Книжки Антонія Мучковського у фонді Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

1

Юзеф Мучковський

Антоній Мучковський (Antoni Muczkowski, 1807-1852) – філолог, архіваріус, видавець; брат відомого польського філолога та літературознавця Юзефа Мучковського (Józef Muczkowski, 1795-1858).

Народився Антоній Мучковський у червні 1807 р. ймовірно в селі Завепшице (Zawieprzyce) Ленчінського повяту в ґмині Спічин (Люблинське воєводство). Початкову освіту отримав у Кракові та Познані. У 1826 р. він вступив на юридичний факультет Вроцлавського університету, лекції в якому були платними і дорого коштували. Після року навчання, внаслідок складного матеріального становища, А. Мучковський був змушений переїхати до Берліну. Протягом трьох років в Берлінському університеті він вивчав право та філологію. Там він познайомився з істориком, професором римського права у Варшаві Вацлавом-Александром Мацейовським (Wacław Aleksander Maciejowski), професором Варшавського университету Ромуальдом Губе (Romuald Hube), зі славістом Анджеєм Кухарським (Andrzej Kucharski).

По закінченню навчання А. Мучковський переїхав у Варшаву. Кілька років він заробляв приватними уроками. Навесні 1835 р. він обійняв посаду заступника вчителя у гімназію в Лешно, де викладав польську та латинську мови. А в серпні цього ж року А. Мучковський перейшов на роботу в Центральний архів королівських   метрик   на   посаду   ад’юнкта.    З   1850 р.   за  рекомендацією   В.-А. Мацийовського А. Мучковський був призначений професором грецької й латинської літератур на кафедрі античної літератури Римсько-католицької духовної академії в Варшаві.

А. Мучковський, не зважаючи на тяжку хворобу та фінансові проблеми, збирав та досліджував матеріали з історії Польщі. В останні роки життя він працював над «Польським дипломатичним кодексом» («Kodeks dyplomatyczny polski»; Варшава, 1847-1859).

2

Kodex dyplomatyczny Polski … / wydany za Staraniem i pracą Leona Rzyszczewskiego i Antoniego Muczkowskiego adjunkta Archiwum Głównego Królestwa Polskiego … = Codex diplomaticus Poloniae … / editus Leonis Rzyszczewski et Antonii Muczkowski adjuntoris Varsaviensis Tabularii Publici Regni Poloniae … – W Warszawie : drukiem Stanisława Strąbskiego = Varsaviae : typis Stanislai Strąbski, 1847-1859. – T. 1-3. (Шифр зберігання – 76/198)

У квітні 1852 р. А. Мучковський планував виїхати на лікування за кордон, однак, різке погіршення здоров’я не дозволило йому це зробити. 6 квітня 1852 р. Антоній Мучковський помер на самоті. Поховали його 9 квітня на Повонзковському цвинтарі.

3

«Нещодавно Антоній Мучковський, професор Римсько-католицької духовної академії, відійшов до вічності. Решта друзів за відсутності брата запрошують колег і знайомих на проводжання його тіла о 4-ій годині по полудню, яке має відбутися з каплиці XX. Реформатів на Повонзковський цвинтар» («Kurjer warszawski», 1852. – № 95. – S. 1).

***

Антоній Мучковський був пристрасним бібліофілом, якого знали всі антиквари Варшави. Весь свій прибуток колекціонер витрачав на купівлю книг. Вчений зібрав найкращу на той час бібліотеку в Варшаві, що налічувала близько 12,000 назв книг і брошур.

Після смерті Антонія Мучковського бібліотека та інше майно бібліофіла були виставлені на продаж на публічному аукціоні, що проходив у кінці червня 1852 р. Книги та рукописи з бібліотеки А. Мучковського були розпорошені і подальша доля більшості примірників є невідомою.

У Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова виявлено більше десятка примірників із книгозбірні Антонія Мучковського. Вони надійшли до фонду у складі двох інших колекцій: Анджея Кухарського та Ромуальда Губе.

Бібліотека відомого польського славіста, бібліографа, етнографа та мандрівника Анджея Кухарського (1795-1862) – була першим значним книжковим придбанням Новоросійського (Одеського) університета. Колекція поповнила фонд бібліотеки у 1865 р. У 1868 р. університетом було придбане цінне зібрання польського юриста та історика сенатора Ромуальда Губе. Книги з цих колекцій влилися до загального фонду бібліотеки та поповнили філологічну, етнографічну, юридичну й історичну літературу.

Так, у колекції Р. Губе виявлена книга, що є видавничим конволютом праць Бартоломея Гроїцького (Groicki, Bartłomiej). Примірник містить підпис сенатора Р. Губе («R. Hube») та власницький запис А. Мучковського («Ant. Muczkowski d. 2 Sierpnia 1847 r. u Grundzacha»).

1

[Groicki, Bartłomiej]. Porządek sądow y spraw mieyskich prawa maydeburskiego w Koronie Polskiey w Krakowie drukowany roku pańskiego 1616. teraz znowu z pozwoleniem starszych przedrukowany. – w Przemyślu : w Drukarni J. K. M. Kollegium Societatis Jesu, 1760. – [12], 155, [11] s. ; 4°. – Вид. конволют. (Шифр зберігання – 161/27)

7

Horatius Flaccus, Quintus. Satyry wszystkie / Horacyuza wierszem polskim przez jednego z obywatelow litewskich wylozone. – w Wilnie [Vilnius]: w Drukarni J. K. Mci y Rzplitey u Xiezy Scholarum Piarum, 1784. – [4], 263, [1] s. ; 8°. (Шифр зберігання – 38 9/11)

6

Найбільша кількість книг А. Мучковського віднайдена у колекції А. Кухарського – 15 примірників. Це видання з філології, історії, географії та ін. Окреме місце в бібліотеці А. Мучковського займала колекція римських класиків, серед яких представлені твори Гораціо й Вергілія польською та іншими мовами. У фонді НБ ОНУ зберігається видання «Всі сатири Гораціо» («Satyry wszystkie Horacyuza»; Вільно, 1784) з записом: «Ant. Muczkowski 1850 u Gecla najstarszego».

8

Jezierski, Franciszek Salezy. Niekotore wyrazy porzadkiem abecadla zebrane i stosownymi do rzeczy uwagami objasnione. / Dzielo pogrobowe, przez X. Franciszka Salezego Jezierskiego … – w Warszawie : nakladem i drukiem Michala Groella, 1792. – XVIII, 3-292 s. ; 8°. (Шифр зберігання – 23/153)

Вивчаючи примірники книг Антонія Мучковського можна прослідкувати історію збирання його бібліотеки. Він записував на кожній книзі день, місяць та рік придбання, а також додавав інформацію про те, де, у кого та за яку ціну вона була куплена. Нерідко бібліофіл, прочитавши книгу, відразу писав свої коментарі та примітки на її полях та форзацах/нахзацах. Наприклад, примірник «Деякі вирази в алфавітному порядку зібрані» Францишека Салезі Єзєрського («Niekotore wyrazy porzadkiem abecadla zebrane i stosownymi do rzeczy uwagami objasnione»; Варшава, 1792) був придбаний А. Мучковським в Варшаві 17 квітня 1845 р. в обкладинках за 7 злотих («Ant. Muczkowski w Warszawie u Zawadskiego d. 17 Kwietni. 1845. z oprawą 7. Złp.»).

9

Ehard, Laurence. Dykcyonarzyk geograficzny, czyli Opisanie krolestw, prowincyi, miast, biskupstw, xięstw, hrabstw, margrabstw, portow, fortec y innych mieysc znacznieyszych w czterech częściach s̀wiata … : [in 3 t.] / Po angielsku napisany przez pana Echarda. ; Z trzynastey edycyi angielskiey na francuzki ięzyk przelożomy powiększony y poprawiony przez K. Vosgien [i.e. J. B. Ladvocat]. Nakoniec z osmey francuzkiey edycyi w polskim wydany ięzyku, z dodatkiem zaszłych odmian i umieszczeniem wielu miast i prowincyi polskich. – w Warszawie: w drukarni Piotra Dufour drukarza J. K. Mci., 1782-1783. – Т. 1-3 ; 8°. (Шифр зберігання – 87/11)

Деякі примірники містять записи Анджея Кухарського, що свідчать про їх придбання на аукціоні після смерті Антонія Мучковського.

10

Напис А. Мучковського: «Kupiłem u Оrgelbranda na Miodanej ulicy dnia 20 Pażdziernika 1841. w Warszawie. Ant. Muczkowski.» Напис А. Кухарського: «Kupiona na licytuyi po Muczkowskim. Kucharski.»

У зібранні А. Мучковського не було особливо рідкісних книг, інкунабул або видань, що містять вказівки на приналежність прославленим власникам і бібліотекам, проте вони представляють значний інтерес для колекціонерів і бібліофілів.

Укладач Г. В. Великодна

 

При використанні матеріалів посилання на офіційний сайт

Наукової бібліотеки Одеського національного університету

імені І. І. Мечникова обов’язкове!