Полілог


cover_polil1Рік заснування: 2014
Галузь і проблематика: збірник містить дослідження, що охоплюють широкий спектр проблем з історії, філософії та культурології.
Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Видавництво: Букаєв В. В.
Головний редактор: Чайковский О. В., к.ф.н., доцент
E-mail: prysokyar@rambler.ru
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Випуск 1
Випуск 2
Випуск 3
Випуск 4