Чорноморська минувшина

 

cover_chornРік заснування: 2006
Галузь і проблематика: на сторінках збірника публікуються різноманітні джерела і дослідження з історії краю, починаючи з заселення його людиною, що зумовлено тим геополітичним, комунікативним, економічним й військово-стратегічним значенням, яке мав чорноморський регіон в історії.
ISSN: 2519-2523
DOI: 10.18524/2519-2523
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17749-6599 Р від 04.05.2011 р.
Періодичність виходу журналу: щорічно
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України: історичні спеціальності – 032 від 24.09.2020, категорія «Б»
Засновник: Інститут історії України НАН України; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.
Видавництво: ФОП Бондаренко М. О.
Головний редактор: В. А. Смолій, д-р іст. наук, акад. НАН України
Відповідальний редактор: О. А. Бачинська, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: 65026, Одеса, вул. Єлисаветинська, 12
E-mail: olena_an@ukt.net
Сайт видання: http://chm.onu.edu.ua
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. МечниковаЕлектронна бібліотека Інституту історії України НАН України«Наукова періодика України» НБ України імені В. І. ВернадськогоУкраїніка науковаIndex Copernicus Journals Master List;  Google АкадеміяBase-search.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
Випуск 1
Випуск 2
Випуск 3
Випуск 4
Випуск 5
Випуск 6
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Випуск 7
Випуск 8
Випуск 9
Випуск 10
Випуск 11
        Випуск 12
2018
2019
2020
2021
2022
     2023
Випуск 13
Випуск 14
Випуск 15
Випуск 16
Випуск 17
     Випуск 18