ДВІСТІ РОКІВ НА СЛУЖБІ НАУКИ ТА ОСВІТИ: ДО ЮВІЛЕЮ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УНІВЕРСИТЕТУ

2.22.32.42.52.64.14.24.34.44.55.15.25.35.45.55.65.75.85.95.105.116.16.26.36.46.56.66.76.86.96.106.116.126.137.17.27.37.47.57.67.77.87.107.112.62.52.22.16.66.56.77.27.97.107.117.57.62.52.47.86.116.127.76.136.87.27.17.37.122.15.15.115.104.45.74.12.62.52.42.32.22.17.127.117.107.97.87.77.67.57.47.37.27.16.136.126.116.106.96.86.76.6

 Двісті років пройденого шляху – це життя, історія, праця, пам’ять. Бібліотека – це багатство університету, елемент, що зв’язує науку і освіту в університеті. Вона – джерело живої думки для науковців та студентів.

Наукова бібліотека ОНУ імені І. І. Мечникова – одна з найстаріших та найбільших бібліотек України. Основні історичні віхи діяльності закладу – це шлях від бібліотеки Рішельєвського ліцею до бібліотеки Новоросійського університету, від бібліотеки Новоросійського університету до Наукової бібліотеки Одеського державного університету і, нарешті, – до Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Образование и устав Ришельевского лицея, в Одессе (СПб., 1818)

Бібліотека Рішельєвського ліцею (1817–1865)

Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова починається від часів існування Рішельєвського ліцею.

Заснування навчального закладу ліцейського типу в Одесі згідно указу російського імператора Олександра І від 2 (14) травня 1817 р. стало важливою подією в історії міста та всієї Південної України і зайвий раз підкреслило значення Одеси не тільки як торгового, але й культурного, освітнього та наукового центру Новоросійського краю тодішньої Російської імперії.

2

Рішельєвський ліцей

Новий навчальний заклад в Одесі, створений на основі Комерційної гімназії та Благородного інституту при активному сприянні колишнього вже на той час градоначальника Одеси та губернатора Новоросійського краю Армана Еммануеля дю Плессі, герцога де Рішельє (Armand Emmanuel du Plessis, Duc de Richelieu; 1766-1822), був названий на його честь.

3

4

Примірник «Українського віснику на 1816 рік» з книгозбірні одеської Комерційної гімназії із записом директора Флукі

Бібліотека Рішельєвського ліцею, як необхідний атрибут навчального закладу, бере свій початок у книгозбірнях перших навчальних закладів Одеси – Комерційної гімназії та Благородного інституту.

5

У перші роки існування Рішельєвського ліцею книжковим зібранням закладу опікувався його директор абат Домінік Шарль Ніколь (Dominique Charles Nicole; 1758-1835), який особисто їздив до Парижу для придбання книг на гроші колишнього градоначальника та генерал-губернатора Новоросійського краю герцога Рішельє (15 тис. франків), пожертвувані останнім для бібліотеки ліцею в Одесі. Сам абат Ніколь також пожертвував на ліцейську бібліотеку своє жалування за рік.

Рукописний «Фундаментальний каталог бібліотеки Рішельєвського ліцею з 1 січня 1861 року»

Рукописний «Фундаментальний каталог бібліотеки Рішельєвського ліцею з 1 січня 1861 року»

Ліцейська бібліотека на протязі свого існування трансформувалася разом з навчальної установою, змінювались підходи до організації бібліотечної справи та формування фондів книгозбірні. Основну частину книг бібліотеки Рішельєвського ліцею складали навчальні посібники – підручники та хрестоматії – з різних дисциплін, що викладалися в ліцеї (історії, математики, фізики, хімії, механіки, сільськогосподарських наук, природничої історії, юриспруденції, комерції тощо). У складі бібліотеки Рішельєвського ліцею значною була кількість творів античних авторів як в оригіналі, так і в перекладах російською мовою, творів європейської літератури. Велика кількість примірників з колекції бібліотеки Рішельєвського ліцею відноситься до рідкісних і цінних видань XVI–XVIII ст.

Джерела комплектування бібліотеки ліцею в Одесі: централізована закупівля книг за рекомендації Міністерства духовних справ та народної освіти (з 1824 р. – Міністерства народної освіти) Російської імперії, книгообмін з навчальними та науковими установами, дари приватних осіб та переміщена література (книги з Віленської медико-хірургічної академії потрапили до Рішельєвського ліцею у 1843 р.). Всі надходження книг фіксувалися в каталогах бібліотеки Рішельєвського ліцею.

7.1

Періодика Рішельєвського ліцею

 Періодичні видання Рішельєвського ліцею

Періодика Рішельєвського ліцею

До 1850 р. бібліотекарями Рішельєвського ліцею були викладачі, які займали цю посаду за сумісництвом. У різні часи обов’язки бібліотекаря виконували М. С. Черемісінов, І. Ф. Гриневич, П. О. Симонович, Ф. К. Брун, Ф. Кнорре, П. В. Беккер, В. В. Петровський. Першим штатним бібліотекарем Рішельєвського ліцею став В. М. Шишковський у 1850 р.

Всі зміни, що відбувались у навчальному закладі та його бібліотеці, з 1838 р. були відображені у щорічних періодичних виданнях Рішельєвського ліцею – «Промовах», «Оглядах» та «Урочистих актах».

8

Одним з джерел поповнення бібліотеки Рішельєвського ліцею були дари приватних осіб. Багато викладачів ліцею, представники наукових кіл Російської імперії та інших країн дарували книги бібліотеці ліцею в Одесі. Серед дарувальників –

9

Штамп Рішельєвського ліцею на книгах його книгозбірні

попечитель Одеського навчального округу у 1856-1858 рр. М. І. Пирогов (1810-1881), який у 1858 р. подарував 1500 томів власної книгозбірні для кабінету для читання студентів (згодом – Пироговська бібліотека студентів).

Книжкове зібрання Рішельєвського ліцею стало основою бібліотеки Новоросійського університету

Бібліотека Новоросійського університету (1865–1920)1

За свідченням першого історіографа Новоросійського університету О. І. Маркевича, коли 1 травня 1865 р. Новоросійський університет прийняв від ліцею бібліотеку, в ній налічувалося 28505 томів так званої основної бібліотеки і 4930 томів студентської.

Доклад Комиссии, назначенной Советом по вопросу о перенесении библиотеки. – Одесса, 1876. – 24 с. – Окр. відб. з «Зап. Новорос. ун-ту» (1876, т. 19). 249/69

04.здание, план

Будівля, план

Доклад Комиссии, назначенной Советом по вопросу о перенесении библиотеки. – Одесса, 1876. – 24 с. – Окр. відб. з «Зап. Новорос. ун-ту» (1876, т. 19). 249/69

Доклад Комиссии, назначенной Советом по вопросу о перенесении библиотеки. – Одесса, 1876. – 24 с. – Окр. відб. з «Зап. Новорос. ун-ту» (1876, т. 19). 249/69

 Після переїзду колишнього ліцею в будівлі на Дворянській вулиці бібліотека була розміщена на підвальному поверсі та в актовому залі. Декілька разів бібліотека переїжджала з першого на третій поверх та навпаки.

Постійно зростаюча бібліотека відчувала нестачу площі і в 1902 р. була переведена в будівлю на вул. Преображенській, 24.

Подрезова М. А. Летопись Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова в событиях и фактах. Ч. 1 : Первоначальные годы / М. А. Подрезова, В. В. Самодурова // Вісник Одес. нац. ун-ту. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 5–27. 217/1373

Стаття висвітлює ряд подій початкової історії бібліотеки Одеського (Новоросійського) університету. Розкрито роль М. І. Пирогова у перетворенні Рішельєвського ліцею в університет за роки його діяльності на чолі попечителя Одеського учбового округу, зокрема, у справі обміну старих ліцейських споруд на будинок купця В. Вагнера

06

 Архитектурные объекты г. Одессы и других городов Причерноморья конец XVIII – начало ХХ ст. : чертежи, планы, рисунки, гравюры, литографии : каталог / ред. и сост. В. Ю. Алексеева. – Одесса : ЧПКФ «Хоббит», 2003. – 224 с. 83/15911

Каталог відображає унікальну колекцію схем, планів, малюнків та літографій споруд та краєвидів Одеси, а також південних міст України, що складається з 482 документів. В тому числі є описи будівлі Наукової бібліотеки. Видання містить опис унікальних документів, що мають історичне та культурне значення для дослідження історії архітектури Півдня.

Гордістю бібліотеки є книжкове багатство, що впродовж століть ретельно зберігається у бібліотеці. На зорі свого існування більшою своєю частиною бібліотека збагачувалась колекціями книг, які дарували наукові, культурні заклади, а також різні приватні особи.07

Дарители Научной библиотеки Одесского (Новороссийского) университета (1865-1920) : материалы к истории ОНУ им. И. И. Мечникова / Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка ; сост.: Е. В. Полевщикова, В. В. Самодурова, В. П. Пружина [и др.] ; науч. ред. В. А. Смынтына ; библиогр. ред. М. А. Подрезова. – Одесса : Астропринт, 2005. – 422 с.

Видання вміщує перелік дарувальників бібліотеки Новоросійського університету (1865–1920) в двох частинах: приватні особи та дарувальники-організації. Надає інформацію у вигляді біографічних довідок по персоналіям (частина I) та фактографічних довідок про організації (частина II). Зібрані матеріали є джерелом до вивчення історії Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.

08.Правила библиотеки

Основные правила библиотеки Новороссийского университета. – Одесса : тип. Штаба Одес. воен. округа, 1892. – 11 с. 230/6479

У 1875 р. рада Новоросійського університету затвердила «Правила користування бібліотекою», де дуже чітко прописувалися повноваження основної бібліотеки та її студентського відділу. Таким чином, десь до кінця 1870-х рр. університетська бібліотека, на думку О. І. Маркевича, остаточно отримала, «правильний устрій». Правила регламентують завідування бібліотекою, порядок придбання книг, користування бібліотекою, ревізію бібліотеки.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Записки императорского Новороссийского университета. – Одесса, 1867. – Т. 1, вып. 1–2. 41/24, 25, 26

Друк видання розпочато у 1867 році. Протягом існування журналу змінювалися завдання, зміст, відбувся поділ журналу на тематичні серії; друкувалися дисертації викладачів, особливо видатні студентські твори; протоколи засідань Ради університету, звіти про діяльність ІНУ; статті, присвячені пам’яті викладачів тощо. З 1909 р. «Записки» видавалися за відділами: офіційний, історико–філологічного факультету, юридичного факультету, фізико-математичного факультету, медичного факультету. Проіснував журнал до 1919 р.

10. Каталог

Каталог библиотеки Новороссийского университета : в 3 т. – Одесса, 1893. – Т. 3 : Юридический факультет. – 751 с. 230/3514

Традиція складати каталоги була започаткована ще в бібліотеці Рішельєвського ліцею, що  підтверджують Рукописні каталоги книжкового зібрання Рішельєвського ліцею. Цю традицію продовжили вже друковані Каталоги Новоросійського університету. З 1870 р. неодноразово створювалися Бібліотечні комісії з цього приводу. І тільки у 1877 р. видання Каталогу було доручено редактору «Записок Новоросійського університету». Протягом шості роки (1877–1883) вийшло друком 3 томи.

11

 Новороссийский университет в воспоминаниях современников : к 135-летию Одесского университета / авт.-сост. Ф. А. Самойлов ; отв. ред. В. А. Смынтына ; ОГУ им. И. И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 1999. – 295 с. – (Из истории Одесского университета). 15/10318

12

Шестериков П. С. Постановка библиотечного дела в университетских и некоторых других библиотеках России / П. С. Шестериков. – Одесса : Комерч. тип., 1915. – 266 с. 230/2507

Дослідження присвячене 50-річному ювілею з дня заснування Новоросійського університету. В даній роботі автор ставив за мету в стислій формі подати аналіз та опис бібліотек, які він відвідав у 1913 р. Головну увагу автор звернув на ознайомлення читачів із роботою університетських бібліотек, які знаходилися на території Російської імперії. Автор робить акцент на дослідження бібліотеки Новоросійського університету. В книзі детально описується внутрішнього розташування приміщень в новій, на той час, будівлі бібліотеки.

13За ініціативою П. С. Шестерікова було створено бібліотечний гурток, члени якого через рік вирішили перетворити його у товариство, було складено проект Статуту та подано на розгляд професорам університету. Статут затверджений 5 березня 1911 р. Головою обраний професор І. А. Линниченко.

 Известия Одесского библиографичекого общества. – 1911. – Т. 1, вип. 1. 41/34, 35, 36, 121, 138

14.Линниченко

Музичко О. Є. Книга та слово: історик І. А. Линниченко у культурному та громадському житті України кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. / О. Є. Музичко ; наук. ред. В. М. Хмарський. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2016. – 425 с.

79-а/890414

У монографії запропонована комплексна реконструкція життєвого шляху історика, професора, члена-кореспондента Санкт-Петербурзької та Краківської Академії наук, Івана Андрійовича Линниченка (1857–1926). Окремий підрозділ книги розкриває діяльність вченого як бібліографа, книгознавця, літературознавця. Крім того, висвітлюється його участь у роботі Одеського бібліографічного товариства, адже І. А. Линниченко був ініціатором його створення та незмінним головою.

Подрезова М. А. Библиотекари Одесского (Новороссийского) университета – мировой науке / М. А. Подрезова, В. В. Самодурова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2008. – Т. 13, вип. 8 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 11–22.

217/1373

У цій статті показано вагомий внесок співробітників Наукової бібліотеки Новоросійського університету в розвиток бібліотекознавства. Маловідомі особи бібліотекарів Наукової бібліотеки відіграли велику роль у визнанні, становленні й розвитку бібліотечної науки в цілому та Наукової бібліотеки зокрема. Особливої уваги заслуговує діяльність Одеського бібліографічного товариства, засновником якого був директор бібліотеки університету П. С. Шестеріков.

Після остаточного встановлення радянської влади в Одесі, внаслідок реформи вищої школи, в 1920 р. Новоросійський університет перестав існувати. За період 1920–1930 рр., не припиняючи функціонування, бібліотека пройшла ряд етапів, зазнала змін у структурі.

16.здание

 15.Флоровський17.Рубінштейн

18.Боровий

 Матеріали реформи бібліотечної справи на Україні / від редакції // Бібліол. вісті. – 1928. – № 1. – С. 86–102.

 19.ПетруньБоровий С. Наукова бібліотека в сучасних умовах / С. Боровий // Бібліол. вісті. – 1930. – № 1. – С. 89–90 ; № 2. – С. 29–56.

Петрунь Ф. Одеська державна бібліотека / Ф. Петрунь // Зап. Укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – 1930. – Ч. 3. – С. 94–97.

2120

Вайнштейн О. Л. Музей книги Одеської Центральної наукової бібліотеки / О. Л. Вайнштейн. – Одеса, 1927. – 55 с.

230/169

 Фаас І. Я. Інкунабули Центральної наукової бібліотеки м. Одеси : матеріали до зводного каталогу інкунабул бібліотек України / І. Я. Фаас. – Одеса, 1927. – 26 с.

  230/2805

Реєстр інкунабул ЦНБ м. Одеси підготував правознавець Іван Фаас. Він містить відомості про інкунабули, а також історію появи цих унікальних першодруків у фондах бібліотеки.

Український відділ Одеської центральної наукової бібліотеки // Журн. бібліотекознавства та бібліографії. – 1929. – № 3. – С. 117–118.

 Одеська державна наукова бібліотека (1930-1933)

(була з’єднана з Одеської публічною бібліотекою)

22.Вайнштейн

Наукова бібліотека Одеського державного університету (1933-1945)

23.Повар

24.здание НБ

У 1933 р. згідно з постановою Раднаркому РСФСР та України було відкрито Одеський державний університет і наступного року бібліотека знову перейшла до його складу.

Повар [Р. М.] Путь библиотеки Одесского государственного университета / Повар, Милова // Одесский университет за 75 лет (1865–1940). – Одесса, 1940. – С. 187–196.

Події Великої Вітчизняної війни залишили свій слід у долі університетської бібліотеки. Під час героїчної оборони Одеси у приміщенні бібліотеки розташовувався штаб ПВО та винищувальний батальйон. Після відходу наших військ бібліотека мала гнітючий вигляд: було вибито скло у вікнах, повалено стелажі. Тільки незначну частину бібліотеки, а саме мінімум навчальної літератури змогли вивезти під час евакуації університету в Туркменію (Байрам-Алі).25

Времена и годы : воспоминания ветеранов войны и труда Одесского университета / ОНУ им. И. И. Мечникова ; редкол.: М. Е. Раковский [и др.]. – Одесса : Астропринт, 1998. – Вып. 1. – 142 с. ; 1999. – Вып. 2. – 161 с.

ФЕЛЬДМАН/420, 15/11409

У книзі зібрано і систематизовано спогади, праці ветеранів війни – викладачів і співробітників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. У лаконічній формі, у вигляді біографій, йде мова про найважливіші події, пов’язані з героїчними сторінками війни та з історією Одеського університету

Самодурова В. В. Памятные страницы истории университетской Научной библиотеки / В. В. Самодурова // Ист. память. – 2000. – № 2. – С. 66–70.

81/1272

Наукова бібліотека

Одеського державного університету імені І. І.Мечникова

(1945-2000)

26,Литовченко27.Павлюк

29.Бондаренко28.Тарасенко

30.Старицька

Завзята праця співробітників бібліотеки дозволила поставити заклад у ряди провідних наукових установ як міста, так і країни. За заслуги у формуванні фондів, їхньої значимості для культурного й наукового життя міста та регіону бібліотеці було надано статус науково-дослідної установи (1945 р.), з 1949 р. НБ очолювала Міську бібліотечну вузівську комісію, яку було створено для покращення роботи бібліотек вишів та середніх спеціальних закладів, з 1976 р. Наукова бібліотека ОДУ – методичний центр для бібліотек вишів м. Одеси, а з 1987 р. заклад взяв на себе функції методичного центру бібліотек вищих навчальних закладів регіону та став зональним центром для вишівських бібліотек півдня України.

31.Ходжаш

Ходжаш Т. Научная библиотека Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова в послевоенные годы / Т. Ходжаш // Науч. б-ка СССР (опыт работы). – 1949. – Бюл. № 1. – С. 6–7. – (Каб. библиотековедения).

 32Ходжаш Т. З. Наукова бібліотека Одеського державного університету імені І. І. Мечникова : путівник / Т. З. Ходжаш ; відп. ред. М. В. Павлюк. – Одеса : ОДУ імені І. І. Мечникова, 1959. – 95 с.

230/12249, 12250    

33

 Ходжаш Т. З. Путеводитель по Научной библиотеке / Т. З. Ходжаш. – Одесса, 1955. – 47 с.

230/3777

Тамара Захарівна Ходжаш, досконало знаючи фонди, багато часу присвятила підготовці видання, яке дає уявлення про книжкові багатства, систему їхньої класифікації, організацію та структуру бібліотеки, її історію, сучасність, роботу з обслуговуванням читачів та наукову роботу.

34

Праці Одеського державного університету імені І. І. Мечникова – Одеса, 1957. – Т. 147 : Бібліографічна серія, вип. 1.

41/89

Підготовка першого збірника бібліографічних робіт була зумовлена тим, що багато вчених нашого вишу своїми видатними досягненнями та відкриттями зробили значний внесок у вітчизняну та світову науку. Однак до того часу не було ні одного бібліографічного посібника, який відобразив би у повній мірі та систематичності наукову працю університету. Відкрила цей збірник стаття діючого на той час директора бібліотеки Миколи Васильовича Павлюка «Періодичні видання Одеського (Новоросійського) університету за 90 років». У виданні було вміщено систематичний покажчик до «Записок Новороссийского университета» за 1867–1919 рр. (укладачі О. Ф. Борисова, М. М. Бушева, Р. М. Рапопорт).

Директор бібліотеки Петро Михайлович Бондаренко підтримав ідею відновлення Музею книги університетської бібліотеки, який був заново відкритий 7 лютого 1979 р. Попередньо найкомпетентнішими і найдосвідченішими бібліографами із загального книгосховища було відібрано п’ять тисяч книжкових раритетів, які розмістили у Воронцовських шафах, а найбільш рідкісні та найцінніші – на 14 вітринах.

Бондаренко П. М. Библиотека Воронцовых в Одесском университете / П. М. Бондаренко, В. С. Фельдман // Альманах библиофила. – 1981. – Вып. 10. – С. 98–100.

35

Протягом декількох десятиліть справжньою «господинею» Музею книги була кадровий співробітник бібліотеки Є. В. Савельєва. Довгі роки лекції та екскурсії Єлизавети Володимирівни користувалися успіхом у вдячних слухачів – від першокурсників до академіків і дипломатів.

Савельева Е. В. От “Комнаты Редких Книг” до университетского Музея книги / Е. В. Савельева Е. В. Полевщикова // Вісн. Одес. нац. ун-ту. – 2009. – Т. 14, вип. 19 : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – С. 56–72.

217/1373

До числа співробітників Наукової бібліотеки належить і родина 36талановитих бібліографів і краєзнавців – Віктора Семеновича Фельдмана та Ольги Юдівни Ноткіної. Понад півстоліття B. C. Фельдман присвятив улюбленій бібліотеці, допомагаючи всім – і студентам, і викладачам, залишивши після себе цікавий архів і цінне книжкове зібрання, які зберігаються зараз у бібліотеці у складі його іменної колекції. Громадськість міста високо оцінила заслуги блискучого книгознавця, представивши його у 2001 р. до звання першого лауреата Міжнародної Дерибасівської премії. Восени 2010 р. в пам’ять про талановитого бібліографа і краєзнавця була відкрита меморіальна дошка на фасаді будинку у Воронцовському провулку, де жив Віктор Фельдман з 1982 р. Поряд з ним завжди була його дружина, освідчений бібліограф, краєзнавець Ольга Юдівна Ноткіна.

37

Ноткина О. Ю. Вместе с ними : о сотрудниках научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова, оставивших след в нашем сердце / О. Ю. Ноткина, В. С. Фельдман. – Одесса : Optimum, 2006. – 68 с.

ФЕЛЬДМАН/310

Найдосвідченіші співробітники Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова подружжя відомих бібліографів та краєзнавців Ольга Юдівна Ноткіна та Віктор Семенович Фельдман розповідають про своїх колег, з якими пліч-о-пліч працювали кілька десятків років.

Бібліотека Одеського національного університету І. І. Мечникова (з 2000)

38.Подрезова. М.

Процес інформатизації суспільства наприкінці ХІХ – початку ХХ століть значно вплинув на бібліографічну та бібліотечну роботу Наукової бібліотеки в цілому, змусив шукати інноваційні підходи до вирішення нових завдань, що постали перед закладом нового типу. Сьогодні Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова вирішує не тільки завдання, що притаманні традиційній бібліотечній діяльності, використовуючи інноваційні підходи та інформаційні засоби, а й виконує зовсім нові для бібліотеки функції.

Традиційно діяльність Наукової бібліотеки направлена на інформаційне забезпечення наукових досліджень та освітнього процесу в університеті. Потужний прорив зробила бібліотека для обслуговування сучасних користувачів, розробивши та максимально наповнивши сайт НБ. Ведеться робота зі створення електронних інформаційних ресурсів у вигляді баз даних; постійного поповнення електронного каталогу та електронної бібліотеки; був створений імідж-каталог.

Науково-видавнича діяльність

Що стосується публікацій цього періоду діяльності бібліотеки, то їх можна умовно розділити на проекти за рівнями інтеграції співробітників бібліотеки з іншими учасниками проектів у процесі їх здійснення.

РОБОТИ, ВИКОНАНІ СПІВРОБІТНИКАМИ ОДНОГО АБО ДЕКІЛЬКОХ ВІДДІЛІВ БІБЛІОТЕКИ.

Монографії:

Два століття служіння книзі. Історія Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 1817–2017 / М. В. Алєксєєнко, М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова ; авт. передм. та наук. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. –  Одеса : ОНУ, 2017. – 292 с.

230/12591, 1259239. Історія НБ

Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : історичний нарис до 185-річчя заснування / М. О. Подрезова, А. В. Зайченко, Н. В. Мусієнко [та ін.] ; відп. ред. В. А. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2002. – 246 с.

230/11628, 11629, 11630, 12224, 12225, ФЕЛЬДМАН/485

 Шедель Г. Про європейську область Сарматiю / Гартман Шедель ; вступ. ст., пер. з лат., комент. О. В. Бiлецька ; заст. вiдп. ред. М. О. Подрезова ; наук. ред. М. Крикун ; бiблiогр. ред. О. В. Полевщикова ; вiдп. ред. В. А. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2007. – 125 с.

60/6773, 6774, 6775, 6776, 6777, 6778, 6891

Збірники наукових праць:

Іменні колекції професорів Одеського (Новоросійського) університету в Науковій бібліотеці ОНУ – національне надбання держави : матеріали наук.-практ. конф. (Одеса, 25–26 квіт. 2000 р.) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; відп. ред. В. А. Сминтина ; редкол.: В. О. Іваниця, М. О. Подрезова, В. П. Пружина, В. М. Хмарський. – Одеса : Астропринт, 2001. – 59 с.

15/10437–10439, 10464, 11410, 11411

 Довідники:

Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1865–2015) : наук. довідник / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; наук. ред., авт. вступ. ст. І. М. Коваль ; упоряд.: М. О. Подрезова, В. В. Самодурова ; бібліогр. ред. А. П. Бахчиванжи. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Одеса : ОНУ, 2016. – 206 с.

15/11808, 11809

Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енцикл. словник. Вип. 1 / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; відп. ред. В. А. Сминтина ; заступ. відп. ред. М. О. Подрезова ; упоряд.: М. О. Подрезова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 264 с.

Випускники Одеського (Новоросійського) університету: енцикл. словник. Вип. 2 / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; наук. ред. В. А. Сминтина ; відп. ред. М. О. Подрезова ; упоряд.: В. П. Пружина, В. В. Самодурова, В. С. Єлпатьївська. – Одеса : Астропринт, 2010. – 230 с.

15/10925, 10926, 11395

 Каталоги:

Книжкові знаки європейських бібліофілів у колекціях університетської бібліотеки : альбом-каталог / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; упоряд.: О. В. Полевщикова [та ін.] ; авт. передм. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2017. – 161 с. : іл. – (Музеї Одеського національного університету імені І. І. Мечникова ; вип.: Музей книги, [№ 2]).

230/12599, 12600

Шедеври в колекціях університетської бібліотеки: західноєвропейська гравюра XV-XIX століть = Masterpieces in the University Library collections: western european prints of the XV-XIX centuries : каталог-альбом / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка упоряд.: О. В. Полевщикова, М. В. Алєксєєнко, Є. В. Бережок ; пер. англ.: О. В. Полевщикова, О. Л. Ляшенко ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2015. – 146 с. : грав. – (Музеї Одеського національного університету імені І. І. Мечникова ; вип. : Музей книги).

83/16549, 16550
40.Воронцовы

Книжные собрания семьи Воронцовых в библиотеке Одесского (Новороссийского) университета : [аннот.] каталог выставки / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; авт.-сост. Е. В. Полевщикова ; отв. ред. М. А. Подрезова ; библиогр. ред. В. В. Самодурова. – Одесса : КП ОМД, 2008. – 79 с.

230/12114, 1211541. укр. книга

Бібліографічні покажчики:

 Українська книга в іменних фондах Наукової бібліотеки Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова / ОДУ ім. І. І. Мечникова ; Наук. б-ка ; упоряд. Є. В. Савельєва ; наук. ред. Т. С. Мейзерська ; відп. ред. В. А. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 1999. – 282 с.

230/12251, 12252, 12253, 11272, 11273

 Інформаційні видання:

Не забудемо, пам’ятаємо: співробітники ОНУ ім. I. I. Мечникова в роки Другої світової війни / упоряд. та бібліогр. ред.: Г. П. Бахчиванжи, А. С. Ложешник ; гол. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса, 2015. – 425 с. Режим доступу: http://www.lib.onu.edu.ua (дата звернення: 07.11.2017).

 Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова на сторiнках центральної, регiональної та унiверситетської преси, 2000-2010 : інформ. вид. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; авт.-упоряд.: О. В. Суровцева, С. О. Мерзлякова ; наук. ред. В. А. Сминтина ; вiдп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 903 с.

15/11422–11425

Одеський нацiональний унiверситет iменi I. I. Мечникова на сторiнках центральної, регiональної та унiверситетської преси, 2010-2015 : інформ. вид. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд.: О. В. Суровцева, Т. С. Кара ; наук. ред. І. М. Коваль ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса, 2015. – 738 с. – Режим доступу: http://www.lib.onu.edu.ua (дата звернення: 07.11.2017).

Співробітники Одеського національного університету імені І. І. Мечникова – лауреати державних нагород України : інформ. вид. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; авт.-упоряд.: Г. П. Бахчиванжи, В. П. Пружина ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 143 с.

15/11457–11460

Періодичні видання:

Вісник Одеського національного університету. Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство / ОНУ ім. І. І. Мечникова ; гол. ред. журн. І.  М. Коваль ; наук. ред. серії В. М. Хмарський. –  Одеса, 2007–2017.

217/1373

Biblio-Колегіум” : електронне видання / Наук. б-ка Одес. нац. ун-та ім. І. І. Мечникова ; гол. ред. М. О. Подрезова. – Ukraine, 2014. – Режим доступу: http://www.lib.onu.edu.ua (дата звернення: 07.11.2017).

ПУБЛІКАЦІЇ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ ІНТЕГРАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ БІБЛІОТЕКИ З ОКРЕМИМИ ВЧЕНИМИ ОНУ (ІНДИВІДУАЛЬНІ НАУКОВІ ПРОЕКТИ).

Монографія

Дьомін О. Б. Шукач слов’янських скарбів В. І. Григорович / О. Б. Дьомін, М. В. Алєксєєнко ; авт. передм. І. М. Коваль ; наук. ред. В. О. Колесник ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка.  Одеса : ОНУ, 2015. – 480 с. – (Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова / наук. ред.: І. М. Коваль ; вип. : Славістика).

21/6630, 6629, 6628

Збірки наукових праць

42.Розвиток науки

Історія України в книжкових пам’ятках XVI–XVII ст.: з колекцій Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова : зб. наук. пр. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд.:  О. В. Полевщикова, Є. В. Бережок, О. Л. Ляшенко ; наук. ред. В. М. Хмарський ; відп. ред.  М. О. Подрезова ; бібліогр. ред.: О. С. Мурашко, В. С. Кочмар. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2011. – 330 с.

79-а/8178, 8179, 8180, 8181

Історія України в книжкових пам’ятках XVII–XVIII ст. з колекцій Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова : зб. наук. пр. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; авт. розд.: О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб ; упоряд. Є. В. Бережок ; наук. ред., комент. О. А. Бачинська ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; пер. з фр. та ред.: Л. С. Дімова [та ін.]. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2015. – 421 с.

79-а/8897, 8898, 8928

Каталоги

Видавнича спадщина українського ренесансу (1917–1930) : каталог виставки / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; авт.-упоряд.: О. Л. Ляшенко, І. М. Усатенко ; наук. ред. і авт. вступ. ст. В. П. Саєнко ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред.: О. С. Мурашко, О. В. Полевщикова. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2011. – 85 с.

230/12339–12342

У скарбниці Наукової бібліотеки : каталог виставки особистої колекції проф. Валентина Андрійовича Сминтини / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд.: М. О. Подрезова, Т. М. Шершун ; наук. ред. О. В. Полевщикова ; бібліогр. ред.: Н. В. Мусієнко, О. В. Суровцева. – Одеса : Астропринт, 2010. – 107 с. – (Книжкові колекції Наукової бібліотеки Одеського (Новоросійського)  університету).

230/11206–11209

44.Каталог 16 в.

 Каталог изданий XVI века : из фондов Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; сост. Е. В. Полевщикова ; отв. ред. В. А. Смынтына ; науч. ред. Е. А. Радзиховская ; библиогр. ред. М. А. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 296 с.

230/11801, 11802, 11804, 12219, 12220, 12221

45.Ит. книга

 Італійська книга епохи Відродження у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд. Є. Савельєва ; наук. ред., авт. вступ. ст., пер. лат. та італ. текстів О. Радзіховська ; відп. ред. В. Сминтина ; бібліогр. ред. М. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2001. – 88 с.

230/11552, 11553, 11554, 230/11551, ФЕЛЬДМАН/162

46.Фр. видання

 Рідкісні французькі видання XVI–XVIII ст. в зібраннях Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд. і авт. вступ. ст. О. Полевщикова ; наук. ред. О. Радзіховська ; відп. ред. В. Сминтина ; бібліогр. ред. М. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2000. – 72 с.

230/12229, ФЕЛЬДМАН/540

Бібліографічні покажчики

Розвиток  православ’я на Півдні України, кінець ХVШ – початок ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії та Південної Бессарабії) : бібліогр. покажч. / упоряд.: В. В. Самодурова, Т. М. Діанова, В. С. Кочмар ; наук. ред. Н. М. Діанова ; відп. ред.  М. О. Подрезова. – Одеса, 2010. – 439 с.

4/3151–3154

47.Біобіблографія

Біобліографічні покажчики, які влилися в відкриту раніше серію (Біобібліографія вчених університету)

Нонна Михайлівна Шляхова : бiобiблiогр. покажч. : до 150-річчя Одеського нац. ун-ту / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, Наук. б-ка ;  гол. ред. І. М. Коваль ; наук. ред. Є. М. Черноіваненко ; упоряд.  Г. П. Бахчиванжи ; бібліогр. ред. М. О. Подрезова.  – 2-ге вид., допов. – Одеса : Астропринт, 2015. – 166 с. – (Біобібліографія вчених ун-ту. Філологи).

29-в/5286, 5287

Валентин Андрiйович Сминтина : бiобiблiогр. покажч. / ОНУ iм. I. I. Мечникова, Наук. б-ка ;  авт.-упоряд. М. О. Подрезова ; наук. ред. О. В. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2008. – 231 с. – (Біобібліографія вчених Одеського (Новоросійського) ун-ту. Фізики).

93/17574–17577, СМИНТИНА/948

Олександр Григорович Топчієв : біобібліогр. покажч. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд.: С. О. Мерзлякова, В. В. Самодурова ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2006. – 93 с. – (Біобібліографія вчених ун-ту. Геологи. Географи).

87/3235–3238

Дмитро Павлович Урсу : біобібліогр. покажч. / ОНУ iм. I. I. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд.: Г. П. Бахчиванжи, В. В. Самодурова ; бібліогр. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2006. – 69 с. – (Біобібліографія вчених Одеського (Новоросійського) ун-ту. Історики).

79-а/6561–6563

Юрий Дмитриевич Шуйский : биобиблиогр. указ. / ОНУ им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка ; сост.: С. А. Мерзлякова, В. В. Самодурова ; авт. вступ. ст.  Е. П. Ларченков ; библиогр. ред. М. А. Подрезова. – Одесса : Астропринт, 2008. – 142 с. – (Биобиблиография ученых ун-та. Геологи. Географы).

87/3248–3251

Нонна Михайлівна Шляхова : біобібліогр. покажчик / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. теорії літ. та компаративістики, Наук. б-ка ;  упоряд. І. В. Шепельська ; відп. ред. В. А. Сминтина ; наук. ред., авт. вступ. ст. Є. М. Черноіваненко ; біобібліогр. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2003. – 25 с. – (Біобібліографія вчених ун-ту. Філологи).

29-в/4622–4625

РОБОТИ, ЩО ПОБАЧИЛИ СВІТ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНТЕГРАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ БІБЛІОТЕКИ З ЯКИМОСЬ ОДНИМ З ПІДРОЗДІЛІВ ОНУ (ГРУПОВІ НАУКОВІ ПРОЕКТИ).

 Монографії:

Вклад физиков Одесского (Новороссийского) университета в развитие науки в Одессе, 1920–1933 / авт.-сост.: М. А. Подрезова, В. В. Самодурова, Е. С. Мурашко ; науч. ред. В. А. Смынтына ; библиогр. ред. Е. В. Суровцева ; ОНУ им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка. –  Одесса : Астропринт, 2010. – 326 с. – (Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете ; вып. Физика).

93/17635–17638

Научное наследие Н. Н. Ланге в университетской библиотеке / авт.-сост.: В. И. Подшивалкина, Р. Н. Свинаренко, Е. В. Полевщикова [и др.] ; библиогр. ред. В. В. Самодурова ; отв. ред. М. А. Подрезова ; ОНУ им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка. – Одесса, 2010. – 350 с. – (Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете ; вып. : Психология).

14/7406–7409

 Науки про Землю в Одеському (Новоросiйському) унiверситетi / Є. А. Черкез, Я. М. Бiланчин, Є. Н. Красєха [та iн.] ; наук. ред.: М. О. Подрезова, О. Г. Топчiєв ; бiблiогр. ред. В. В. Самодурова ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : Астропринт, 2010. – 102 с. – (Розвиток науки в Одеському (Новоросійському) університеті ; вип. : Географічні та геологічні науки).

87/3261–3264

 Бібліографічні покажчики:

Економіко-правовий факультет Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1998–2007 рр.) : бібліогр. покаж. друк. пр. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд. та наук. ред. І. С. Канзафарова ; авт. вступ. ст. В. І. Труба ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред.: В. В. Самодурова, О. С. Мурашко. – Одеса : Астропринт, 2009. – 373 с. – (Праці вчених Одеського (Новоросійського) університету. Правознавці).

152/3558–3561

ПРОЕКТИ, ДЕ НЕОБХІДНА ІНТЕГРАЦІЯ ЗУСИЛЬ СПІВРОБІТНИКІВ БІБЛІОТЕКИ З ДЕКІЛЬКОМА ПІДРОЗДІЛАМИ ОНУ (ГІБРИДНІ НАУКОВІ ПРОЕКТИ).

Ювілейна збірка наукових праць, присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / ОНУ ім. І. І. Мечникова ; гол. ред. І. М. Коваль ; редкол.: В. О. Іваниця, В. М. Хмарський, О. І. Драгуновська. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2015. – 378 с.

15/11762

Монографії:

48.ЗмеиныйОстрів Зміїний : монографія. Т. 1 : Інформаційні джерела / В. А. Сминтина, М. О. Подрезова, І. С. Канзафарова  [та ін.] ; авт.-уклад.: М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова, В. В. Самодурова, Г. П. Бахчиванжи ; відп. ред., втсуп, резюме М. О. Подрезова ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : Астропринт, 2008. – 389 с. – (Наук. проект «Острів Зміїний» / керівник проекту В. А. Сминтина).

92/5937–5941, 5964

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Історія та сучасність (1865–2015) / ОНУ ім. І. І. Мечникова ; гол. ред. І. М. Коваль ; вступ. слово: І. М. Коваль, В. М. Хмарський. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2015. – 963 с.

15/11749

 Довідники:

Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. словник : у 4 т. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; Ю. О. Амброз, Т. В. Васильєва, І. С. Гребцова [та ін.] ; авт. вступ. ст. В. М. Хмарський ; упоряд. та бібліогр. ред.: В. П. Пружина, В. В. Самодурова ; відп. ред. В. А. Сминтина ; заст. відп. ред. М. О. Подрезова. – Вид. 2-е, допов. – Одеса : Астропринт, 2005.

15/10452, 10457, 10476

ІНТЕГРАЦІЯ СПІВРОБІТНИКІВ БІБЛІОТЕКИ З ОКРЕМИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОНУ ТА  ВИШІВСЬКИМИ БІБЛІОТЕКАМИ УКРАЇНИ (СИНТЕТИЧНІ НАУКОВІ ПРОЕКТИ)

Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога – професора Миколи Яковича Грота (1883–1886) / В. І. Подшивалкіна, І. В. Голубович, М. О. Подрезова, В. М. Хмарський, О. Є. Музичко ; упоряд.: В. В. Самодурова, О. С. Мурашко ; авт. вступ. ст. І. М. Коваль ; наук. ред. В. М. Хмарський ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. П. Бахчиванжи ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса, 2016. – 454 с. – (Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова ; вип. : Психологія. Філософія).

12/7644

ІНТЕГРАЦІЯ СПІВРОБІТНИКІВ БІБЛІОТЕКИ З МІЖНАРОДНОЮ НАУКОВОЮ СПІЛЬНОТОЮ (ВІДКРИТІ НАУКОВІ ПРОЕКТИ)

Монографії:

Richelieu Armand Emmanuel Du Plessis. Lettres d’Odessa du duc de Richelieu, 1803–1814 / éditées par Elena Polevchtchikova et Dominique Triaire ; Ferney-Voltaire : Centre international d’étude du XVIIIe siècle. – Paris, 2014. – 296 p. : ill. (Archives de l’Est).

Збірники наукових статей:

Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали Міжнародних книгознавчих читань (Одеса, 14-16 верес. 2009 р.) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд.: О. В. Полевщикова, В. В. Самодурова, О. В. Суровцева ; наук. ред. І. С. Грєбцова ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 303 с.

230/12303, 12304, 12305, 12306

Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : Матеріали ІІ Міжнародних книгознавчих читань (Одеса, 18-19 верес. 2012 р.) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; від. ред.: М. О. Подрезова, О. В. Полевщикова ; бібліогр. ред. О. С. Мурашко. Одеса, 2013. 334 с.

230/12493, 12494, 12495, 12496

Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали III Міжнар. книгознавчих читань (Одеса, 15-17 верес. 2015 р.) / упоряд.: М. В. Алексєєнко, О. В. Суровцева ; наук. ред. І. С. Грєбцова ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2016. – 316 с.

230/12572, 12573

Історичні колекціі у книгозбірнях: проблеми збереження, вивчення, реконструкції : матеріали міжнар. наук. конф. (Одеса, 2004) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд.: О. В. Полевщикова, О. В. Суровцева ; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса : Астропринт, 2004. – 175 с.

230/11820-11823

Каталоги:

50.польскиеПольські стародруки з колекцій університетської бібліотеки : каталог / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; упоряд.: Г. В. Великодна, О. Л. Ляшенко ; наук. ред., авт. вступ. ст. В. Валецький ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. О. В. Полевщикова. – Одеса : Одес. нац. ун-т, 2012. – 379 с.

230/12377, 12378, 12379, 12380

 

Уклали Алєксєєнко М. В., Мурашко О. С., Самодурова В. В.

 

При використанні матеріалів виставки посилання на офіційний сайт Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова є обов’язковим