Психологія та соціальна робота

 

oblozhka_psyhologyya cover_psy1

Рік заснування: 1999 (до 2019 р. – Вісник Одеського національного університету. Психологія)
Галузь і проблематика: оригінальні результати досліджень з різних розділів психології та науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих психологічних питань
ISSN: 2707-0409 (Print); 2707-0417 (Online)
DOI: 10.18524/2707-0409
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23942-13782ПР від 21.05.2019

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік (з 2018р.) 
Засновник: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Видавництво: Астропринт
Головний редактор: О. І. Кононенко – д-р психол.н.
Адреса редакції: м. Одеса, 65082, вул. Дворянська, 2.
E-mail: vestnik_psy@onu.edu.ua
Сайт видання: http://psysocwork.onu.edu.ua/
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; Україніка наукова; Наукова періодика України; Index Copernicus International Journals Master List;  Ulrich’s Periodicals Directory; Google Академія; WorldCat; ResearchBib.

2002
2003
2004
2005
2006
2007
Том 7, Випуск 3
Том 8, Випуск 10
Том 9, Випуск 8
Том 10, Випуск 10
Том 11, Випуск 11
Том 12, Випуск 16
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Том 13, випуск 13
Том 14, випуск 5
Том 14, випуск 6
Том 14, випуск 17
Том 14, випуск 18
Том 15, випуск 4
Том 15, випуск 9
Том 15, випуск 11, ч.1
Том 15, випуск 11, ч.2
Том 15, випуск 16 
Том 16. випуск 2
Том 16. випуск 7
Том 16, випуск 11, ч.1
Том 16, випуск 11, ч.2 
Том 16, випуск 12
Том 16, випуск 17
Том 17, випуск 3
Том 17, випуск 5
Том 17, випуск 8(20)
Том 17, випуск 9(21)
Том 18, випуск 1 (27), ч.1
Том 18, випуск 1 (27), ч. 2 
Том 18, випуск 1 (27), ч.3
Том 18, випуск 2(28)
Том 18, випуск 3(29)
Том 18, випуск 4(30)
2014
2015
2016
2017
 2018
 2019
Том 19, випуск 1(31) 
Том 19, випуск 2(32)
Том 19, випуск 3(33)
Том 19, випуск 4(34)
Том 20, випуск 1(35) 
Том 20, випуск 2(36), Ч. 1 
Том 20, випуск 2(36), Ч. 2
Том 20, випуск 3(37), Ч. 1
Том 20, випуск 4(38)
Том 21, випуск 1(39)
Том 21, випуск 2(40)
Том 21, випуск 3(41)
Том 21, випуск 4(42)
Том 22, випуск 1(43)
Том 22, випуск 2(44)
Том 22, випуск 3(45)
Том 22, випуск 4(46)
Том 23, випуск 1(47)
Том 23, випуск 2(48)
Том 24, випуск 1(49)
Том 24, випуск 2(50)
2020
2021
2022
2023
 2024
 2025
Випуск 1(51)
Випуск 2(52)
Випуск 1(53)
Випуск 2(54)
Випуск 1-2(55-56)
Випуск 1(57)
Випуск 2(58)