Словари

Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1865-2015) : наук. довідник / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка ; наук. ред., авт. вступ. ст. І. М. Коваль ; упоряд. : М. О. Подрезова, В. В. Самодурова ; бібліогр. ред. А. П. Бахчіванжи. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Одеса : ОНУ, 2016. — 206 с.

Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1865–2015) : наук. довідник / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка; наук. ред., авт. вступ. ст. І. М. Коваль ; упоряд. : М. О. Подрезова, В. В. Самодурова ; бібліогр. ред. А. П. Бахчиванжи. – Одеса : ОНУ, 2015. —108 с.

Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. словник : у 4 т. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка;  відп. ред. В. А. Сминтина ; заступ. відп. ред. М. О. Подрезова ; упоряд. : В. П. Пружина, В. В. Самодурова;– 2-е вид., доп. – Одеса : Астропринт, 2005.

Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енцикл. словник : вип. 1 / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка ; відп. ред. В. А. Сминтина ; заступ. відп. ред.  М. О. Подрезова ; упоряд. : М. О. Подрезова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 264 с.

Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енцикл. словник : вип. 2 / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка ; наук. ред. В. А. Сминтина ; відп. ред.  М. О. Подрезова ; упоряд. :  В. П. Пружина, В. В. Самодурова, В. С. Єлпатьївська. – Одеса : Астропринт, 2010. – 230 с.

Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. словник : у 4 т. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наукова б-ка ; відп. ред. В. А. Сминтина ; заступ. відп. ред. : Є. Л. Стрельцов, М. О. Подрезова ; упоряд. : В. В. Самодурова, І. В. Шепельська, Н. С. Тахтарова. – Одеса : Астропринт, 2000.