Стародавнє Причорномор’я

50Рік заснування: 1989 (до 2016 р. – Древнее Причерноморье)
Галузь і проблематика: збірка матеріалів міжнародної конференції «Читання пам’яті професора П. Й. Каришковського», що раз на 2-3 роки проводиться кафедрою історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Проведення конференції завжди приурочене до дня народження П. Й. Каришковського – 12 березня. У збірці «Стародавнє Причорномор’я» публікуються матеріали, надані авторами з провідних наукових центрів України, Білорусі, Болгарії, Молдови, Польщі, Росії, Румунії та інших країн, спеціалістами з всесвітньої історії періоду античності, середніх віків та раннього модерного часу, археології, нумізматики, епіграфіки тощо.
Засновник та Видавець: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. В. Нємченко, канд. істор. наук, доц.
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; Україніка наукова; Google Академія.

1989
1990
 1991
1996
1998 
2001
[1]
Читання пам’яті професора Петра Йосиповича Каришковського
[2]
[3]
[4]
[5]
 2005
2006
2008
2011
2013
2016
 [6]
 [7]
Випуск 8
Випуск 9
Випуск 10
Випуск 11
 2018
2021
2023
 Випуск 12
Випуск 13
Випуск 14