Бібліотечний Меркурій

 

cover_heraldbibl-197x300 Mercury_Cover_6

Рік заснування: 2007. До 2019 р. (вип. 1(21)) журнал мав назву «Вісник Одеського національного університету. Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство».
Галузь і проблематика: В журналі висвітлюються теоретичні та практичні питання бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства. Дослідження з історії розвитку бібліотечної справи, принципи формування бібліотечної системи; структура та властивості бібліографічної інформації; вивчення творів друку та процесів їх створення. Дослідження комп’ютерних технологій у галузі бібліотечної справи, нових можливостей фіксування, зберігання та використання інформації.
ISSN 2707-3335 (Print); 2707-3343 (Online)
DOI 10.18524/2304-1447
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №24165-14005ПР від 07.10.2019 р.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України:№ 1188 від 24.09.2020 р. (історичні спеціальності – 032)
Засновник та видавець: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Кіосак Д. В., д-р іст. наук
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Преображенська, 24
E-mail: visn_bibl@onu.edu.ua
Сайт видання: http://vislib.onu.edu.ua/
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; Україніка наукова; Index Copernicus International Journals Master ListGoogle Академія; Base-search; CiteFactor; ResearcherBib; Ulrich’s Periodicals Directory; WorldCat; DOAJ.

 

2007
2008
2009
2010
2011
2012
Том 12, випуск 4
Том 13, випуск 8
Том 14, випуск 19
Том 15, випуск 21
Том 16, випуск 1/2
Том 17, випуск 1(7)
Том 17, випуск 2(8)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Том 18, випуск 1(9)
Том 18, випуск 2(10)
Том 19, випуск 1(11)
Том 19, випуск 2(12)
Том 20, випуск 1(13)
Том 20, випуск 2(14)
Том 21, випуск 1(15)
Том 21, випуск 2(16)
Том 22, випуск 1(17)
Том 22, випуск 2(18)
Том 23, випуск 1 (19) 
Том 23, випуск 2 (20) 
 
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Том 24, випуск 1(21)
Том 24, випуск 2(22)
Випуск 1(23)
Випуск 2(24)
Випуск 1(25)
Випуск 2(26)
Випуск 1(27)
Випуск 2(28)
Випуск 1(29)
Випуск 2(30)