Химический факультет

2019

Буренкова К.В., Сучасні методи та засоби активного навчання органічної хімії : курс лекцій / К. В. Буренкова – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Меч- никова, 2019. – 140 с.

Перлова О. В. Органолептичні показники якості води : методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Хімія природних і стічних вод» для студентів факультету хімії та фармації / О. В. Перлова, Н. О. Перлова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова», 2019. – 42 c.

Практикум з органічної хімії : метод. вказівки з органічної хімії для студентів ІІ, ІІІ курсів ф-ту хімії та фармації (денного та заочного відділень) / В. В. Ведута, Н. Ф. Федько, О. В. Шевченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 80 с.

Раскола Л. А., Загальна хімія. Теорія та практика: навчальний посібник / Л. А. Раскола, Т. О. Кіосе. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 212 с. табл., рис.

2017

Аналітична хімія. Фізико-хімічні методи аналізу : метод. посіб. для самостійної роботи студ. хім. ф-ту / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Хім. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – Ч. 2 : Оптичні методи аналізу / О. М. Чеботарьов, С. В. Топоров. – 2017. – 84 с. : рис., табл. (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)

Калінчак, В. В. Хімічна кінетика та масообмін : навч. посіб. / В. В. Калінчак, О. С. Черненко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 184 с.

Сазонова В. Ф. Конспект лекцій з фізичної хімії : для самостійної роботи студ. хім. та біол. спец. ВНЗ / В. Ф. Сазонова, В. В. Менчук ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 27 с. (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)

Солдаткіна, Л. М. Основи електрохімії. Теорія та задачі : навч. посіб. / Л. М. Солдаткіна ; наук. ред. О. В. Перлова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 . – 199 с. (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)

Стрельцова О. О. Колоїдна хімія. Лабораторний практикум : навч.-метод. посіб. / О. О. Стрельцова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . Ч. 2 : . – 2017 . – 100 с  (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)

2016

Ведута В. В. Гетероциклические соединения : метод. указ. к лаб. практикуму для студ. V курса дневного отд. и VI курса заочного отд. хим. фак. спец. “Химия” / В. В. Ведута . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2016 . – 43 с.  (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)

Кокшарова. Т. В. Лекції з неорганічної хімії (хімія елементів) : для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Хімія» та сумісними спеціальностями(1 курс, 2 семестр) / Т. В.Кокшарова. – Одеса, 2016. – 298с.

Топоров С. В. Аналітична хімія. Фізико-хімічні методи аналізу : метод. посіб. для самостійної роботи студ. хім. ф-ту напряму підготовки “Хімія”. Ч. 1 : Електрохімічні методи аналізу / С. В. Топоров, Р. Є. Хома; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Хім. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 76 с.  (доступ только в электронных читальных залах библиотеки)

2015

Марцинко О. Е. Методика викладання хімії : метод. вказівки та завдання для самостійної роботи / О. Е. Марцинко  – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 59 c. 

Чеботарьов О. М. Аналітична хімія. Якісний і кількісний аналіз : метод. вказівки до лабораторних робіт для студ. І-ІІ курсів заочного від-ня хім. та біол. ф-тів напряму підготовки: “Хімія”, “Біологія” / О. М. Чеботарьов, Т. М. Щербакова, О. М. Гузенко . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 . – 83 с.

2013

Аналітична хімія навколишнього середовища : методичні вказівки до лабораторних робіт для студ. III курсу (денного віділення) та V курсу (заочного віділення) хімічного ф-ту напряму підготовки “Хімія” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” / О. М. Чеботарьов [та ін.] . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . – 57 с.

Іванченко П. О. Організація педагогічної практики та її роль у системі підготовки вчителів хімії : метод. посіб. (напрям-хімія, ОКР “бакалавр”) / П. О. Іванченко, А. В. Грекова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2013 . – 48 с.

Іванченко П. О. Організація педагогічної практики та її роль у системі підготовки вчителів хімії : метод. посіб. / П. О. Іванченко, А. В. Грекова. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2013 . – 48 с.

Чеботарьов О. М. Методи виявлення та ідентифікації іонів : метод. вказівки до курсу “Аналітична хімія” (для студ. 2-го курсу хім. ф-тів) напряму підготовки -Хімія освітньо-кваліфік. рівня бакалавр / О. М. Чеботарьов, С. В. Топоров, Н. М. Малахова.– Одеса : Одесский нац. ун-т, 2013 . – 33 с.

2012

Колянковский А. А. Задачи и упражнения по органической химии : метод. пособ. для студ. биол. фак. Ч. 1 / А. А. Колянковский. – Одесса, 2012 . – 52 с.

Колянковский А. А. Задачи и упражнения по органической химии : метод. пособ. для студ. биол. фак. Ч. 1 / А. А. Колянковский. – Одесса, 2012 . – 52 с.

Колянковский А. А. Задачи и упражнения по органической химии: метод. пособ. для студ. биол. фак. Ч. 2 / А. А. Колянковский. – Одесса, 2012 . – 62 с.

Колянковский А. А. Практикум по органической химии: метод. пособ. для студ. биол. и хим. фак. / А. А. Колянковский . –– Одесса, 2012 . – 99 с. 

Колянковский А.А Задачи и упражнения…

Колянковський О. О. Кредитно-модульна система організації навчального процесу “Органічна хімія”: робоча програма навчальної дисципліни напряму підготовки “Біологія” для спец. “Біологія” / О. О. Колянковський . – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2012 . – 22 с.

2011

Виконання та оформлення кваліфікаційних робіт: методичні вказівки для студентів хімічного факультету / І. А. Кравченко [та ін.]. – Одеса : Ред.-видав. Центр ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011 . – 41 с.

2009

Кириченко І. М. Наскрізна програма виробничих і переддипломних практик студентів, що спеціалізуються на кафедрі фармацевтичної хімії, та методичні вказівки з її виконання / І. М. Кириченко, Г. І. Сівко . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2009 . – 33 с.

2007

Турянська Г. М. Навчально-методичний посібник до лабораторних занять з курсу “Технологія лікарських форм промислового виробництва. Стерильні та асептично приготовлювальні лікарські форми” для студ., що навч. за фахом “Фармацевтична хімія” / Г. М. Турянська, Л. В. Грищук . – Одеса, 2007 . – 77 с.

2006

Кириченко І. М. Збірник задач, вправ та завдань з організації і економіки фармації: учбово- метод. посібник для студ. хім. фак.”Фармацевтична хімія” / І. М. Кириченко, Г. І. Сівко . – Одеса, 2006 . – 68 с.


Поиск

Календарь

Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031