Компаративістські дослідження релігії


cover_kompar1Галузь і проблематика: в збірці статей та рефератів, що присвячені деяким соціальним проблемам сучасного релігієзнавства містяться матеріали, які підготували учасники дослідницького проекту науково-дослідного центру «Компаративістські дослідження релігії» філософського факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Видавництво: ФОП «Фрідман О. С.»
Головний редактор: Е. І. Мартинюк, канд. філос. наук, доц.
Адреса редакції: Одеса, 65026, вул. Новосельського, 64
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; Google Академія; WorldCat.

 

2004
2005
2007
2009
2012
2014
2017
Випуск 2
Випуск 5
Випуск 6
Випуск 7
Випуск 10
Випуск 11
Випуск 12