Мова


cover_mova1Рік заснування: 1993
Галузь і проблематика: у часописі представлено дослідження актуальних теоретичних і прикладних проблем лінгвістики на матеріалі різних мов: української, російської, білоруської, польської, сербської, англійської, німецької, французької, кримськотатарської, турецької, давньотюркської та ін.
ISSN: 2307-4558 (Print); 2414-9489 (Online)
DOI 10.18524/2307-4558
Свідоцтво про державну реєстрацію: № 8932 від 06.07.2004 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: філологічні спеціальності – 035 від 17.03.2020 категорія «Б»
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік
Засновник: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Видавництво: Астропринт
Головний редактор: Степанов Є. М., д-р філол. наук, проф.
Адреса редакції: Французський бульвар, 24/26, Одеса, 65058
E-mail: stepanov.odessa@gmail.com
Сайт видання: http://mova.onu.edu.ua/
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; Україніка наукова; Index Copernicus International Journals Master List;  Google Академія.

 

 

 

 

1995
1999
2000
2002
2003
2004
Випуск 1/2
Випуск 3/4
Випуск 5/6
Випуск 7
Випуск 8
Випуск 9
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Випуск 10
Випуск 11
Випуск 12
Випуск 13
Випуск 14
Випуск 15
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Випуск 16
Випуск 17
Випуск 18
Випуск 19
Випуск 20
Випуск 21
Випуск 22
Випуск 23
Випуск 24
Випуск 25
Випуск 26
2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
Випуск 27
 Випуск 28
Випуск 29
Випуск 30
Випуск 31
Випуск 32
Випуск 33
Випуск 34
Випуск 35
Випуск 36
Випуск 37
Випуск 38
2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
Випуск 39