Запискам Імператорського Новоросійського університету – 150!

1

Записки Императорского Новороссийского университета. – Одесса : тип. Л. Нитче, 1867. – Т. 1, вип. 1, 2. – 156 с.

logo_library6

Виставка продовжує цикл тематичних книжкових переглядів,
присвячених 200-річчю Наукової бібліотеки
Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова.

У 2017 році виповнюється 150 років з часу виходу першого номера періодичного видання університету «Записки Імператорського Новоросійського університету». З нагоди цієї події співробітники Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова підготували стендову та віртуальну виставки, які присвячені історії створення та існування названого видання.
Журнал «Записки Імп. Новоросійського університету» почав своє існування у 1867 році.
Соколов22 березня 1866 року проф. М. М. Соколов порушив питання про видання наукових праць викладачів та інших осіб, що належать до Імп. Новоросійському університету. Спеціально була створена комісія із професорів та викладачів університету, яка розробила план майбутнього видання. Перші два випуски 1-го тому вийшли друком наприкінці травня 1867 року.
Перші роки існування журналу обов’язки редактора були покладені на ректора університету, але ж ці обов’язки виконувалися лише номінально. Після пропозиції ректора Ф. І. Леонтовича у 1869 році була введена посада редактора «ЗІНУ». За весь період існування видання «Записки Імп. Новоросійського університету» редакторами були:

Протягом існування журналу змінювалися: мета, завдання та зміст.

1

Записки Императорского Новороссийского университета. – Одесса : тип. Ульриха и Шульце, 1875. – Т. 16. 41/25


Записки Императорского Новороссийского университета. – Одесса : тип. П. А. Зеленого, 1883. – Т. 37. 41/25

Перша програма видання була затверджена у 1866-1867 роках, перед друкуванням першого випуску. У 1870 році на засіданні Ради університету редактор університетських видань «Записки ІНУ» та «Протоколи засідань Ради ІНУ», орд. проф. М. П. Смирнов виступив з пропозицією нової програми видання. Вона була затверджена 2 березня 1870 року.

2

У 1872 році на засіданні Ради університету редактором О. С. Павловим були проголошені на схвалення Ради пропозиції про зміни в програмі видання журналу, яка була затверджена радою 14 лютого 1872 року.

3

Починаючи з 1870 року та закінчуючи 1884 роком, в журналі «Записки Імператорського Новоросійського університету» друкувалися Протоколи засідань Ради університету

Протоколы заседаний Совета Императорского Новороссийского университета, 1873 г. – Одесса : печ. в тип. Ульриха и Шульце, 1874. – 218 с. 41/75

Протоколы заседаний Совета Императоского Новороссийского университета, 1873 г. // Записки Императорского Новороссийского университета. – Одесса, 1874. – Т. 12. – С. 153–219 (Часть официальная). 41/25

Починаючи з 1869/70 р. та закінчуючи 1884/85 роком, в журналі «Записки Імператорського Новоросійського університету» друкувалися звіти про стан та діяльність ІНУ

Краткий отчет о состоянии и действиях Императорского Новороссийского университета в 1871/72 акад. году : из Записок Императорского Новороссийского университета. – Одесса : печ. в тип. Ульриха и Шульце, 1872. – 24 с. 41/42

Краткий отчет о состоянии и действиях Императорского Новороссийского университета в 1871/72 акад. году // Записки Императорского Новороссийского университета. – Одесса, 1873. – Т. 9. – С. 3–24 (Часть официальная). 41/25

9

У Вченій частині видання друкувалися дисертаційні праці викладачів університету, а також особливо визначні роботи студентів з відгуками на них, зробленими науковцями Новоросійського університету

10
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

5 травня 1883 року проф. М. І. Малінін запропонував запровадити традицію вшановувати пам’ять померлих професорів та друкувати в «Записках» їх біографії й огляди праць та взагалі інформацію про діяльність на терені науки й викладання.

Проф. М. І. Малінін отримав дозвіл надрукувати в «Записках» промову, присвячену пам’яті засл. проф. Олексія Васильовича Куніцина, який помер 7 лютого 1883 року. Проф. Малінін запропонував також помістити портрет покійного професора.

Малинин М. И. Памяти заслуженного профессора тайного советника Алексея Васильевича Куницына : речь, произнесен. в год. собр. Юрид. о-ва при Новорос. ун-те 19 февр. 1883 г. / М. И. Малинин // Записки Императорского Новороссийского университета. – 1883. – Т. 37. – С. 141–148.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

З 1909 року «Записки» видавалися за відділами:

1 – офіційний, 2 – історико–філологічного факультету, 3 – юридичного факультету, 4 – фізико-математичного факультету, 5 – медичного факультету.

Кожний відділ мав окремі випуски з власною нумерацією.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Записки Императорского Новороссийского университета Юридического факультета. – Одесса : тип. «Техник», 1909. 41/25

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Записки Императорского Новороссийского университета Историко–филологического факультета. – Одесса : тип. «Техник», 1909. 41/25

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Записки Императорского Новороссийского университета Физико–математического. – Одесса : тип. «Техник», 1910. 41/25

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Записки Императорского Новороссийского университета. Официальный отдел. – Одесса : тип. «Техник», 1909. 41/25

Визначні праці друкувалися у вигляді окремих відбитків певних випусків «Записок»

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Пушкинские дни в Одессе, 26–27 мая 1899 г. : сборник Имп. Новороссийского университета. – Одесса : Эконом. тип., 1900. – 150 с. – С 4-мя фототип. снимками. – Отд. отт. из «Зап. Имп. Новорос. ун-та» (1900, т. 81).
29/992
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Модестов В. И. Русская наука в последние двадцать пять лет : публ. лекция, прочтен. 17 апр. 1890 г. в акт. зале Имп. Новорос. ун-та, по случаю двадцатипятилетия ун-та / В. И. Модестов. – Одесса : Эконом. тип., 1890. – 27 с. – Отд. отт. из «Зап. Имп. Новорос. ун-та» (1890, т. 54).
15-е/168
Брун Ф. Черноморье : сборник исследований по исторической географии  Южной россии (1852–1877 г.). Ч. 1 / Ф. Брун. – Одесса : печ. в тип. Г. Ульриха, 1879. – 277 с. – Отд. отт. из «Зап. Имп. Новорос.ун-та» (1879, т. 28). 88/298
Брун Ф. Черноморье : сборник исследований по исторической географии  Южной россии (1852–1877 г.). Ч. 1 / Ф. Брун. – Одесса : печ. в тип. Г. Ульриха, 1879. – 277 с. – Отд. отт. из «Зап. Имп. Новорос.ун-та» (1879, т. 28).
88/298
Брун Ф. Черноморье : сборник исследований по исторической географии  Южной россии (1852–1877 г.). Ч. 2 / Ф. Брун. – Одесса : печ. в тип. Г. Ульриха, 1880. – 408 с. – Отд. отт. из «Зап. Имп. Новорос.ун-та» (1880, т. 30). 88/298
Брун Ф. Черноморье : сборник исследований по исторической географии  Южной россии (1852–1877 г.). Ч. 2 / Ф. Брун. – Одесса : печ. в тип. Г. Ульриха, 1880. – 408 с. – Отд. отт. из «Зап. Имп. Новорос.ун-та» (1880, т. 30).
88/298

На засіданні Ради університету 19 січня 1878 року редактор «Записок» О. О. Кочубинський просив дозволу надрукувати алфавітний покажчик статей, що були розміщені у неофіційній частині перших 25 томах.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Содержание первых двадцати пяти томов «Записок Императорского Новороссийского университета» (с 1867/68 по 1877/78 год) // Записки Императорского Новороссийского университета. – Одесса, 1878. – Т. 25. – С. 1–11 (Приложения). 41/25

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Содержание первых двадцати пяти томов «Записок Императорского Новороссийского университета» (с 1867/68 по 1877/78 год) // Записки Императорского Новороссийского университета. – Одесса, 1878. – Т. 25. – С. 1–11 (Приложения). 41/25

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Указатель статей в томах: 26–50 Записок Императорского Новороссийского университета, 1878–1889. – Одесса : Эконом. тип., 1889. – І–ХІІІ с. 41/25

4

Систематический указатель к «Запискам Новороссийского университета» за 1867–1919 гг. / Гос. ун-т им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка ; [сост. : А. Ф. Бугаева, М. Н. Бушева, Р. М. Рапопорт ; предисл. А. Г. Готалов–Готлиб]. – Одесса, 1955. – 130 с. – Машинопись. 41/24

Одеський (Новоросійський) університет відмічав у травні 1955 року 90-річчя свого існування. В зв’язку з ювілеєм група працівників науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Одеського університету ім. І. І. Мечникова склала систематичний покажчик до «Записок Новоросійського університету». «Систематичний покажчик» включає весь матеріал 113 томів «Записок Новоросійського університету» і 59 випусків «Записок» з факультетів.
До покажчика включені також огляди викладання наук в Новоросійському університеті – спільні із факультетами, звіти про стан і діяльність університету і протоколи засідань Ради університету. Покажчик має 21 тематичний розділ, які містять праці з різних галузей знань; біографічні нариси, некрологи, портрети вчених університету; матеріали щодо історії університету в цілому та історії окремих факультетів і кафедр.
Покажчик має на меті якомога повніше орієнтувати читачів. В багатьох випадках подані короткі орієнтуючі анотації.
Цей покажчик був виданий у вигляді машинопису.

5
  Павлюк М. В. Періодичні видання Одеського (Новоросійського) університету за 90 років / М. В. Павлюк // Праці Одеського держуніверситету ім. І. І. Мечникова. Бібліогр. сер. – Одеса, 1957. – Т. 147, вип. 1. – С. 7–30.
 Систематичний покажчик до «Записок Новоросійського університету» за 1867–1919 рр. / [сост. : О. Ф. Борисова, М. Н. Бушева, Р. М. Рапопорт; передм. А. Г. Готалов–Готліб] // Праці Одеського держуніверситету ім. І. І. Мечникова. Бібліогр. сер. – Одеса, 1957. – Т. 147, вип. 1. – С. 31–102.
41/89

У 1957 році у рамках видання «Праці Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова» вийшов перший випуск Бібліографічної серії. В цьому випуску була надрукована стаття діючого на той час директора Наукової бібліотеки канд. філол. наук, доц. Миколи Володимировича Павлюка «Періодичні видання Одеського (Новоросійського) університету за 90 років». В цій статті подається перелік періодичних видань університету з невеликими анотаціями цих видань.
Основну частину випуску складає «Систематичний покажчик до «Записок Новоросійського університету за 1867 – 1919 рр.», складений у 1955 році.

Підготувала Мурашко О. С.