Центральна наукова бібліотека м. Одеси (1924 – 1930)

 1. Рубінштейн С. Л. Завдання наукової бібліографії на Україні : доп. на 1-й конф. наук. б-к УСРР / С. Л. Рубінштейн // Бібліотечний збірник. – Київ, 1926. – Ч. 1 : Праці 1-ї конф. наук. бібліотек УСРР. – С.54-62.
 2. Рубінштейн С. Л. Постачання літератури науковим бібліотекам / С. Л. Рубінштейн // Бібліотечний збірник. – Київ, 1926. – Ч. 1 : Праці 1-ї конф. наук. бібліотек УСРР. – С. 128-131.
 3. Вайнштейн О. Л. Музей книги Одеської Центральної наукової бібліотеки / О.Л. Вайнштейн. – Одеса, 1927. – 55 с.
 4. Вайнштейн О. Л. Одеська Центральна наукова бібліотека / О.Л. Вайнштейн. – Одеса, 1927. – 55 с.
 5. Головна література про ЦНБ м. Одеси та про книжкові фонди, що є в її складі // Праці Центр. наук. б-ки м. Одеси. – 1927. – Т. 1. – С. 192-194.
 6. Коган Л. Библиотечная жизнь Одессы до и после Октября / Л. Коган // Красный библиотекарь. – Одесса, 1927. – № – С. 42-54; № 10. – С. 61-62.
 7. Маяковський Д. Л. Наукові бібліотеки УСРР / Д. Л. Маяковський // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. – 1927. – № 1. – С. 111-119.
 8. Одеська Центральна наукова бібліотека // Наука на Україні. – 1927. – Кн. 2/4. – С.310-314.
 9. Одесская Центральная библиотека // Библиотечное обозрение. – 1927. – Кн. 1/2. – С.181-182.
 10. Одеська періодична преса років революції та громадянської війни, 1917-1921 / укл. : Штейнвальд Г. Д., Боровий С. Я., Петрунь Ф. Е. [та ін.] ; під ред. С. Л. Рубинштейна //  Праці Одес центр. б-ки. – 1927.
 11. Петрунь Ф. Є. Рукописна збірка В. І. Григоровича / Ф. Є. Петрунь // Праці Одес. Центр. наук. б-ки. – 1927. – Т. 1. – С. 137-161.
 12. Рубінштейн С. Л. Одеська Центральна наукова бібліотека / С. Л. Рубінштейн // Праці Одес. Центр. наук. б-ки. – 1927. – Т. 1. – С. 1-16.
 13. Фаас І. А. Інкунабули Одеської Центральної наукової бібліотеки / І. А. Фаас // Бібліологічні вісті. – 1927. – № 2. – С. 69-90 ; Також. – Окр. відб. – Одеса, 1927. – С. 1-16.
 14. Фаас І. Я. Інкунабули Центральної наукової бібліотеки м. Одеси : матеріали до зводного каталогу інкунабул бібліотек України / І. Я. Фаас. – Одеса, 1927. – 26 с.
 15. Ясинський М. І. Бібліотечна справа на Радянській Україні / М. І. Ясинський // Зоря. – 1927. – № 10/11. – С. 65-70.
 16. Рубінштейн С. Л. Бібліографічна комісія Української Академії наук на планування бібліографічної роботи в УРСР / С. Л. Рубінштейн // Зап. Укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – 1928. – Ч. – С. 56-59.
 17. Козловський В. Бібліотекознавство в УСРР за період 1917-1927 років / В.Козловський // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. – 1928. – № 2. – С. 3-14.
 18. Комаров Б. Український відділ Одеської Центральної наукової бібліотеки / Б.Комаров // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. – 1928. – № 2. – С. 117-120.
 19. Боровий С. Я. Архівні методи в бібліотечній роботі / С. Я. Боровий. – Київ, 1929. – 9с.
 20. Вайнштейн О. Л. Коллекция «Orientalia» Воронцовского фонда ЦНБ г.Одессы / О. Л. Вайнштейн // Новый Восток. – 1929. – Кн. 25.
 21. Петринський М. Центральна Наукова бібліотека м. Одеси / М. Петринський // Зап. Укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – 1929. – Ч. 2/3. – С. 136-138.
 22. Рябінін-Скляревський О. О. Праці Одеської Центральної наукової бібліотеки / О.О. Рябінін-Скляревський // Вісник Одес. комісії краєзнавства при УАН. Секція соц.-іст. наук. – 1929. – Ч. 4/5.
 23. Рубінштейн С. Л. Зведений каталог чужомовної наукової періодики, що знаходиться в бібліотеках м. Одеси / С. Л. Рубінштейн // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. – 1929. – Кн. 3. – С. 113-114.
 24. Український відділ Одеської Центральної наукової бібліотеки // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. – 1929. – Кн. – С. 117-118.
 25. Берман Я. Одеська Центральна наукова бібліотека / Я. Берман // Журнал бібліотекознавства та бібліографії. – 1930. – № 4. – С. 104-105.
 26. Боровий С. Я. Наукова бібліотека в сучасних умовах / С. Я. Боровий // Бібліологічні вісті. – 1930. – № 1/2. – С. 1-67; Також. – Окр. відб. – Київ, 1930. – 67 с.
 27. Ноткина О. Ю. По призванию. Профессор С. Л. Рубинштейн – директор Центральной научной библиотеки в г. Одессе (16.10.1922-1929) / О. Ю. Ноткина // За наук. кадри. – 1989. – 15 верес.
 28. Цуканов Б. Й. Одесский период жизни С. Л. Рубинштейна / Б. Й. Цуканов // Психол. журнал. – 1989. – Т. 10, №3. – С. 32-34.
 29. Акімова Л. Н. Рубінштейн Сергій Леонідович / Л  Н. Акімова, Б. Й. Цуканов // Професори Одеського (Новоросійського) університету. – Одеса, 2000. – Т. 4. – С. 38-42.
 30. Тоцький П. М. Вайнштейн Осип Львович / П. М. Тоцький // Професори Одеського (Новоросійського) університету. – Одеса, 2000. – Т. 2. – С. 176-179.
 31. Онищенко О. С. Бібліотечна справа в Україні ХХ ст. : 1917-1931 рр. / О. С. Онищенко, Л.А. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2005. – №  – С. 3-16.
 32. Полевщикова Е. В. О.Л. Вайнштейн как исследователь Воронцовского фонда Научной библиотеки Одесского университета / Е. В. Полевщикова // Рукописна та книжкова спадщина України. — К., 2007. — Вип. 12. — С. 376-390.
 33. Савельєва Є. В. Дослідження iсторiї Украіни в науково-бібліографічній діяльності Ф.Є. Петруня / Є. В. Савельєва // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2007. – Т. 12, вип. 4. – С. 134-142.
 34. Самодурова В. В. Библиографический семинар как активный метод деятельности ЦНБ г. Одессы в 20-е гг. XX ст. // В. В. Самодурова // Вісник ОНУ. Серія : Бiблiотекознавство, бiблiографознавство, книгознавство. – 2009. – Т. 14, вип. 19. – С. 92 – 108.
 35. Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали Міжнар. книгознавчих читань (Одеса, 14-16 верес. 2009 р.) / упоряд. : О. В. Полевщикова [та ін.] ; наук. ред. І. С. Грєбцова ; відп. ред. М. О. Подрезова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса, 2010. – 303 с. – Із змісту :  Самодурова В. В. «Одеська періодична преса років Революції та Громадянської війни (1917-1921)» – раритетное издание ЦНБ г. Одессы // В. В. Самодурова. – С. 287-301.
 36. Левченко, В. В. Судьбы сотрудников Научной библиотеки Одесского университета на фоне социально-политических трансформаций первой трети XX века / В. В. Левченко // Вісник ОНУ. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2013. – Т. 18, вип.1 (9). – С. 26-49.
 37. Левченко В. В. Нові штрихи біографії С. Л. Рубінштейна : траєкторії інтеграції до наукового простору Східної Європи / В. В. Левченко // Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали IІІ Міжнародних книгознавчих читань (м. Одеса, 15-17 верес. 2015 р.) : зб. ст. / упоряд. : М. В. Алєксєєнко, О. В. Суровцева ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса, 2016. – С. 283-299.

Пошук по сайту

Календар

Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031