Факультет історії та філософії

2020

  1. Бачинська О. А. Українська складова в спеціальних галузях історичної науки : методичні вказівки до вибіркового (спеціального) курсу для здобувачів другого освітнього рівня “магістр”, спеціальності 032 – «Історія та археологія» / О. А. Бачинська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 24 с.
  2. Вінцковський Т. С. Революції в модерній історії України ХІХ-ХХІ ст. : метод. рекомендації для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія» / Т. С. Вінцковський. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 24 с.
  3. Діанова Н. М.  Україна в національному та світовому інтеграційних процесах : метод. рекомендації з нормативного курсу для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія» / Н. М. Діанова, Л. В. Новікова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 64 с.
  4. Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки (1871 – 1918 рр.) : метод. вказівки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ф-ту історії та філософії / М. С. Ковальська ; відп. ред. І. С. Грєбцова. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2020. – 32 с. (Електронна копія видання доступна тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
  5. Організація педагогічної практики : метод. рек. для студентів здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальностей 032 «Історія та археологія» та 033 «Філософія» / Л. В.-В. Вєйландє, О. О. Синявська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 30 с.

2019

  1. Бачинська О. А. Історія українського козацтва та його світових аналогів. Методичні вказівки до вибіркового (спеціального) курсу для здобувачів першого освітнього рівня “бакалавр”, спеціальності “032 – Історія та археологія”, освітня програма “Історія України в світовому контексті”. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 44 с.
  2. Богата Л.М. Наука в системі культурологічного знання : Методичні рекомендації з курсу для самостiйноï роботи студентiв  спецiальностi 034  «Культурологiя» / Л. М. Богата. Одеса : Печатный дом, 2019. –  36 с.
  3. Діанова Н. М. Історія релігії та церкви в Україні в національному та європейському контекстах: навч. Посіб. Для студентів спец. 032 “Історія та археологія” спеціалізації “Історія України у світовому контексті”/ Н. М. Діанова. – Одеса: Одес. нац. Ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 252 с.
  4. Ізбаш-Гоцкан Т. О. Римське суспільство II-I ст. до н.е. Повстання рабів. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019. – 52 с.
  5. Історія країн Західної Європи доби пізнього середньовіччя : навч.-метод. посіб. : (для студентів ф-ту історії та філософії) / І. В. Нємченко, В. В. Чепіженко; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. Ч. 3 : . – 2019. – 142 с. : іл., табл.
  6. Левченко, Г. С. Історія преси в Україні (кінець XVIII – початок XXI ст.) : метод. рек. до спец. курсу для студентів спец. 032 “Історія та археологія” першого (бакалавр.) рівня вищої освіти / Г. С. Левченко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 40 c. 
  7. Луговий О. М. Поліптик абата Ірмінона : практикум до спеціального курсу «Етнодемографічна історія Європи в середні віки» / О. М. Луговий. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 388 с.
  8. Написання, оформлення та захист курсових і дипломних робіт : метод. вказівки для студентів спец 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія» / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т історії та філософії ; упоряд.: О. М. Луговий, Л. В. Новікова, Н. О. Петрова, О. О. Синявська, І. І. Старовойтова, І. В. Сумченко. – Одеса : ОНУ, 2019. – 47 с.
  9. Нємченко І. В., Чепіженко В. В. Історія країн Західної Європи доби пізнього середньовіччя : навч.-метод. посіб. : (для студентів ф-ту історії та філософії) / І. В. Нємченко, В. В. Чепіженко; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. Ч. 3 : . – 2019. – 142 с.
  10. Новікова Л. В., Вступ до вивчення курсу «Історія України»: методичний посібник / Л. В. Новікова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 60 с.
  11. Полторак В.М. Одещина: 12 пішохідних мандрівок. Методичний посібник з питань впровадження програми патріотичного виховання для навчальних закладів та громадських об’єднань, передбачених в обласній цільовій комплексній програмі національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої 17.06.2016р. №219-VII( зі змінами) (для учнів старших класів загальноосвітніх середніх шкіл, коледжів, ліцеїв, училищ та технікумів, студентів вищих навчальних закладів). – Одеса, 2019. – 67 с.
  12. Райхерт, К. В. Базові знання з мови тернарного опису : метод. вказівки до семінар. занять з курсу “Основи системних досліджень” для студентів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спец. 033 “Філософія” / К. В. Райхерт; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 38 с.  (Електронна копія видання доступна тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
  13. Синявська, О. О. Архівознавство : метод. рек. для студентів першого (бакалавр.) рівня спец. 032 “Історія та археологія” / О. О. Синявська; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 48 с. : табл.
  14. Синявська О. О. Написання, оформлення та захист курсових і дипломних робіт : метод. вказівки для студентів спец 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія» / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т історії та філософії ; упоряд.: О. М. Луговий, Л. В. Новікова, Н. О. Петрова, О. О. Синявська, І. І. Старовойтова, І. В. Сумченко. – Одеса : ОНУ, 2019. – 47 с.
  15. Старовойтова, І. І. Історія філософії України : метод. вказівки з курсу “Історія філософії України” для студентів спец. “Філософія” ф-ту історії та філософії ОНУ ім. І. І. Мечникова / І. І. Старовойтова; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 71 c.
  16. Старовойтова, І. І. Соціальна філософія : метод. вказівки з курсу “Соціальна філософія” (програма, плани семінар. занять, літ., завдання, рек. щодо виконання курсових робіт) для студентів 3 курсу спец. “Філософія” ф-ту історії та філософії ОНУ ім. І.І. Мечникова / І. І. Старовойтова; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2019. – 96 с.
  17. Сучасні проблеми музеології та туристичного краєзнавства в Україні : практикум : для студентів освітнього рівня “бакалавр” спец. 032 “Історія та археологія” освітньої програми “Історія України в світовому контексті” / В. М. Полторак; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Каф. історії України. – Одеса : Апрель, 2019. – 143 с. : рис.
  18. Хмарський В. М. Історія України : конспект лекцій / В. М. Хмарський. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 118 с.

2018

   1. Нємченко, І. В. Історія країн Західної Європи доби пізнього середньовіччя : навч.-метод. посіб. : (для студентів ф-ту історії та філософії) / І. В. Нємченко, В. В. Чепіженко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – Ч. 2 : . – 2018. – 200 с. (Електронна копія видання доступна тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
   2. Прігарін, Олександр Анатолійович. Теорія й методи соціокультурної антропології: метод. рек. для студентів першого рівня вищ. освіти (бакалавр.) спец. 032 «Історія та археологія» освіт. програми «Археологія, етнологія та охорона культурної спадщини» / О. А. Прігарін; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 26 с. (Електронна копія видання доступна тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
   3. Сминтина О. В. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації / О. В. Сминтина. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. – 26 с.
   4. Стоянова, Г. М. Стать та вік в традиційній культурі : метод. рек. для студентів 2 курсу першого (бакалаврський) рівня вищої освіти спец. 032 “Історія та археологія” / Г. М. Стоянова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 29 с.

2017

   1. Терентьева Л. Н. Лекции и задачи по логике для тех, кто любит философию : учебно-метод. пособие / Л. Н. Терентьева ; ОНУ им. И.И. Мечникова, Филос. фак. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2017 . – 255 с.  (Електронна копія видання доступна тільки в електронних читальних залах бібліотеки)

2016

   1. Барвінська П. І. Історія СРСР : навч.-метод. посіб. / П. І. Барвінська; відп. ред. В. Г. Кушнір; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 133 с. : портр. (Електронна копія видання доступна тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
   2. Вінцковський Т. С. Новітня історія України : методичні рекомендації для студ. IV курсу історичного ф-ту (за вимогами кредитно-модульної системи) / Т. С. Вінцковський, Е. П. Петровський ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 66 с. (Електронна копія видання доступна тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
   3. Готинян-Журавльова В. В. Короткий словник з логіки до тем: «Поняття», «Судження», «Дедуктивні умовиводи» : навч.-метод. посіб. / В. В. Готинян-Журавльова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 57 с.  (Електронна копія видання доступна тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
   4. Кушнір В. Г. Народне образотворче мистецтво українців Південно-Західної України : навч.-наоч. посіб. для студ. іст. ф-ту. Ч. 1 : Настінний розпис / В. Г. Кушнір . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 . – 44 с. (Електронна копія видання доступна тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
   5. Кушнір, В’ячеслав Григорович. Народне образотворче мистецтво українців Південно-Західної України : навч.-наоч. посіб. для студ. іст. ф-ту / В. Г. Кушнір ; відп. ред.: О. В. Сминтина ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016
   6. Підготовка та захист курсових і дипломних робіт : Методичний посібник / відпов. ред. В. Г. Кушнір; упоряд. С. В. Ковальський, О. М. Луговий, Л. В. Новікова, Н. О. Петрова, О. О. Синявська. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 56 с.  (Електронна копія видання доступна тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
   7. Терентьева Л. Н. Природа философского и логического знания : метод. пособ. для студ. и аспирантов фолос. и нефилос. спец. : памяти А. И. Уёмова посвящ. / Л. Н. Терентьева . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2016 . – 81 с. (Електронна копія видання доступна тільки в електронних читальних залах бібліотеки)

2015

   1. Богата Л.М. Методичнi рекомендацiï з  курсу «İнновацiйний характер категорiй сучасноï гуманiтаристики»  для самостiйноï роботи студентiв  спецiальностi 7.02010101 / 8.02010101  «Культурологiя» .– Одесса : Печатный дом,  2015. – 63 с.
   2. Богата Л.М. Методичнi рекомендацiï з  курсу «Методологiя постмодерну» для самостiйноï роботи студентiв  спецiальностi 7.02010101 / 8.02010101  «Культурологiя». – Одесса : Печатный дом, 2015. – 61с.
   3. Голубович И. В. Основы теоретической биографистики: уч. пособ. для студ. специальностей «Философия» и «Культурология» / И. В. Голубович. 2015.- 125 с.
   4. Голубович И. В. Проблемы современной антропологии. Ч. 1 Самоопределение антропологии. Структура антропологического знания : уч. пособ. для студ. филос. ф-та / И. В. Голубович, Е. С. Петриковская, Ф. А. Тихомирова ; Одесск. нац. ун.  – Одесса:  2015. – 160 с.
   5. Соболевская Е. К. Культура серебряного века : метод. указ. для студ.-культурологов / Е. К. Соболевская . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – 35 с.
   6. Уварова Т. И. Предпринимательство и шоу-бизнес : метод. реком. к спецкурсу для студ. напр. «Культурология» филос. фак. дневной и заоч. форм обуч. / Т. И. Уварова. – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2015 . – 54 с.
   7. Ушакова К. В. Введение в историю зарубежной культуры: учебно-методическое пособие / К. В. Ушакова, Ю. А. Ушакова. – Одесса: Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2015. – 176 c. (Електронна копія видання доступна тільки в електронних читальних залах бібліотеки)

2014

   1. Діанова Н. М. Методичні рекомендації до курсу «Християнство на півдні України»: методичні рекомендації / Н. М. Діанова. — Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014. — 24 с.
   2. Діанова Н. М. Методичні рекомендації до спецкурсу «Історія релігії та церкви в Україні»: методичні рекомендації / Наталія Миколаївна Діанова. — Одеса, «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014.- 24 с.
   3. Худенко, А. В. Вопрос Хайдеггера ” Что такое метафизика ?” Семинар на философском факультете ОНУ имени И. И. Мечникова, осенний семестр 2013 г. А. В. Худенко [Электронный ресурс] / А. В. Худенко. – Электрон. кн. – Одесса : Удача, 2014. – 147 с.

2013

   1. Савченко В. В. Методичні вказівки з курсу «Музеологія» : для студ. спец. «Культурологія» (згідно з вимогами кредитно-модульної системи) / В. В. Савченко . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2013 . – 43 с.
   2. 2012
   3. Бевзюк Н. П. Реформация и европейский мир: метод. реком. / Н. П. Бевзюк . – Одесса : Одесский нац. ун-т, 2012 . – 30 с.
   4. Білянська О. Ю. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Культурологія” для студ. спец. “Політологія” згідно з вимогами кредитно-модульної системи / О. Ю. Білянська . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2012 . – 27 с.

2011

   1. Готинян-Журавльова В. В. Методичні вказівки до рішення задач з логіки з прикладами і відповідями: для студ. заочного відділення філос. фак. та студ. нефілос. факультетів / В. В. Готинян-Журавльова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2011 . – 44 с.
   2. Мисечко А.І.  Методичні рекомендації та програма спеціального курсу «Історія українського війська» для студентів III курсу денного відділення історичного факультету / Анатолій Іванович Мисечко. — Одеса:«Одеський національнийуніверситет», 2011.- 26 с.
   3. Синявська О. О. Методичні вказівки до складання робочих навчальних програм спеціальних та загальних курсів на історичному факультеті. / Синявська Олена Олександрівна. — Одеса: «Одеський національнийуніверситет», 2011. — 46 с.

2010

   1. Курс загальної астрономії: підручник для студ. вузів / С. М. Андрієвський, Д. О. Климишин; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Одеса : Астропринт, 2010. – 475 с.
   2. Савченко В. В.  Робоча програма i методичнi вказiвки до курсу “Iсторiя образотворчого мистецтва” для студ. культурологiчного вiддiлення фiлос. фак. (згiдно з вимогами кредитно-модульної системи) / В. В. Савченко .-Одеса : Одеський нац. ун-т, 2010. – 21 с.

2009

   1. Білянська О. Ю.  Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Методика викладання культурології у вищому навчальному закладі” для студ. спец. „Культурологія”/ О. Ю. Білянська. – Одеса, 2009. – 26 с.

2006

   1. Діанова Н. М. Історія релігії та церкви в Україні. Навчальний посібник до спеціального курсу для студентів історичного факультету. Частина перша: ІХ–ХІХ ст. — Одеса: “Астропринт”, 2006. — 44 с.(Електронна копія видання доступна тільки в електронних читальних залах бібліотеки)
   2. Русяєва М. В. Методичні вказівки до курсу «Історія музики» для студентів-культурологів філософського факультету / М. В. Русяєва . – Одеса, 2006 . – 37 с.

2005

   1. Барвінська П. I.  Методичні рекомендації, тематика та план практичних занять  з курсу «Історія СРСР 1917-1991 рр.» для студ. іст. фак. / П.І. Барвінська; ОНУ ім. І. І. Мечникова; наук. ред. Ф.О. Самолов. — Одеса: Б.в., 2005. — 31 с. — Бібліогр. в кінці тем.

2000

   1. Милевич С. В. Методическое пособие по изучению курса генеалогии. Для студентов ІІІ курса исторического факультета. —  Одесса, 2000. – 104 c.

 


Пошук по сайту

Календар

Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031