Записки з українського мовознавства

Записки з українського мовознавстваРік заснування: 1995
Галузь і проблематика: висвітлення та популяризація сучасних наукових студій у сфері української лінгвістики, дослідження класичних і новітніх напрямів мовознавства, пропаганда наукових досягнень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в галузі теоретичного та прикладного українського мовознавства. Рецензування монографій, наукових збірників, словників, підручників і навчальних посібників, присвячених вивченню мов.
ISSN 2414-0627 (Print); 2415-7562 (Online)
DOI: 10.18524/2414-0627
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8931 ПР від 05.07.2004
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: філологічні спеціальності – 035 від 17.03.2020 категорія «Б»
Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Видавництво: «Полипринт»
Головний редактор: Т. Ю. Ковалевська, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар, 24/26
E-mail: kafukrmovaonu@ukr.net
Сайт видання: http://zum.onu.edu.ua
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; Україніка наукова; Index Copernicus International Journals Master List; Google Академія; Base-search; DOAJ ; Ulrich’s Periodicals Directory .

1994
1995
1996
1998
1999
2000
Випуск 1
Випуск 2
Випуск 3
Випуск 4
Випуск 5
Випуск 6
Випуск 7
Випуск 8
Випуск 9
Випуск 10
2001
2003
2004
2005
2006
2007
Випуск 11
Випуск 12
Випуск 14
Випуск 15
Випуск 16
Випуск 17
2009
2010
2013
2014
2015
2016
Випуск 18
Випуск 19
Випуск 20
Випуск 21
Випуск 22
Випуск 23
2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
Випуск 24, том 1
Випуск 24, том 2
 Випуск 25
 Випуск 26, том 1
Випуск 26, том 2
 Випуск 27
Випуск 28
 
Випуск 29 
2023
 2024
Випуск 30