» / О. М. Чеботарьов, Т. М. Щербакова, О. М. Гузенко . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 83 с.

 23. Чеботарьов О. М. Методи виявлення та ідентифікації іонів : метод. вказівки до курсу «Аналітична хімія» (для студ. 2-го курсу хім. ф-тів) напряму підготовки -Хімія освітньо-кваліфік. рівня бакалавр / О. М. Чеботарьов, С. В. Топоров, Н. М. Малахова.– Одеса : Одесский нац. ун-т, 2013 . – 33 с.


Поиск

Календарь

Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31