Міжнародні та політичні дослідження

political_stud cover_heraldiss1
Рік заснування: 2006 (до 2019 р. – Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки).
Галузь і проблематика: Науковий журнал представляє статті, наукові огляди та емпіричні результати, які присвячені аналізу актуальних проблем сучасного суспільства і політичної трансформації процесів в міжнародному контексті. Він призначений для дослідників, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.
ISSN: 2707-5206 (Print); 2707-5214 (Online);
DOI 10.18524/2707-5214

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24235-14075 ПР від 02.12.2019 р.
Журнал включено до переліку наукових фахових видань України: політичні спеціальності – 052, 291 від 02.07.2020, категорія «Б».
Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік
Засновник та Видавництво: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Головний редактор: О. І. Брусиловська, д-р політ. наук, проф.
Науковий редактор: І. М. Коваль, д-р політ. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французський бульвар 24/26
E-mail: uzun.ulia76@gmail.com
Сайт видання: http://heraldiss.onu.edu.ua/
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; «Україніка наукова»; Наукова періодика України; Index Copernicus International Journals Master List;  Google Академія; Ulrich’s Periodicals Directory; Research Bible; WorldCat; Base-search; Citefactor.

 

2003
2004
2005
2006
2007
2008
Том 8, Випуск 9
Том 9, Випуск 9
Том 10, Випуск 11
Том 11, Випуск 10
Том 12, Випуск 14
Том 13, Випуск 3
Том 13, Випуск 5
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Том 14, Випуск 2 
Том 14, Випуск 13
Том 15, Випуск 7
Том 15, Випуск 14
Том 16, Випуск 8
Том 16, Випуск 10
Том 17, Випуск 1
Том 17, Випуск 2(16)
Том 18, Випуск 1(17)
Том 18, Випуск 2(18), ч. 1
Том 18, Випуск 2(18), ч. 2
Том 18, Випуск 2(18) ч. 3
Том 18, Випуск 3(19)
Том 19, Випуск 1(20)
Том 19, Випуск 2(21)
2015
2016
2017
 2018
 2019
 2020
Том 20, Випуск 1(22)
Том 20, Випуск 2(23)
Соціологія:
Том 21, Випуск 1(24)
Політичні науки:
Том 21, Випуск 2(25)
Соціологія:
Том 21, Випуск 3(26)
Політичні науки:
Том 21, Випуск 4(27)
Соціологія:
Том 22, Выпуск 1(27)
Політичні науки:
Том 22, Випуск 2(29)
Соціологія
Том 23, Випуск 1(30)
Політичні науки:
Том 23, Випуск 2(31)
Міжнародні та політичні дослідження Вип. 32.
Міжнародні та політичні дослідження Вип. 33.
2021
2022
2023
 2024
 2025
 2026
Міжнародні та політичні дослідження Вип. 34.
Міжнародні та політичні дослідження Вип. 35
Міжнародні та політичні дослідження Вип. 36