Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

 

cover_rinekРік заснування: 1998 (в 2013 році видання було перереєстровано)
Галузь і проблематика: дослідження розвитку соціально-економічних систем; формування та розвиток механізмів управлінської діяльності на мікро- та макрорівнях; визначення критеріїв якості організаційно-економічного розвитку суспільства; характеристика та комплексний аналіз ефективності управлінської діяльності; визначення організаційно-правових моделей розвитку економіки та підприємств; видалення механізмів інноваційного розвитку та трансферу сучасних технологій; удосконалення системи економічної, управлінської та юридичної освіти в Україні; розвиток системи професійного навчання управлінських кадрів в Україні.
ISSN 2413-9998
DOI 10.18524/2413-9998
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №19765–9565Р від 15.03.2013 р.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: економічні спеціальності – 051, 073, 075 від 07.05.2019 категорія «Б»
Періодичність виходу журналу: 3 рази на рік
Засновник та видавець: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Головний редактор: Кузнєцов Едуард Анатолійович, д-р екон. наук, проф.
Адреса редакції: Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна
E-mail: rinek@onu.edu.ua
Сайт видання: http://rinek.onu.edu.ua/
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: «Наукова періодика України» Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; «Україніка наукова»; Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова; Index Copernicus Journals Master List (Польща); Ulrich’s Periodicals Directory; Google Академія; DOAJ.

 

1998
1999
2000
2001
2002
2003
Т. 1
Т. 2
Т. 3
Т. 4 вип. 4
Т. 5 вип. 5
Т. 6 вип. 7
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Т. 7 вип. 8
Т. 8 вип. 9
Т. 9 вип. 13
Т. 10 вип. 11
Т. 10 вип. 12
Т. 10 вип. 14 ч.1
Т. 10 вип. 14 ч.2
Т. 10 вип. 15
Т. 10 вип. 16
Т. 11 вип. 17
Т. 11 вип. 18
Т. 11 вип. 19
Т. 11 вип. 20
Т. 12 вип. 25 ч.1
Т. 12 вип. 26 ч. 1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Т. 1 вип. 1
Т. 1 вип. 2/2
Т. 2 вип. 1/3
Т. 14 вип. 2/30
Т. 14 вип. 3(31)
Т. 15 вип. 1(32)
Т. 15 вип. 2(33)
Т. 15 вип. 3(34)
 Т. 16, вип. 1(35)
Т. 16, вип. 2(36)
Т. 16, вип. 3(37)
Т. 17, вип. 1(38)
Т. 17, вип. 2(39)
Т. 17, вип. 3(40)
Т. 18 вип. 1(41)
Т. 18, вип. 2(42)
Т. 18 вип. 3(43)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Т. 19 вип. 1(44)
Т. 19 вип. 2(45)
Т.19, вип. 3(46)
Т.20, вип. 1(47)
Т.20, вип. 2(48)
Т.21, вип. 1(50)
Т.21, вип. 2(51)
Т.21, вип. 3(52)
Т.22, вип. 1(53)
Т.22, вип. 2(54)