Діалог: медіа-студії

cover_dialog1Рік заснування: 2004
Галузь і проблематика: видання присвячене дослідженню питань комунікації у політичній, соціальній та культурній сферах.
ISSN: 2308-3255 (Print)
DOI: 10.18524/2308-3255
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 9978 від 21.06.2005 р.
Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік; з 2016 р. – 1 раз на рік
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Видавництво: Астропринт
Відповідальний редактор: О. А. Іванова, д-р наук із соціальних комунікацій, проф.
Адреса редакції: 65058, м. Одеса, Французький бульвар 24/26
E-mail: dialog.media.studies@gmail.com або ad.pr.chair@gmail.com
Сайт видання: http://dms.onu.edu.ua/
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних:Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; Україніка наукова; Index Copernicus International Journals Master List; Google Академія; Base-search.

 

2004
2005
2006
2007
2008
2009
Випуск 1
Випуск 2
Випуск 5
Випуск 6
Випуск 7
Випуск 8
Випуск 9
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Випуск 10
Випуск 11
Випуск 12
Випуск 13
Випуск 14
Випуск 15
Випуск 16
Випуск 17
Випуск 18-19
Випуск 20
Випуск 21
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Випуск 22
Випуск 23
Випуск 24
Випуск 25
Випуск 26
Випуск 27
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Випуск 28
Випуск 29