Міжособистісні відносини

Доступ до повного тексту лише на території НБ ОНУ імені І. І. Мечникова

Автор(и)
Назва методики / тренінгу
Джерело
Цілі та опис дослідження
PDF
1.
Акименко Ю. Ф.
Тренінг батьківської ефективності: програма і методика проведення
Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 6. – С. 21–28.
 Тренінг батьківської ефективності у виховних стосунках з дітьми спрямований на соціально-психологічну допомогу батькам і дітям. Розробка програми цього тренінгу і методичні рекомендації щодо його проведення розраховані на психологів шкільних і дошкільних закладів, соціальних працівників. Завданням є поглиблення пізнання батьками самих себе, своєї дитини, вивчення вчинків дитини, знаходження оптимальних шляхів спілкування з дитиною, пошук адекватних методів виховання і розвитку дитини. Тренінг складається з 8 занять по 2 години. Використані методичні прийоми: рольова гра, дискусія, брейн-стормінг, розгляд реальних проблемних ситуацій, аналіз власного життєвого досвіду.
Вікова група: середній шкільний вік, підлітки / дорослі люди.
 pdf
2.
Барко В. І.,
Ірхін Ю. Б., Омельченко С. В.
Групові ролі у команді поліцейського підрозділу
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 1. – С. 41-44.
Запропонований україномовний варіант опитувальника Р. М. Белбіна для визначення групових ролей.
Вікова група: молоді, дорослі люди.
 pdf
3.
Барко В. І.
Методика використання тренінгових вправ змістовного плану у підготовці управлінців
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 7. – С. 26-30.
 Тренінгові вправи допоможуть у встановленні контакту у спілкуванні; розумінні свого стану, а також станів інших людей; вмінню передавати та приймати інформацію, умінню слухати, а також умінню сприймати свої реакції, що виникають у відповідь на те, що говорить людина.
Вікова група: дорослі люди.
 pdf
4.
Барко В. І.
Методика проведення тренінгів управлінського спрямування
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 4. – С. 70-76.
Соціо-психологічний тренінг орієнтовано на використання активних форм і видів групової роботи для формування і розвитку компетентності у спілкуванні. Серія практичних тренінгових вправ та методика їх використання розраховані на управлінців органів внутрішніх справ, і мають спрямування на поліпшення і розвиток комунікативних, організаційних та спеціальних умінь, керівників органів та  підрозділів міліції.
Вікова група: дорослі люди.
 pdf
5.
Барко В. І.
Розвиток професійно важливих якостей управлінця поліцейського підрозділу
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 10. – С. 61-66 ; № 11. – С. 65-78.
Мета тренінгу – розвиток комунікативних умінь та лідерських якостей керівника (управлінця). Додається тест самооцінки індивідуального стилю керівництва.
Вікова група: дорослі люди.
 pdf

pdf

6.
Братусь І., Гулевська-Черниш А.,
Лях Т.
Формування навичок усвідомленого батьківства та ранній розвиток дитини (методичні матеріали для тренера)
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 5. – С. 36-48.
 Метою запропонованого семінару-тренінгу є популяризація концепції усвідомленого батьківства як умови сприятливого розвитку дитини та один із шляхів реалізації сімейної соціальної політики. Модуль містить теоретичну інформацію щодо поняття сім’ї, її функцій, принципів усвідомленого батьківства, сімейної соціальної політики, стилів батьківської поведінки. Практичні вправи спрямовані на формування навичок усвідомленого батьківства й містять методики роботи з батьками.
Вікова група: дорослі люди.
 pdf
7.
Бурменская Г. В.
Методики диагностики привязанности к матери ребенка дошкольного и младшего школьного возраста
Психологическая диагностика. – 2005. – № 4. – С. 5-44.
 Рассматриваются: шкала К. Кернс на определение надежности привязанности ребенка к родителям (The Kerns Sequrity Scale – KSS). Шкала разработана с целью оценивания привязанности детей к матери (отцу), для оценки того, как дети воспринимают надежность своих взаимоотношений с родителями, насколько защищенными они чувствуют себя в контексте этих взаимоотношений.
Проективная методика Н. Каплан направлена на определение особенностей эмоциональной привязанности ребенка к матери.
Возрастная группа: дети, подростки в возрасте от 8 до 12 лет.
 pdf
8.
Винославська О. В.,
Малигіна М. П.
 «Людські стосунки»: заочна школа
 Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 5. – С. 44-46 ; № 6/7. – С. 70-72 ; № 8. – С. 35-37 ; № 9. – С. 43-46 ; № 10. – С. 39-40 ; 1999. – № 1. – С. 37-40 ; № 2. – С. 22-24 ; № 3. – С. 29-31 ; № 4. – С. 23 ; № 5. – С. 30-33 ; № 6. – С. 30-32 ; № 7. – С. 39-42 ; № 8. – С. 36-37 ; 2000. – № 2. – С. 26.
Розроблені завдання та вправи визначать, в якій мірі вам потрібно удосконалюватися в людських стосунках. Тест-вправи оцінить готовність спілкуватися з іншими, що, у свою чергу, сприятиме створенню міцних взаємин (Мій рівень толерантності. Як позбутися агресивності дома / на роботі. Чи вмію я слухати? Ідеальний підлеглий очима керівника. Мої життєві цінності. Регулювання ставлення).
Вікова група: студенти, молоді люди.
 pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

9.
Ганошенко Н. И., Тихомирова И. В.
Рисуночная методика «Разноцветные домики»: для выявления эмоциональных отношений ребенка и его предпочтений в контактах
Психологическая диагностика. – 2005. – № 2. – С. 57-64.
 Предлагаемая методика «Разноцветные домики» может быть использована в экспресс-диагностике сферы общения ребенка: его эмоциональных отношений, избирательности в контактах с взрослыми и сверстниками. Проводится индивидуально. Включает выполнение ребенком рисуночного задания и пояснений к ним в виде ответов на вопросы психолога.
Возрастная группа: дети от 4 до 9 лет.
 pdf
10.
Гірник А. М.,
Шпалерчук І. Н.
Тренінг комунікативних умінь (методичні матеріали)
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 1. – С. 21-24 ; № 2. – С. 11-16.
Подаються матеріали тренінгу з розвитку комунікативних умінь та докладна інструкція до нього. До тренінгу додається докладний опис більш ніж 40 вправ, що допоможуть у досягненні поставленої мети.
Заняття проводяться у групі, складом 10-15 осіб.
Вікова група: старший шкільний вік, підлітки, студенти.
 pdf

pdf

11.
Горностай П. П.
Психодіагностична методика «Локус рольового конфлікту»
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 6. – С. 36-38.
Наводиться опитувальник «Шкала локусу рольового конфлікту», за допомогою якого можна визначити схильність особистості вибирати одну із двох стратегій поведінки в рольовому конфлікті: інфернальну чи екстернальну (тобто орієнтація відповідно на внутрішні чи зовнішні детермінанти поведінки) з переживанням імовірності зовнішнього чи внутрішнього рольового конфлікту.
Вікова група: старший підлітковий вік, молоді люди.
 pdf
12.
Гридковець Л. М.
Подолання подружніх конфліктів
Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 8. – С. 37-38.
Наведені  декілька методів допоможуть подолати конфлікті ситуації у родині.
Вікова група: дорослі люди.
 pdf
13.
Джонсон Девід В.
Удосконалення вміння спілкуватись
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 9. – С. 18-35.
 Підібрані тренувальні вправи, що стосуються неефективного та ефективного спілкування, що допоможуть у підтриманні ефективних міжособистісних стосунків.
Вікова група: підлітки, дорослі люди.
 pdf
14.
Джонсон Л.
Встановлення і збереження довір’я
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 6. – С. 22-29.
Запропоновані методики тренування вміння викликати до себе довір’я, а також ігрові методи вияву довір’я допоможуть у міжособистісних стосунках.
Вікова група: підлітки.
 pdf
15.
Желдак И. М.
Коррекция семейного воспитания
Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 6. – С. 46-50 ; № 7. – С. 19-30 ; № 8. – С. 20-25.
Запропоновані методи корекції сімейного виховання. Підібрані вправи для батьків та дітей. У додатку наводяться Шкала батьківської заклопотаності (ШБЗ), опитувальник аналізу сімейних взаємовідношень (АСВ).
Вікова група: дорослі люди.
 pdf

pdf

pdf

16.
Желдак И. М.
Сценарий групповой психотерапии с детьми 6-11 лет
Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 3. – С. 44-64.
Тренінг спрямований на подолання проблем взаємовідношень між батьками та дітьми. У додатку наводиться Дитячо-підлітковий варіант прогресивної м’язової релаксації по Джекобсону.
Вікова група: діти 6-11 років.
 pdf
17.
Желдак И. М.
Сценарий групповой психотерапии с детьми 12-15 лет и старше
Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 4. – С. 49-65.
Тренінг спрямований на подолання проблем взаємовідношень між батьками та дітьми.
Вікова група: діти 12-15 років.
 pdf
18.
Захарова Е. И., Строгалина А. И.
Особенности принятия родительской позиции
Психологическая диагностика. – 2005. – № 4. – С. 58-69.
Опросник позволяет зафиксировать особенности внутренней родительской позиции по отношению к ребенку.
Возрастная группа: молодые женщины.
 pdf
19.
Избуцкая Н. В.
Тренинг профессиональной коммуникации социальных педагогов и социальных работников
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 3. – С. 51-55.
Тренінг дозволяє розвити навички професійної комунікації.
Вікова група: студенти, дорослі люди.
 pdf
20.
Капацина А. О.
Тренинг для начинающих руководителей
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 4. – С. 30-37.
Запропонований тренінг містить дві загальновідомі різновиди психологічної корекції: тренінг ділового спілкування та соціально-психологічний (СПТ). Цілями тренінгу є формування стійких рефлексивних та емфатичних навичок у типових управлінських ситуаціях; розширення практичних навичок у подоланні проблемних ситуацій; оптимізація процесу адаптації до управлінської діяльності.
Вікова група: управлінці-початківці зі стажем роботи від 0 до 1 року.
 pdf
21.
Карамушка Л. М., Дзюба Т. М.
Дослідження готовності менеджерів освіти до взаємодії з персоналом в умовах конфлікту
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 1-10 ; № 9. – С. 20-28.
Мета: вивчення особливостей психологічної готовності менеджерів освіти до взаємодії з персоналом освітньої організації в умовах конфлікту.
Додані: Методика дослідження міжособистісного сприйняття у конфліктній ситуаці А. І. Тащевої (модифікація О. В. Місенко);
Методика «Управління міжособистісними конфліктами» (Д. А. Веттен, К. С. Камерон);
Методика «Стратегія боротьби з конфліктами» (Д. А. Веттен, К. С. Камерон);
Проблемні управлінські ситуації для визначення стратегії поведінки менеджерів освіти в умовах конфлікту;
Опитувальник «Самооцінка станів тривожності, фрустрації, агресивності та ригідності» (адаптований варіант методики Г. Айзенка);
Методика «Дослідження ціннісних орієнтацій менеджера освіти у діловій взаємодії» (модифікація методики О. О. Єршова).
Вікова група: студенти, молоді, дорослі люди.
 pdf

pdf

22.
Клименко И., Ручкина С.
Экстрим-тренинг «Семья Робинзонов»
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 10. – С. 49-62.
Тренінг спрямований на укріплення сімейних відносин, основаних на взаєморозумінні та ефективній взаємодії батьків та дітей. Наводиться приклад динамічних ігор.
Вікова група: діти – дорослі люди.
 pdf
23.
Корнілова В. В.
Психокорекційна програма поліпшення емоційної атмосфери у сім’ї (для батьків дітей дошкільного віку)
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 5. – С. 22-34.
Пропонується психокорекційна програма поліпшення емоційної атмосфери у сім’ї.
Вікова група: дошкільний вік.
 pdf
24.
Котко Т. П.
Пути формирования здорового психологического климата в классном коллективе
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 6. – С. 22-25 ; № 7. – С. 13-20.
Запропонований соціально-психологічний тренінг (тренінг спілкування) є засобом корекції системи емоційних взаємовідношень між учнями.
Вікова група: діти 9-12 років.
 pdf

pdf

25.
Коць М. О.
Психолого-педагогічні засоби оптимізації здатностей майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 2. – С. 49-61.
Пропонується програма навчального курсу розвивальних впливів щодо оптимізації здатності майбутнього вчителя до педагогічної взаємодії («Психотренінг комунікативності»).
Вікова група: студенти.
 pdf
26.
Кошечко Н. В.
Тренінг «Молодь вибирає конструктивний конфлікт»
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 7. – С. 55-58 ; № 8. – С. 44-48 ; № 9. – С. 13-18 ; № 11. – С. 57-62.
Тренінг спрямований на висвітлення аспектів, пов’язаних з вирішенням конфліктів різних типів. Мета тренінгу – популяризація психологічних ідей щодо конструктивного розв’язання міжособистісних та внутрішньоособистісних конфліктів та досягнення гармонійних взаємин у стосунках з соціумом. Розрахований на 10 годин.
Вікова група: студенти.
 pdf

pdf

pdf

pdf

27.
Крупенко О. В.
Нова ігрова методика діагностики конфліктних ситуацій «Два козлики»
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 5. – С. 28-29.
Запропонована методика виявляє характер поведінки людини у конфліктних ситуаціях. Ігрова методика не містить запитань, тому може бути використана серед дітей 2-3 років.
Вікова група: молодший та середній шкільний вік.
 pdf
28.
Крупська О. І.
Ретроспективний погляд юнаків на своїх батьків: адаптація методики А. Рое та М. Сігельмана
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 2. – С. 42-49.
Наводиться адаптований варіант методики А. Рое та М. Сігельмана,  спрямованої на вивчення відносин між особами юнацького віку та їхніми батьками очима самих юнаків та юнок.
Вікова група: юнацький вік.
 pdf
29.
Купрейченко А. Б.
Групповые и личностные характеристики доверия/недоверия другим людям
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 9. – С. 6-20.
Представлені: Авторська методика вивчення довіри/недовіри іншим (особистість чи група людей);
Методика міжособистісної довіри Р. Лєвіцкі, М. Стивенсон, Б. Банкер;
Рефлексивний опитувальник рівня довіри до себе (модифікація опитувальника Т. П. Скрипкіної для школярів);
Методика «віра в людей» М. Розенберга.
Вікова група: 16-60 років.
 pdf
30.
Кушнірук Т. Д.
Методика діагностики стратегій розв’язання конфліктних ситуацій Д. Джонсона і Ф. Джонсона
Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 1. – С. 24-25.
Пропонується застосувати опитувальник Д. Джонсона і Ф. Джонсона, який базується на класифікації Р. Блейка і Д. Мутона, для діагностики підходу до розв’язання конфліктів. Авторами статті буз здійснений переклад з англійської мови, оцінено надійність із застосуванням формули Кронбаха і створено українську версію. Опитувальник дає змогу оцінити індивідуальні дії особистості під час конфлікту і стиль поведінки з урахуванням двох умов: важливості досягнення мети та підтримання хороших стосунків з опонентами.
Вікова група: старший шкільний вік, студенти.
 pdf
31.
Кушнірук Т. Д.
Подолання конфліктності серед педагогів (соціально-психологічний аспект)
Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 6/7. – С. 54-57 ; № 8. – С. 32-34 ; № 9. – С. 38-42 ; № 10. – С. 29-31.
Запропонована програма спрямована на подолання зростання конфліктності серед педагогів та учнів загальноосвітніх шкіл. Тренінг розрахований на шкільного психолога як тренера групи, який за даними діагностики певних особистісних характеристик вчителів, зокрема рівнем конфліктності, агресивності, самооцінки, тривожності та вибору стратегії поведінки у конфліктній ситуації, створює корекційну групу, обов’язковою характеристикою якої має бути добровільність. Кількість учасників – 7-15 осіб. Курс розраховано на 30 годин (5 занять тривалістю по 6 годин). Основними методами тренінгу є групова дискусія і рольова гра в їхніх різноманітних модифікаціях і поєднаннях. Банк містить близько 70 тренінгових ігор та вправ.
Вікова група: студенти, дорослі люди.
 pdf

pdf

pdf

pdf

32.
Лидерс А. Г., Эйдемиллер Э. Г.
Полный и исправленный вариант методики Д. Х. Олсона FACES ІІІ: тест на сплоченность и гибкость семейной системы
Психологическая диагностика. – 2005. – № 4. – С. 104-114.
Предлагается полный исправленный вариант методики Д. Х. Олсона FACES ІІІ. Тест направлен на диагностику сплоченности и гибкости семейной системы (степень эмоциональной связи между членами семьи: при максимальной выраженности этой связи они эмоционально взаимозависимы, при минимальной – автономны и дистанцированы друг от друга). Опросник позволяет проанализировать, как члены семьи в данное время воспринимают свою семью и какой бы они хотели ее видеть.
Возрастная группа: опросник могут заполнить все члены семьи, включая подростков старше 12 лет.
 pdf
33.
Лисина М. И.,
Шерьязданова Х.
Методика изучения типа общения ребенка со взрослым
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48.
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 5: Діагностика соціально-психологічної готовності.
Мета: вивчення типу спілкування дитини із дорослими.
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. Баркан // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45 ; Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / Л. А. Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45-46 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 59-65 ; Методика «Лабиринт» // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 66-69 ; Нежнова Т. А. Беседа об отношении к школе и учению / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46 ; Нежнова Т. А. Модифицированный вариант методики «Беседа об отношении к школе и учению» / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46-48 ; Павлова А. А. Диагностика особенностей речевого развития старших дошкольников / А. А. Павлова, Л. А. Шустова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 69-70 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения достижения цели в условиях помех / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения коммуникативных умений / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения умения сохранять цель в условиях затруднения успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45.
Вікова група: 6-7 років.
 pdf
34.
Логвінова Д. В., Харченко С. В.
Тренінг сприяння статеворольовому становленню старших підлітків
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 7. – С. 25-31.
Представлена програма тренінгу гармонізації становлення особистості старшого підлітка в межах гендерного підходу.
Вікова група: старший підлітковий вік.
 pdf
35.
Матвійчук О. С.
Як навчити школярів розв’язувати конфлікти:
профілактика конфліктів в учнівському колективі
Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 8. – С. 13-18 ; 2000. – № 1. – С. 10 -14.
Розроблена програма базується на концепції навчання, побудованій на взаємодії та обміні досвідом. Програма містить інформацію щодо проведення тренінгу конструктивного керування конфліктом. В основі курсу лежать навчальні матеріали Діани і Джона Лампен (Молодые люди управляют конфликтом, 1998 р.).
Курс складається із занять і стимульного матеріалу, вміщеного в додатку. Методичні рекомендації спрямовані на психологів, соціальних працівників, класних керівників, завучів з виховної роботи. Заняття розраховані на 1,5 год., один раз на тиждень.
Вікова група: підлітки, юнаки.
 pdf

pdf

36.
Миколайчук М. І.
Основи психокорекційної допомоги братам та сестрам дітей з психофізичними вадами
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 9. – С. 18-23 ; № 10. – С. 37-41.
Проведення психокорекційної роботи дозволяє попередити та значно зменшити прояви психоемоційної дезадаптації, сприяти налагодженню взаємодії молодших школярів зі своїми братами та сестрами, впливати на налагодження сімейної взаємодії загалом.
Вікова група: молодші школярі.
 pdf

pdf

37.
Минеева О. А., Лидерс А. Г.
Многомерное шкалирование психосемантических данных как прием исследования имплицитных теорий: на примере имплицитных теорий семьи
Психологическая диагностика. – 2007. –  № 6. – С. 26-49.
Описана авторская методика исследования социальных представлений о семье. Понимание индивидом семейного контекста, суждение о норме и отклонениях  семейной жизни, чувства и ожидания по поводу семьи, поведение и отношения с родными определяются его имплицитной теорией (моделью) семьи (ИТС).
Возрастная группа: студенты – взрослые люди.
 pdf
38.
Мисенко О. В.
Модификация методики исследования особенностей межличностного восприятия в конфликтной ситуации
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 5. – С. 23-27
Представлена модифікована модель методики дослідження міжособистісного сприйняття у конфліктній ситуації.
Вікова група: студенти.
 pdf
39.
Мороз Л. І., Яковенко С. І.
Встановлення психологічного контакту працівниками внутрішніх справ при спілкуванні з різними категоріями громадян
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 11. – С. 21-37 ; № 12. – С. 16-29 ; 2006. – № 1. – С. 33-42 ; № 2. – С. 28-30.
Тренінг спрямовано на підвищення фахового рівня працівників ОВС, зокрема, вдосконалення комунікативних умінь. Додається опитувальник ОСОКА (Опитувальник самооцінки комунікативної активності).
Вікова група: дорослі люди.
 pdf

pdf

pdf

pdf

40.
Мусатов С. О., Зливков В. М., Хомутиннікова Н. Н.,
Кузьменко Н. В.
Актуальна готовність вчителів до взаємодії з учнями
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 2. – С. 4-17.
Запропоновані матеріали допоможуть у визначенні психологічної готовності вчителів до педагогічної взаємодії з учнями. Додається опитувальник особистісної та рольової ідентифікації учителя.
Вікова група: студенти, молоді люди.
 pdf
41.
Научитель Е. Д.
Адаптация студента в вузе
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 7. – С. 21-23.
Розроблена програма занять з адаптації особистості у колективі допоможе у формуванні якісних і продуктивних міжособистісних відношень. Дана програма також може бути адаптована до школярів.
Вікова група: підлітки, студенти.
 pdf
42.
Ніконова О. Ю.
Розробка та стандартизація тесту «Драматичний трикутник»
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 39-43.
Подається текст тесту-опитувальника «Драматичний трикутник» для визначення рольового статусу як типового стилю стосунків суб’єкта.
Вікова група: 17-60 років.
 pdf
43.
Обухов Я. Л.
Диагностика внутрисемейных отношений при помощи проективной методики «три дерева»
Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 8. – С. 17-21.
Проективний тест, який дозволяє виявити особливості відношень у сім’ї. Дітям пропонується намалювати три дерева та співставити їх із членами своєї родини. Пропонується методика із інтерпретації малюнків.
Вікова група: молодший шкільний вік.
 pdf
44.
Орестова В. Р., Мохов В. А.
Методика определения статусов психологической интимности
Психологическая диагностика. – 2005. – № 4. – С. 115-132.
Опросник направлен на определение статуса психологической интимности, что подразумевается как способность к установлению близких межличностных отношений – дружбы и любви.  Диагностика осуществляется с помощью письменного полупроективного интервью, построенного на основе методик Дж. Марсиа, адаптированных в работе В. Р. Орестовой и О. А. Карабановой, исходно предназначенных для определения статусов идентичности.
Возрастная группа: молодые люди.
 pdf
45.
Пащенко М. І.
Методи діагностики і розвитку комунікативних вмінь і навичок: методичні рекомендації
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 9. – С. 9-12.
Запропоновані тести допоможуть у діагностиці і розвитку комунікативних вмінь і навичок дітей. Подано тест на визначення типових способів реагування на конфліктну ситуацію за методикою К. Н. Томаса.
Вікова група: молодший шкільний вік.
 pdf
46.
Полежаева Е. А.
Шкала самомониторинга и возможности ее применения в отечественных исследованиях
Психологическая диагностика. – 2006. – № 1. – С. 3-32.
Исследование проводится с использованием русифицированной Шкалы самомониторинга, предложенной М. Снайдером, позволяющей изучить поведение человека в социальных ситуациях.
Возрастная группа: студенты.
 pdf
47.
Смолинская О. В.
Опросник на выявление полоролевого конфликта в созависимых отношениях
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 29-41.
Представлено Опитувальник на виявлення статерольового конфлікту у співзалежних відносинах. Методика розроблена на основі концепції маскулінності-фемінності С. Бем, методик з вивчення співзалежності В. Д. Москаленко та Уайнхолда, установок до сексу Г. Ю. Айзенка.
Вікова група: дорослі люди.
 pdf
48.
Ткачева Р. В.
Коррекция и развитие межличностных взаимоотношений в системе «ребенок» – «сверстники» – «взрослые». Из опыта работы
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 6. – С. 52-60 ; № 7. – С. 39-51.
Запропонована комплексна програма корекційно-розвивальної роботи з дітьми у взаємодії із однолітками та дорослими пропонує реконструкцію емоційних аспектів взаємодії дорослих та дітей, роботу у зоні несвідомих психічних явищ, у сфері неусвідомлюваних пластів батьківських відносин. Програма розрахована на 24 заняття.
Додаються: тест-опитувальник батьківського відношення (Г. Я. Варга, В. В. Столін), тест «Які ми батьки?», різноманітні ігрові тести.
Вікова група: діти – дорослі.
 pdf

pdf

49
Шевченко О. Г.
Программа адаптационного курса по психологии «Основы интеллектуального роста» (9-е классы)
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 8. – С. 28-55.
Програма спрямована на адаптацію учнів у колективі, розвиток вміння навчатися та вміння самоорганізації процесу навчання. Підібрані вправи з розвитку концентрації уваги, профілактики зору, слуху, дотику, смаку, розвитку пам’яті.
Вікова група: старший шкільний вік.
 pdf