Описи архівів

DSC_3819

Опис архіву
А.Г. Готалова-Готліба

Gotalov

Історик, доктор педагогічних наук, один із організаторів Одеського інституту народної освіти (ОІНО), професор Одеського державного університету (ОДУ) Артемій Григорович Готалов-Готліб (1866-1960; справжнє ім’я – Арон Гіршевич Готалов) заповів свій архів Науковій бібліотеці.

Опис архіву
М. М. Ланге

Lange

У 1965 р. до фондів бібліотеки ОДУ надійшов особистий архів професора Новоросійського університету,  відомого психолога та філософа М. М. Ланге (1858-1921) .

Опис архіву
Ф. Є. Петруня

petrun

Архів відомого українського вченого, історика, географа, краєзнавця та бібліографа Федора Євстафійовича (Остаповича) Петруня (1894-1963) був переданий Науковій бібліотеці Одеського державного університету імені І. І. Мечникова самим власником у 1962 р. разом із книжковим зібранням, що зберігається у якості іменного фонду університетської бібліотеки.

Опис архіву
В. С. Фельдмана і
О. Ю. Ноткіной

Feldman1

Архів відомих одеських бібліографів-краєзнавців В. С. Фельдмана (1915-2008) і О. Ю. Ноткіной (1923-2007) був переданий до Наукової бібліотеки ОНУ у 2008 р.