Libra

cover_libra1Рік заснування: 2010
Галузь і проблематика: у збірці представлено результати наукових досліджень викладачів і аспірантів кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, присвячені різним аспектам історії Європи від стародавнього часу до періоду Французької буржуазної революції.
Періодичність виходу журналу: 1 раз в два роки
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Видавництво: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. В. Нємченко, канд. іст. наук, доц.
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова.

2010
2012
2014
2017
2019
2020
Випуск 1
Випуск 2
Випуск 3
 Випуск 4
Окремий випуск
Випуск 5
2022
 
 
 
 
Випуск 6