Творчі здібності

Доступ до повного тексту лише на території НБ ОНУ імені І. І. Мечникова

Автор(и)
Назва методики / тренінгу
Джерело
Цілі та опис дослідження
PDF
1.
тест адаптировали: Алексеева Л. Г.,
Галкина Т. В. (подростковый вар.),
Воронин А. Н. (взрослый вар.)
Диагностика вербальной креативности: адаптация теста С. Медника – подростковый и взрослый варианты
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 1. – С. 17-24.
Розроблений тест призначений для діагностики вербальної креативності, що визначається як процес перекомбінування елементів ситуації. У якості стимульного матеріалу використовується 40 словникових тріад. Тест спрямовано на виявлення та оцінку у  дослідного часто прихованого, креативного потенціалу.
Вікова група: підлітки, юнаки, дорослі люди.
 pdf
2.
Белова Е. С.
Особенности диагностики творческого мышления у дошкольников
Психологическая диагностика. – 2008. – № 3. – С. 81-94.
Предложены тестовые задания методики Е. П. Торренса («Нарисуй картинку», «Незавершенные фигуры», «Повторяющиеся фигуры»), направленной на  диагностику творческого мышления детей.
Возрастная группа: дошкольный возраст (5-6 лет).
 pdf
3.
Вінтонів М. І.
Психологічний аналіз зв’язків когнітивних стилів та вербального інтелекту
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 7. – С. 26-31.
З метою дослідження та аналізу зв’язків між когнітивними стилями та вербальним інтелектом, з метою виявлення особливостей їхньої взаємодії, використовується тест на визначення творчих здібностей (Х. Зіверт).
Вікова група: студенти.
 pdf
4.
Институт психологи РАН
Диагностика невербальной креативности (краткий вариант теста Торренса)
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 1. – С. 25-37.
Представлений адаптований варіант одного з субтестів повного тесту Торренса – субтест «Завершение картинок», спрямований на виявлення невербальної креативності, як здатності до створення нового, оригінального продукту в умовах мінімальної вербалізації.
Вікова група: студенти.
 pdf
5.
Кукуленко- Лук’янець І. В.
Психологічний креативно-розвивальний тренінг з використанням розмовної англійської мови
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 12. – С. 40-44.
Представлено елементи психологічного креативно-розвивального тренінгу з використанням розмовної англійської мови. Мета тренінгу полягає у нейтралізації деструктивних внутрішньоособистісних чинників, зокрема конфліктності, тривожності, ригідності психіки, психічних захистів, з метою розблокування креативного потенціалу особистості, що сприяє ефективному оволодінню іноземною мовою.
Вікова група: старший шкільний вік, підлітки.
 pdf
6.
Новикова Е. В.
Программа развития творческого мышления младших подростков по системе Эдварда де Боно
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 1. – С. 26-31 ; № 3. – С. 50-54 ; № 4. – С. 33-39.
Спираючись на концепцію Едварда де Боно, розроблена програма розвитку латерального мислення у школярів. Програма містить 10 розвиваючих уроків.
Вікова група: молодший підлітковий вік.
 pdf
7.
Пашнев Б. К.
Психодиагностика одаренности
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 12. – С. 59-65 ; 2006. – № 1. – С. 24-30.
Запропоновані різні методики з вивчення обдарованості у дитини. Додаються:
Анкета з вивчення мотивів учбової діяльності учнів;
Опитувальник з вивчення рівня пізнавальної активності учнів;
Опитувальник особистісної схильності до творчості по Г. Девісу.
Вікова група: старший шкільний вік (7-11 кл.).
 pdf
8.
Петровская И. Б.
Активизация интеллектуального и творческого потенциала (программа коррекционно-развивающих занятий для детей младшего школьного возраста)
Практ. психологія та соц. робота. – 2012. – № 10. – С. 1-10.
Програма направлена на «шліфовку» елементарних мисленнєвих операцій, формування загальної інтелектуальної розкутості та оволодіння способами, що забезпечують загальну організованість мисленнєвого процесу.
Вікова група: 8-10 років.
 pdf
9.
Періг І. М.
Тренінгова методика розвитку творчості студентів природничо-наукових спеціальностей
Практ. психологія та соц. робота. – 2006. – № 10. – С. 45-52.
Тренінгова методика спрямована на розвиток творчих здібностей студентів вищих технічних навчальних закладів. Запропонований теоретико-практичний курс активізації психологічних механізмів креативності. Описані оригінальні вправи, спрямовані на розвиток творчості.
Вікова група: студенти.
 pdf
10.
Суровцев В. В.
Формування у молодших школярів виконавської майстерності засобами театральної педагогіки
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 5. – С. 61-67.
Запропоновані вправи допоможуть у розвитку творчих здібностей особистості. Подаються вправи на розвиток психофізичної свободи, вправи для розвитку зосередженості та уваги, уяви та фантазії, вправи для розвитку уміння діяти.
Вікова група: молодший шкільний вік.
 pdf
11.
Третяк Т. М.
Розвиток творчості школярів у навчально-виховному процесі
Практ. психологія та соц. робота. – 1999. – № 6. – С. 9-11.
Пропонується декілька задач, спрямованих на розвиток у школярів творчого колективного мислення, що також сприяє поліпшенню або формуванню сприятливого психологічного клімату в групі.
Вікова група: середній шкільний вік.
 pdf
12.
Третяк Т. М.
Технічна обдарованість старшокласників
Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 6/7. – С. 92-94 ; № 8. – С. 38-41.
При створенні даних методичних засобів дослідження проявів технічної обдарованості учнів використовувалась концепція технічної обдарованості, розроблена В. О. Моляко. Відповідно до неї показниками прояву технічної обдарованості є інтерес до техніки, творчий конструктивний розум, технічна винахідливість, уміння використовувати логічні принципи та ін. Пропонуються  анкета, а також задачі на вільне конструювання для вивчення інтересу до техніки в учнів.
Вікова група: старший шкільний вік.
 pdf
pdf
13.
Юрченко З. В.
Методики розвитку художньо-словесних здібностей учнів 5-11 класів
Практ. психологія та соц. робота. – 2000. – № 2. – С. 9-12.
Цільове призначення методик – формування і розвиток читацьких і літературно-творчих здібностей учнів. Пропонується комплекс ігор: Пошук асоціацій (розвиток асоціативного підґрунтя уяви, покращення якісних показників асоціативного потоку); Створення асоціативних ланцюжків (розвиток і розширення асоціативного підґрунтя творчої уяви, навички колективної творчої роботи); Використання предметів у дитячій грі (формування здатності бачити в одному предметі ознаки і функції інших предметів); Пошук порівнянь (розвинення здатності бачити в предметі явищі, ознаки і функції інших); Пошук варіантів закінчення твору-мініатюри (розвинення здатності спонтанно, сміливо породжувати фантастичні образи); Створення емоційно-адекватних образів (розвинення вміння знаходити для різноманітних емоційно-значущих ситуацій адекватне словесне емоційно-узагальнююче втілення станів, що переживаються); Інтерпретація емоційного смислу ситуації за заданим зразком (удосконалення здатності на ґрунті емоційної вразливості чітко і переконливо інтерпретувати художні образи); Ігрове моделювання семантичних властивостей слова (усвідомлення семантичних особливостей синонімів та їх роль у художньому тексті); Моделювання метафоричних образів (формування механізму метафоризації, розвиток метафоричних аспектів свідомості та уяви); Гра «Буріме» (нагромадження художнього досвіду на засадах моделювання семантики поетичного мовлення – побудова порівнянь і метафоричних образів, розвиток мовлення).
Вікова група: середній та старший шкільний вік.
 pdf
14.
Яценко А. В.
Школа радостной семьи. Методическое пособие для работы с детьми и взрослыми по развитию творческой личности на основе методик ТРИЗ и РТВ (от 6 до 16 лет)
Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 11. – С. 12-34 ; № 12. – С. 9-17 ; 2010. – № 1. – С. 16-25.
Вправи спрямовані на розвиток творчої особистості на основі теорії вирішення винахідницьких задач (ТВВЗ) та методів розвитку творчої уяви (РТУ). У додатку наводяться тест на визначення рівня тривожності дітей (Г. П. Лаврентьєва, Т. М. Титаренко); анкера рівня імпульсивності; анкера рівня агресії; тест на визначення психічного стану дитини, гармонії з самим собою та оточуючим світом.
Вікова група: 6-16 років.
 pdf

pdf

pdf