Одеський астрономічний календар


Рік заснування: видавався 1919-1924 р. (поновлений у 1999 р.)
Галузь і проблематика: призначений для широкого кола читачів, починаючи з школярів та закінчуючи астрономами-професіоналами. Надані в ньому відомості згодяться також пересічним громадянам, адвокатам, слідчим, яким треба знати час сходу та заходу Сонця, Місяця та початку сутінків, вчителям шкіл різного рівня для викладання астрономії і проведення практичних занять, а також студентам коледжів, вищих навчальних закладів. Багато корисного тут знайдуть аматори астрономії усі хто цікавиться проблемами астрономії та застосуванням астрономічних даних. Астрономи-професіонали можуть застосовувати календар як посібник-довідник.
Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ № 14723-3694 Р від 30.10.2008 р.
Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Видавництво: Астропринт
Головні соредактори: М. І. Кошкін, канд. фіз.-мат. наук, проф.; М. І. Рябов, канд. фіз.-мат. наук, проф.
Адреса редакції: НДІ «Астрономічна обсерваторія», вул. Маразліївська, 1в, м. Одеса, 65014, Україна
E-mail: astronomical_observatory@onu.edu.ua

2000
2001
2002
2003
2004
2005
За 2000
За 2002
За 2003
За 2004
За 2005
За 2006
2006
2007
2008
2009
2010
2011
За 2007
За 2008
Вип. 10
Вип. 11
Вип. 12
Вип. 13
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Вип. 14
Вип. 15
Вип.16
Вип. 17
Вип. 18
Вип. 19
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Вип. 20
Вип. 21
Вип. 22
Вип. 23
Вип. 24