Odessa Astronomical Publications

cover_oap1Рік заснування: 1946 (з 1946 р. по 1963 р. – «Известия астрономической обсерватории», відновлено в 1993 р.)
Галузь і проблематика: розміщення наукових статей з питань астрономії, астрофізики, космічних досліджень, а також матеріалів конференцій, які організовуються і проводяться за участю НДІ «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
ISSN: 1810-4215 (Print)
DOI 10.18524/1810-4215
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14722-3693 Р від 30.10.2008 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: фізико-математичні спеціальності – 104 від 28.12.2019 категорія«Б»
Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Видавництво: Астропринт
Головний редактор: С. М. Андрієвський, д-р фіз.-мат. наук, проф.
Адреса редакції: НДІ «Астрономічна обсерваторія», вул. Маразліївська, 1в, м. Одеса, 65014, Україна
E-mail: astro@paco.odessa.ua, astronomical_observatory@onu.edu.ua
Сайт видання: http://oap.onu.edu.ua/
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; Україніка наукова; Index Copernicus International Journals Master List; Google Академія; WorldCat; Base-search;Ulrich’s Periodicals Directory; DOAJ; SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS)

1947
1948
1949
1952
1953
1954
Том 1, Випуск 1
Том 1, Випуск 2
Том 2, Випуск 1
Том 2, Випуск 2
Том 3
Том 4, Випуск 1
Том 4, Випуск 2
1955
1959
1963
1992/1993
1994
1995
Том 4, Випуск 3
Том 5, Випуск 1
Том 5, Випуск 2
Том 6
Том 7, частина 1
Том 7, частина 2
Том 8
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Том 9
Том 10
Том 11
Том 12
Том 13
Том 14
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Том 15
Том 16
Том 17
Том 18
Том 19
Том 20, частина 1
Том 20, частина 2
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Том 21
Том 22
Том 23
Том 24
Том 25, частина 1
Том 25, частина 2
Том 26, частина 1
Том 26, частина 2
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Том 27, частина 1
Том 27, частина 1
Том 28, частина 1
Том 28, частина 2
Том 29
Том 30
 Том 31
Том 32
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Том 33
Том 34
Том 35
Том 36