Фізика аеродисперсних систем

cover_fas1

Рік заснування: 1969
Галузь і проблематика: Приведені результати досліджень тепло- і масообміну в дисперсних системах при перебігу фазових і хімічних перетворень, механізмів утворення дисперсної фази. Аналізується фізика горіння різних речовин, розглядаються критичні умови запалювання і згасання. Розглядаються газодинамічні явища, що визначають процеси переносу дисперсної фази. Представлені результати досліджень електрофізики дисперсних систем і нелінійних процесів, що протікають в димовій плазмі.
ISSN: 0367-1631
DOI: 10.18524/0367-1631
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №17442-6192 від 05.01.2011 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: фізико-математичні спеціальності – 104, 105 від 15.10.2019, технічні спеціальності – 144 від 28.12.2019, категорія «Б».
Періодичність виходу журналу: раз на рік
Засновник та Видавець: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Головний редактор: В. В. Калінчак, д-р. фіз.-мат. наук, проф.
Адреса редакції: 65026, Одеса, вул. Пастера, 27
E-mail: teplophys@onu.edu.ua, chernalex@ukr.net, svetor@rambler.ru
Сайт видання: http://fas.onu.edu.ua/
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; Україніка наукова; Index Copernicus International Journals Master List; Google Академія; Base-search; Ulrich’s Periodicals Directory.

 

 

1996
1998
2001
2002
2003
2004
Випуск 35
Випуск 37
Випуск 38
Випуск 39
Випуск 40
Випуск 41
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Випуск 42
Випуск 43
Випуск 44
Випуск 45
Випуск 46
Випуск 47
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Випуск 48
Випуск 49
Випуск 50
Випуск 51
Випуск 52
Випуск 53
2017
 2018
2019
2020
2021
2022
Випуск 54
Випуск 55
Випуск 56
Випуск 57
Випуск 58
Випуск 59
Випуск 60
2023
Випуск 61