Записки історичного факультету


cover_zif1Рік заснування: 1995
Галузь і проблематика: журнал присвячено питанням археології, етнології та історії України, методологічним і теоретичним проблемам історичної науки, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін та всесвітньої історії.
ISSN: 2312-6825
DOI 10.18524/2312-6825
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16164-4636 Р від 09.11.2009 р.

Періодичність виходу журналу: 1 раз на рік
Засновник та Видавець: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: В. Г. Кушнір, д-р іст. наук, проф.
Адреса редакції: 65082, Одеса, вул. Єлисаветинська, 12
E-mail: pani_natalka@ukr.net
Сайт видання: http://zif.onu.edu.ua/
Журнал реферується та індексується в наступних базах даних: Архів-репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова; «Наукова періодика України» НБ України імені В. І. Вернадського; Україніка наукова; Index Copernicus International Journals Master List; Google Академія; WorldCat; Base-searchCEEOL .

 

1995
1996
1997
1998
1999
2000
Випуск 1
Випуск 2
Випуск 3
Випуск 4
Випуск 5
Випуск 6
Випуск 7
Випуск 8
Випуск 9
Випуск 10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Випуск 11
Випуск 12
Випуск 13
Випуск 14
Випуск 15
Випуск 16
Випуск 17
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Випуск 18
Випуск 19
Випуск 20
Випуск 21
Випуск 22
Випуск 23
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Випуск 24
Випуск 25
Випуск 26
Випуск 27
Випуск 28 
 Випуск 29
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Випуск 30
Випуск 31
Випуск 32