Правова держава

 

Правова державаРік заснування: 1999
Галузь і проблематика: У збірнику публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропозиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та адміністративно-правової реформ. Видання розраховане не тільки на юристів-науковців, а й на практиків, які черпатимуть із нього чимало корисного для своєї широкопланової діяльності, що сприятиме утвердженню базових цінностей цивілізованої потуги України – права, справедливості та моралі.
ISSN 2411-2054 (Print)
DOI 10.18524/2411-2054
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16843-5605ПР від 20.07.2010
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: юридичні спеціальності – 081 від 17.03.2020, категорія «Б»
Періодичність виходу журналу: з 2016 р. 4 рази на рік
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Видавництво: «Фенікс»
Головний редактор: О. І. Миколенко, д-р юрид. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65058, Французький бульвар, 24/26
E-mail: pd-onu@mail.ua
Сайт видання: http://pd.onu.edu.ua
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних:Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; Index Copernicus International Journals Master ListUlrich’s Periodicals Directory; Google Академія; CiteFactor; Advanced Sciences Index.

1998
2000
2001
2002
2003
2004
Випуск 1
Випуск 2
Випуск 3
Випуск 4
Випуск 5
Випуск 6
Випуск 7
2005
2006/2007
2008
2009
2010
2011
Випуск 8
Випуск 9
Випуск 10
Випуск 11
Випуск 12
Випуск 13
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Випуск 14
Випуск 15
Випуск 16
Випуск 17
Випуск 18
Випуск 19
Випуск 20
Випуск 21
Випуск 22
Випуск 23
Випуск 24
Випуск 25
Випуск 26
Випуск 27
Випуск 28
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Випуск 29
Випуск 30
Випуск 31
Випуск 32
Випуск 33
Випуск 34
Випуск 35
Випуск 36
Випуск 37
Випуск 38
Випуск 39
Випуск 40
Випуск 41
Випуск 42
Випуск 43
Випуск 44
Випуск 45
Випуск 46
Випуск 47
Випуск 48
Випуск 49
Випуск 50
Випуск 51
Випуск 52