Докса

 

cover_doxa1

Рік заснування: 2002
Галузь і проблематика: сприяння розвиткові найширшого спектру сучасних підходів, активному їх упровадженню в дослідницьку практику та утвердженню високих стандартів університетського викладання різних дисциплін на основі досягнень сучасної філософії, філології та гуманітарних наук.
ISSN 2410-2601
DOI: 10.18524/2410-2601
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6910 від 30.01.2003 р.
Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України: філософські спеціальності – 033, 034 від 17.03.2020, категорія «Б».
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік
Засновник: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова; “Одеська гуманітарна традиція”
Видавництво: ФОП Назарчук С. Л.
Головний редактор: Левченко В. Л., канд. філос. наук, доц.
Адреса редакції: 65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2
E-mail: victor_levchenko@ukr.net
Сайт видання: http://doksa.onu.edu.ua/
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; «Україніка наукова»; Ulrich’s Periodicals Directory; Google Академія; DOAJ; EBSCO (Humanities Source Ultimate) ; REGISTER OVER VITENSKAPELIGE PUBLISERINGSKANALER .

2002
2003
2004
2005
2006
2008
Випуск 1
Випуск 2
Випуск 3
Випуск 4
Випуск  5
Випуск  6
Випуск 7
Випуск 8
Випуск  9
Випуск 10
Випуск 12
Випуск 13
2009
2010
2011
2012
2015
2016
Випуск 14
Випуск 15 
Випуск 16
Випуск 1(17)
Випуск 2(18)
Випуск 1(23)
Випуск 2(24)
Випуск 1(25)
 Випуск 2(26)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Випуск 1(27)
Випуск 2(28)
Випуск 1(29)
Випуск 2 (30)
Випуск 1 (31)
Випуск 2 (32)
Випуск 1(33)
Випуск 2(34)
Випуск 1(35)
Випуск 2(36)
Випуск 1(37)
Випуск 2(38)
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Випуск 1(39)
Випуск 2(40)