Записки з романо-германської філології

cover_rgnotes1Рік заснування: 1997
Галузь і проблематика: У виданні публікуються оригінальні результати досліджень мови, мовлення, жанрології та стилістики романо-германських мов у монографічному, зіставному, перекладацькому та навчально-методичному аспектах.
ISSN 2307-4604 (Print); 2518-7627 (Online)
DOI 10.18524/2307-4604
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16374-4846 ПР від 17.12.2009
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: філологічні спеціальності – 035 від 14.05.2020 категорія «Б»
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Видавництво: КП «Одеська міська друкарня»
Головний редактор: І. М. Колегаєва, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар, 24/26
E-mail: lesiastrochenko@gmail.com
Сайт видання: http://rgnotes.onu.edu.ua/
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; «Україніка наукова»; Index Copernicus International Journals Master List;  Google Академія; Base-search.

 

1997
1998
1999
2000
2001
2002
Випуск 1
Випуск 2
Випуск 3
Випуск 4
Випуск 5
Випуск 6
Випуск 7
Випуск 8
Випуск 9
Випуск 10
Випуск 11
Випуск 12
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Випуск 13
Випуск 14
Випуск 15
Випуск 16
Випуск 17
Випуск 18
Випуск 19
Випуск 20
Випуск 21
Випуск 22
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Випуск 23
Випуск 24
Випуск 25
Випуск 26
Випуск 27
Випуск 28
Випуск 29
Випуск 1(30)
Випуск 2(31)
Випуск 1(32)
Випуск 2(33)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Випуск 1(34) 
Випуск 2(35) 
Випуск 1(36)
Випуск 2(37)
Випуск 1(38)
Випуск 2(39)
Випуск 1(40)
Випуск 2(41)
Випуск 1(42)
Випуск 2(43)
Випуск 1(44)
Випуск 2(45)
2021
2022
2023
Випуск 1(46)
Випуск 2(47)
Випуск 1(48)
Випуск 2(49)
Випуск 1(50)