Слов’янський збірник


cover_slov1Рік заснування: 1996
Галузь і проблематика: у збірнику висвітлюється широке коло проблем лінгвістичної славістики – від питань історії, теорії та структури слов’янських мов до діалектології і методики їх викладання, досліджень в галузі культури слов’ян.
ISSN: 2413–0613 (Print)
DOI 10.18524/2413-0613
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 8929 від 05.07.2004 р.

Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Видавництво: ФОП «OLEDAT TEC»
Головний редактор: О. А. Войцева, д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: 65058 Одеса, Французький бульвар 24/26
E-mail: movoznavstvo98@gmail.com
Сайт видання: http://slovzbir.onu.edu.ua/
Журнал реферується та індексується в наступних базах данихАрхів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; Україніка наукова; Ulrich’s Periodicals Directory; Google Академія; Base-search.

1996
1997
1998
1999
2000
2001
Випуск 1-2
Випуск 4
Випуск 3
Випуск 5
Випуск 6
Випуск 7
Випуск 8
2002
2003
2005
2008
2011
2012
Випуск 9
Випуск 10
Випуск 11
Випуск 13
Випуск 14-15
Випуск 16
Випуск 17, частина 1
Випуск 17, частина 2
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Випуск 17, частина 3
Випуск 18
Випуск 19
Випуск 20
Випуск 21
 Випуск 22
2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
Випуск 23