Дослідження в математиці і механіці

 

Рік заснування: 1997 (до 2006 р. – Вісник Одеського національного університету. Фізико-математичні науки; до 2015 року – Вісник Одеського національного університету. Математика і механіка)
Галузь і проблематика: Журнал “Дослідження в математиці і механіці” має мету інформувати читачів про нові наукові дослідження у сфері теоретичної і прикладної математики і механіки та суміжних дисциплін. У журналі друкуються статті, в яких наведені оригінальні результати теоретичних досліджень, огляди з актуальних проблем за тематикою видання, а також повідомлення про ювілеї, знаменні дати та події тощо. Журнал є продовженням механіко-математичної серії “Вісника Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
ISSN: 2519-206Х
DOI: 10.18524/2519-206X
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21400-11200ПР від 17.06.2015 р.
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: фізико-математичні спеціальності – 111, 113 від 17.03.2020 категорія «Б»
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Видавництво: Астропринт
Головний редактор: М. О. Перестюк, д. ф.-м. н., проф., акад. НАНУ
Адреса редакції: Одеса, 65082, вул. Дворянська,2
E-mail: olga.kichmarenko@gmail.com
Сайт видання: http://rmm-journal.onu.edu.ua
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; Україніка наукова«Наукова періодика України»Index Copernicus International Journals Master List; Google АкадеміяUlrich’s Periodicals Directory.

 

1998
1999
2000
2001
2003
2007
Випуск 3
Том 4, випуск 4
Том 5, випуск 3
Том 6, випуск 3
Том 8, випуск 2
Том 12, випуск 7
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Том 13, випуск 17
Том 13, випуск 18
Том 14, випуск 20
Том 15, випуск 18
Том 15, випуск 19
Том 16, випуск 16
Том 17, випуск 1/2(13-14)
Том 17, випуск 3(15)
Том 17, випуск 4(16)
Том 18, випуск 1(17)
Том 18, випуск 2(18)
Том 18, випуск 3(19)
Том 18, випуск 4(20)
2014
2015
2016
2017
 2018
2019
Том 19, випуск 1(21)
Том 19, випуск 2(22)
Том 19, випуск 3(23)
Том 19, випуск 4(24)
Том 20, випуск 1(25)
Том 20, випуск 2(26)
Том 21, випуск 1(27)
Том 21, випуск 2(28)
Том 22, випуск 1(29)
Том 22, випуск 2(30)
 Том 23, випуск 1(31)
Том 23, випуск 2(32)
Том 24, випуск 1(33)
Том 24, випуск 2(34)
2020
2021
2022
 2023
 2024
2025
Том 25, випуск 1(35)
Том 25, випуск 2(36)
Том 26, випуск 1(37)
Т. 27, випуск 1-2(39-40)
Т. 28, випуск 1-2(41-42)