Психічні стани

Доступ до повного тексту лише на території НБ ОНУ імені І. І. Мечникова

Автор(и)
Назва методики / тренінгу
Джерело
Цілі та опис дослідження
PDF
1.
Безверхий О. С.
Методика діагностики моральної саморегуляції молодшого школяра
Практ. психологія та соц. робота. – 2004. – № 12. – С. 36-45 ; 2005. – № 1. – С. 9-13.
Запропонована авторська методика діагностики моральної саморегуляції школярів – методика тематичної проекції внутрішніх станів (МТПВС). Подана методика призначена виключно для індивідуального застосування.Вікова група: молодший шкільний вік.
 pdf
pdf
2.
Бовть О. Б.
Исследование и коррекция социально-психологических и индивидуально-личностных характеристик младших школьников, коррелирующих с их агрессивностью
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 2. – С. 4-9.
Представлена комплексна психодіагностична методика з вивчення рівня агресивності, а також соціально-психологічних та індивідуально-особистісних якостей школярів, що корелюють з нею.  До методики додається текст тесту Басса-Дарки, а також п’ять анкет.Вікова група: дошкільний вік, молодший шкільний вік.
 pdf
3.
Бовть О. Б.
Психокорекційна робота з попередження агресивності дітей молодшого шкільного віку
Практ. психологія та соц. робота. – 1998. – № 1. – С. 18-20 ; № 3. – С. 3-8 ; № 4. – С. 15-17 ; № 5. – С. 19-23 ; № 6/7. – С. 33-36 ; № 8. – С. 14-16 ; № 9. – С. 15-19 ; № 10. – С. 21-24.
Автором запропонована програма та приклади занять психологічного тренінгу з попередження та корекції агресивних тенденцій поведінки молодших школярів. Тренінг включає три блоки занять – діагностичний, реконструктивно-формуючий, закріплюючий.Пропонуються 17 занять, кожне з яких має свою мету та завдання. До кожного з занять підібрані спеціальні вправи, які допоможуть у досягненні поставленої мети.  Вікова група: молодший шкільний вік.
 pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
4.
Вітюк О. Ю.
Програма занять з корекції агресивності учнів 5-8 класів
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 7. – С. 35-46.
Мета програми: розвивати у дітей «емоційний інтелект», сприяти створенню дружньої атмосфери взаємодопомоги, довіри, доброзичливого та відвертого спілкування.Вікова група: учні 5-8 класів.
 pdf
5.
Гольдштейн А. П.
Тренінг контролю гніву
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 4. – С. 61-76.
Тренінг застосовують для досягнення двох цілей: допомогти, аби спалахи гніву в хронічно агресивної молоді виникали не так часто; забезпечити таку молодь засобами самоконтролю в ситуаціях, коли спалахує гнів. Різноманітні вправи  допоможуть у досягненні мети.Вікова група: підлітки, молоді, дорослі люди.
 pdf
6.
Дроздов О. Ю.
Проективна методика «Тест руки»: з досвіду використання на молодіжних вибірках
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 7. – С. 24-27.
Методика призначена для діагностики схильності до «відкритої агресивної поведінки». Піддослідному пропонується 9 карток із зображенням руки і одна порожня картка. Треба відповісти, що, на його думку, символізує той чи інший жест руки, при демонстрації порожньої картки уявити собі руку людини, а потім описати її дії, які вона виконує. Фіксується зміст, час та кількість відповідей. (Див. також.: Пономаренко И. Л. Проективный метод актуализации психологического запроса / И. Л. Пономаренко // Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 4. – С. 30-36).Вікова група: середній шкільний вік – дорослі.
 pdf
7.
Ениколопов С. Н., Цибульский Н. П.
Методики диагностики агрессии
Психологическая диагностика. – 2007. –  № 3. – С. 41-72.
Проанализированы несколько опросников диагностики агрессии (Опросник диагностики склонности к агрессии BPAQ А. Басса – М. Перри; Опросник диагностики легитимизированной агрессии ЛА-44).Возрастная группа: 18-25 лет; 17-29 лет.
 pdf
8.
Иванова Е. С.
«Стресс-ФИЭ»: методика измерения основных  видов стресса
Психологическая диагностика. – 2008. – № 5. – С. 82-101.
Представленная методика «Стресс-ФИЭ» направлена на измерение основных видов стресса в соответствии с современными практическими задачами и требованиями психометрики.Возрастная группа: 14-59 лет.
 pdf
9.
Ковалев В. Н.
Семинар-тренинг «Стрессменеджмент» – эффективная антистрессовая программа для всех: валеологический практикум
Практ. психологія та соц. робота. – 2005. – № 1. – С. 60-68 ; № 2. – С. 28-41.
Програма тренінгу спрямована на оволодіння техніками та прийомами самостійної регуляції внутрішніх станів, що дозволяють позбутися стресів, їх наслідків, а також посилити стресову стійкість організму, укріпити здоров’я, підвищити життєвий тонус. До матеріалів включено текст «Психологической гимнастики по А. А. Репину».Вікова група: студенти, дорослі люди.
 pdf
pdf
10.
Ковалев В. Н.
Стрессменеджмент: тренинг по управлению стрессами
Практ. психологія та соц. робота. – 2011. – № 9. – С. 42-54.
Подаються вправи тренінгу з управління стресовими ситуаціями. Деякі з вправ: «Мобілізуюча мікро-пауза» (О. Рєпін), вправа «Растяжки» (Л. Пергаменщик), «Образ Я» (М. Джеймс, Д. Джонгвард), вправа «Инкаунтер» (К. Роджерс), «Эхо» (Т. Кисельова). Вікова група: студенти, молоді люди.
 pdf
11.
Лемещук В. Р.
Динаміка соціальних страхів сучасних підлітків
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 1. – С. 71-78.
Запропонований тренінг з комплексом вправ, спрямованих на зниження і подолання страхів у підлітків.Вікова група: підлітки.
 pdf
12.
Литовченко Н. Ф., Здоровець Т. Г.
Психокорекція депресії у підлітковому віці
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 4. – С. 40-50.
Пропонується схема психокорекції депресії. Складається з 24 занять.Вікова група: підлітки.
 pdf
13.
Мазур А. В.
Арттерапія та дитяча гра як засоби корекції страху у дошкільників та дітей 6-7 років
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 6. – С. 5-11.
Розроблений комплекс ігрових занять спрямований на корекцію страху у дітей. Значна частина занять присвячена малюванню. Також подаються приклади тренінгів та психогімнастик.Вікова група: дошкільний вік, діти 6-7 років.
 pdf
14.
Мазур А. В.
Страх як психологічна проблема особистості
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 3. – С. 25-28.
За допомогою запропонованої анкети визначається рівень страху особистості.Вікова група: підлітки, студенти, дорослі люди.
 pdf
15.
Мартинюк І. А.
Техніки тілесно орієнтованої терапії у корекції емоційних станів
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 8. – С. 60-63.
Наводиться низка вправ, розроблених у межах напряму кінезіологія, які можуть використовуватись у поєднанні з іншими прийомами для корекції стресів, а також для навчання клієнтів простих прийомів самодопомоги у подоланні негативних емоційних станів.Вікова група: студенти, дорослі люди.
 pdf
16.
Мізерна О. О.
Корекційна тренінгова програма «Самовдосконалення»  для подолання агресивних проявів серед підлітків
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 4. – С. 37-43 ; № 5. – С. 54-61.
Соціально-психологічний тренінг сприяє ефективному формуванню навичок неагресивного спілкування, допомагає підліткам краще розібратися в собі, отримати досвід рефлексії і самоаналізу. Вікова група: старші підлітки (13-14 років).
 pdf
pdf
17.
Пашнев Б. К.
Сравнительный анализ символики кошмарных сновидений
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 2-3. – С. 87-95.
Запропонований аналіз є ефективними методом вивчення несвідомих рівнів психіки. Опитувальник включає 30 символічних образів та 45 сюжетних ситуацій.Вікова група: діти (9-16 років), підлітки, дорослі люди, люди похилого віку.
 pdf
18.
Пономаренко И. Л.
Проективный метод актуализациипсихологического запроса
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 4. – С. 30-36.
Представлено докладний опис тесту «Ручка», який є модифікацією «Теста руки», складеного американським психологом Е. Вагнером. Ця методика призначена для діагностики агресивності, а також надає багато іншої інформації про обстежуваного. Стимульний матеріал складається з 10 карток. (Див. також: Дроздов О. Ю. Проективна методика «тест руки»: з досвіду використання на молодіжних вибірках / О. Ю. Дроздов // Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 7. – С. 24-27).Вікова група: середній шкільний вік – дорослі.
 pdf
19.
Розенцвейг С. (перевод, адаптация и стандартизация Е. Е. Даниловой)
Детская форма Методики рисуночной фрустрации
Психологическая диагностика. – 2007. –  № 2. – С. 5-103.
Выпуск посвящен описанию методики рисуночной фрустрации С. Розенцвейга, предназначенной для диагностики особенностей поведения детей или взрослых в ситуациях фрустрации. Она позволяет выявить индивидуальные способы преодоления препятствий и эмоционального отношения к ним, определить характер вербального реагирования на трудности, оценить действия субъекта по параметру конструктивности. Детский вариант применяется при анализе причин неадекватного отношения ребенка к препятствиям, а также трудностей, возникающих у детей в общении с взрослыми и сверстниками.Возрастная группа: детский вариант: 6-11 лет, взрослый вариант: с 12 лет.
 pdf
20.
Розов В. І.
Психотехнології адаптивної саморегуляції стресу
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 8. – С. 24-28 ; № 10. – С. 14-19 ; № 11. – С. 17-22.
Запропоновані методики з саморегуляції стресу: на біоенергетичному рівні адаптивної саморегуляції стресу (антистресове харчування, антистресова аутофіторегуляція, фізична активність); на психофізіологічному рівні адаптивної саморегуляції стресу (психотехнологія адаптивного біоуправління з біологічним зворотним зв’язком (БЗЗ), прогресивна м’язова релаксація, аутогенне тренування, систематична десенсибілізація, техніки дихання, тілесно-орієнтовані техніки).Див. також: Розов В. І. Адаптивні антистресові психотехнології / В. І. Розов // Практ. психологія та соц. робота. – 2008. – № 5. – С. 32-38 ; № 6. – С. 26-34.Вікова група: студенти, дорослі люди.
 pdf
pdfpdf
21.
Романовська Д. Д.
Тренінгове опанування учнями проблемно-вирішальної поведінки
Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 5. – С. 68-74.
Мета тренінгу: корекція особистісної та ситуативної тривожності, що полягає у навчанні та самовдосконаленні людини. Основні завдання: подолання тривожності; визначення шляхів вирішення таких ситуацій; оволодіння навичками самоконтролю; вироблення механізму самоаналізу та саморегулювання.Вікова група: підлітки.
 pdf
22.
Романовська Д. Д.
Як зняти емоційне напруження, або що таке релаксація?
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 2. – С. 23-35.
Запропоновано комплекс релаксаційних методик, які допоможуть розслабитись, знизити нервове напруження, відновити душевну рівновагу. Окрім вправ подається комплекс діагностичних методик:Методика диференційної діагностики депресивних станів ЗУНГЕ;Методика диференційної діагностики депресивних станів В. А. Жмурова;Методика діагностики рівня невротизації Л. І. Вассермана;Методика експрес-діагностики неврозу К. Хека і Х. Хесса;Торонтська алекситимічна  шкала (ТАШ).Вікова група: середній шкільний вік, підлітки, юнаки.
 pdf
23.
Ружинська О. В.
Подолання шкільної тривожності учнів молодшого підліткового віку (корекційно-розвивальна програма для учнів 5-х класів)
Практ. психологія та соц. робота. – 2009. – № 9. – С. 27-33.
Основна мета тренінгу – зниження рівня шкільної тривожності.Вікова група: молодший підлітковий вік.
 pdf
24.
Татарко С. А.
Измерение идентичности в рамках статусной модели Дж. Марсии
Психологическая диагностика. – 2009. – № 1. – С. 62-100.
Рассматривается концепция статусов идентичности Дж. Марсии. Прилагается Интервью для измерения статусов идентичности (взрослая форма).Возрастная группа: подростки, взрослые люди.
 pdf
25.
Хван А. А.,Зайцев Ю. А.
Методика измерения тревожности в подростковом возрасте
Психологическая диагностика. – 2008. – № 3. – С. 22-51.
Разработанная МИПТ (Методика измерения подростковой тревожности) позволяет фиксировать уровень тревожности в таких сферах жизни молодых людей, как взаимоотношения со сверстниками и родителями, самооценка и отношение к будущему.Возрастная группа: подроски (16-17 лет), ранний юношеский возраст (18-22 года).
 pdf
26.
Хомік В. С.
Агресія у різних юнацьких і дитячих когортах: дослідження в українській психології
Практ. психологія та соц. робота. – 2007. – № 7. – С. 1-6 ; № 8. – С. 4-13.
Запропонована програма комплексної психологічної корекції надмірних проявів тривожності та агресивності, яка включає психодинамічний підхід, вправи поведінкового, когнітивного напрямків, тілесної терапії і психофізичного тренування.Вікова група: підлітки.
 pdf
pdf
27.
Чернобровкин В. Н.,Чернобровкина В. А.
Методика диагностики фрустрационных реакций педагогов
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 1. – С. 5-20 ; № 2. – С. 17-25.
Характеризується проективний тест СФСП (Ситуації фрустрації у спілкуванні викладача), який є модифікацією методики малюнкової фрустрації С. Розенцвейга. Тест призначено для діагностики емоційних реакцій викладачів у важких ситуаціях педагогічної діяльності. У поданому матеріалі зміст малюнків змінено таким чином, що фрустраційні реакції у більшості обумовлені контекстом професійної педагогічної діяльності. Стимульний матеріал складається із 20 схематичних контурних малюнків, що відображують типові ситуації спілкування викладача з колегами, адміністрацією школи, учениками та родичами.Вікова група: студенти, дорослі люди.
 pdf
pdf
28.
Шаллан І. В.
Діагностика посттравматичного стресового розладу як ускладнення після перенесеної хвороби та пологів
Практ. психологія та соц. робота. –2000. – № 4. – С. 5-9.
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) належить до найнегативніших психологічних наслідків переживання людиною екстремальних стресових ситуацій і розвивається внаслідок події, що «виходить за межі звичайного людського досвіду». Наводиться одна з методик, яку використовують для діагностики ПТСР (Міссісіпська шкала).Вікова група: підлітки, дорослі люди.
 pdf
29.
Шебанова В. І.
Експрес-діагностика агресивного типу реагування молодших школярів у ситуаціях фрустрації
Практ. психологія та соц. робота. – 2002. – № 3. – С. 4-7.
Дана методика належить до групи проективних тестів. «Тести ситуацій» розроблені з метою експрес-діагностики агресивного типу реагування школярів у ситуаціях фрустрації. Стимульний матеріал методики включає 12 незакінчених ситуацій, які досліджуваному пропонується закінчити.Вікова група: молодший шкільний вік.
 pdf
30.
Шебанова В. И.
Профилактика и коррекция агрессивного поведения у младших школьников с задержкой психического развития (коррекционно-развивающая программа)
Практ. психологія та соц. робота. – 2001. – № 10. – С. 29-30 ; 2002. – № 1. – С. 6-21.
Розроблена програма допоможе ефективно корегувати різні порушення соціальної адаптації у дітей, в тому числі і агресивні прояви. Різноманіття запропонованих у програмі психотехнік допоможе дітям оволодіти різними зразками соціально прийнятної поведінки та самостійно застосовувати їх у різних видах діяльності.Вікова група: молодші школярі 7-10 років із затримкою психічного розвитку.
 pdf
pdf
31
Шутова Л. В.,  Ляшук А. В.
Духовный кризис: проблема определения и диагностики
Психологическая диагностика. – 2005. – № 1. – С. 51-70.
В основу экспериментального варианта методики диагностики духовного кризиса (ДДК), переживаемого личностью, положены конфликтные состояния, обусловленные следующими категориями: страхом смерти, одиночеством, свободой, бессмысленностью, виной, ответственностью, неудовлетворенностью и страданием.Возрастная группа: средний возраст 24 года.
 pdf