Наноінженерія

Монографії

У книзі узагальнюються ключові напрацювання в області нанотехнологій і розглядається їх вплив на обробку металів, полімерів, композитних і керамічних матеріалів. Обговорюються практичні питання, пов’язані з промисловим виробництвом і використанням наноматеріалів, методи наноінженерії в створенні сплавів на основі сталі, алюмінію і титану, розглядаються нанотехнології, що дозволяють використовувати гідриди металів для зберігання водню як джерела енергії, а також методики синтезу нанополімеров для батарей акумуляторів. Дана книга – введення в нанотехнології, а також досить широкий огляд їх застосування при створенні нових промислових матеріалів.
Дане видання подає останні результати, які отримані англійськими вченими. Найновіші технології включають в себе розробку, опис, а також впровадження та практичне використання найрізноманітніших нанорозмірних структур, пристроїв та систем.

Підручники, навчальні й методичні посібники

Представлений ряд актуальних фізико-технічних аспектів нанотехнологій і нанорозмірних структур, що мають безпосереднє відношення до наноінженерії. Розглянуто проблематику принципових і технічних обмежень, пов’язаних зі створенням функціональних нанорозмірних пристроїв. Показано визначальну роль квантово-механічних уявлень при аналізі фізико-технічних параметрів нанорозмірних структур, елементів конструкцій і обчислювальних середовищ, виконаних на їх основі. Докладно розглянуті методи визначення показників якості нано- і мікротехнології, заснованих на уявленнях про ступінь впорядкованості нанорозмірних атомно-молекулярних систем.

Статті, доповіді

Представлені теоретичні дослідження, що дозволяють розробити концепцію створення та технологію органічного синтезу базової хімічної сполуки для засобів захисту від корозії і зносу, розробити нові захисні засоби і технології їх застосування для підвищення надійності сільськогосподарської техніки.
Обговорено проблеми використання сучасних класичних обчислювальних систем при проектуванні в наноінженерії. Показана можливість застосування трьох підходів до сучасних класичних обчислювальних систем в наноінженерії. Розглянуто переваги та недоліки зазначених підходів.
Встановлено, що наноінженерні речовини, створені на основі фулерен-С60-поліфторид (фуллереніли), із загальною формулою C60FnRn впливають на регуляторні процеси, знижуючи спектри потужності електричної активності мозку в Д-, 0-діапазонах, і достовірно підвищуючи їх в о-, р – і Y-діапазонах, відповідно змінюючи патерн когерентності між різними зонами мозку. Зміна поведінкових реакцій щурів WAG / GY під впливом C60FnRn було характерно для анксиолитического і ноотропного дії. Показано, що фуллереніли взаємодіють з трансмембранними GPCR-рецепторами, долають гематоенцефалічний бар’єр шляхом ендоцитозу, а їх транслокація в нейронах і клітинах астроглії мозку здійснюється через CURL-систему. Пошук наногеномних і нанопротеомних шляхів альтернативного моделювання повинен оптимізуватися вибором гетерогенних і генномодифікованих тварин. Дається новий погляд на оцінку кінетичних параметрів наноречовин і побудова моделей на основі функцій Байеса, аксіоматики Колмогорова і методу Монте-Карло. Розроблено технологічну платформу пошуку наноінженерних прототипів нових високоефективних ліків.
Запропоновано та розроблено нанотехнології для створення біоматеріалів, які б підтримували клітинний і тканинний ріст. У статті зроблено акцент на інженерії кісткової тканини із застосуванням нанобіоматеріалів, як прикладу сучасних розробок в ортопедії і реабілітації.
У статті розглядаються причини динамічного формування медичної термінології на сучасному етапі, продуктивні моделі термінів-освіти, приклади термінів зі сфери медицини і стоматології.
На основі загальних понять про нанотехнології і наноінженерії розглянута роль університету в розвитку цих сучасних напрямків науки, техніки, технологій.

Пошук по сайту

Календар

Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031