Когнітивна сфера

Доступ до повного тексту лише на території НБ ОНУ імені І. І. Мечникова

Автор(и)
Назва методики / тренінгу
Джерело
Цілі та опис дослідження
PDF
1.
Агеева А. Л.,
Заика Е. В.
Методы исследования мышления
Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 5. – С. 38-50.
Запропоновані: методика «Розуміння приказок», методика визначення активності вербального та наочно-образного мислення, прямий (вільний) асоціативний тест, цепний асоціативний тест, спрямований асоціативний експеримент, методика «Пиктограмма», методика дослідження впливу досвіду на спосіб вирішення завдань (методика А. Лачинса), методика «Словесний лабіринт», тест «Логічно-понятійне мислення. Створення складних аналогій», методики «Порівнювання понять», «Виключення зайвого», «Логіка зв’язків», «Подвійної стимуляції» (Виготський-Сахаров), метод «Узагальнення», метод «П’ятий зайвий».
Вікова група: середній, старший шкільний вік, підлітки, студенти.
 pdf
2.
Агеева А. Л.,
Заика Е. В.
Память и мышление старшеклассников: возрастные и гендерные особенности
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 1. – С. 9-13.
Для оцінки пам’яті використовувались методики: «Числовые ряды Джекобса», «Запоминание слов», «Зрительное запоминание», «Пиктограмма».
Для дослідження мислення  використовувались наступні методики: «Сравнение понятий», «Пиктограмма», Тест Липпмана «Логические закономерности», «Ряды Дунаевского».
Вікова група: старший шкільний вік.
 pdf
3.
Акимова М. К., Козлова В. Т., Ференс Н. А.
Тест «Практическое мышление взрослых»
Психологическая диагностика. – 2008. – № 2. – С. 4-133 ; № 3. – С. 113.
Разработанный тест «Практическое мышление взрослых» направлен на диагностику практического мышления, не связанного с определенной профессиональной деятельностью, а являющегося компонентом общих способностей и проявляющегося в разнообразных житейских ситуациях. Тест включает четыре субтеста: «Завершение ситуаций», «Решение житейских проблем», «Восстановление последовательности развития событий», «Нахождение ключевых моментов ситуации».
Возрастная группа: 18-55 лет.
 pdf
4.
Акимова М. К.,
Горбачева Е. И.,
Козлова В. Т.,
Ференс Н. А.
Тест умственного развития взрослых
Психологическая диагностика. – 2010. – № 1. – С. 25-62.
Приводится полное описание Теста умственного развития взрослых (ТУРВ). Диагностирует общую осведомленность, определяемую как микросредой (семья, школа, сферы общения), так и общественными условиями в целом, и теоретическое мышление, влияющее на успешность обучения, научной работы и других видов познавательной деятельности.
Возрастная группа: 18-50 лет.
 pdf
5.
Акімова М. К., Козлова В. Т.
Розвиток розуміння навчального матеріалу в учнів 3-5 класів: корекційно-розвивальна програма
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 4. – С. 32-41.
У корекційно-розвивальній програмі увагу приділено навчанню таким розумовим умінням, як розуміння смислової сторони мови, значень окремих слів і текстів, усвідомлення семантичних зв’язків між словами і словосполученнями, виділення головного у тексті.
Вікова група: діти 8-11 років.
 pdf
6.
Бастун Н. А.
Диференційна діагностика шкільного невстигання та стратегії його корекції
Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 4. – С. 10-14 ; № 5. – С. 24-26 ; № 6. – С. 16-17.
Запропонований діагностичний комплекс складається з типології (робоча класифікація) слабовстигаючих першокласників, планів інтерв’ю з дорослими (педагог, батьки) та самим учнем, діагностичних методик, критеріїв аналізу продуктів діяльності учня та схеми диференційного діагностування причин невстигання.
Вікова група: молодший шкільний вік.
 pdf
7.
Бєлкіна О. В.
Критичне мислення учнів початкових класів
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 4. – С. 37-42; № 5. – С. 37-44.
Підібрані вправи допоможуть сформувати та розвити критичне мислення в учнів у процесі навчання.
Вікова група: молодший шкільний вік.
 pdf
8.
Васьковская С. В., Горностай П. П.
Если учение «пробуксовывает»
(ситуационные задачи по психологическому консультированию)
Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 1. – С. 23, 30.
Наводиться декілька ситуаційних задач, адресованих тим, хто працює у педагогічних та соціально-психологічних службах. Аналізовані приклади торкаються роботи шкільних психологічних служб та розглядають одну з гострих проблем шкільного життя – подолання відставання у навчанні.
Вікова група: середній шкільний вік.
 pdf
9.
Висідалко Н. Л.
Чутливість перцептивних процесів студента при вирішенні задач та її показники
Практ. психологія та соц. робота. – 2010. – № 6. – С. 33-40.
Проводиться діагностика стану чутливості студента до невідомого при вирішенні задач.
Вікова група: студенти.
 pdf
10.
Гилфорд Дж., Салливен М.
Методика исследования социального интеллекта
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 10. – С. 19-34.
Методика являє собою батарею стандартизованих тестів, спрямованих на діагностику феномену соціального інтелекту (здатність розуміти наміри, почуття та емоційні стани людини по вербальній та невербальній експресії).
Вікова група: 18-55 років.
 pdf
11
Горбачева Е. И.
“Карта предметов” А. Бине: история создания, исследовательские возможности и перспективы применения в психологической диагностике
Психологическая диагностика. – 2005. – № 1. – С. 105-120.
Целью «Карты предметов» А. Бине является определение способности личности быть не только внимательным и наблюдательным, но и припомнить содержание наблюдений, придав им отчетливую лингвистическую форму. Стимульным материалом карты является прямоугольная полоска желто-оранжевого картона 33,5х40,5 см, к которой прикреплены фотография, ярлык, пуговка, монета, почтовая марка и сюжетная картинка.
Возрастная группа: средний и старший школьный возраст, подростки.
 pdf
12.
Гордеева Т. О.
Оптимистическое мышление личности как составляющая личностного потенциала
Психологическая диагностика. – 2007. – № 1. – С. 32-65.
Предлагается описание методик, направленных на исследование оптимистического мышления личности. Приводится пример детского варианта «Опросника атрибутивного стиля» (CASQ), а также Шкала оптимистического мышления для взрослых и Шкала оптимистического мышления для подростков, позволяющих диагностировать особенности оптимистического мышления в области негативных и позитивных жизненных ситуаций в двух сферах – достижений и межличностных отношений.
Возрастная группа: дети 8-13 лет, подростки, взрослые люди.
 pdf
13.
Губенко А. В.
Преодоление интеллектуальной ригидности методами процессуализации мышления при подготовке школьников к творческой деятельности
Практ. психологія та соц. робота. – 2010. – № 2. – С. 38-43 ; № 3. – С. 53-67 ; № 4. – С. 33-37.
Запропоновані методи подолання розумової інерції у процесі творчої діяльності. Додано методики розвитку творчого мислення у найбільш важливих сферах досвіду, у тому числі вербального, соціального.
Вікова група: середній, старший шкільний вік.
 pdf
14.
Губенко О. В.
Розвиток здатності до розуміння та засвоєння навчальної інформації
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 11. – С. 60-64 ; 2005. – № 1. – С. 31-38 ; № 2. – С. 47-50.
Тренінг спрямовано на розвиток інтелектуальних якостей учнів: аналітико-синтетичних умінь; осягнення як компонентів тексту, так і всього тексту цілком; уважного сприйняття, концентрації уваги; швидкого проникання в суть матеріалу; вміння знаходити прихований зміст; вмінь згортати/розгортати інформацію.
Вікова група: середній та старший шкільний вік (13-17 років), юнаки, студенти.
 pdf
15.
Гурковська Т. Л.
Система завдань з розвитку сприймання дітей третього року життя
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 3. – С. 32-34.
Розроблена система завдань розвивального характеру спрямована на удосконалення сприймання дітей.  Серед завдань є модифіковані варіанти вже відомих завдань, так і авторські розробки. Завдання мають характер дидактичних ігор, що вводяться поетапно за принципом ускладнення, що збагачує образ сприймання та формує перші перцептивні дії, які спрямовані на обстеження предмета, і відповідає принципу ампліфікації (збагачення розвитку сприймання дітей раннього віку, розширення їх сенсорного досвіду).
Вікова група: діти 3-4 років.
 pdf
16.
Данилов В. А.
Методики диагностики проявлений силы нервной системы в мыслительно-речевой деятельности
Психологическая диагностика. – 2007. –  № 4, спец. вып. : Диагностика природных особенностей человека. – С. 26-48.
Предложенные методики «Образование аналогий», «Исключение», «Ассоциации» направлены на диагностику проявлений силы нервной системы в мыслительно-речевой деятельности личности, а именно: динамику работоспособности во время решения заданий.
Возрастная группа: любой возраст начиная с 14 лет.
 pdf
17
Дьяков С. І.
Семантичний диференціал суб’єктності («СДС»)
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 6. – С. 49-57.
Пропонується психологічна методика «Семантичний диференціал суб’єктності» (СДС). Допоможе при дослідженні характеристик семантично-інтерпретаційної сфери людини (особливостей її розуміння, оцінки та ставлення до дійсності, які є мотиваційно-смисловими чинниками у прийнятті рішення людиною і її життєдіяльності).
Вікова група: студенти.
 pdf
18.
Єсип М. З.
Апробація методики «Семантичний диференціал образу Бога» (СДОБ)
Практ. психологія та соц. робота. – 2010. – № 1. – С. 29-38.
Запропоновано методику для визначення різновидів образу Бога в уяві людини «Семантичний диференціал образу Бога» (СДОБ).
Вікова група: 21-35 років.
 pdf
19.
Заика Е. В., Калмыкова И. А.
Как воспитать талантливого ребенка: сборник игр и упражнений по развитию познавательных и творческих способностей
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 7. – С. 29-43 ; № 8. – С. 43-51.
Підібраний комплекс інтелектуальних ігор допоможе у розвитку мислення, уяви, словесно-логічної пам’яті, рухової пам’яті.
Вікова група: дошкільний вік, молодший шкільний вік.
 pdf
20.
Заика Е. В.
Память: ее развитие и совершенствование
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 8. – С. 39-44.
Підібраний комплекс практичних завдань допоможе у розвитку пам’яті. Наведено вправи із рядами слів та речень для розвитку пам’яті у школярів.
Вікова група: середній шкільний вік.
 pdf
21.
Заика Е. В.
Развиваем пространственное мышление, двигая руками и ногами
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 9. – С. 50-53.
Підібрано комплекс навчальних прийомів для формування у дітей образно-просторового мислення. Вправи підібрано з урахуванням вікової категорії.
Вікова група: діти 7-16 років.
 pdf
22.
Заика Е. В.
Развитие навыков запоминания и понимания учебных текстов
Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 6/7. – С. 73-76.
Комплекс вправ направлений на формування та вдосконалення способів логічної пам’яті, яка лежить в основі запам’ятовування учбових текстів. В основі різноманітних способів словесно-логічної пам’яті лежить установлення всіляких смислових зв’язків у матеріалі, що вивчається.
Деякі з запропонованих вправ: висловлювання думок іншими словами; добір заголовків до розповіді; скорочення розповіді; будування повідомлення за алгоритмом; аналіз структури довгих повідомлень; аналіз структури коротких текстів; складання схематичних малюнків; складання плану до тексту.
Вправи розраховані на старший шкільний вік чи групу студентів.
 pdf
23.
Заика Е. В.
Упражнения с перестановками букв, слов и цифр для развития внутреннего плана действий
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 2-3. – С. 38-41.
Розроблена система ігрового тренінгу пізнавальних процесів школярів розвитку внутрішнього плану дії. Тренінги стануть у нагоді в розвитку короткочасної та довгочасної пам’яті, підвищення уваги та розвитку звички до розумових зусиль.
Вікова група: середній-старший шкільний вік.
 pdf
24.
Заика Е. В.
Экспериментальная психология памяти: основные методики и результаты исследований
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 5. – С. 57-65 ; № 6. – С. 35-40 ; № 7. – С. 23-27 ; № 8. – С. 23-27 ; 2010. – № 1. – С. 71-73 ; № 2. – С. 56-63 ; № 3. – С. 27-32.
Пропонуються методики дослідження пам’яті:
Освітлення слів ліхтариком (О. М. Леонтьєв, Т. В. Розанова);
Вирішення арифметичних прикладів (П. І. Зінченко);
Викладання орнаменту з фігур (С. П. Бочарова);
Придумування фраз (О. А. Смирнов);
Варіювання принципу вибору слова (П. І. Зінченко);
Варіювання завдань, що виконуються із рядом слів (О. М. Лактіонов);
Впорядкування геометричних фігур (Є. В. Заїка);
«Гра у магазин» (З. М. Істоміна);
Співставлення учбового та ігрового мотивів (П. І. Зінченко);
Пред’явлення подібних фігур упереміж (Л. В. Занков);
Запам’ятовування визначень геометричних понять (А. С. Ячина);
Переклад змісту тексту у образний план (А. С. Новомейський);
Емоційно-оціночне шкалювання зображень (О. В. Артем’єва);
Спотворення ключових слів тексту (Є. В. Заїка);
Запам’ятовування комплексних буквено-фігурних елементів (Є. В. Заїка);
Запам’ятовування професійних термінів (П. Б. Невельський, М. Д. Розенбаум);
Діставання номерків з коробки (Б. Ф. Ломов, О. К. Осницький);
Розкладання коробок (А. В. Запорожець, В. П. Зінченко);
Малювання олівцями різної довжини (В. В. Манджгаладзе);
Опис зовнішності людини по пам’яті (Бодалєв)
Вікова група: старший шкільний вік, підлітки, студенти.
 pdf
 25.
Заїка Є. В.,
Зуєв І. О.
Комплекс вправ для розвитку пізнавальних стратегій учнів
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 12. – С. 30-34.
Пропонується два напрямки розвитку пізнавальних стратегій: тренінг розвитку візуальних здібностей, які зумовлюють більш високу ефективність сучасного навчання; вправи та прийоми пізнавальної активізації учнів із домінуючою кінестетичною пізнавальною стратегією, які зазнають найбільших труднощів у навчанні.
Вікова група: середній, старший шкільний вік.
 pdf
26.
Заїка Є. В.,
Зуєв І. О.
Шкільне психологічне консультування: шляхи оптимізації пізнавальної діяльності учнів
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 10. – С. 1-15 ;  № 11. – С. 16-34 ; № 12. – С. 4-10 ; 2009. – № 1. – С. 16-31 ; № 2. – С. 13-15 ; № 3. – С. 16-22.
Пропонуються програми тренінгових занять з розвитку важливих пізнавальних процесів. Підібрані вправи для розвитку логічної пам’яті, ігри для розвитку мислення, вправи для формування здібностей до витягування та переробки прихованої інформації, ігрові тренінги для формування внутрішнього плану дій, вправи на розвиток візуального, просторового та образного мислення, вправи для розвитку рухової пам’яті, ігри для формування розкутості у пізнавальній діяльності.
Вікова група: середній, старший шкільний вік.
 pdf
27.
Ілляшенко Т. Д.
Формування у дітей передумов засвоєння навичок письма і читання
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 1. – С. 71-74.
Пропонується система вправ з розвитку передумов засвоєння навичок читання і письма у дітей. Вправи дозволяють здійснити корекцію порушень просторової орієнтації та зорово-моторної координації у учнів і подолати пов’язані з цим локальні порушення пізнавальної діяльності.
Вікова група: дошкільний вік, молодший шкільний вік.
 pdf
28.
Калошин Ф. В.
Як сформувати позитивне мислення
Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 2. – С. 29-33 ; № 3. – С. 23-27.
Концепція спрямована на формування у дослідного позитивного мислення. Запропоновані вправи для досягнення поставленої мети.
Вікова група: середній шкільний вік – підлітки.
 pdf
29.
Карабаєва І. І.
Інноваційна система підготовки дошкільників до оволодіння писемним мовленням
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 3. – С. 24-31.
Мета запропонованої системи – нова за змістом та прийомами система завдань із спеціального навчання дітей читанню та письму. Подано ілюстративний матеріал до кожної вправи та завдання.
Вікова група: дошкільний вік.
 pdf
30.
Кашкарьова Л. Р.
Методика визначення потенційних навчальних можливостей учнів основної школи
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 5. – С. 21-27.
Розроблена методика виявлення потенційних навчальних можливостей учнів основної школи.
Вікова група: 10-16 років.
 pdf
31.
Кирилюк Л. Г., Величко В. В., Карпиевич Д. В., Карпиевич Е. Ф.
Активное обучение: инструментарий и методы
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 11. – С. 42-56 ; № 12. – С. 30-39 ; 2006. – № 1. – С. 43-48 ; № 2. – С. 31-36.
Запропоновані методи роботи для активного навчання. Подані приклади інтерактивних ігор, опитувальник стилів навчання.
Вікова група: старший шкільний вік, підлітки, студенти.
 pdf
32.
Кобленц И. Л.
Как превратить безучастного в слушающего? (обучение педагогов искусству речевого воздействия)
Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 5. – С. 24-27 ; № 6/7. – С. 25-28.
Запропонована серія занять, які містять вправи з тренінгової програми з розвитку фасцинативних навичок у викладачів.
Вікова група: студенти, дорослі люди.
 pdf
33.
Коблик Е. Г.
Программа адаптации детей к средней школе «Первый раз в пятый класс!»
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 5. – С. 29-36 ; № 6. – С. 9-20 ; № 7. – С. 26-33.
Запропонована програма полегшить адаптацію дитини до переходу з початкового до основного шкільного ступеня. До матеріалів додається модифікований варіант анкети шкільної мотивації Н. Г. Лусканової, а також груповий інтелектуальний тест, корекційно-розвиваючу програму з розвитку активного мовлення.
Вікова група: 11-12 років.
 pdf
34.
Козлова В. Т.
Методики диагностики проявлений лабильности нервной системы в мыслительно-речевой деятельности
Психологическая диагностика. – 2007. –  № 4, спец. вып. : Диагностика природных особенностей человека. – С. 12-25.
Предложенные индивидуальные методики «Исполнение инструкций» (модификация американского теста из серии «Альфа») и «Код» (модификация теста, опубликованного Л. Терстоном) направлены на диагностику проявлений лабильности нервной системы в мыслительно-речевой деятельности индивида. Основным показателем проявления лабильности должна быть быстрота и четкость восприятия и выполнения элементарных мыслительно-речевых операций.
Возрастная группа: любой возраст начиная с 14 лет.
 pdf
35.
Кондратенко Л. О.,
Богуславська Л. О.
Я хочу, можу, буду добре вчитися (діагностика та корекція готовності дитини до школи)
Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 3. – С. 14-22 ; № 4. – С. 18-24.
Методика представлена у вигляді набору коментованих тестів із корекційними вправами до них. Спрямована на констатацію факту готовності/неготовності дитини до школи, а також на корекцію та розвиток недостатньо розвинених психічних нахилів та інтелектуальних умінь, які відповідають за ефективність засвоєння шкільних знань.
Містить: Прогресивні матриці Равена (тест у вигляді малюнків, спрямований на вивчення розвитку аналітико-синтетичних умінь: на основі аналізу зв’язків між предметами та явищами учень повинен дійти правильного висновку);
Продовження орнаменту (модифікація «Графічного диктанту» Д. Б. Ельконіна) – тест на вивчення рівня розвитку графічних умінь. За допомогою тесту можна передбачити, наскільки легко дитина навчиться красиво писати;
Тест «Віддалені асоціації» (невербальна модифікація тесту А. Медніка). Вивчення розвитку у дитини креативних умінь: потрібно перекомбінувати дані елементи в новій комбінації;
Тести Керна-Ірасека та Д. Векслера. Три блоки тесту спрямовані на вивчення рівня розвитку аналітико-синтетичних умінь у дитини.
Тести В. Тарасун, лабораторії диференційованого навчання Інституту психології, Н. Редінгтон. П’ять блоків тесту спрямовані на вивчення розвитку фонетичних умінь. Перевіряється готовність дитини до оволодіння навичками читання та грамотного письма.
Вікова група: молодший шкільний вік.
 pdf
36.
Корніяка О. М.
Ефективний методичний засіб дослідження і розвитку мовлення школярів
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 3. – С. 16-18.
Розроблена методика визначення особливостей мовленнєвого розвитку молодших школярів, що ґрунтується на переказі тексту, є зразком комплексного підходу до діагностики мовленнєвої функції дитини. Вона дозволяє з’ясувати чи розуміє учень загальний смисл тексту, його здатність програмувати структуру майбутнього тексту, сформованість лексичної системи та мовленнєву активність.
Вікова група: молодший шкільний вік.
 pdf
37.
Краснова О. В.
Проблемы психодиагностики людей позднего возраста
Психологическая диагностика. – 2006. –  № 4. – С. 68-90.
Приводятся несколько методик психодиагностики людей позднего возраста, заключающихся в оценке возрастных изменений и возрастных различий (исследование когнитивных функций, экспресс-метод исследования психического статуса).
Возрастная группа: люди позднего возраста.
 pdf
38.
Лапенок М. И., Моисеев В. Г.
Формирование готовности ученика основной школы к обучению в старшей школе
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 6. – С. 42-56 ; № 7. – С. 21-25.
Запропонована методика полегшить адаптацію дитини до переходу з основного до старшого шкільного ступеня. Містить задачі на розвиток творчого, критичного мислення, візуалізації.
Вікова група: старший підлітковий вік.
 pdf
39.
Литвиненко І. С.
Розвиток словникового запасу дітей молодшого і середнього дошкільного віку: нестандартні прийоми ознайомлення молодших дошкільників із поняттям «слово»
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 1. – С. 28-33.
Представлена ігрова методика з розвитку словникового запасу дітей. Наводяться приклади роботи зі словами (словами-антонімами, синонімами).
Вікова група: молодший і середній дошкільний вік.
 pdf
40.
Локарева Г. В., Почерніна О. О., Волярська О. С.
Теорія та методика діагностики научуваності
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 7. – С. 37-47 ; № 8. – С. 27-35 ; № 9. – С. 27-30.
Пропонується методика діагностики научуваності: вивчення здібностей людини до оволодіння знаннями, уміннями й навичками пізнавальної діяльності та їх перетворення.
Вікова група: середній, старший шкільний вік.
 pdf
41.
Мороз Л. І.
Розвиток комунікативних умінь у працівників міліції
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 12. – С. 51-54 ; 2005. – № 1. – С. 38-45 ; № 2. – С. 61-68 ; № 3. – С. 28-36.
Тренінг спрямовано на розкриття та удосконалення комунікативних умінь, типових для різних служб органів внутрішніх справ.
Вікова група: дорослі люди.
 pdf
42.
НИИ дошкольного воспитания АПН СССР
Методика «Лабиринт»
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 66-69.
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 2: Діагностика інтелектуальної (когнітивної) готовності. Загальна обізнаність та мислення.
Мета: виявлення рівня сформованості наочно-схематичного мислення (вміння користуватися схемами та умовними зображеннями при орієнтуванні у ситуації).
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. Баркан // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45 ; Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / Л. А. Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45-46 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 59-65 ; Лисина М. И. Методика изучения типа общения ребенка со взрослым / М. И. Лисина, Х. Шерьязданова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Нежнова Т. А. Беседа об отношении к школе и учению / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46 ; Нежнова Т. А. Модифицированный вариант методики «Беседа об отношении к школе и учению» / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46-48 ; Павлова А. А. Диагностика особенностей речевого развития старших дошкольников / А. А. Павлова, Л. А. Шустова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 69-70 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения достижения цели в условиях помех / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения коммуникативных умений / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения умения сохранять цель в условиях затруднения успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45.
Вікова група: 6-8 років.
 pdf
43.
Огородник Т.
Учитель, научи ученика!
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 1. – С. 11-14.
Запропоновані фрагменти занять на розвиток пам’яті та уваги спрямовані на те, щоб навчити дитину правильно використовувати та вдосконалювати свою пам’ять.
Вікова група: середній шкільний вік.
 pdf
44.
Павлова А. А.,
Шустова Л. А.
Диагностика особенностей речевого развития старших дошкольников
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 69-70.
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 2: Діагностика інтелектуальної (когнітивної) готовності. Читання та мова.
Мета: виявлення особливостей мовленнєвого розвитку дітей.
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. Баркан // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45 ; Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / Л. А. Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45-46 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 59-65 ; Лисина М. И. Методика изучения типа общения ребенка со взрослым / М. И. Лисина, Х. Шерьязданова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Методика «Лабиринт» // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 66-69 ; Нежнова Т. А. Беседа об отношении к школе и учению / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46 ; Нежнова Т. А. Модифицированный вариант методики «Беседа об отношении к школе и учению» / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46-48 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения достижения цели в условиях помех / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения коммуникативных умений / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения умения сохранять цель в условиях затруднения успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45.
Вікова група: 6-8 років.
 pdf
45.
Піроженко Т. О.
Методика і координати зростання мовленнєвого розвитку дошкільника
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 10. – С. 14-20.
Запропоновані методики аналізу комунікативної діяльності дітей дошкільного віку. Подано анкети для опитування, призначені для дорослих (батьків, вихователів), а також повну методику обстеження рівня мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.
Вікова група: дошкільний вік.
 pdf
46.
Рудометкина Е. А.
Развитие когнитивных процессов учащихся
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 6. – С. 11-17.
Запропонована програма містить психологічну характеристику когнітивних (пізнавальних) психічних процесів, таких як увага, сприйняття, пам’ять, мислення, уява. Окрім цього, підібрані спеціальні вправи та тренінги спрямовані на їх розвиток.
Вікова група: молодший шкільний вік.
 pdf
47.
Тижбір І. Б.
До питання про визначення лінгвістичних та комунікативних здібностей до англійської мови
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 10. – С. 21-28.
Запропонований опитувальник на визначення лінгвістичних та комунікативних здібностей до вивчення англійської та української мов. Опитувальник складається з 6 субтестів:
Опитувальник на визначення нахилу до вивчення мови та комунікативної діяльності;
Звуко-знаковий зв’язок;
Розрізнення звуків;
«Граматичне чуття»;
Володіння лексикою (вміння робити визначення);
«Чуття мови».
Вікова група: середній шкільний вік – підлітки.
 pdf
48.
Удовенко М. В.
Программа курса «Введение в школьную жизнь для родителей будущих первоклассников»
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 1. – С. 13-31.
Розроблена методика допоможе розвити у дітей молодшого шкільного віку  якості, необхідні для навчання (уява, вміння спілкуватися з однолітками). Матеріали також будуть корисними і для батьків, так як допоможуть увійти у шкільне життя разом із дитиною.
Вікова група: молодший шкільний вік.
 pdf
49.
Урунтаева Г. А.,
Афонькина Ю. А.
Методика изучения коммуникативных умений
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48.
Розроблена у рамках «Інструментарію психологічної діагностики готовності дитини до навчання у школі». Блок 5: Діагностика соціально-психологічної готовності.
Мета: вивчення комунікативних навичок.
Див. також: Аверина И. С. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) детей 6-7 летнего возраста / И. С. Аверина, Е. И. Щебланова, Е. Н. Задорина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 6. – С. 43-50 ; Баркан А. И. Методика «Рисунок школы» / А. И. Баркан // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 44-45 ; Венгер Л. А. Методика «Мотивационная готовность» / Л. А. Венгер // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45-46 ; Вицлак Г. Методика «Способность к обучению в школе» / Г. Вицлак // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 59-65 ; Лисина М. И. Методика изучения типа общения ребенка со взрослым / М. И. Лисина, Х. Шерьязданова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 48 ; Методика «Лабиринт» // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 66-69 ; Нежнова Т. А. Беседа об отношении к школе и учению / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46 ; Нежнова Т. А. Модифицированный вариант методики «Беседа об отношении к школе и учению» / Т. А. Нежнова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 46-48 ; Павлова А. А. Диагностика особенностей речевого развития старших дошкольников / А. А. Павлова, Л. А. Шустова // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 69-70 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения достижения цели в условиях помех / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45 ; Урунтаева Г. А. Методика изучения умения сохранять цель в условиях затруднения успеха / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина // Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 8. – С. 45.
Вікова група: 6-7 років.
 pdf
50.
Чупров Л.Ф.
Методики исследования вербального развития детей: сравнительный анализ методик Э. Ф. Замбацявичене и “Словесные субтесты”
Психологическая диагностика. – 2006. – № 1. – С. 86-109.
Проводится сравнение двух методик исследования вербального развития детей: методики Э. Ф. Замбацявичене и “Словесные субтесты” (Л. И. Переслин, Е. М. Мастюкова, Л. Ф. Чупров).
Возрастная группа: учащиеся 7-11 лет.
 pdf
51.
Шах М. І.,
Лукашук М. І., Шпирковська  Л. В., Чегус О. В.
Пізнавальний потенціал дошкільника. Вивчення та розвиток
Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 1. – С. 42-52 ; № 2. – С. 27-29.
Методика містить вправи, спрямовані на актуалізацію пізнавальної діяльності дошкільника (сенсорний розвиток, розвиток уваги, пам’яті, мислення, уяви, мови).
Вікова група: дошкільний вік.
 pdf